Patientenzorg Aandoeningen Alvleesklier--kanker

Over alvleesklierkanker

Bij alvleesklierkanker is er sprake van een kwaadaardig gezwel in de alvleesklier. Het is een ernstige ziekte. In Nederland krijgen ongeveer 2300 mensen per jaar alvleesklierkanker.

lees meer

Over alvleesklierkanker

In het geval van alvleesklierkanker is er sprake van een kwaadaardig gezwel in de alvleesklier. Het is een ernstige ziekte. In Nederland krijgen ongeveer 2300 mensen per jaar alvleesklierkanker. Vaak wordt de ziekte pas in een later stadium ontdekt, wanneer de tumor al is doorgegroeid naar andere organen. Het is niet duidelijk hoe alvleesklierkanker ontstaat. Roken verhoogt het risico op alvleesklierkanker, evenals een chronische alvleesklierontsteking (pancreatitis). In 5% van de gevallen speelt erfelijkheid een rol bij het oplopen van alvleesklierkanker.

Symptomen

Klachten bij alvleesklierkanker ontstaan vaak pas in een later stadium. Deze klachten kunnen bestaan uit:
  • Een zeurende pijn boven of midden in de buik;
  • Een gevoel van zwakte;
  • Verminderde eetlust;
  • Diarree en gewichtsverlies.
Soms sluit een tumor in of rond de kop van de alvleesklier de galwegen af. Hierdoor kunnen andere symptomen of klachten ontstaan, zoals:
  • Geelzucht;
  • Een dunne, lichtgekleurde ontlasting;
  • Donkere urine;
  • Vermagering;
  • Jeuk over het gehele lichaam.

Verloop

Door de vaak late diagnose van alvleesklierkanker is het helaas vaak zo dat genezing niet meer mogelijk is. Patiënten krijgen dan een behandeling om de ziekte te remmen en hun pijn te bestrijden. De helft van de patiënten overlijdt helaas al binnen een half jaar na de diagnose.

Onder­steunende zorg bij alvleesklier­kanker

Kanker en de behandeling van kanker kunnen zwaar voor u en uw naasten zijn. Niet alleen kunt u last hebben van lichamelijke klachten, ook op persoonlijk of professioneel vlak kunnen u en uw naasten tegen knelpunten aanlopen.

lees meer

Onder­steunende zorg bij alvleesklier­kanker

Kanker en de behandeling van kanker kunnen zwaar voor u en uw naasten zijn. Niet alleen kunt u last hebben van lichamelijke klachten, ook op persoonlijk of professioneel vlak kunnen u en uw naasten tegen knelpunten aanlopen. Om deze knelpunten te herkennen èn bespreekbaar te maken, maken we tijdens uw behandeling op vaste momenten gebruik van de Lastmeter. De Lastmeter is een korte vragenlijst waarop u kunt aangeven hoe het met u gaat en welke problemen u mogelijk ervaart op lichamelijk, emotioneel, sociaal, praktisch en spiritueel gebied. Uw casemanager zal de vragenlijst met u doornemen en uw behoefte aan zorg met u in kaart brengen. Samen met uw casemanager en behandelend arts kunt u vervolgens beoordelen of een doorverwijzing naar een gespecialiseerde zorgverlener u kan ondersteunen bij uw behandeling(en).

Voor jongeren en jongvolwassenen (AYA’s, 18-35 jaar) en ouderen (70+) bieden we gespecialiseerde, leeftijdspecifieke ondersteuning. AYA’s kunnen terecht bij de AYA-poli; ouderen krijgen steun van een ouderenconsulent.
 

Contact

Casemanagers Heelkunde

(024) 361 38 08


Informatiefolder

Informatie is belangrijk om ziekte te kunnen begrijpen en er mee te leren omgaan. De ervaring leert dat velen het prettig vinden actief betrokken te zijn bij de behandeling. Om u hierbij te helpen bieden wij u deze Patiënten Informatie Map aan. bekijk het pdf-bestand

Radboud Oncologie Fonds

Het Radboud Oncologie Fonds is opgericht om samen met partner KWF Kankerbestrijding Oost-Nederland meer te betrekken in de strijd tegen kanker.

lees meer

Uw privacy

Op het moment dat u in het ziekenhuis de diagnose kanker krijgt, leggen artsen en verpleegkundigen in het ziekenhuis uw gegevens vast in een medisch dossier. Dit moet volgens de wet.

lees meer

Uw privacy

Op het moment dat u in het ziekenhuis de diagnose kanker krijgt, leggen artsen en verpleegkundigen in het ziekenhuis uw gegevens vast in een medisch dossier. Dit moet volgens de wet. Sommige van uw gegevens in het medisch dossier worden opgenomen in een onafhankelijke databank: de Nederlandse Kankerregistratie (NKR).

Dit verzamelen van gegevens in de NKR gebeurt omdat artsen en onderzoekers betrouwbare en relevante gegevens nodig hebben van patiënten met kanker. Hiermee kunnen zij onderzoek doen om meer over kanker te weten te komen. Door dit onderzoek ontstaan betere inzichten, effectievere behandelingen en uiteindelijk een beter resultaat in de zorg voor patiënten met kanker.

Meer informatie over de Nederlandse Kankerregistratie en wat deze voor u betekent: Registratie van kanker.

Team Alvleesklierkanker

  • Snel naar