Patientenzorg Aandoeningen Aneurysma in de hersenen

Wat is een hersenaneurysma?

Bij een aneurysma in de hersenen ontstaat er een bolling in de wand van een hersenslagader. Het aneurysma zit bijna altijd op de splitsing van twee slagaders.

lees meer

Wat is een hersenaneurysma?

Bij een aneurysma in de hersenen ontstaat er een bolling in de wand van een hersenslagader. Het aneurysma zit bijna altijd op de splitsing van twee slagaders. Het risico van een aneurysma is dat het kan scheuren en een hersenbloeding kan veroorzaken, dit heet een subarachnoïdale bloeding.

Oorzaak

We weten niet precies waarom de ene persoon een aneurysma ontwikkelt en de andere niet. We weten wel dat het met het slijten van de bloedvaten te maken heeft en dat mensen met een hoge bloeddruk en mensen die roken een groter risico lopen.

Een aneurysma is niet erfelijk. Wel zijn er families waarbij een aneurysma vaker voorkomt. Er zijn een paar zeldzame erfelijke ziekten waarbij vaker een aneurysma van de hersenen ontstaat.

Symptomen

De meeste hersenaneurysma's bloeden niet. Meestal heeft u geen symptomen van een hersenaneurysma en merkt u het dus niet. Als een aneurysma groter wordt, kan het neurologische uitvalsverschijnselen veroorzaken. Dat komt doordat het aneurysma tegen de hersenen, hersenstam of hersenzenuwen aandrukt.


Onderzoek Wat kunt u verwachten?

Wanneer u in het ziekenhuis wordt opgenomen, omdat we denken dat u een hersenbloeding heeft, maken we bijna altijd eerst een CT-scan (Computer Tomografie) van de hersenen.

lees meer

Onderzoek Wat kunt u verwachten?

Als blijkt dat u een hersenaneurysma heeft wordt u verwezen naar de neurochirurg gespecialiseerd in hersenvaten. Om een goed beeld te krijgen van het aneurysma is meestal een vaatonderzoek nodig (angiografie). De neurochirurg maakt op basis van dit onderzoek een behandelplan. Hij doet dit in overleg met de collegaspecialisten van Neurologie en Radiologie. In sommige gevallen overleggen zij met buitenlandse collega’s. Het advies over de behandeling wordt met u besproken op de polikliniek.

Angiografie

U krijgt een slangetje in uw liesslagader (meestal onder plaatselijke verdoving). Door dit slangetje spuiten we contrast in uw vaatstelsel. Met röntgenfoto's kunnen we daarna uw hersenvaten zien en een uitstulping van een hersenslagaders opsporen. Hiermee kunnen we driedimensionale (3D) afbeeldingen van uw bloedvaten maken.
 


Verpleegkundig specialist neurovasculaire aandoeningen

Een verpleegkundig specialist is verantwoordelijk voor de zorg van een geselecteerde groep patiënten en heeft zowel medische als verpleegkundige kennis.

lees meer

Verpleegkundig specialist neurovasculaire aandoeningen

Er wordt een operatie gepland of u heeft kort geleden een operatie aan de bloedvaten in uw hoofd ondergaan en u bent hiervoor opgenomen geweest in het Radboudumc. Er kunnen problemen ontstaan door een hersenaandoening waarvan de gevolgen pas na enige tijd echt duidelijk worden. U en uw naasten kunnen geconfronteerd worden met lichamelijke en emotionele beperkingen. ook gedrags- en karakterveranderingen kunnen vragen en problemen oproepen. Hiervoor kunt u terecht bij de verpleegkundig specialist neurovasculaire aandoeningen van de afdeling Neurochirurgie.

Wat is een verpleegkundig specialist?

Een verpleegkundig specialist is verantwoordelijk voor de zorg van een geselecteerde groep patiënten en heeft zowel medische als verpleegkundige kennis. Zij is in staat om in nauw overleg met uw behandelend arts, besluiten te nemen op het gebied van diagnostiek en behandeling. Zij is ook uw aanspreekpunt voor al uw niet- urgente vragen.

Wat kunt u van een verpleegkundig specialist verwachten?

De verpleegkundig specialist brengt uw klachten in kaart, verricht neurologisch onderzoek, vraagt onderzoeken aan en geeft u informatie over uw behandelplan en de vervolgafspraken. Dit alles gebeurt op basis van richtlijnen en in nauw overleg met uw behandelend neurochirurg.
Ze bespreekt of uw aandoening invloed heeft op uw dagelijkse bezigheden. Hierbij kan u denken aan uw beleving, relaties, werk en communicatie. Alle vragen van u en uw naasten kunnen aan de orde komen. Als u klachten of belemmeringen ervaart in uw dagelijks leven zal hier in dit gesprek aandacht aan worden besteed. Aan de hand van een vragenlijst probeert ze met u een compleet beeld te schetsen van uw klachten en symptomen. indien nodig wordt samen met u en uw naasten naar de beste oplossing gezocht of wordt u verwezen naar een geschikte hulpverlener of hulpverlenende instantie. Het gesprek duurt ongeveer 45 minuten.
De verpleegkundig specialist beantwoordt al uw vragen met betrekking tot het heropvatten van uw werkzaamheden of het rijbewijs en verzorgt eventuele correspondentie met betrekking tot dit onderwerp.
Als u gebruik maakt van een (lees) bril wilt u deze dan meenemen? Indien u medicatie gebruikt, wilt u dan een actuele medicatielijst mee nemen naar de afspraak?

Samenwerking

De verpleegkundig specialist werkt samen met uw behandelend neurochirurg en met de andere deskundigen binnen het mutidisciplinaire behandelteam. Dit behandelteam bestaat onder andere uit een neuroloog, radioloog, revalidatiearts, logopedist, ergotherapeut en een fysiotehrapeut. De verpleegkundig specialist kan besluiten om u te verwijzen naar een gespecialiseerd revalidatiecentrum of een psycholoog.

Behandeling Aneurysma in de hersenen

Er zijn verschillende manieren om een hersenaneurysma te behandelen. Het doel van alle behandelingen is om het ontstaan van een bloeding te voorkomen.

lees meer

Subarachnoïdale bloeding (SAB)

Een subarachnoïdale bloeding (SAB) treedt zeer plotseling op, zonder enige vorm van waarschuwing. De bloeding ontstaat in het hoofd net boven de hersenen onder het spinnenwebvlies (arachnoidea).

lees meer