Patientenzorg Aandoeningen Arterioveneuze malformatie AVM

Wat is een AVM?

Een arterio-veneuze malformatie (AVM) is een misvorming in het bloedvatstelsel. Er is sprake van een kortsluiting tussen slagader (arterie) en een ader (vene).

lees meer

Wat is een AVM?

Een arterio-veneuze malformatie (AVM) is een misvorming in het bloedvatstelsel. Er is sprake van een kortsluiting tussen slagader (arterie) en een ader (vene). Normaal voert een slagader onder hoge druk bloed met zuurstof aan. Via haarvaatjes (capillairen) stroomt dat langs de hersencellen. Daar wordt de zuurstof afgegeven. Daarna komt het zuurstofarme bloed via kleine afvoerende vaatjes in de grote afvoerende aderen. Bij een AVM ontbreken deze haarvaatjes. Hierdoor ontstaat er op die plaats een soort kortsluiting tussen de slagader en de ader en komt er hoge druk op de afvoerende ader.

Oorzaak en ontstaan

We denken dat een AVM van de hersenen ontstaat tijdens de ontwikkeling van het bloedvaatstelsel in de 2e tot 3e week van de zwangerschap. Waardoor dat gebeurt, weten we niet. Een AVM van de hersenen is niet erfelijk.

Symptomen

De vaatwand van een ader kan niet tegen hoge druk. Dat rekt de aders uit. Sommige vaten worden hierdoor wijder en op andere plaatsen worden ze nauwer. Er ontstaan zwakke plekken in de vaatwand en er kan een scheurtje in ontstaan. Het gevolg is dan een hersenbloeding. Bloedingen uit een AVM kunnen op iedere leeftijd voorkomen. Meestal gebeurt het bij mensen tussen de 20 en 40 jaar. Deze bloedingen zijn meestal in het hersenweefsel (intracerebrale bloeding), maar soms ook tussen de hersenvliezen (subarachnoidale bloeding). De gevolgen van de bloeding hangen van twee dingen af:
  • de plaats in de hersenen waar de bloeding was
  • de grootte van de bloeding
Sommige patiënten hebben alleen maar hoofdpijn. Er kunnen ook verlammingsverschijnselen, bewusteloosheid of epilepsie aanvallen optreden door de bloeding. Bij erge bloedingen kan de patiënt zelfs meteen na de bloeding overlijden.

Ongeveer 70% van alle AVM’s worden ontdekt doordat ze klachten veroorzaken zonder dat een bloeding optreedt. Dit kan zijn in de vorm van een epileptische aanval, spraakstoornissen of verlammingsverschijnselen. We denken dat dit komt door te weinig zuurstoftoevoer naar het betreffende gedeelte van de hersenen.

Contact

Afdeling Neurochirurgie

(024) 361 66 04

Onderzoek

Als u een AVM heeft, wordt u verwezen naar de neurochirurg gespecialiseerd in hersenvaten. Om een goed beeld te krijgen van het AVM en hoe het communiceert met de omliggende vaten is een vaatonderzoek nodig (angiografie).

lees meer

Onderzoek

Als u een AVM heeft, wordt u door verwezen naar de neurochirurg gespecialiseerd in hersenvaten. Om een goed beeld te krijgen van het AVM en hoe het communiceert met de omliggende vaten is een vaatonderzoek nodig (angiografie). De neurochirurg maakt op basis van dit onderzoek een advies wat de beste behandeling is. Hij of zij doet dit in overleg met de collega specialisten van neurologie en radiologie. Het advies over de behandeling wordt met u besproken op de polikliniek.

Angiografie

Een angiografie is een vaatonderzoek waarbij u onder plaatselijke verdoving een slangetje in uw liesslagader krijgt. Door dit slangetje spuiten we contrast in uw vaatstelsel. Met röntgenfoto's kunnen we daarna uw hersenvaten zien en eventuele misvormingen opsporen.

Behandeling Arterioveneuze malformatie (AVM) in de hersenen

Het doel van de behandeling is het (grotendeels) weghalen van de AVM door de vaatmisvorming te verwijderen. Dit kan op verschillende manieren.

lees meer

Waarom naar het Radboudumc?

In het Radboudumc leveren we kwalitatief de beste zorg omdat:

  • U wordt behandeld door een gespecialiseerd vaat-neurochirug. Hij wordt bijgestaan door een team van hersenvaat-specialisten zoals neurologen en neuro-radiologen
  • U individuele begeleiding krijgt door de verpleegkundig specialist waarbij u makkelijk met al uw vragen terecht kunt
  • Wij patiëntgebonden wetenschappelijk onderzoek doen naar AVM ‘s en de behandeling daarvan

Verpleegkundig specialist neurovasculaire aandoeningen

Een verpleegkundig specialist is verantwoordelijk voor de zorg van een geselecteerde groep patiënten en heeft zowel medische als verpleegkundige kennis.

lees meer

Verpleegkundig specialist neurovasculaire aandoeningen

Er wordt een operatie gepland of u heeft kort geleden een operatie aan de bloedvaten in uw hoofd ondergaan en u bent hiervoor opgenomen geweest in het Radboudumc. Er kunnen problemen ontstaan door een hersenaandoening waarvan de gevolgen pas na enige tijd echt duidelijk worden. U en uw naasten kunnen geconfronteerd worden met lichamelijke en emotionele beperkingen. ook gedrags- en karakterveranderingen kunnen vragen en problemen oproepen. Hiervoor kunt u terecht bij de verpleegkundig specialist neurovasculaire aandoeningen van de afdeling Neurochirurgie.

Wat is een verpleegkundig specialist?

Een verpleegkundig specialist is verantwoordelijk voor de zorg van een geselecteerde groep patiënten en heeft zowel medische als verpleegkundige kennis. Zij is in staat om in nauw overleg met uw behandelend arts, besluiten te nemen op het gebied van diagnostiek en behandeling. Zij is ook uw aanspreekpunt voor al uw niet- urgente vragen.

Wat kunt u van een verpleegkundig specialist verwachten?

De verpleegkundig specialist brengt uw klachten in kaart, verricht neurologisch onderzoek, vraagt onderzoeken aan en geeft u informatie over uw behandelplan en de vervolgafspraken. Dit alles gebeurt op basis van richtlijnen en in nauw overleg met uw behandelend neurochirurg.
Ze bespreekt of uw aandoening invloed heeft op uw dagelijkse bezigheden. Hierbij kan u denken aan uw beleving, relaties, werk en communicatie. Alle vragen van u en uw naasten kunnen aan de orde komen. Als u klachten of belemmeringen ervaart in uw dagelijks leven zal hier in dit gesprek aandacht aan worden besteed. Aan de hand van een vragenlijst probeert ze met u een compleet beeld te schetsen van uw klachten en symptomen. indien nodig wordt samen met u en uw naasten naar de beste oplossing gezocht of wordt u verwezen naar een geschikte hulpverlener of hulpverlenende instantie. Het gesprek duurt ongeveer 45 minuten.
De verpleegkundig specialist beantwoordt al uw vragen met betrekking tot het heropvatten van uw werkzaamheden of het rijbewijs en verzorgt eventuele correspondentie met betrekking tot dit onderwerp.
Als u gebruik maakt van een (lees) bril wilt u deze dan meenemen? Indien u medicatie gebruikt, wilt u dan een actuele medicatielijst mee nemen naar de afspraak?

Samenwerking

De verpleegkundig specialist werkt samen met uw behandelend neurochirurg en met de andere deskundigen binnen het mutidisciplinaire behandelteam. Dit behandelteam bestaat onder andere uit een neuroloog, radioloog, revalidatiearts, logopedist, ergotherapeut en een fysiotehrapeut. De verpleegkundig specialist kan besluiten om u te verwijzen naar een gespecialiseerd revalidatiecentrum of een psycholoog.

Vijf vragen aan Lammert

Lammert is 50 jaar oud, getrouwd, vader van drie kinderen en hij houdt van tuinieren. Na zijn hersenbloeding in 2014 werkt hij nu weer volledig als politieagent.

lees meer

Vijf vragen aan Lammert

Lammert is 50 jaar oud, getrouwd, vader van drie kinderen en hij houdt van tuinieren. Na zijn hersenbloeding in 2014 werkt hij nu weer volledig als politieagent.

1. Wanneer ontstond bij u een hersenbloeding?

In november 2014 kreeg ik als gevolg van een AVM een hersenbloeding. Ik ben twee weken opgenomen in het Zwolle ziekenhuis, waarvan ik vijf dagen op de Intensive Care lag. Het was een bizarre ervaring om te horen hoe de ambulance met “toeters en bellen” voor mij aan kwam rijden. Dezelfde ambulance die ik in mijn werk zelf al vele malen heb moeten aanvragen.
 

2. Hoe verliep uw behandeling?

Toen ik was hersteld van mijn hersenbloeding werd ik in het Radboudumc door dr. Boogaarts behandeld. Via de lies heeft hij het AVM dichtgelijmd. Tijdens de controle bleek dat het AVM nog niet volledig was uitgeschakeld, waardoor ik nogmaals geopereerd moest worden. Aangezien er geen zekerheid was dat dit via de lies zou lukken, werd ik nu geopereerd via een botluikje. Door middel van nieuwe technologie kon tijdens de operatie gecontroleerd worden of het AVM volledig was weggehaald. Toen ik nog bij lag te komen op de Intensive Care, kwam dr. Boogaarts me vertellen dat de operatie voor 100% geslaagd was en dat ik helemaal zou herstellen.

3. Hoe kijkt u terug op uw herstel?

In eerste instantie beleefde ik de ziekte als het einde van mijn werkende leven. Al vrij snel bleek dat ik bijna niets had overgehouden aan de hersenbloeding. Lichamelijk zijn alleen mijn ogen een stuk achteruit gegaan, waardoor ik nu een bril draag. Dat had ik voor de operatie nog niet. Ik werk nu weer voor 100% in mijn oude situatie als politieagent en draai ook weer de onregelmatige diensten. Weten dat je helemaal bent genezen is een grote opluchting. Ik ben alles wat meer gaan relativeren sinds de bloeding en geniet meer van de kleine dingen om me heen. Misschien ben ik ook wat emotioneler geworden.
 

4. Hoe heeft u de zorg in het Radboudumc ervaren?

De behandeling en verzorging in het Radboudumc gaf mij en mijn familie een goed gevoel. Dr. Boogaarts gaf op een duidelijke wijze uitleg over de ziekte en wat er gedaan moest worden. Hij gebruikte hiervoor ook de scans die gemaakt waren. Hij communiceerde altijd open, waardoor wij veel vertrouwen hadden in de behandeling. Ook de begeleiding van Harriëtte Petersen, de Verpleegkundig Specialist, ervaren wij als heel positief. Zij is iemand die kundig is, weet wat er gedaan is, wat er nog moet gebeuren en ze is altijd op korte termijn aanspreekbaar.
 

5. Zou u het Radboudumc aan bekenden van u aanraden?

Ik zou zeker bekenden het ziekenhuis willen aanraden. Ondanks de grootte van het ziekenhuis hebben ze ons altijd het gevoel gegeven dat ze 100% aandacht voor ons hadden.
 


Links

In Nederland zijn verenigingen actief voor mensen die zelf of in hun omgeving te maken hebben gehad met een hersenbloeding of een herseninfarct.


Hersenbloeding

Bij een hersenbloeding gaat een bloedvat in de hersenen kapot waardoor het bloed zich in de hersenweefsels ophoopt en schade veroorzaakt.

lees meer