Wat is autisme?

Autisme is een verzamelnaam voor verschillende zogeheten autismespectrumstoornissen. Dat wil zeggen dat deze stoornissen de ontwikkeling van een persoon op al zijn levensgebieden kan beïnvloeden. 

Kenmerken

Als u autisme heeft, kunt u zich moeilijk inleven in anderen en ziet u weinig samenhang in de dingen om u heen. Daardoor kunt u moeilijk persoonlijke contacten leggen en begrijpt u vaak niet goed wat zich in uw omgeving afspeelt. Ook heeft u moeite met de emotionele afstemming in contacten met anderen. U neemt woorden vaak letterlijk en heeft moeite met indirecte, non-verbale taal, zoals spreekwoorden/gezegden, gebaren of gezichtsuitdrukkingen. Vooral ‘sociale gesprekjes’ of ‘gewoon babbelen’, gaat u niet goed af.

Autismespectrumstoornissen (ASS) bij volwassenen

Het kan zijn dat autisme in uw jeugd onopgemerkt is gebleven. Meestal heeft u zich door uw intelligentie staande weten te houden, maar dreigt u op volwassen leeftijd vast te lopen. Dit is bijvoorbeeld het geval als er meer eisen aan u worden gesteld en er aanspraak wordt gemaakt op sociale vaardigheden en flexibiliteit.


Wat is autisme?

Autisme is een verzamelnaam voor verschillende zogeheten autismespectrumstoornissen. Dat wil zeggen dat deze stoornissen de ontwikkeling van een persoon op al zijn levensgebieden kan beïnvloeden. lees meer

Contact

Afdeling Psychiatrie

(024) 361 35 13
contactformulier

Onderzoeken wat kunt u verwachten?

  • Het diagnostisch onderzoek start vrijwel altijd met één of meerdere intakegesprek(ken).

    lees meer


Behandelingen wat kunnen we doen?

  • U krijg van uw hulpverlener duidelijke uitleg over wat er met u aan de hand is (psycho-educatie).

    lees meer


Afdeling Psychiatrie

Op de afdeling Psychiatrie van het Radboudumc bieden we zorg aan moeilijk diagnosticeerbare en behandelbare psychiatrische patiënten. Vaak gaat het om complexe problematiek door het gelijktijdig voorkomen van psychiatrisch stoornissen met somatische (lichamelijke) aandoeningen.

lees meer
  • Medewerkers
  • Intranet