Patientenzorg Aandoeningen Baarmoeder--kanker

Wat is baarmoederkanker?

Baarmoederkanker is een kwaadaardige afwijking van het slijmvlies van de baarmoeder. In Nederland krijgen ongeveer 2000 vrouwen per jaar baarmoederkanker. Het is daarmee de meest voorkomende kanker van de vrouwelijke geslachtsorganen.

lees meer

Wat is baarmoederkanker?

Baarmoederkanker is een kwaadaardige afwijking van het slijmvlies van de baarmoeder. In Nederland krijgen ongeveer 2000 vrouwen per jaar baarmoederkanker. Het is daarmee de meest voorkomende kanker van de vrouwelijke geslachtsorganen. De kwaadaardige afwijking van het baarmoederslijmvlies kan in de spierwand van de baarmoeder groeien.

Ontstaan en riscofactoren

De oorzaak van baarmoederkanker is niet precies bekend. Wel is bekend dat vrouwelijke hormonen, zoals oestrogeen, een belangrijke rol spelen. Deze oestrogenen hebben in de normale menstruele cyclus een belangrijke functie bij de opbouw van het baarmoederslijmvlies. Door jarenlange verhoogde blootstelling aan oestrogenen kan het slijmvlies uiteindelijk veranderen van overactief slijmvlies in baarmoederkanker.

Baarmoederkanker komt vooral voor op oudere leeftijd en bij vrouwen met overgewicht. Zelden wordt het vóór het veertigste levensjaar vastgesteld. Baarmoederkanker is meestal niet erfelijk. Wel bestaat er een erfelijke vorm van baarmoeder- en darmkanker: het Lynch-syndroom. Deze vorm van kanker is via erving overdraagbaar. Risicofactoren op baarmoederkanker zijn onder andere:
  • langdurige extra aanmaak van oestrogenen door overgewicht
  • langdurige toediening van oestrogenen zonder gebruik van progestagenen
  • overgewicht
  • langdurige toediening van tamoxifen (tegen borstkanker)
  • erfelijke factoren

Onderzoeken en behandelingen

Bekijk voor meer informatie over onderzoeken en behandelingen het zorgpad. lees meer

Symptomen en prognose

Baarmoederkanker ontstaat vooral na de overgang. Baarmoederkanker is goed te behandelen. In 85% van de gevallen wordt baarmoederkanker vroegtijdig ontdekt, waardoor de tumor goed behandeld kan worden.

lees meer

Symptomen en prognose

Symptomen

Een kwaadaardige afwijking in de baarmoeder veroorzaakt bijna altijd abnormaal bloedverlies. Onregelmatig bloedverlies kan vele andere goedaardige oorzaken hebben. Als u last heeft van onregelmatig bloedverlies, kunt u het best een afspraak met uw huisarts maken. Baarmoederkanker ontstaat vooral na de overgang. Daarmee zorgt het optreden van bloedverlies ervoor dat de kwaadaardige afwijking vaak in een vroeg stadium wordt ontdekt.

Prognose

Baarmoederkanker is goed te behandelen. In 85% van de gevallen wordt baarmoederkanker vroegtijdig ontdekt, waardoor de tumor goed behandeld kan worden. De kans op overleving is het hoogst als de tumor beperkt is tot de baarmoeder. Deze is dan 80 tot 90%. Bij uitzaaiing van de tumor naar lymfeklieren of andere organen neemt de overlevingskans af tot 60%. Als er overal uitzaaiingen zijn neemt de kans af tot 5 à 15%.

Na de behandeling moet u nog regelmatig op controle komen. Na een aantal jaar nemen deze controlebezoeken af. Het duurt een aantal maanden voordat uw lichaam volledig hersteld is. Vervolgens volgt de emotionele verwerking die veel tijd en energie kan kosten. Hierbij kunnen organisaties voor mensen die in het zelfde schuitje zitten helpen.


Ondersteunende zorg

Kanker en de behandeling van kanker kunnen zwaar voor u en uw naasten zijn. Niet alleen kunt u last hebben van lichamelijke klachten, ook op persoonlijk of professioneel vlak kunnen u en uw naasten tegen knelpunten aanlopen.

lees meer

Ondersteunende zorg

Kanker en de behandeling van kanker kunnen zwaar voor u en uw naasten zijn. Niet alleen kunt u last hebben van lichamelijke klachten, ook op persoonlijk of professioneel vlak kunnen u en uw naasten tegen knelpunten aanlopen. Om deze knelpunten te herkennen èn bespreekbaar te maken, maken we tijdens uw behandeling op vaste momenten gebruik van de Lastmeter. De Lastmeter is een korte vragenlijst waarop u kunt aangeven hoe het met u gaat en welke problemen u mogelijk ervaart op lichamelijk, emotioneel, sociaal, praktisch en spiritueel gebied. Uw casemanager zal de vragenlijst met u doornemen en uw behoefte aan zorg met u in kaart brengen. Samen met uw casemanager en behandelend arts kunt u vervolgens beoordelen of een doorverwijzing naar een gespecialiseerde zorgverlener u kan ondersteunen bij uw behandeling(en).

Voor jongeren en jongvolwassenen (AYA’s, 18-35 jaar) en ouderen (70+) bieden we gespecialiseerde, leeftijdspecifieke ondersteuning. AYA’s kunnen terecht bij de AYA-poli; ouderen krijgen steun van een ouderenconsulent.
 

Informatiefolder

Informatie is belangrijk om ziekte te kunnen begrijpen en er mee te leren omgaan. Om u hierbij te helpen bieden wij u deze Patiënten Informatie Map aan. lees meer

Uw privacy

Op het moment dat u in het ziekenhuis de diagnose kanker krijgt, leggen artsen en verpleegkundigen in het ziekenhuis uw gegevens vast in een medisch dossier. Dit moet volgens de wet.

lees meer

Uw privacy

Op het moment dat u in het ziekenhuis de diagnose kanker krijgt, leggen artsen en verpleegkundigen in het ziekenhuis uw gegevens vast in een medisch dossier. Dit moet volgens de wet. Sommige van uw gegevens in het medisch dossier worden opgenomen in een onafhankelijke databank: de Nederlandse Kankerregistratie (NKR).

Dit verzamelen van gegevens in de NKR gebeurt omdat artsen en onderzoekers betrouwbare en relevante gegevens nodig hebben van patiënten met kanker. Hiermee kunnen zij onderzoek doen om meer over kanker te weten te komen. Door dit onderzoek ontstaan betere inzichten, effectievere behandelingen en uiteindelijk een beter resultaat in de zorg voor patiënten met kanker.

Meer informatie over de Nederlandse Kankerregistratie en wat deze voor u betekent: Registratie van kanker.

Radboud Oncologie Fonds

Het Radboud Oncologie Fonds is opgericht om Oost-Nederland meer te betrekken in de strijd tegen kanker.

lees meer