Patientenzorg Aandoeningen Baarmoeder--kanker

Over baarmoederkanker

Baarmoederkanker is een kwaadaardig gezwel in het slijmvlies van de baarmoeder. Dit gezwel heet een tumor. In Nederland krijgen ongeveer 1800 vrouwen per jaar baarmoederkanker. Het is daarmee de meest voorkomende kanker van de vrouwelijke geslachtsorganen.

lees meer

Over baarmoederkanker

Baarmoederkanker is een kwaadaardig gezwel in het slijmvlies van de baarmoeder. Dit gezwel heet een tumor. In Nederland krijgen ongeveer 1800 vrouwen per jaar baarmoederkanker. Het is daarmee de meest voorkomende kanker van de vrouwelijke geslachtsorganen. In het slijm waarmee de binnenzijde van de baarmoeder is bekleed kan kanker ontstaan. Het kwaadaardige gezwel groeit langzaam vanuit het slijmvlies in de spierwand van de baarmoeder.

Ontstaan en riscofactoren

De oorzaak van baarmoederkanker is niet precies bekend. Wel is bekend dat vrouwelijke hormonen een belangrijke rol spelen. Deze oestrogenen hebben in de gewone menstruele cyclus een belangrijke functie bij de opbouw van het baarmoederslijmvlies. Jarenlange verhoogde blootstelling aan oestrogenen kan het slijmvlies doen veranderen in kanker.

Baarmoederkanker komt vooral op oudere leeftijd voor en zelden vóór het veertigste levensjaar. Baarmoederkanker is meestal niet erfelijk. Wel bestaat er een erfelijke vorm van baarmoeder- en darmkanker: het Lynch-syndroom. Deze vorm van kanker is wel via erving overdraagbaar. Risicofactoren op baarmoederkanker zijn onder andere:
  • Langdurige extra aanmaak van oestrogenen door overgewicht;
  • Langdurige toediening van oestrogenen;
  • Overgewicht;
  • Langdurige toediening van tamoxifen (tegen borstkanker);
  • Erfelijke factoren.

Symptomen en prognose bij baarmoeder­kanker

Er zijn enkele symptomen die kunnen wijzen op baarmoederkanker. De prognose bij baarmoederkanker is meestal goed.

lees meer

Symptomen en prognose bij baarmoeder­kanker

Symptomen

Een gezwel in de baarmoeder veroorzaakt bijna altijd abnormaal bloedverlies. Dit geldt zowel voor een kwaadaardig gezwel als voor een goedaardig gezwel. Onregelmatig bloedverlies kan ook andere oorzaken hebben. Als u last heeft van onregelmatig bloedverlies, kunt u het best een afspraak met uw huisarts maken. Baarmoederkanker ontstaat vooral na de menopauze. Dit betekent dat het optreden van bloedverlies ervoor zorgt dat de tumor vaak in een vroeg stadium wordt ontdekt.

Prognose

Baarmoederkanker is goed te behandelen. In 85% van de gevallen wordt baarmoederkanker vroegtijdig ontdekt, waardoor de tumor goed behandeld kan worden. De overlevingskans is het hoogst als de tumor beperkt is tot de baarmoeder. Deze is dan 80 tot 90%. Bij uitzaaiing van de tumor naar andere organen neemt de overlevingskans af tot 5 à 15%.

Na de behandeling zult u nog regelmatig op controle moeten. Na een aantal jaar nemen deze controlebezoeken af. Het zal een aantal maanden duren voordat uw lichaam volledig hersteld is. Vervolgens volgt de emotionele verwerking die veel tijd en energie kan kosten. Hierbij kunnen organisaties voor mensen die in het zelfde schuitje zitten helpen.
 

Ondersteunende zorg bij baarmoeder­kanker

Kanker en de behandeling van kanker kunnen zwaar voor u en uw naasten zijn. Niet alleen kunt u last hebben van lichamelijke klachten, ook op persoonlijk of professioneel vlak kunnen u en uw naasten tegen knelpunten aanlopen.

lees meer

Ondersteunende zorg bij baarmoeder­kanker

Kanker en de behandeling van kanker kunnen zwaar voor u en uw naasten zijn. Niet alleen kunt u last hebben van lichamelijke klachten, ook op persoonlijk of professioneel vlak kunnen u en uw naasten tegen knelpunten aanlopen. Om deze knelpunten te herkennen èn bespreekbaar te maken, maken we tijdens uw behandeling op vaste momenten gebruik van de Lastmeter. De Lastmeter is een korte vragenlijst waarop u kunt aangeven hoe het met u gaat en welke problemen u mogelijk ervaart op lichamelijk, emotioneel, sociaal, praktisch en spiritueel gebied. Uw casemanager zal de vragenlijst met u doornemen en uw behoefte aan zorg met u in kaart brengen. Samen met uw casemanager en behandelend arts kunt u vervolgens beoordelen of een doorverwijzing naar een gespecialiseerde zorgverlener u kan ondersteunen bij uw behandeling(en).

Voor jongeren en jongvolwassenen (AYA’s, 18-35 jaar) en ouderen (70+) bieden we gespecialiseerde, leeftijdspecifieke ondersteuning. AYA’s kunnen terecht bij de AYA-poli; ouderen krijgen steun van een ouderenconsulent.
 

Informatiefolder

Informatie is belangrijk om ziekte te kunnen begrijpen en er mee te leren omgaan. Om u hierbij te helpen bieden wij u deze Patiënten Informatie Map aan. bekijk het pdf-bestand

Contact

Afdeling Verloskunde en Gynaecologie
telefoon: (024) 361 47 88

faxnummer: (024) 361 94 56

Naar uw afspraak

Ingang: Hoofdingang
Route: 782

bekijk route

Naar uw afspraak

Bezoekadres

Radboudumc hoofdingang
Geert Grooteplein Zuid 10
6525 GA Nijmegen

Huispostnummer: 782

Routebeschrijving

Reis naar Geert Grooteplein Zuid 10
Ga naar binnen bij: Hoofdingang
Volg route 782

Afdeling Verloskunde en Gynaecologie

De afdeling Verloskunde en Gynaecologie biedt een zeer breed zorgaanbod aan vrouwen in verschillende levensfasen. Wij behandelen patiënten met eenvoudige, veel voorkomende aandoeningen tot zeer complexe en zeldzame ziektebeelden en problematiek.

lees meer

Uw privacy

Op het moment dat u in het ziekenhuis de diagnose kanker krijgt, leggen artsen en verpleegkundigen in het ziekenhuis uw gegevens vast in een medisch dossier. Dit moet volgens de wet.

lees meer

Uw privacy

Op het moment dat u in het ziekenhuis de diagnose kanker krijgt, leggen artsen en verpleegkundigen in het ziekenhuis uw gegevens vast in een medisch dossier. Dit moet volgens de wet. Sommige van uw gegevens in het medisch dossier worden opgenomen in een onafhankelijke databank: de Nederlandse Kankerregistratie (NKR).

Dit verzamelen van gegevens in de NKR gebeurt omdat artsen en onderzoekers betrouwbare en relevante gegevens nodig hebben van patiënten met kanker. Hiermee kunnen zij onderzoek doen om meer over kanker te weten te komen. Door dit onderzoek ontstaan betere inzichten, effectievere behandelingen en uiteindelijk een beter resultaat in de zorg voor patiënten met kanker.

Meer informatie over de Nederlandse Kankerregistratie en wat deze voor u betekent: Registratie van kanker.

Radboud Oncologie Fonds

Het Radboud Oncologie Fonds is opgericht om samen met partner KWF Kankerbestrijding Oost-Nederland meer te betrekken in de strijd tegen kanker.

lees meer