Wat is blaaskanker?

Bij blaaskanker zitten er één of meer kwaadaardige gezwellen (carcinomen) in de blaas. Deze vorm van kanker komt steeds meer voor. Het komt vaker voor bij mannen dan bij vrouwen, en vooral bij mensen boven de 60 jaar. lees meer

Wat is blaaskanker?

Bij blaaskanker zitten er één of meer kwaadaardige gezwellen (carcinomen) in de blaas. Deze vorm van kanker komt steeds meer voor. Het komt vaker voor bij mannen dan bij vrouwen, en vooral bij mensen boven de 60 jaar. Er zijn twee verschillende soorten tumoren in de blaas:
 • een niet-spierinvasieve tumor, die zich alleen in het blaasslijmvlies of de bindweefsellaag bevindt en niet is doorgegroeid in de spierlaag daaronder
 • een spierinvasieve tumor, die wel is doorgegroeid tot in de spierlaag van de blaas

Oorzaken

Over de precieze oorzaak van blaaskanker is nog weinig bekend. Wel zijn er een aantal risicofactoren die de kans op blaaskanker verhogen:
 • leeftijd: de meeste mensen die blaaskanker krijgen, zijn tussen de 70 en 90 jaar oud
 • roken
 • blootstelling aan bepaalde stoffen zoals sommige verfbestanddelen
 • radiotherapeutische behandeling van het kleine bekken
 • bepaalde chemotherapeutica
 • irritatie van het blaasslijmvlies door chronische blaasontstekingen of blaasstenen
 • chronische irritatie door een katheter
De prognose wordt gesteld op basis van het type blaaskanker. Niet-spierinvasieve blaaskanker heeft een betere prognose dan spierinvasieve blaaskanker.

Contact

Polikliniek Urologie

Bereikbaar van 8.00 tot 17.00 uur.
(024) 361 38 03

Symptomen

Blaaskanker is een langzaam ontwikkelende ziekte die in het begin geen of weinig klachten geeft. lees meer

Symptomen

Blaaskanker is een langzaam ontwikkelende ziekte die in het begin geen of weinig klachten geeft.

Niet-spierinvasieve blaastumoren

De meest voorkomende klachten bij niet-spierinvasieve blaastumoren zijn:
 • bloed in de urine
 • pijn bij het plassen
 • een toegenomen aandrang om te plassen

Spierinvasieve blaaskanker

Klachten die op een vergevorderde spierinvasieve blaaskanker kunnen duiden zijn:
 • pijn in het bekken
 • pijn in de flank
 • gewichtsverlies
 • voelbare massa in de onderbuik

Ondersteunende zorg Leven met kanker

We bieden leeftijdsspecifieke ondersteuning en werken met een vragenlijst om u op het juiste moment ondersteuning te bieden van de juiste zorgverlener.

lees meer

Team bij blaaskanker

Voor u als patiënt met blaaskanker staat een multidisciplinair team van specialisten klaar. Zij zijn allemaal gespecialiseerd in blaaskanker. meer over ons team

Team bij blaaskanker

Voor u als patiënt met blaaskanker staat een multidisciplinair team van specialisten klaar. Dit team bestaat uit een oncologisch uroloog, een radioloog, een nucleair geneeskundige, een patholoog, een medischoncoloog, een radiotherapeut en een team van verpleegkundig specialisten en oncologie-verpleegkundigen. Zij zijn allemaal gespecialiseerd in blaaskanker.

Omdat u tijdens uw ziekenhuisbezoeken te maken krijgt met verschillende specialisten, is het prettig als u en uw naasten tijdens uw hele behandelproces een vast aanspreekpunt hebben. Daarom is altijd één van de betrokken medisch specialisten uw hoofdbehandelaar (dit is meestal de oncologisch uroloog), en één (of meer) van de verpleegkundigen uw casemanager. Uw hoofdbehandelaar is eindverantwoordelijk voor uw behandeling en zorgt onder andere voor een goede afstemming tussen de verschillende zorgverleners. De casemanager houdt samen met u het overzicht over de onderzoeken en behandelingen die u krijgt. Als u vragen of zorgen heeft, kunt u deze altijd met de casemanager bespreken.

Naar uw afspraak adres en route

Ingang: Hoofdingang
Gebouw: C
Verdieping: 0
Route: 725

bekijk route

Naar uw afspraak adres en route

Bezoekadres

Radboudumc hoofdingang
Geert Grooteplein Zuid 10
6525 GA Nijmegen

Routebeschrijving

Reis naar Geert Grooteplein Zuid 10
Ga naar binnen bij: Hoofdingang
Ga naar Gebouw C, Verdieping 0 en volg route 725

Uw verwijzing naar de afdeling urologie

Voor het maken van uw eerste afspraak (ook voor second opinion en tertiaire verwijzing) stuurt uw huisarts of verwijzend specialist ons een schriftelijke verwijzing. meer informatie

Uw verwijzing naar de afdeling urologie

Voor het maken van uw eerste afspraak (ook voor second opinion en tertiaire verwijzing) stuurt uw huisarts of verwijzend specialist ons een schriftelijke verwijzing. Als wij deze hebben ontvangen, krijgt u een afspraak, een vragenlijst over uw gezondheidstoestand en een vragenlijst voor de persoonsgegevens toegestuurd. Komt de datum/tijd voor het eerste spreekuur u niet uit? Bel ons dan naar de polikliniek Urologie om de afspraak te verzetten.

Waarom naar het Radboudumc?

Het Radboudumc in Nijmegen heeft zeer veel ervaring in het behandelen van blaaskanker en staat aan de internationale top bij wetenschappelijk onderzoek. Jaarlijks voert de afdeling Urologie 80 tot 100 blaasverwijderingsoperaties uit. Deze ervaring is belangrijk voor het resultaat van de operatie.

Radboud Oncologie Fonds

Het Radboud Oncologie Fonds is opgericht om Oost-Nederland meer te betrekken in de strijd tegen kanker. lees meer

Uw privacy

Op het moment dat u in het ziekenhuis de diagnose kanker krijgt, leggen artsen en verpleegkundigen in het ziekenhuis uw gegevens vast in een medisch dossier. Dit moet volgens de wet. lees meer

Uw privacy

Op het moment dat u in het ziekenhuis de diagnose kanker krijgt, leggen artsen en verpleegkundigen in het ziekenhuis uw gegevens vast in een medisch dossier. Dit moet volgens de wet. Sommige van uw gegevens in het medisch dossier worden opgenomen in een onafhankelijke databank: de Nederlandse Kankerregistratie (NKR).

Dit verzamelen van gegevens in de NKR gebeurt omdat artsen en onderzoekers betrouwbare en relevante gegevens nodig hebben van patiënten met kanker. Hiermee kunnen zij onderzoek doen om meer over kanker te weten te komen. Door dit onderzoek ontstaan betere inzichten, effectievere behandelingen en uiteindelijk een beter resultaat in de zorg voor patiënten met kanker.

Meer informatie over de Nederlandse Kankerregistratie en wat deze voor u betekent: Registratie van kanker.

 • Medewerkers
 • Intranet