Over blaaskanker

Bij blaaskanker zitten er één of meer kwaadaardige gezwellen (carcinomen) in de blaas. Deze vorm van kanker komt steeds meer voor. Het komt vaker voor bij mannen dan bij vrouwen, en vooral bij mensen boven de 60 jaar.

meer over deze aandoening

Over blaaskanker

Bij blaaskanker zitten er één of meer kwaadaardige gezwellen (carcinomen) in de blaas. Deze vorm van kanker komt steeds meer voor. Het komt vaker voor bij mannen dan bij vrouwen, en vooral bij mensen boven de 60 jaar. Er zijn twee verschillende soorten tumoren in de blaas:
 • een niet-spierinvasieve tumor, die zich alleen in het blaasslijmvlies of de bindweefsellaag bevindt en niet is doorgegroeid in de spierlaag daaronder
 • een spierinvasieve tumor, die wel is doorgegroeid tot in de spierlaag van de blaas

Oorzaken en symptomen

Over de precieze oorzaak van blaaskanker is nog weinig bekend. Wel zijn er een aantal risicofactoren die de kans op blaaskanker verhogen:
 • leeftijd: de meeste mensen die blaaskanker krijgen, zijn tussen de 70 en 90 jaar oud
 • roken
 • blootstelling aan bepaalde stoffen zoals sommige verfbestanddelen
 • radiotherapeutische behandeling van het kleine bekken
 • bepaalde chemotherapeutica
 • irritatie van het blaasslijmvlies door chronische blaasontstekingen of blaasstenen
 • chronische irritatie door een katheter
Blaaskanker is een langzaam ontwikkelende ziekte die in het begin geen of weinig klachten geeft. Bij niet-spierinvasieve blaastumoren zijn bloed in de urine, pijn bij het plassen of een toegenomen aandrang om te plassen de meest voorkomende klachten. Klachten die op een vergevorderde spierinvasieve blaaskanker kunnen duiden zijn:
 • pijn in het bekken
 • pijn in de flank
 • gewichtsverlies
 • voelbare massa in de onderbuik
De prognose wordt gesteld op basis van het type blaaskanker. Niet-spierinvasieve blaaskanker heeft een betere prognose dan spierinvasieve blaaskanker.
 

Contact

Polikliniek Urologie

(024) 361 38 03, bereikbaar tussen 8.00 -17.00 uur (volg het keuzemenu)

Waarom naar het Radboudumc?

Het Radboudumc in Nijmegen heeft zeer veel ervaring in het behandelen van blaaskanker en staat aan de internationale top bij wetenschappelijk onderzoek. Jaarlijks voert de afdeling Urologie 80 tot 100 blaasverwijderingsoperaties uit. Deze ervaring is belangrijk voor het resultaat van de operatie.

Maak een afspraak bij Urologie

Voor het maken van uw eerste afspraak op de Urologie Polikliniek stuurt uw huisarts of verwijzend specialist een schriftelijke verwijzing.

lees meer

Maak een afspraak bij Urologie

Voor het maken van uw eerste afspraak op de Urologie Polikliniek stuurt uw huisarts of verwijzend specialist een schriftelijke verwijzing naar:

Radboudumc
Huispost 723
Urologie Polikliniek
T.a.v. Chef van de polikliniek
Postbus 9101
6500 HB Nijmegen

Afspraak

Als wij uw schriftelijke verwijzing hebben ontvangen, krijgt u een vragenlijst over uw gezondheidstoestand en een vragenlijst voor uw persoonsgegevens toegestuurd. Komt de datum of tijd voor de eerste afspraak u niet uit? Bel ons dan om de afspraak te verzetten. Voor vervolgafspraken kunt u contact opnemen met de administratie. Soms vindt de behandelend arts het nodig eerst verder onderzoek te doen.

Spoed

Neem bij spoedgevallen na 17.00 en in het weekend contact op met de uroloog via (024) 361 11 11. Voor eventuele behandeling meldt u zich bij de Spoedeisende Hulp.

Second opinion op de polikliniek Urologie

Bij een second opinion krijgt u een tweede mening op gebied van diagnostiek en/of behandeling.

lees meer

Second opinion op de polikliniek Urologie

Een second opinion betekent letterlijk een tweede mening. Bij een second opinion krijgt u een tweede mening op gebied van diagnostiek en/of behandeling. Op basis van de aangeleverde informatie geven we een advies. Dit betekent niet dat de behandeling wordt overgenomen. Met dit advies gaat u weer terug naar uw eigen behandelaar (de verwijzer).

Hoe vraagt u een second opinion aan?

 Een second opinion op de polikliniek Urologie moet per brief worden aangevraagd. Het gaat het snelst als uw eigen uroloog dit voor u doet. Het is belangrijk dat alle informatie wordt meegestuurd (zoals een cd met recente, relevante röntgenfoto’s, uitslagen weefselonderzoek en relevante laboratoriumonderzoeken). Pas als al deze informatie compleet is, kan de uroloog het verzoek bekijken en een afspraak voor u plannen. Als het nodig is, vraagt onze uroloog aanvullend onderzoek voor u aan.

Het is ook mogelijk om via een verwijzing van de huisarts een second opinion aan te vragen. Wij vragen relevante medische gegevens op bij uw behandelaar waarvoor u een toestemmingsverklaring moet tekenen. Dit vertraagt het proces. Houd u er daarom rekening mee dat het via de huisarts langer kan duren. Het is belangrijk dat in de verwijsbrief van de huisarts staat in welk ziekenhuis u onder behandeling bent.

Vergoeding

De meeste ziektekostenverzekeraars vergoeden een second opinion. Check in uw polisvoorwaarden of dat bij uw ziektekostenverzekeraar ook het geval is voordat u een second opinion aanvraagt.

Onder­steunende zorg bij blaaskanker

Kanker en de behandeling van kanker kunnen zwaar voor u en uw naasten zijn. Niet alleen kunt u last hebben van lichamelijke klachten, ook op persoonlijk of professioneel vlak kunnen u en uw naasten tegen knelpunten aanlopen.

lees meer

Onder­steunende zorg bij blaaskanker

Kanker en de behandeling van kanker kunnen zwaar voor u en uw naasten zijn. Niet alleen kunt u last hebben van lichamelijke klachten, ook op persoonlijk of professioneel vlak kunnen u en uw naasten tegen knelpunten aanlopen. Om deze knelpunten te herkennen èn bespreekbaar te maken, maken we tijdens uw behandeling gebruik van de Lastmeter. De Lastmeter is een korte vragenlijst waarop u kunt aangeven hoe het met u gaat en welke problemen u mogelijk ervaart op lichamelijk, emotioneel, sociaal, praktisch en spiritueel gebied. Uw casemanager neemt de vragenlijst met u door en brengt uw behoefte aan zorg met u in kaart. Samen met uw casemanager en behandelend arts kunt u vervolgens beoordelen of een doorverwijzing naar een gespecialiseerde zorgverlener u kan ondersteunen bij uw behandeling(en).

Voor jongeren en jongvolwassenen (AYA’s (Adolescents & Young Adults), 18-35 jaar) en ouderen (70+) bieden we gespecialiseerde, leeftijdspecifieke ondersteuning. AYA’s kunnen terecht bij de AYA-poli; ouderen krijgen steun van een ouderenconsulent.

Ondersteunende zorg wordt geboden middels een vast aanspreekpunt: de casemanager. Dit houdt in dat een verpleegkundig specialist en/of oncologieverpleegkundige op het gebied van blaaskankerzorg beschikbaar is. Zij zijn vanaf het begin bij uw zorg betrokken en kan u helpen met al uw vragen. Op digitaal gebied wordt ondersteunende zorg geboden middels MijnRadboud en MediMapp.

Team bij blaaskanker

Voor u als patiënt met blaaskanker staat een multidisciplinair team van specialisten klaar. Zij zijn allemaal gespecialiseerd in blaaskanker.

meer over ons team

Team bij blaaskanker

Voor u als patiënt met blaaskanker staat een multidisciplinair team van specialisten klaar. Dit team bestaat uit een oncologisch uroloog, een radioloog, een nucleair geneeskundige, een patholoog, een medischoncoloog, een radiotherapeut en een team van verpleegkundig specialisten en oncologie-verpleegkundigen. Zij zijn allemaal gespecialiseerd in blaaskanker.

Omdat u tijdens uw ziekenhuisbezoeken te maken krijgt met verschillende specialisten, is het prettig als u en uw naasten tijdens uw hele behandelproces een vast aanspreekpunt hebben. Daarom is altijd één van de betrokken medisch specialisten uw hoofdbehandelaar (dit is meestal de oncologisch uroloog), en één (of meer) van de verpleegkundigen uw casemanager. Uw hoofdbehandelaar is eindverantwoordelijk voor uw behandeling en zorgt onder andere voor een goede afstemming tussen de verschillende zorgverleners. De casemanager houdt samen met u het overzicht over de onderzoeken en behandelingen die u krijgt. Als u vragen of zorgen heeft, kunt u deze altijd met de casemanager bespreken.

Informatiefolder

De arts heeft u verteld dat u een vorm van kanker aan de blaas heeft. Deze diagnose kan veel vragen en emoties bij u oproepen. Om u zo goed mogelijk te ondersteunen en voor te bereiden op de behandeling ontvangt u deze Patiënten Informatie Map (PIM). bekijk het pdf-bestand

Naar uw afspraak bij Urologie

Ingang: Hoofdingang
Route: 725

bekijk route

Naar uw afspraak bij Urologie

Bezoekadres

Radboudumc hoofdingang
Geert Grooteplein Zuid 10
6525 GA Nijmegen

Routebeschrijving

Reis naar Geert Grooteplein Zuid 10
Ga naar binnen bij: Hoofdingang
Volg route 725

Uw verwijzing naar de afdeling urologie

Voor het maken van uw eerste afspraak (ook voor second opinion en tertiaire verwijzing) stuurt uw huisarts of verwijzend specialist ons een schriftelijke verwijzing.

meer informatie

Uw verwijzing naar de afdeling urologie

Voor het maken van uw eerste afspraak (ook voor second opinion en tertiaire verwijzing) stuurt uw huisarts of verwijzend specialist ons een schriftelijke verwijzing. Als wij deze hebben ontvangen, krijgt u een afspraak, een vragenlijst over uw gezondheidstoestand en een vragenlijst voor de persoonsgegevens toegestuurd. Komt de datum/tijd voor het eerste spreekuur u niet uit? Bel ons dan naar de polikliniek Urologie om de afspraak te verzetten op onderstaand nummer tussen 8.00 en 17.00 uur (volg het keuzemenu).


Radboud Oncologie Fonds

Het Radboud Oncologie Fonds is opgericht om samen met partner KWF Kankerbestrijding Oost-Nederland meer te betrekken in de strijd tegen kanker.

lees meer

Uw privacy

Op het moment dat u in het ziekenhuis de diagnose kanker krijgt, leggen artsen en verpleegkundigen in het ziekenhuis uw gegevens vast in een medisch dossier. Dit moet volgens de wet.

lees meer

Uw privacy

Op het moment dat u in het ziekenhuis de diagnose kanker krijgt, leggen artsen en verpleegkundigen in het ziekenhuis uw gegevens vast in een medisch dossier. Dit moet volgens de wet. Sommige van uw gegevens in het medisch dossier worden opgenomen in een onafhankelijke databank: de Nederlandse Kankerregistratie (NKR).

Dit verzamelen van gegevens in de NKR gebeurt omdat artsen en onderzoekers betrouwbare en relevante gegevens nodig hebben van patiënten met kanker. Hiermee kunnen zij onderzoek doen om meer over kanker te weten te komen. Door dit onderzoek ontstaan betere inzichten, effectievere behandelingen en uiteindelijk een beter resultaat in de zorg voor patiënten met kanker.

Meer informatie over de Nederlandse Kankerregistratie en wat deze voor u betekent: Registratie van kanker.