Onze zorgpaden

Het traject dat u doorloopt noemen we een zorgpad. Dit hangt af van de soort kanker die u heeft en het type behandeling dat u krijgt. Binnen onze keten zijn er verschillende zorgpaden. Hieronder staat per kankersoort een algemeen zorgpad. Uw persoonlijke zorgpad kan er dus anders uitzien.
  • Bij blaaskanker zitten er één of meer kwaadaardige gezwellen (carcinomen) in de blaas.

    naar de aandoening


Vijf vragen aan prof. dr. Fred Witjes oncologisch uroloog

"Als top-oncologisch centrum participeren we in de nieuwste trials van innovatieve technieken en middelen." lees meer

Vijf vragen aan prof. dr. Fred Witjes oncologisch uroloog

Prof. dr. Fred Witjes is oncologisch uroloog en als keteneigenaar verantwoordelijk voor de keten die zich met name richt op de behandeling van prostaatkanker, blaaskanker, nierkanker en zaadbalkanker.

1. Hoe innovatief is de dienstverlening van de keten?

De sneldiagnose voor prostaatkanker en blaaskanker, waarbij de patiënt binnen één dag zijn diagnose én zijn behandelplan heeft, is uniek in tijd en in zijn multidisciplinaire karakter. We geven patiënten binnen één dag een zo compleet mogelijk beeld van hun ziekte en behandeling.

2. Verwacht u op korte termijn een wetenschappelijke doorbraak?

Met een biopt kunnen we een stukje weefsel uit de tumor nemen. We hebben sinds enige tijd de mogelijkheid om bij verschillende stadia van kanker op basis van een biopt te bepalen op welke medicijnen de tumor juist wél of juist niet zal reageren. Dit maakt nu zijn intrede in de dagelijkse praktijk bij urologische tumoren. Hoewel dit niet bij alle patiënten lukt, kunnen we de patiënten waarbij het wél lukt, gerichter behandelen en medicijnen die niet werken achterwege laten. Dit bespaart ook onnodige bijwerkingen en past perfect in de ambitie van het Radboudumc om te streven naar “personalised healthcare.”   

3. Hoe ervaren patiënten het om binnen de keten een vast aanspreekpunt te hebben?

Patiënten waarderen dat enorm. Hoewel we patiënten als team begeleiden, proberen we zo lang mogelijk een vast aanspreekpunt te houden, waarbij onze gespecialiseerde verpleegkundigen een zeer belangrijlke rol spelen. Dat geeft zekerheid in per definitie onzekere tijden.

4. Welke betekenis heeft uw keten voor de regio?

Door de specifieke expertise en uitgebreide behandelingsmogelijkheden heeft de keten een duidelijke centrumfunctie. Ook komen patiënten van buiten de regio en het buitenland voor advies. Daarnaast zijn de leden van de keten voor een tiental ziekenhuizen in de regio gewaardeerde partners tijdens videoconsulting.

5. Hoe helpt u de patiënt bij het maken van de vaak moeilijke keuzes?

Door patiënten zeer duidelijk met woord en daad en informatie bij de beslissingen te betrekken. We maken gebruik van mijnRadboud, digitale voorlichting en MediMapp. Hierin kan een patiënt zijn ziektebeloop en behandeling per fase volgen en inzien, en ontvangt hij of zij informatie over bijvoorbeeld de onderzoeken en zijn behandelaar.
Op basis van de Lastmeter en de evaluatie van PROM (Patient Reported Outcome Measures) vragenlijsten en QoL (Quality of Life) vragenlijsten worden zowel de fysieke als de psychosociale uitkomsten van de behandeling bijgehouden en geëvalueerd. Deze uitkomsten gebruiken we vervolgens om de psychosociale begeleiding van patienten te verbeteren.


Trots op... onze keten

Waar zijn wij het meest trots op? lees meer

Trots op... onze keten

Prof. dr. Fred Witjes is oncologisch uroloog en verantwoordelijk voor de keten die zich met name richt op de behandeling van prostaatkanker, blaaskanker, nierkanker en zaadbalkanker.

Waar bent u het meest trots op?

"Onze keten heeft een heel duidelijke centrumfunctie. Bijvoorbeeld op het gebied van blaaskanker zie ik hoe patiënten uit heel Nederland er specifiek voor kiezen hier behandeld te worden. Wetenschappelijk behoren we op het gebied van blaaskanker tot de wereldtop. We werken hier aan de Europese Unie-richtlijnen op het gebied van blaaskanker. Voor nierkanker kan hetzelfde worden gezegd. Patiënten met nierkanker worden van heinde en ver verwezen voor de specifieke operatieve en andere behandelmogelijkheden.
Ook de sneldiagnose op het gebied van prostaatkanker die we aanbieden, voorziet duidelijk in een behoefte. We stellen op de eerste dag de diagnose en bespreken dit multidisciplinair, zodat we de volgende dag al een behandelplan kunnen bieden.

Robotchirurgie

Vanuit ons specialisme urologie zijn we al sinds jaar en dag gewend via kijkoperaties te werken. Logisch dat juist binnen ons vakgebied minimaal invasieve chirurgie met gebruik van endoscopen of laparoscopen en de robot een hoge vlucht neemt. Met robotchirurgie hebben we een belangrijke stap gezet in de ontwikkeling van de operatietechnieken. Dankzij deze innovaties heeft de patiënt een kleinere operatiewond en vaak een veel sneller herstel.

Als top-oncologisch centrum participeren we in de nieuwste trials van innovatieve technieken en middelen. Patiënten profiteren daar uiteraard van. Bij prostaatkanker zijn na meer dan 50 jaar nieuwe medicijnen beschikbaar. Ook de diagnostiek van (uitzaaiingen van) prostaatkanker heeft een enorme vlucht genomen met de invoering van de PSMA-scan. PSMA staat voor Prostaat Specifiek Membraan Anti-gen en is een eiwit dat zich hecht aan prostaatkankercellen. Hiermee kunnen we meer of minder specifiek uitzaaiingen ontdekken bij PSA (prostaat-specifiek antigeen) waardes zelfs beneden de 0.5. Tenslotte wordt op basis van radioactief geladen PSMA ook gewerkt aan de behandeling van uitzaaiingen."


Prostaatkanker

Lees hier alles over ons onderzoek en nieuws over prostaatkanker

lees meer

Team Urologische oncologie

  • Medewerkers
  • Intranet