Over een brughoektumor

Een brughoektumor is een gezwel die meestal van de inwendige gehoorgang richting de hersenstam en de kleine hersenen groeit. Door de tumor kunt u in het begin minder goed horen en last van oorsuizen krijgen. Als de tumor groeit kunt u last krijgen van verschillende stoornissen.

lees meer

Over een brughoektumor

Een brughoektumor is een gezwel dat zich bij de brughoek in de schedel bevindt. Er bestaat een linker en een rechter brughoek. De tumor groeit meestal van de inwendige gehoorgang richting de hersenstam en de kleine hersenen. Door de inwendige gehoorgang lopen de zenuwen richting de hersenstam. De hoek tussen de hersenstam en kleine hersenen wordt de 'brughoek' genoemd.

De brughoektumor die het meest voorkomt, komt vanuit de 8e hersenzenuw. Dit is de gehoors- en evenwichtszenuw (nervus acusticus) die ontspringt uit de pons en loopt naar de opening in het rotsbeen (de inwendige gehoorgang). Hier komt hij samen met de 7e hersenzenuw die de gelaatsspieren aanstuurt (nervus facialis).

Een andere naam voor de brughoektumor is het acusticus neurinoom of vestibulair schwannoom. Meestal groeit de tumor traag (ongeveer 1 à 2 mm per jaar), maar soms groeit de tumor jarenlang niet. De brughoektumor komt meestal aan één kant voor, maar kan ook dubbelzijdig zijn. Vaak is er dan een verband met de erfelijke aandoening neurofibromatose. Dit is een afwijking met zeer verschillende uitingsvormen die vooral de huid en het zenuwstelsel aantast. Bij een bepaalde vorm van deze ziekte, meestal neurofibromatose type 2 of kortweg NF2 genoemd, komt een brughoektumor aan 2 kanten voor.

Behandeling Wat kunnen we doen?

Een brughoektumor kan op verschillende manieren behandeld worden. Een stereotactische bestraling, het verwijderen van de brughoektumor of een wait and scan kan uitkomst bieden.

  • De ingreep wordt onder algehele narcose uitgevoerd. De neurochirurg werkt met een microscoop om zo op de millimeter nauwkeurig te opereren. lees meer


Onderzoek naar een brughoektumor

Door middel van een hoortest (audiogram), elektrische gehoortest (BERA), lichamelijk onderzoek en een MRI-scan kan de diagnose worden gesteld.


Symptomen

De meest voorkomende klachten in het begin zijn dat u minder goed hoort en last van oorsuizen krijgt aan één kant. Ook kunt u duizelig zijn. Als de tumor verder groeit kunnen ook de andere hersenzenuwen die in de brughoek lopen in de verdrukking komen.

lees meer

Symptomen

De meest voorkomende klachten in het begin zijn dat u minder goed hoort en last van oorsuizen krijgt aan één kant. Duizeligheid komt daarnaast ook vaak voor en wordt meestal omschreven als een gevoel van ‘onzeker op de benen’. Als de tumor verder groeit kunnen ook de andere hersenzenuwen die in de brughoek lopen in de verdrukking komen. Het gaat hierbij meestal om de vijfde hersenzenuw (nervus trigeminus). Deze zenuw is verantwoordelijk voor het gevoel in uw aangezicht. Hierdoor kunt u last krijgen van pijnlijke gevoelsstoornissen in uw gezicht. Ook kan de zevende hersenzenuw, die verantwoordelijk is voor de motoriek van de gelaatsspieren, uitvallen. Het gevolg hiervan is een verlamming van uw gelaatsspieren aan de aangetaste zijde. Hierdoor gaat uw mondhoek hangen en kan uw oog minder goed gesloten worden.

Stoornis in de hersenvochtcirculatie

Bij grote tumoren kunnen ook de nog lager gelegen hersenzenuwen uitvallen. Daarnaast kan er een stoornis optreden in de hersenvochtcirculatie. Hierdoor ontstaat een waterhoofd  (hydrocefalie). Klachten daarbij zijn hoofdpijn gecombineerd met slecht zien, braken en sufheid. Hoofdpijn kan ook als klacht optreden bij relatief kleine tumoren, zonder dat hierbij sprake is van een stoornis in de hersenvochtcirculatie.

Er is geen verband tussen de ernst van de klachten en de grootte en/of groeisnelheid van de brughoektumor. Een gehoortest en een elektrische gehoortest (BERA) kunnen wijzen op een brughoektumor. Een MRI-scan kan de diagnose bevestigen.

Waarom naar het Radboudumc?

In het Radboudumc is een lange en brede ervaring met de diagnostiek en behandeling van zeldzame brughoektumoren in een multidisciplinair team en wordt ook onderzoek op dit gebied gedaan. Wij zijn als expertisecentrum erkend door het ministerie van VWS.

Onze mensen

inloggen