Opname in het Radboudumc

Als u met hartklachten wordt opgenomen in het Radboudumc dan wordt u meestal opgenomen via de Eerste Hart Hulp (EHH) en verblijft u daar enkele uren. Afhankelijk van de uitslagen van de onderzoeken wordt u verder behandeld op de Eerste Hart Hulp of wordt u overgeplaatst naar de Hartbewaking (CCU) of verpleegafdeling Cardiologie.

De verpleegafdeling

Op de verpleegafdeling kunt u aangesloten worden aan een telemetriekastje. Daarmee wordt uw hartritme bewaakt door een zender, zodat we permanent op afstand uw hartritme in de gaten kunnen houden.                  
Op de afdeling Cardiologie wordt pijn geregistreerd. Hiervoor hanteren wij een methode waarbij u een cijfer geeft aan uw pijn tussen de 0 en de 10.

Lees meer over pijnklachten
 

Wat is een hartinfarct?

Bij een hartinfarct (Acuut Coronair Syndroom) stroomt er geen bloed meer naar een deel van de hartspier. Iemand met verschijnselen van een hartinfarct moet zo snel mogelijk naar het ziekenhuis. lees meer

Wat is een hartinfarct?

Bij een hartinfarct (Acuut Coronair Syndroom) stroomt er geen bloed meer naar een deel van de hartspier. Meestal komt dit door een stolsel in een van de kransslagaders van het hart. Het deel van de hartspier dat geen bloed meer krijgt heeft dan zuurstoftekort en kan afsterven. Dit is een gevaarlijke situatie en snelle behandeling is belangrijk. Iemand met verschijnselen van een hartinfarct moet zo snel mogelijk naar het ziekenhuis.

Opname

Het kan zijn dat u op grond van het hartfilmpje (ECG) direct voor een dotterbehandeling naar onze hartkatheterisatieafdeling wordt gebracht. Een andere mogelijkheid is een opname op onze Eerste Hart Hulp.

Hartbewaking

Als u behandeld bent aan een hartinfarct met dotteren en/of medicijnen, dan wordt u opgenomen op de hartbewaking. U krijgt medicijnen, zoals bloedverdunners, en uw hartritme wordt in de gaten gehouden. Na ongeveer 24 uur begint u met hartrevalidatie. U kunt na ongeveer een week naar huis. Daarna komt u terug voor hartrevalidatie en controle bij de cardioloog.

Verschijnselen

 • hevige pijn op de borst die kan uitstralen naar de arm of naar de kaken
 • pijn herkenbaar van een eerder hartinfarct
 • transpireren
 • misselijkheid
 • overgeven
 • wit wegtrekken
 • doodsangst

Wat moet u doen?

Heeft u verschijnselen van een hartinfarct bel dan direct 112.

lees meer

Wat moet u doen?

Heeft u verschijnselen van een hartinfarct bel direct 112.
Bent u in het bezit van een nitrolgycerine pompspray, gebruik deze dan direct volgens instructies.

Het ambulancepersoneel maakt bij u thuis een elektrocardiogram (ECG) die eventueel ook direct via hun monitor ter beoordeling naar onze Eerste Hart Hulp (EHH) wordt gestuurd. Het ECG wordt dan meteen beoordeeld door een van onze artsen.

Telefoonnummers

 • Radboudumc algemeen (024) 361 11 11
 • Afdeling Eerste Hart Hulp (024) 361 45 37
 • Afdeling Hartbewaking (024) 361 89 61
 • Verpleegafdeling Cardiologie (024) 361 89 65
 • Hartrevalidatie (024) 685 95 61

Free Call Card

Als u opgenomen bent geweest voor ritmestoornissen, ICD, CAG of PCI behandeling krijgt u bij ontslag een Free Call Card. Deze gebruikt u in situaties waarin geen sprake is van acute nood, maar u wel snel advies nodig heeft over cardiale klachten die betrekking hebben op uw opnameindicatie en/of bovenstaande klachten.
U krijgt direct een zorgprofessional aan de lijn. Als u contact opneemt, is belangrijk dat u uw gegevens direct bij de hand heeft: geboortedatum, radboudnummer en medicatie.


Behandel­mogelijkheden hartinfarct

De behandeling van een hartinfarct bestaat uit het aanpassen van uw leefpatroon en medicijnen. De behandeling van het acuut hartinfarct bestaat uit een acute dotterbehandeling, soms is een bypassoperatie noodzakelijk.
 • Met een hartkatheterisatie worden uw kransslagaders in beeld gebracht om te kijken of er vernauwingen of afsluitingen zijn.

  lees meer


Opname in het Radboudumc

Als u met hartklachten wordt opgenomen in het Radboudumc dan wordt u meestal opgenomen via de Eerste Hart Hulp (EHH) en verblijft u hier daar enkele uren. lees meer

Fysiotherapie

In de acute fase, is het belangrijk dat u zoveel mogelijk rust. Zodra het mogelijk is, komt de fysiotherapeut bij u langs om uw conditie, leefstijl en activiteiten met u te bespreken. lees meer

Fysiotherapie

In de acute fase, is het belangrijk dat u zoveel mogelijk rust. Dit betekent dat de verpleegkundige u ondersteunt bij de dagelijkse activiteiten zoals uit bed komen, lopen op de kamer en wassen. Zodra het mogelijk is, vaak de tweede dag van uw opname, komt de fysiotherapeut bij u voor een eerste gesprek. In dit gesprek bespreekt de fysiotherapeut uw conditie, leefstijl en activiteiten met u.

Conditie

Het is de bedoeling dat u bij ontslag uw basisconditie niet verloren bent. Daarom is het belangrijk om zo snel mogelijk weer te starten met lichte activiteiten als lopen op de gang en de afdeling. 

Leefstijl

Als hartpatiënt is het extra belangrijk dat u een actieve leefstijl heeft. Hierdoor verkleint u veel risicofactoren voor hart- en vaatziekten.

Activiteiten

Het is belangrijk om activiteiten die u voor de opname deed na het ontslag weer op te pakken. Denk hierbij bijvoorbeeld aan werk, huishoudelijk werk, sport en hobby’s. De fysiotherapeut begeleidt u bij het uitbreiden van het bewegen. In de dag(en) daarna wordt uw beweegprogramma verder uitgebreid.

Andere hulpverleners

Tijdens de opname kunt u te maken krijgen met verschillende disciplines. Mocht het nodig zijn, dan schakelen we andere disciplines in, zoals onze diëtiste, maatschappelijk werker psycholoog.

Behandeling Hartrevalidatie

Na een hartaandoening of een ingreep aan het hart heeft u waarschijnlijk veel vragen. Tijdens de revalidatie krijgt u veel informatie en u gaat oefeningen doen. Samen bepalen we uw doelen en stellen we een persoonlijk programma op. Zo helpen we u om weer lichamelijk en geestelijk fit te worden. lees meer

Naar huis

Over het algemeen mag u na ongeveer 5 vijf dagen naar huis. Tijdens de opname proberen we u actief te betrekken in het proces richting de ontslagdatum. U bent dan nog niet helemaal de oude: u herstelt thuis verder.
 • Het CBR heeft wettelijke richtlijnen opgesteld voor het autorijden na een hartinfarct.

  lees meer


  Autorijden na ontslag uit het ziekenhuis

  Het CBR heeft wettelijke richtlijnen opgesteld voor het autorijden. In principe mag u 4 weken na uw hartinfarct of ingreep weer gaan autorijden, als u zich goed kunt concentreren op het verkeer en geen klachten heeft. De uiteindelijke beslissing over deze tijdelijke ontzegging ligt bij uw behandelend cardioloog.
  Vraag voor de zekerheid iemand om met u mee te gaan, de eerste keren dat u gaat rijden. Vermijd het spitsuur en beperk u tot bekende routes.
   

 • Emoties

  Na de opluchting dat het allemaal voorbij is, komt mogelijk de ontlading van de angst die u heeft gevoeld. Het infarct of andere hartproblemen hebben duidelijk gemaakt dat uw leven kwetsbaar is. Het is belangrijk dat u weer vertrouwen in het leven en uw eigen lichaam krijgt. Dit is een belangrijk onderdeel van de hartrevalidatie.

  Het kost tijd om alles te verwerken; u bent niet de eerste die erover gaat piekeren en er slecht van kan slapen. Zorg vooral dat u over uw gevoelens en gedachten met anderen kunt praten, zoals uw partner, familieleden, vrienden en collega’s. Nodig ze uit om u te bezoeken of zoek ze zelf op als u weer de deur uit kunt. Ook staan we tijdens de hartrevalidatie stil bij de emoties die de acute hartklachten bij u teweeg hebben gebracht.

Contact

Polikliniek Cardiologie

(024) 361 93 50

Afdeling Cardiologie

De afdeling Cardiologie houdt zich bezig met hart- en vaatziekten bij volwassenen. lees meer
 • Medewerkers
 • Intranet