Patientenzorg Aandoeningen Herhaalde miskraam

Wat is een herhaalde miskraam?

Na twee of meer miskramen is er sprake van een herhaalde miskraam. Een miskraam is heel ingrijpend. Dat geldt zeker als je het meerdere keren meemaakt. Veel vrouwen die dit overkomt, willen weten waarom het gebeurt en hoe ze een volgende miskraam kunnen voorkomen. lees meer

Wat is een herhaalde miskraam?

Een miskraam is heel ingrijpend. Dat geldt zeker als je het meerdere keren meemaakt. Veel vrouwen die dit overkomt, willen weten waarom het gebeurt en hoe ze een volgende miskraam kunnen voorkomen.

Vormen van miskramen

Er zijn verschillende vormen van miskramen, de vorm hangt af van:
 • wanneer je tijdens je zwangerschap de miskraam hebt gekregen
 • hoe de miskraam verloopt
Bij een zeer vroege miskraam is de groei aan het begin van de zwangerschap gestopt. Er is geen embryo ontwikkeld. Op de echo zie je dan alleen de vruchtzak.
Bij een iets latere miskraam is de groei verder gekomen. Bij een echo kun je een embryo zien. Het embryo heeft geen hartactie en is meestal kleiner dan het gemiddeld zou zijn.

Verloop van de miskraam

Deze vormen van miskraam kunnen ongemerkt gebeuren. Soms verlies je een beetje bloed of heb je buikpijn. Als de baarmoeder het zwangerschapsweefsel uitdrijft, opent de baarmoedermond zich. Je hebt dan krampende pijn en verlies bloed. De kans dat de zwangerschap eindigt is heel groot. Als het zwangerschapsweefsel volledig uit je baarmoeder is, verdwijnt de pijn en verlies je geen bloed meer. De baarmoedermond gaat weer dicht.

Twee of meer

Na twee of meer miskramen is er sprake van een herhaalde miskraam. Het maakt daarbij niet uit of je vóór of tussen de miskramen één of meer kinderen kreeg. Sommige vrouwen hebben bijvoorbeeld drie miskramen voordat zij een gezond kind krijgen. Andere vrouwen hebben tussen normale zwangerschappen door verschillende miskramen. Ongeveer 1-3% van alle vrouwen die zwanger worden, heeft herhaalde miskramen.

De kans op nog een miskraam

Minstens één op de tien zwangerschappen eindigt in een miskraam. Waarschijnlijk komt het zelfs nog vaker voor: zo rond de 15%. Na een eerste miskraam is de kans op een nieuwe miskraam niet of nauwelijks hoger. Het risico is dus ongeveer hetzelfde als bij je eerste zwangerschap: 10-15%. Na twee miskramen heb je ongeveer 25% kans dat het nog een keer gebeurt. Na drie miskramen is de kans op herhaling ongeveer 35%.

De kans op een voldragen zwangerschap

De kans dat het misgaat, lijkt misschien heel groot. De kans dat een volgende zwangerschap wel goed gaat is veel groter: gemiddeld 65-70%. De gynaecoloog kan vaak inschatten hoe groot de kans op herhaling is. Dat doet hij op basis van je leeftijd, eerdere miskramen en aanvullend onderzoek naar de oorzaak.

Contact

Afdeling Verloskunde en Gynaecologie

(024) 361 47 88
(024) 361 94 56

Oorzaken Hoe ontstaat het?

Bij een herhaalde miskraam ontwikkelt het embryo zich meestal niet goed. Het probleem ontstaat vaak al bij de bevruchting. lees meer

Oorzaken Hoe ontstaat het?

Embryo groeit niet

Bij een herhaalde miskraam ontwikkelt het embryo zich meestal niet goed. Het probleem ontstaat vaak al bij de bevruchting. Het embryo groeit niet en wordt afgestoten. Dit gaat hetzelfde als bij eenmalige miskramen. Veel vrouwen denken dat herhaalde miskramen ontstaan door een ziekte bij zichzelf of de partner. Die gedachte is logisch, maar klopt meestal niet. Maar bij ongeveer 15% van de paren wordt een oorzaak gevonden. De belangrijkste oorzaken en risicofactoren zijn:

Hogere leeftijd

Hoe ouder je bent, hoe groter de kans is op een miskraam.
 • voor vrouwen beneden de 35 jaar is de kans 1 op 10
 • voor vrouwen tussen de 35 en 40 jaar is de kans 1 op de 5-6
 • voor vrouwen tussen de 40 en 45 jaar is de kans 1 op 3

Roken en overgewicht

Rook je? Dan is de kans op een miskraam iets groter. Heb je overgewicht? Ook dan is de kans op een miskraam groter.

Chromosoomafwijkingen

Chromosomen bevatten het erfelijke materiaal dat je doorgeeft aan jouw kind. Soms zorgt een chromosoomafwijking bij jou of jouw partner voor een herhaalde miskraam.

Antifosfolipidensyndroom

Antistoffen zijn belangrijk voor de afweer tegen ziekten. Sommige mensen maken verkeerde antistoffen aan. Ze reageren op cellen in het eigen lichaam. Een voorbeeld van die verkeerde antistoffen zijn antifosfolipide-antistoffen. Ze zorgen ervoor dat bepaalde vetten niet meer goed werken. Dat vergroot de kans op trombose. Als dat in de placenta (moederkoek) gebeurt, ontstaat een miskraam. Ongeveer 2% van alle vrouwen heeft antifosfolipide-antistoffen. Onder vrouwen met herhaalde miskraam is dat ongeveer 15%.

Te veel homocysteïne in het bloed

Homocysteïne is een stofje in het bloed, dat iedereen heeft. Het is belangrijk voor de stofwisseling. Sommige mensen hebben er te veel van. Artsen denken dat dit de kans op een miskraam vergroot.

Afwijkende vorm van de baarmoeder

Sommige vrouwen hebben een afwijkende vorm van de baarmoeder. Het kan een aangeboren afwijking zijn, zoals een dubbele baarmoeder of een tussenschot in de baarmoederholte. De afwijking kan ook later ontstaan, bijvoorbeeld door een vleesboom aan de binnenkant van de baarmoeder. Het kan zijn dat de placenta (moederkoek) zich niet goed innestelt in een afwijkende baarmoeder. Het gevolg: een miskraam.

Stollingsafwijkingen

In sommige families hebben meerdere mensen problemen met de stolling van het bloed. Als het bloed te snel stolt, kan er een bloedpropje ontstaan dat een bloedvat afsluit (trombose). Ook beroertes komen in deze families vaker voor. Komen er stollingsafwijkingen voor in jouw familie? Dan heb je een licht verhoogde kans op een miskraam.

De volgende stollingsfactoren kunnen afwijkend zijn bij vrouwen met herhaalde miskraam:
 • antitrombine-lll
 • proteïne-C
 • proteïne-S
 • factor ll
 • factor-V-Leiden
 • factor-Xll

Onderzoek

Na twee miskramen kun je de oorzaak laten onderzoeken. De gynaecoloog bespreekt dit met jou. lees meer

Onderzoek

Na twee miskramen kun je, als je dat wilt, de oorzaak laten onderzoeken. De gynaecoloog bespreekt dit met jou. Met het onderzoek probeert de gynaecoloog te ontdekken waarom je meerdere miskramen hebt gekregen. Helaas lukt dat vaak niet. Je wilt misschien snel weer zwanger worden. Het is verstandig om dan eerst met je gynaecoloog te overleggen en de uitslagen van het onderzoek af te wachten.

Chromosoononderzoek

Soms zorgt een chromosoomafwijking bij jou of jouw partner voor een herhaalde miskraam. Om hierachter te komen, doen we een bloedonderzoek bij beide partners. Of een chromosoomonderzoek voor jou zinvol is, hangt af van jouw leeftijd, het aantal miskramen en of herhaalde miskramen in jouw familie voorkomen.
 

Onderzoek naar antifosfolipidensyndroom

Na een miskraam kun je bloedonderzoek naar antifosfolipide-antistoffen laten doen. Dit doen we tien weken na de miskraam. Voor die tijd is de uitslag namelijk niet betrouwbaar. Om antifosfolipide-antistoffen tegen te gaan, kan je arts bloedverdunners voorschrijven. Uit onderzoek blijkt dat deze medicijnen stolsels in de bloedvaten van de placenta helpen voorkomen. De kans op een volgende miskraam is daardoor kleiner.

Onderzoek naar homocysteïne

Je kunt de hoeveelheid homocysteïne met bloedonderzoek laten bepalen. Hiervoor hoef je niet nuchter te zijn. Het kan op elk tijdstip van de dag worden geprikt. Heb je te veel homocysteïne in je bloed? Dan meten we ook de hoeveelheid van een aantal vitamines (B6, B12 en foliumzuur) in je bloed. Je kunt de homocysteïne verlagen door vitamine B6, B12 of foliumzuur te slikken. We denken dat deze vitamines de kans op een volgende miskraam verkleinen.

Onderzoek naar de vorm van de baarmoeder

Je arts kan voorstellen een echoscopie of hysteroscopie te laten doen. Dit zijn onderzoeken om de baarmoeder te bekijken. Dat gebeurt dan om extra informatie te krijgen. Je arts informeert jou hierover.

Stollingsafwijkingen in de familie

Bloedonderzoek naar stollingsafwijkingen is zinvol als meerdere mensen in jouw familie trombose hebben (gehad). Weet je dat een familielid een van stollingsafwijkingen heeft? Dan kun je laten vaststellen of je dezelfde afwijking hebt. We weten niet of bloedverdunnende middelen de kans op een miskraam verkleinen bij vrouwen met een stollingsafwijking. Hier wordt wel wetenschappelijk onderzoek naar gedaan.
 

Behandeling Wat kunnen we doen?

Het is helaas moeilijk om een nieuwe miskraam te voorkomen, omdat we bij de meeste vrouwen geen oorzaak vinden. lees meer

Behandeling Wat kunnen we doen?

Het is helaas moeilijk om een nieuwe miskraam te voorkomen, omdat we bij de meeste vrouwen geen oorzaak vinden. Een behandeling kan alleen bij antifosfolipide-stoffen of bij een verhoogd homocysteïnegehalte in het bloed.
Als er bij jou of je partner een chromosome afwijking is gevonden bestaat de mogelijkheid om het overgeven van die afwijking tijdens een nieuwe zwangerschap te voorkomen. De gynaecoloog en klinisch geneticus (medisch specialist op het gebied van erfelijk materiaal) zullen je hierover informeren.

Gezond leven

Heb je herhaalde miskramen gehad en wil je weer zwanger worden? Leef dan zo gezond mogelijk. Dat betekent:
 • gezond en gevarieerd eten
 • niet te veel alcohol drinken
 • niet roken
 • alleen medicijnen slikken in overleg met je arts
 • als je te zwaar bent, helpt afvallen om de kans op een miskraam te verkleinen
Al deze regels helpen een beetje. Ze garanderen niet dat een volgende zwangerschap goed gaat. De kans op een gezond kind is altijd groter dan de kans op een nieuwe miskraam.

Foliumzuur

Iedere vrouw die (opnieuw) zwanger wil worden, krijgt het advies om elke dag een tablet foliumzuur van 0,4 of 0,5 mg te slikken. Voel je niet schuldig als je voor jouw miskramen geen foliumzuur hebt geslikt. Foliumzuur vermindert vooral de kans op een kind met een open rug, niet zozeer de kans op een miskraam.

Medicijnen

Veel vrouwen vragen hun arts om medicijnen die een nieuwe miskraam voorkomen. Bestaat er geen wetenschappelijk bewijs dat medicijnen de kans op een nieuwe miskraam verlagen? Dan is het beter geen medicijnen te slikken. Dit om onnodige bijwerkingen te voorkomen. Mogelijk kun je wel meedoen aan een medicijnstudie.

Emotioneel

Een miskraam is heftig. Verdriet, schuldgevoel, ongeloof, boosheid en een leeg gevoel zijn emoties die je kunt voelen na een miskraam. Dat is heel normaal. Meerdere miskramen meemaken, is extra zwaar.

Het kan lastig zijn om over de miskraam te praten. Een miskraam gebeurt vaak vroeg in de zwangerschap, nog voordat andere mensen weten over de zwangerschap. Het is dan misschien niet gemakkelijk om het te vertellen. Toch is het vaak goed om over het verlies te praten. Met mensen in jouw omgeving of met mensen die hetzelfde hebben meegemaakt.

Praten kan helpen om het een plaats te geven en het te verwerken. Hou in gedachten dat veel vrouwen uiteindelijk een gezond kind krijgen, ook na herhaalde miskramen.

Verloskunde

De afdeling Verloskunde wil graag een betrouwbare partner zijn en je zo veilig, vriendelijk en persoonlijk mogelijk begeleiden tijdens zwangerschap, bevalling en kraamtijd. lees meer

Miskraam

Informatie voor vrouwen (en hun partners) die weten dat zij een miskraam gaan krijgen. lees meer

Onze mensen


Links

 • Medewerkers
 • Intranet