Patiëntenzorg Aandoeningen Hoornvliesaandoeningen

Wat zijn hoornvlies­aandoeningen?

We spreken van hoornvliesbeschadiging als het hoornvliesepitheel (de bovenste laag) van uw oog is beschadigd. lees meer

Wat zijn hoornvlies­aandoeningen?

Het hoornvlies is de heldere buitenste bolling van het oog. Het bevat geen bloedvaten en laat het licht door dat vervolgens via de pupil opening op het netvlies valt.

Het hoornvlies zorgt er samen met de ooglens voor dat het beeld op ons netvlies valt en dat we hierdoor een scherp beeld hebben.(zie de tekening hieronder)

Het hoornvlies is ongeveer 0,5 mm dik en is opgebouwd uit verschillende lagen, van buiten naar binnen: de epitheel-laag, membraan van Bowman, stroma , membraan van Descemet en de endotheelcel laag.

De epitheel-laag bestaat uit cellen die zorgen voor een gladde oppervlakte van het hoornvlies en vangen zuurstof op van buitenlucht die nodig is voor de gezondheid van het hoornvlies.

Membraan van Bowman is een hulp-laag die uit sterke collageen vezels bestaat en zorgt voor de stevigheid van het hoornvlies aan de buitenkant.

Stroma is het vlezig gedeelte van het hoornvlies of beter verwoord het skelet van het hoornvlies. 90% van de cornea-dikte bestaat uit de stroma.

Membraan van Descemet is de binnenste laag van het hoornvlies die ook uit collageen vezels bestaat. Op de membraan van Descemet bevinden zich endotheelcellen. Deze cellen zijn zeer hoog gedifferentieerd en hebben een dichtheid van ongeveer 2500 cellen per vierkante millimeter. Endotheelcellen zorgen voor de helderheid van het hoornvlies doordat ze het instromende water weer kunnen uitpompen. Membraan van Descemet en de endotheelcel laag vormen ze samen een laag, de endotheelcellen zijn als het ware op de membraan van Descemet geplakt.

Als de cel dichtheid minder is dan 1000 cellen , dan wordt het hoornvlies langzaam troebel.


Contact

Afdeling Oogheelkunde

Voor patiënten ma t/m vr 8.00 – 16.30 uur :
(024) 361 67 00

Voor specialisten en huisartsen
(024) 361 5104

Naar uw afspraak adres en route

Ingang: Hoofdingang
Gebouw: A
Verdieping: -1
Route: 636

bekijk route

Naar uw afspraak adres en route

Bezoekadres

Radboudumc hoofdingang
Geert Grooteplein Zuid 10
6525 GA Nijmegen

Bezoekadres: Geert Grooteplein Zuid 10, 6525 GA Nijmegen

Routebeschrijving

Reis naar Geert Grooteplein Zuid 10
Ga naar binnen bij: Hoofdingang
Ga naar Gebouw A, Verdieping -1 en volg route 636


Aandoeningen van het hoornvlies

Cornea erosie

Bij cornea-erosie is het buitenste deel van het hoornvlies beschadigd.
Klik hier voor meer informatie

Ontstekingen van het hoornvlies ( keratitis)

Met keratitis wordt een heftige ontsteking van het hoornvlies bedoeld die met name de buitenste lagen van het hoornvlies kan aantasten zoals epitheel en stroma. Het hoornvlies bevat geen bloedvaten en daardoor verloopt de wondgenezing vrij traag . Deze trage wond genezing heeft voordelen waaronder beperken van littekenvorming of vertroebeling die ontstaat door dergelijke ontsteking. Desondanks kan uiteindelijk ontstane troebeling zorgen voor schade aan het gezichtsvermogen.

Oorzaak is meestal een bacterie en in zeldzame gevallen een schimmel of amoebe.

Zachte contactlensdragers lopen meer risico op het krijgen van een keratitis. De oorzaak is niet goed opgehelderd, echter bij langdurige zachte contactlens dragers ontstaat zuurstof te kort van het hoornvlies dat op zijn beurt kan zorgen voor kleine poriën in de epitheel-laag. Via deze kleine poriën kunnen bacteriën naar binnen glippen en een ontsteking veroorzaken.

cornea dystrofie

Dystrofie betekent een aanlegstoornis. In het hoornvlies komen een veelvoud van dystrofien voor, die meestal genetisch bepaald zijn. Ze kunnen zorgen voor een totale of gedeeltelijke vertroebeling van het hoornvlies. Hierdoor wordt het gezichtsvermogen aangetast. Het is mogelijk als het gezichtsvermogen heel laag is , een gedeeltelijke of totale hoornvlies transplantatie te verrichten, klik hier voor hoornvlies transplantatie.

 

Er zijn verschillende soorten dystrofieen, hieronder van buiten naar binnen van het hoornvlies de belangrijkste en meest voorkomende vormen:

Epitheel dystrofie, ofwel map-dot finger print dystrofie

Deze vorm van dystrofie komt veel voor onder de algemene bevolking zonder klachten te veroorzaken. Echter, een kleine minderheid ontwikkelt een recidiverende erosie (terug komende schaafwondjes) van het hoornvlies. Behandeling bestaat uit:

  • oogzalf of kunst tranen.
  • nacl 5% oogdruppels
  • debridement van het epitheel
  • zachte bandage lenzen
  • laser behandeling ( PTK ), PTK staat voor Photo Therapeutische Keratectomie. Met deze laser wordt oppervlakte van het hoornvlies voor circa 20 micron afgeschaafd. Hierdoor ontstaat een beter contact tussen het epitheel en de stroma.

Stromale dystrofie

Er zijn veel stromale dystrofien bekend, waaronder granulaire dystrofie, maculaire dystrofie. Pre Descemet dystrofie.

Meest voorkomende is granulaire dystrofie. Bij de ernstige vorm kan ter verkrijging van een beter gezichtsvermogen een gedeeltelijke (DALK) of totale hoornvlies transplantatie plaatsvinden, klik hier voor DALK /PKP.

Fuchs endotheelceldystrofie:

Dit is meest voorkomende vorm van hoornvlies dystrofie in Nederland. De naam Fuchs is afkomstig van de Oostenrijkse oogarts die dit ziektebeeld voor het eerst heeft beschreven.

Fuchse dystrofie ontstaat heel langzaam en manifesteert zich pas vaak na 50e of 60e levensjaar en kan zorgen voor geleidelijke troebeling van het hoornvlies. Wanneer het gezichtsvermogen lager is dan 50% kan een hoornvliestransplantatie overwogen worden in de vorm van DSAEK of DMEK. Klik hier voor toelichting over DSAEK/DMEK.

degeneratieve afwijkingen ( keratoconus):

-We verwijzen u hiermee naar onze folder Keratoconus en collageen crosslinking


Afdeling Oogheelkunde

De afdeling Oogheelkunde onderzoekt en behandelt patiënten met aandoeningen van het oog en de omliggende organen.

lees meer

Informatie over klinische studies Oogheelkunde

Wilt u deelnemen aan een van de lopende wetenschappelijke onderzoeken of wilt u graag meer informatie over de mogelijkheden voor onderzoek bij uw oogziekte? Neem dan contact met ons op. Bekijk hier voor welk onderzoek wij momenteel nog deelnemers zoeken. lees meer

Onze mensen

  • Medewerkers
  • Intranet