Over longontsteking

Een longontsteking (pneumonie), is een infectie van de longen waarbij onder andere de longblaasjes zijn ontstoken. lees meer

Over longontsteking

Een longontsteking (pneumonie), is een infectie van de longen waarbij onder andere de longblaasjes zijn ontstoken. Dit wordt veroorzaakt door bacteriën, virussen, schimmels of, in zeldzame gevallen, door parasieten.
De belangrijkste verwekkers voor de infectie zijn de streptococcus pneumonie, hemophilus influenzae en virale verwekkers zoals influenza en RS virus.
Kinderen en ouderen en patiënten met onderliggend longlijden zoals COPD vormen een risicogroep. Als u een stoornis in uw afweersysteem heeft, bent u vaak gevoeliger voor bepaalde micro-organismen. Daarnaast kunnen omgevingsfactoren bijdragen aan de vatbaarheid voor een infectie.
Longontsteking komt vooral in het griepseizoen voor, maar het is ook mogelijk dat u longontsteking krijgt in een ander seizoen. In sommige gevallen is een ziekenhuisopname noodzakelijk.


 

Contact

Afdeling Longziekten

Longziekten
(024) 361 45 79
contactformulier

Symptomen

Lees hier informatie over de symptomen die voor kunnen komen bij een longontsteking. lees meer

Symptomen


Symptomen van een longontsteking zijn:
 • kortademigheid
 • hoesten
 • pijn bij ademhaling
 • snelle ademhaling
 • koorts
Soms zijn er andere symptomen:
 • hoofdpijn
 • transpireren
 • geen eetlust
 • moeheid

Onderzoeken

Als we vermoeden dat u een longontsteking heeft, maken we een röntgenfoto van de longen. Ook prikken we bloed om uw nier- en leverwaarden, ijzergehalte en ontstekingswaarden te controleren. lees meer

Onderzoeken

Als we vermoeden dat u een longontsteking heeft, maken we een röntgenfoto van de longen. Ook prikken we bloed om uw  nier- en leverwaarden, ijzergehalte en ontstekingswaarden te controleren. We prikken het bloed in de slagader in uw pols om het zuurstofgehalte goed te kunnen meten.
Ook nemen we kweken af van uw bloed en uw sputum (dit is het slijm dat, vermengd met speeksel, uit de diepe luchtwegen wordt opgehoest in geval van een luchtweginfectie, zoals longontsteking of bronchitis).
In sommige gevallen is een bronchoscopie nodig.
 

Behandeling Wat kunnen we doen?

Een longontsteking is goed te behandelen met antibiotica. Als u moeilijk adem kunt halen, krijgt u extra zuurstof. lees meer

Behandeling Wat kunnen we doen?

Een longontsteking is goed te behandelen met antibiotica. De ernst van de longontsteking geven we aan met een risicoscore zoals de CURB 65 score of pneumonie severity index. Dit neemt bloedafwijkingen, ademhalingssnelheid en leeftijd mee in de risico-inschatting. Ook bepaalt dit of de patiënt thuis of in het ziekenhuis behandeld kan worden. En welke combinatie van antibiotica de arts geeft.
De antibiotica zijn beschikbaar in tabletvorm of op de verpleegafdeling via het infuus. Als u moeilijk adem kunt halen, krijgt u extra zuurstof. Daarnaast is het mogelijk dat u fysiotherapie krijgt om goed op te kunnen hoesten en door te ademen. Bij ernstige kortademigheid en zuurstofgebrek kan het nodig zijn dat u wordt opgenomen op de Intensive Care.

Complicaties

Bij een klein percentage van de patiënten ontstaat er bij een longontsteking vocht in de borstkasholte. In dat geval halen we het vocht weg met een punctie. Om een beter beeld te krijgen van uw longen maken we dan een CT-scan.

Na een longontsteking

Een longontsteking is een ernstige aandoening die zorgt voor een verslechtering van uw conditie. Het kan weken tot maanden duren voordat u weer helemaal de oude bent. Bewegen, eventueel met fysiotherapie, en gezonde voeding zijn van groot belang. Als u rookt, adviseren we u om daar mee te stoppen.

Afdeling Longziekten

Onze afdeling is gespecialiseerd in onderzoek en behandeling bij (chronische en/of complexe) longaandoeningen. lees meer
 • Medewerkers
 • Intranet