Over sneldiagnose

Als u naar ons centrum bent doorverwezen vanwege neuskeelholtekanker, kunt u altijd de eerstvolgende dinsdagochtend terecht voor sneldiagnose. U heeft dan zo snel mogelijk duidelijkheid van ons. Bij sneldiagnose plannen we alle onderzoeken die voor u nodig zijn, zo spoedig mogelijk na elkaar. Soms kan dat op één dag, soms komt u hiervoor een aantal keer terug.

Als u bij ons komt voor onderzoek naar neuskeelholtekanker, dan heeft u eerst een intakegesprek met een van onze oncologische verpleegkundigen en een arts. Daarna kijken verschillende specialisten naar uw situatie om vast te stellen welke onderzoeken nodig zijn. Die onderzoeken vinden plaats op de dinsdag en woensdag. Op donderdagmiddag komt het multidisciplinaire team bij elkaar om de resultaten van uw onderzoeken te bespreken en een behandelvoorstel te maken. Op vrijdag bespreekt de arts met u de uitslag en ons behandelvoorstel. Houdt u er dus rekening mee dat u op dinsdag, woensdag, vrijdag en eventueel donderdag naar het Radboudumc komt voor onderzoeken en gesprekken.


  
Patiëntenzorg Aandoeningen Neuskeelholtekanker
Sneldiagnose
binnen een week
Onderzoek
Sneldiagnose
Behandelfase
Behandeling
Nazorgfase
Nazorg
Revalidatie

Sneldiagnose

Sneldiagnose


Over sneldiagnose

Als u naar ons centrum bent doorverwezen vanwege neuskeelholtekanker, kunt u altijd de eerstvolgende dinsdagochtend terecht voor sneldiagnose. lees meer

Onderzoek Biopsie bij hoofd-hals kanker

Bij een biopsie (weefselonderzoek) bij hoofd-hals kanker verwijdert de arts een stukje weefsel (biopt). lees meer

Onderzoek Bloedonderzoek

Er zijn verschillende redenen om uw bloed te onderzoeken. Met bloedonderzoek kunnen we onder andere uw bloedwaarden meten en het verloop van een ziekte of het effect van een behandeling bepalen. lees meer

Onderzoek CT-scan

CT staat voor computer tomografie. Een CT-scan is een methode om röntgenfoto's van het lichaam te maken. lees meer

Onderzoek MRI-scan

MRI (Magnetische Resonantie Imaging) is een techniek om afbeeldingen van het lichaam te maken met een zeer sterke magneet en radiogolven.

lees meer

Onderzoek Röntgen­onderzoek borstkas

Met röntgenfoto’s van uw borstkas (X thorax) kunnen we de omvang en de ligging van uw hart bekijken. lees meer

Onderzoek Tandheelkundig screenings­onderzoek

Als u een vorm van hoofd-hals kanker heeft en u mogelijk bestraald gaat worden, dan doen we eerst een tandheelkundig screeningsonderzoek. We maken een overzichtsfoto, bekijken uw mond en gebit en bepalen de gezondheid van uw tandvlees. lees meer

Behandelfase

Behandeling


Over de behandeling

De behandeling bij neuskeelholtekanker bestaat meestal alleen uit bestraling. Soms is een combinatie met chemotherapie nodig.

Behandeling Chemotherapie bij neuskeelholte­kanker

Chemotherapie is een behandeling van kanker met cytostatica. Deze medicijnen zijn erop gericht om kankercellen te doden of te voorkomen dat deze cellen zich delen.

lees meer

Nazorgfase

Nazorg


Controle

U blijft een aantal jaren onder controle van uw hoofd-hals chirurg of KNO-arts. lees meer

Controle

U blijft een aantal jaren onder controle van uw hoofd-hals chirurg of KNO-arts. Als u tijdens uw behandeling ook bestraald bent, wordt u daarnaast ook door de bestralingsarts (radiotherapeut) gecontroleerd. Tijdens die controles vertelt u hoe het met u gaat en doet uw arts lichamelijk onderzoek. Zo beoordeelt hij of de kanker mogelijk terug is. Soms is het nodig om nog een scan te doen of een scopie.

Over nazorg

Na uw behandeling van hoofd-hals kanker krijgt u nazorg. Dat betekent bijvoorbeeld:
 • Wondzorg
 • Stomazorg
 • Bespreken en behandelen van klachten die u na de behandeling kreeg

Locatie van de nazorg

In principe komt u voor de controles en nazorg naar het Radboudumc. Woont u niet in de buurt van Nijmegen? Soms kunnen we controles bij een specialist dichter bij u in de buurt plannen. De controles bij de bestralingsarts vinden altijd in het Radboudumc plaats.

Revalidatie


Over uw revalidatie

Soms heeft de hoofd-hals kanker of de behandeling ervoor gezorgd dat u sommige dingen minder goed kunt doen. Bijvoorbeeld slikken, eten of praten. Dat kan uw dagelijks leven behoorlijk beïnvloeden. De revalidatiearts kan samen met u bekijken welke ondersteuning u hierbij nodig hebt.

Betrokken specialisten

Tijdens uw revalidatie kunt u onder andere ondersteuning krijgen van een:
 • Verpleegkundige
 • Diëtist
 • Fysiotherapeut
 • Logopedist
 • Maatschappelijk werker
 • Psycholoog
Lees meer

Betrokken specialisten

Al deze zorg krijgt u van een gespecialiseerd team van het Radboudumc. Soms is het ook mogelijk om die begeleiding dichter bij huis te krijgen. Dit bepaalt u samen met de revalidatiearts.
 • Medewerkers
 • Intranet