Over nierfalen

Als de nierfunctie minder wordt dan 30% dan spreken we van nierfalen. Een regelmatige controle bij de nefroloog is nodig om uw nierfunctie in de gaten te houden en om te voorkomen dat deze verder afneemt.

lees meer

Over nierfalen

Als de nierfunctie minder wordt dan 30% dan spreken we van nierfalen. Een regelmatige controle bij de nefroloog is nodig om uw nierfunctie in de gaten te houden en om te voorkomen dat deze verder afneemt.

Nierfalen voorkomen

Een gezonde leefstijl en minimaal of geen gebruik van NSAID medicijnen, zoals Ibuprofen en Diclofenac, zijn belangrijk om nierfalen te voorkomen.
Voor mensen met suikerziekte en een hoge bloeddruk is regelmatige medische controle nodig. Zo kunnen we complicaties als nierfunctiestoornissen of eiwit in uw urine in een vroeg stadium opsporen.

Oorzaken van nierfalen

Oorzaken kunnen zijn: suikerziekte, hoge bloeddruk, erfelijke nierziekten, vaatziekten  en ontstekingen van de nier.
Als uw nierfunctie verder achteruitgaat, dan leidt dit tot opeenhoping van afvalstoffen die schadelijk zijn. Door nierfalen neemt uiteindelijk de urineproductie af.

Behandeling van nierfalen

 • Als u in aanmerking komt voor niertransplantatie, dan bespreekt de nefroloog de procedure hiervoor met u.

  lees meer


 • Dialyse

  Als uw nierfunctie tot 20-25% is gedaald, dan verwijst de nefroloog u naar de dialyseafdeling voor informatie over de diverse  behandelmogelijkheden. Om een keuze te kunnen maken informeert de dialyseverpleegkundige uitgebreid. Dialyse kan zowel in het ziekenhuis als thuis worden uitgevoerd. Het Radboudumc streeft ernaar om uw dialysebehandeling zo veel mogelijk thuis uit te voeren.

  Peritoneaaldialyse

  Dit is een vorm van dialyse die u thuis zelf kunt uitvoeren of met hulp van de wijkzorg.
  Lees meer over peritoneaaldialyse

  Hemodialyse

  Dit kan zowel in het ziekenhuis als thuis worden uitgevoerd. Het Radboudumc streeft naar hemodialysebehandeling thuis als dit mogelijk is voor u.
  Lees meer over hemodialyse

 • Conservatieve behandeling

  Een conservatieve behandeling betekent dat u, in overleg met uw nefroloog, kiest om niet te starten met dialyse. U blijft onder controle van de nefroloog op de poli of bij uw huisarts. Het doel van deze behandeling is uw algehele conditie zo lang mogelijk zo goed mogelijk te houden en uw klachten te beperken. Hoe lang de behandeling door kan gaan hangt af van hoe snel uw nieren slechter worden. Ook speelt de aanwezigheid van andere ziektes een rol. U en uw arts nemen samen beslissingen.
   

Lichamelijke klachten bij nierfalen

 • vermoeidheid en slapeloosheid
 • vergeetachtigheid
 • jeuk
 • krampen
 • vochtophoping in enkels
 • kortademigheid
 • misselijkheid en verminderde eetlust
 • bloedarmoede
 • spierzwakte en botontkalking
 • hoofdpijn

Sociale en emotionele gevolgen voor volwassenen met nierfalen

Als u te horen krijgt dat uw nieren minder goed gaan functioneren, kan dat ook iets met uw gedachten en gevoelens doen. Het voorbereiden op behandelingen kan bijvoorbeeld zorgen voor onzekerheid of twijfel. Ondersteuning van het medisch maatschappelijk werk maakt onderdeel uit van uw behandeling.

Sociale en emotionele gevolgen voor kinderen met een chronische nierziekte

Als uw kind een chronische nierziekte heeft, beïnvloedt dit jullie leven op verschillende gebieden. Naast de medische behandeling, zijn er ook sociale, emotionele en praktische gevolgen voor uw kind en uw gezin.

lees meer

Afdeling Nierziekten

De afdeling Nierziekten onderzoekt en behandelt patiënten met nieraandoeningen. Omdat herstel van de nierfunctie vaak niet mogelijk is, richten onze artsen zich met name op het bieden van een nierfunctievervangende behandeling.

lees meer