Patientenzorg Aandoeningen Normale druk hydrocephalie

Wat is NDH?

Hydrocefalie is het vormen van een 'waterhoofd' doordat de omloop van het hersen- en ruggenmergsvocht (liquor) is verstoord. lees meer

Wat is NDH?

Hydrocefalie is het vormen van een waterhoofd doordat de omloop van het hersenvocht (liquor) is verstoord.

NPH staat voor normal pressure hydrocephalus, vertaald een normale druk waterhoofd. Eigenlijk is deze term niet geheel juist, want wat is een normale druk? De druk in ons hoofd is van vele zaken afhankelijk zoals lichaamshouding en inspanning. Ons lichaam kan goed om gaan met de schommelingen in deze druk.

De gedachte is dat een NPH wordt veroorzaakt door verminderde afvoer van het hersenvocht terug naar het bloedvat systeem. Bij ouder wordende mens (boven de 55 jaar, grootste deel is boven de 70 jaar) kan hier een drempel ontstaan waardoor er minder hersenvocht weg stroomt en zich ophoopt in de hersenkamers. Deze stoornis ontstaat langzaam, in jaren.

Symptomen

Er zijn drie klachten die vaak voorkomen bij Normale Druk Hydrocephalie. U hoeft niet alle klachten te hebben.

Loopstoornissen: het lopen gaat sloffend, onzeker en draaien kost moeite. Veel patiƫnten vermelden dat fietsen ook niet langer lukt omdat op- en afstappen moeilijk is. Veel mensen hebben een stok of rollator nodig.

Geheugenstoornis: mensen op leeftijd denken vaak dat de geheugenklachten bij de leeftijd horen maar kunnen ook veroorzaakt worden door een NPH.

Incontinentie: Met name moeite om de urine op te houden, soms ook de ontlasting.

NPH is een ziektebeeld wat toeneemt in de tijd, we kunnen het niet genezen. De klachten kunnen met een liquordrain die het hersenvocht afvoert soms wel verminderd worden. Na enkele jaren, helaas soms ook eerder, nemen de klachten weer toe.

Onderzoek

We kunnen een paar onderzoeken doen waardoor we zekerder weten dat u Normale Druk Hydrocephalie heeft.
  • Bij dit onderzoek kunnen we zien of de hersenkamers groter zijn.

    lees meer


Behandeling normale druk hydrocephalie

Bij de behandeling van normale druk hydrocephalie krijgt u door een drain een andere afvoerweg voor de liquor. lees meer

Afdeling Neurochirurgie

De afdeling Neurochirurgie houdt zich bezig met de chirurgische behandeling van aandoeningen aan de hersenen, hersenschedel, schedelbasis, hersenzenuwen, het ruggenmerg, de wervelkolom en het perifere zenuwstelsel. lees meer

Contact

Afdeling Neurochirurgie

(024) 361 66 04
  • Medewerkers
  • Intranet