Diagnostiek

Meestal is er sprake van meerdere factoren die tegelijkertijd spelen en elkaar beïnvloeden. Dit vraagt om de specifieke kennis en expertise die wij bieden op de polikliniek ouderenpsychiatrie van de afdeling psychiatrie van het Radboudumc. Er is uitgebreid aandacht voor uw lichamelijke en psychische klachten, uw functioneren, de thuissituatie en medicijngebruik. Ook uw levensgeschiedenis wordt in kaart gebracht.

Binnen onze afdeling is laagdrempelig contact mogelijk met andere specialisten in het ziekenhuis. Hierbij kan gedacht worden aan de neuroloog of geriater bij aanhoudende lichamelijke en/of cognitieve klachten. Behandeling kan goed op elkaar afgestemd worden en wij kunnen zo een gericht behandeladvies formuleren.

>> Naar de tijdlijn diagnostiek
 
Patiëntenzorg Aandoeningen Psychische problemen bij ouderen

Over psychische problemen bij ouderen

Psychische klachten onder ouderen komen veel voor. Psychische hulpverlening aan ouderen vraagt om een specifieke aanpak. Bij ouderen kunnen naast de psychische aandoening ook andere aspecten een belangrijke rol spelen. lees meer

Over psychische problemen bij ouderen

Psychische klachten onder ouderen komen veel voor. Psychische hulpverlening aan ouderen vraagt om een specifieke aanpak. Bij ouderen kunnen naast de psychische aandoening ook andere aspecten een belangrijke rol spelen. Denk maar aan bijkomende lichamelijke aandoeningen, levensfaseproblematiek, vermindering van gehoor en zicht, cognitieve stoornissen en hieruit voortkomende functionele veranderingen. Hierdoor kunnen psychische aandoeningen op oudere leeftijd op een andere manier ontstaan, tot uiting komen en/of moeten zij op een andere manier behandeld worden dan bij jongere volwassenen.

Contact

Afdeling Psychiatrie

(024) 361 35 13
contactformulier

Diagnostiek

Meestal is er sprake van meerdere factoren die tegelijkertijd spelen en elkaar beïnvloeden. Dit vraagt om de specifieke kennis en expertise die wij bieden op de polikliniek ouderenpsychiatrie van de afdeling psychiatrie van het Radboudumc. lees meer

Behandeling

De behandeling is sterk afhankelijk van de aard van uw klachten. Samen met u en uw naasten wordt gekeken naar de meest optimale behandeling volgens de geldende richtlijnen. Psychologische, gedragsmatige en biologische behandeling worden toegepast.  lees meer

Behandeling

De behandeling is sterk afhankelijk van de aard van uw klachten. Samen met u en uw naasten wordt gekeken naar de meest optimale behandeling volgens de geldende richtlijnen. Psychologische, gedragsmatige en biologische behandeling worden toegepast. Behandeling wordt poliklinisch of klinisch uitgevoerd. Uw behandelaar zal samen met u bespreken welke mogelijkheden er zijn.

Globaal helpen alle behandelmethoden u:
  • op een andere manier met zorgen, problemen en lichamelijke klachten om te gaan
  • om activiteiten op te pakken waarmee u door de klachten gestopt was
  • om uw contact met de mensen om u heen te verbeteren of nieuwe contacten aan te gaan.

Aanpassing van uw medicatie en bespreking van uw medicijngebruik

Soms zult u stoppen met bepaalde medicijnen, bijvoorbeeld als de medicijnen (deels) oorzaak zijn van uw lichamelijke klachten. Ook is het mogelijk dat u andere medicijnen gaat gebruiken, bijvoorbeeld in verband met depressiviteit of angstklachten.

Afdeling Psychiatrie

Op de afdeling Psychiatrie van het Radboudumc bieden we zorg aan moeilijk diagnosticeerbare en behandelbare psychiatrische patiënten. Vaak gaat het om complexe problematiek door het gelijktijdig voorkomen van psychiatrisch stoornissen met somatische (lichamelijke) aandoeningen.

lees meer
  • Medewerkers
  • Intranet