Pulmonale Hypertensie


Wat is pulmonale hypertensie?

Een verhoogde bloeddruk in de longslagader noemen we pulmonale hypertensie. Het is een gevolg van een grote groep ziektes. Om te bepalen welke behandeling het beste is, moeten we weten wat de exacte oorzaak van pulmonale hypertensie is. 

lees meer

Wat is pulmonale hypertensie?

Een verhoogde bloeddruk in de longslagader noemen we pulmonale hypertensie. Het is een gevolg van een grote groep ziektes. Om te bepalen welke behandeling het beste is, moeten we weten wat de exacte oorzaak van pulmonale hypertensie is. 

Pulmonale arteriƫle hypertensie

Pulmonale arteriĆ«le hypertensie is een van de vormen van pulmonale hypertensie. We kunnen dit met specifieke geneesmiddelen behandelen. Deze vorm komt het vaakst voor in ons Expertisecentrum. Het is een zeldzame aandoening en komt voor bij verschillende ziektebeelden. De oorzaak kan onbekend zijn, erfelijk en het komt voor bij reumatische ziekten en aangeboren hartafwijkingen. De aandoening is zeldzaam en de symptomen zijn in eerste instantie niet alarmerend. De diagnose wordt daarom soms laat gesteld. 
 

Contact

Afdeling Longziekten
024 361 11 11 (Dekkerswald) en 024 361 45 79 (Nijmegen)


Patiëntenfolder

  • Bekijk de folder Naar pdf


Behandeling Wat kunnen we doen?

Behandeling van pulmonale hypertensie is belangrijk, omdat de verhoogde bloeddruk een belasting vormt voor het hart. Uiteindelijk kan hartfalen ontstaan.

lees meer

Behandeling Wat kunnen we doen?

Behandeling van pulmonale hypertensie is belangrijk, omdat de verhoogde bloeddruk een belasting vormt voor het hart. Uiteindelijk kan hartfalen ontstaan. Nadat we de oorzaak van de pulmonale hypertensie hebben vastgesteld, selecteren we de best passende behandeling. Bij de meeste vormen van pulmonale hypertensie is behandeling van de onderliggende ziekte genoeg. Dit kan vaak plaatsvinden in een algemeen ziekenhuis. Behandeling met specifieke middelen tegen pulmonale hypertensie kan alleen in een kenniscentrum zoals het Radboudumc. Als u deze behandeling krijgt, zullen twee gespecialiseerde verpleegkundigen u begeleiden. 

Afdeling Longziekten

Onze afdeling is gespecialiseerd in onderzoek en behandeling bij (chronische en/of complexe) longaandoeningen.

lees meer

Folder Pulmonale Hypertensie Verpleegkundige

Nicole Coenen en Saartje Coenen-van der Linden werken als Pulmonale Hypertensie Verpleegkundigen op de polikliniek Longziekten.

bekijk het pdf-bestand
inloggen