Patientenzorg Aandoeningen Slokdarmkanker

Wat is slokdarmkanker?

Slokdarmkanker is een kwaadaardig gezwel van de slokdarm.

lees meer

Wat is slokdarmkanker?

Slokdarmkanker is een kwaadaardig gezwel van de slokdarm. Slokdarmkanker kan door de wand van de slokdarm naar omliggende organen groeien en uitzaaien naar lymfeklieren. Ook kan het via de bloedbaan naar andere organen gaan, zoals de long, lever, bijnieren en botten.

Over de slokdarm

De slokdarm (oesofagus) is een gespierde buis van ongeveer 25-30 centimeter lang die de mond-keelholte verbindt met de maag. Het grootste deel  is in het achterste gedeelte van de borstholte tegen de wervelkolom gelegen. In de borstholte tussen beide longen bevinden zich naast de slokdarm andere belangrijke organen zoals de luchtpijp met zijn vertakkingen naar beide longen, het hart en de grote bloedvaten.
De slokdarm dient voor het transport van voedsel van de mond naar de maag en werkt zelfs tegen de zwaartekracht in. Na het doorslikken van het voedsel zorgt de peristaltiek van de slokdarm voor geleidelijke passage van het voedsel.

Symptomen slokdarmkanker

Slokdarmkanker geeft in een vroeg stadium meestal geen klachten. Deze ontstaan vaak pas nadat de tumor zich flink heeft uitgebreid. Hierdoor wordt de kanker vrijwel nooit vroeg ontdekt. De eerste klacht die zich voordoet, is meestal moeite met de voedselpassage. Als het gezwel de slokdarm is zijn geheel afsluit, komt braken voor. Door deze klacht vermindert de voedselinname vaak, waardoor gewichtsverlies kan ontstaan. Een gezwel dat in het begin van de slokdarm zit, zorgt vaak voor slikklachten. Een gezwel verder in de slokdarm zorgt ervoor dat het voedsel moeizaam kan zakken.

Andere klachten kunnen zijn:

  • Pijn achter het borstbeen of in de bovenbuik
  • Zuurbanden, braken en/of misselijkheid
  • Heesheid

Pijn treedt vaak pas op als het slijmvlies aan de binnenzijde van de slokdarm door de tumor beschadigd raakt. Ook uitzaaiingen kunnen pijnklachten veroorzaken, zoals hoesten, bloed opgeven en geelzucht. Duizeligheid en vermoeidheid ontstaan regelmatig als gevolg van bloedverlies uit de beschadigde slokdarm. Dit geldt ook voor een teerachtige, zwarte ontlasting.

Verloop

Slokdarmkanker wordt in veel gevallen pas in een gevorderd stadium vastgesteld. Uitzaaiingen komen vaak al in een vroeg stadium voor. Hierdoor is genezing vaak niet meer mogelijk. Slechts 4 van de 10 patiënten die de diagnose slokdarmkanker krijgen, komt uiteindelijk in aanmerking voor een behandeling gericht op genezing. Of een operatie mogelijk is hangt bovendien mede af van uw conditie.


Contact

Casemanagers Heelkunde

(024) 361 38 08

Slokdarm Maag Netwerk Oost Nederland

Het Slokdarm Maag Netwerk Oost Nederland is een samenwerkingsverband tussen Radboudumc, Canisius-Wilhelmina Ziekenhuis en de Radiotherapiegroep Arnhem.

lees meer

Slokdarm Maag Netwerk Oost Nederland

Het Slokdarm Maag Netwerk Oost Nederland is een samenwerkingsverband tussen Radboudumc, Rijnstate, Canisius-Wilhelmina Ziekenhuis (CWZ) en de Radiotherapiegroep in Arnhem. Binnen het Slokdarm Maag Netwerk Oost Nederland is een multidisciplinair team geformeerd dat bestaat uit medisch specialisten van deze ziekenhuizen. Het team bespreekt elke vrijdag in het Radboudumc alle nieuw aangemelde patiënten met een slokdarm- en maagtumor. Tijdens deze bespreking wordt bepaald welke onderzoeken nodig zijn, welke behandeling mogelijk is en in welk ziekenhuizen de behandeling het beste kan worden uitgevoerd.

Samenwerking met ziekenhuizen in de regio

Op basis van alle onderzoeken doen de chirurgen van het Slokdarm Maag Netwerk Oost Nederland een voorstel voor een behandelplan. Zij leggen dit voor aan uw eigen arts, die dat vervolgens met u bespreekt. De kans is groot dat u na de bespreking al een oproep krijgt van één van de specialisten van het Slokdarm Maag Netwerk Oost Nederland. Uw eigen behandelend arts zal te allen tijde op de hoogte gehouden worden van de besprekingen en adviezen.

Verder wordt bepaald waar de operatie het beste uitgevoerd kan worden: maagtumoren in Rijnstate, slokdarmtumoren in het Radboudumc. Een eventuele voorbehandeling met radiotherapie gebeurt in het Radboudumc of de Radiotherapiegroep. Eventuele chemotherapie kan daarnaast ook in uw eigen ziekenhuis gegeven worden. In de meeste gevallen kunnen de controles na de behandeling weer bij uw eigen behandeld arts plaatsvinden.


Ondersteunende zorg bij slokdarm­kanker

Kanker en de behandeling van kanker kunnen zwaar voor u en uw naasten zijn. Niet alleen kunt u last hebben van lichamelijke klachten, ook op persoonlijk of professioneel vlak kunnen u en uw naasten tegen knelpunten aanlopen.

lees meer

Ondersteunende zorg bij slokdarm­kanker

Kanker en de behandeling van kanker kunnen zwaar voor u en uw naasten zijn. Niet alleen kunt u last hebben van lichamelijke klachten, ook op persoonlijk of professioneel vlak kunnen u en uw naasten tegen knelpunten aanlopen. Om deze knelpunten te herkennen èn bespreekbaar te maken, maken we tijdens uw behandeling op vaste momenten gebruik van de Lastmeter. De Lastmeter is een korte vragenlijst waarop u kunt aangeven hoe het met u gaat en welke problemen u mogelijk ervaart op lichamelijk, emotioneel, sociaal, praktisch en spiritueel gebied. Uw casemanager zal de vragenlijst met u doornemen en uw behoefte aan zorg met u in kaart brengen. Samen met uw casemanager en behandelend arts kunt u vervolgens beoordelen of een doorverwijzing naar een gespecialiseerde zorgverlener u kan ondersteunen bij uw behandeling(en).

Voor jongeren en jongvolwassenen (AYA’s, 18-35 jaar) en ouderen (70+) bieden we gespecialiseerde, leeftijdspecifieke ondersteuning. AYA’s kunnen terecht bij de AYA-poli; ouderen krijgen steun van een ouderenconsulent.
 

Gastro-intestinale en Oncologische chirurgie


Radboud Oncologie Fonds

Het Radboud Oncologie Fonds is opgericht om samen met partner KWF Kankerbestrijding Oost-Nederland meer te betrekken in de strijd tegen kanker.

lees meer

Onze mensen


Uw privacy

Op het moment dat u in het ziekenhuis de diagnose kanker krijgt, leggen artsen en verpleegkundigen in het ziekenhuis uw gegevens vast in een medisch dossier. Dit moet volgens de wet.

lees meer

Uw privacy

Op het moment dat u in het ziekenhuis de diagnose kanker krijgt, leggen artsen en verpleegkundigen in het ziekenhuis uw gegevens vast in een medisch dossier. Dit moet volgens de wet. Sommige van uw gegevens in het medisch dossier worden opgenomen in een onafhankelijke databank: de Nederlandse Kankerregistratie (NKR).

Dit verzamelen van gegevens in de NKR gebeurt omdat artsen en onderzoekers betrouwbare en relevante gegevens nodig hebben van patiënten met kanker. Hiermee kunnen zij onderzoek doen om meer over kanker te weten te komen. Door dit onderzoek ontstaan betere inzichten, effectievere behandelingen en uiteindelijk een beter resultaat in de zorg voor patiënten met kanker.

Meer informatie over de Nederlandse Kankerregistratie en wat deze voor u betekent: Registratie van kanker.