Wat is een trechterborst?

Een trechterborst is een vervorming van de borstwand waarbij aan de voorzijde een kuiltje is ontstaan. Dit komt waarschijnlijk door een te sterke groei van het ribkraakbeen maar de reden hiervan is nog onbekend.

Kuil

De bovenmatige groei veroorzaakt het uitzetten van de ribben en de kraakbeenderen. Hierdoor wordt het borstbeen naar binnen geduwd en ontstaat de kuil. De vervorming kan zichtbaar zijn bij de geboorte maar wordt duidelijker tijdens een periode van snelle groei zoals in de vroege puberteit. De mate van vergroeiing kan sterk verschillen. Bij sommigen is het duidelijk te zien, bij anderen nauwelijks. Ook kan de borstwand wat asymmetrisch zijn en kan het borstbeen enigszins scheef staan.

Symptomen

Door de trechterborst wordt de ruimte in de borstkas kleiner. Dit leidt niet altijd tot klachten. Hoe jonger de trechterborst is ontstaan, hoe beter de organen zich hebben aangepast aan de veranderende vorm.

Mogelijke klachten zijn:
  • verminderde mogelijkheid tot inspanning
  • verminderd uithoudingsvermogen
  • steken op de borst
  • kortademigheid.

Ondanks dat het hart naar links verplaatst kan zijn, treden er over het algemeen geen hartklachten op. Wel ervaren sommige patiënten een onregelmatige hartslag.

Andere klachten bij een trechterborst zijn cosmetisch en psychisch van aard. Vaak speelt schaamte een grote rol. Patiënten schamen zich bijvoorbeeld bij het ontbloten van het bovenlijf tijdens sport en recreatie. Dit kan weer leiden tot een sociaal isolement.

Feiten

  • Een trechterborst komt bij één op de 1000 à 2000 kinderen voor;
  • het komt vier keer vaker voor bij jongens dan bij meisjes;
  • in 40 procent van de gevallen komt de trechterborst in de familie voor
  • soms maakt de vervorming deel uit van een ziektebeels zoals het syndroom van Marfan of Ehlers-Danlos

Wat is een trechterborst?

Een trechterborst is een vervorming van de borstwand waarbij aan de voorzijde een kuiltje is ontstaan. lees meer

Contact

Afdeling Cardio-thoracale Chirurgie

(024) 361 45 90

Afdeling Cardio-thoracale Chirurgie

De afdeling Cardio-thoracale Chirurgie van het Radboudumc richt zich op de chirurgische behandeling van hart- en longziekten.

lees meer

Behandeling Trechterborst

Een trechterborst is een vervorming van de borstwand, waarbij aan de voorzijde een kuiltje is ontstaan. Dit kan chirurgisch worden behandeld door het plaatsen van een beugel. lees meer
  • Medewerkers
  • Intranet