Patiƫntenzorg Aandoeningen Verwijding lichaamsslagader

Wat is een verwijde lichaamsslagader?

Soms is de diameter van de aorta lokaal meer dan twee keer zo groot als normaal. We spreken dan van een verwijde lichaamsslagader (aorta aneurysma).

lees meer

Wat is een verwijde lichaamsslagader?

De slagaders in uw lichaam vervoeren zuurstofrijk bloed van het hart naar de organen. Alle slagaders ontspringen uit de hoofdslagader (aorta), die zijn oorsprong vindt in uw hart. De aorta transporteert via verschillende zijtakken bloed naar alle organen van het lichaam. De aorta vertakt zich in zijtakken naar armen, hoofd, darmen, ingewanden, lever, ruggenmerg, nieren en benen.

De doorsnede van een normale aorta staat in verhouding tot iemands lengte en gewicht. Hoe groter uw lengte en/of het gewicht, hoe groter de doorsnede van uw aorta. Ook wordt de aortadiameter geleidelijk iets groter naarmate u ouder wordt. Soms is de diameter van de aorta lokaal meer dan twee keer zo groot als normaal. We spreken dan van een verwijde lichaamsslagader (aorta aneurysma)

Oorzaken

Een aorta aneurysma komt meestal door hoge bloeddruk. Hoge bloeddruk tast uw vaatwand aan. Ook een aangeboren afwijking aan uw vaatweefsel kan een aorta aneurysma veroorzaken.

Gevaar

Als de diameter van uw aorta groter wordt dan 55-60 mm, kan de wand van de aorta openscheuren. Hierdoor krijgt u een ernstige inwendige bloeding, meestal met de dood tot gevolg.

Risicoplekken

Er zijn bepaalde plekken in uw lichaam waar een verwijding vaker voorkomt. Deze risicoplekken zijn:

  • Abdominaal aneurysma: een aorta aneurysma in de buikslagader onder de aftakking van de nierslagaders. Dit komt het vaakst voor. 

  • Thoracaal aneurysma:  een aneurysma in de aorta in de borstkast. 

  • Thoraco-abdominaal aorta aneurysma (TAAA): als de hele aorta in de borst en buikholte verwijd is.


Behandeling Operatie grote lichaamsslagader

Bij een aneurysma in de grote lichaamsslagader opereren we de slagader soms om te voorkomen dat de wand openscheurt.

lees meer

Afdeling Cardio-thoracale Chirurgie

De afdeling Cardio-thoracale Chirurgie van het Radboudumc richt zich op de chirurgische behandeling van hart- en longziekten.

lees meer
  • Medewerkers
  • Intranet