Patientenzorg Aandoeningen Zwanger na de uitgerekende datum

Wat betekent zwanger zijn na de uitgerekende datum?

Je bent nog niet bevallen. De meeste vrouwen bevallen in de periode tussen 37 en 42 weken van de zwangerschap. Als uw zwangerschap langer duurt dan 42 weken, nemen de risico’s voor kind en moeder toe. Je wordt naar het ziekenhuis verwezen voor je bevalling.

lees meer

Wat betekent zwanger zijn na de uitgerekende datum?

Je bent nog niet bevallen. De meeste vrouwen bevallen in de periode tussen 37 en 42 weken van de zwangerschap. Als je zwangerschap langer duurt dan 42 weken, nemen de risico’s voor kind en moeder toe. Je wordt naar het ziekenhuis verwezen voor de bevalling.

Risico's

Als een zwangerschap langer dan 42 weken duurt, werkt de moederkoek soms minder goed. De baby krijgt dan minder voeding via de navelstreng. Soms krijgt de baby te weinig zuurstof. Dit komt gelukkig weinig voor. Ook is de kans op een keizersnede groter.

De kans op een overdragen zwangerschap

De bevalling vindt meestal plaats in de periode van de 3 tot 2 weken na de uitgerekende datum. Soms heb je meer kans op een overdragen zwangerschap.

De uitgerekende datum

De verloskundige of arts bepaalt tussen 10 en 12 weken met echoscopisch onderzoek de uitgerekende datum. De meeste vrouwen bevallen niet precies op de uitgerekende dag. De bevalling vindt meestal plaats in de periode van drie weken tot twee weken na deze datum. Dit is de periode van 37 tot 42 weken zwangerschap.

Voorbij 42 weken

Ongeveer 5 procent van de zwangerschappen duurt langer dan 42 weken.

Wie bevalt na 42 weken?

Je hebt meer kans op een overdragen zwangerschap als:
  • Je eerder na 42 weken bent bevallen
  • het in je familie voorkomt
  • het je eerste zwangerschap is
  • je overgewicht hebt
  • je ouder dan 35 jaar bent

Behandeling Inleiden van je bevalling

Bij een inleiding wordt uw bevalling kunstmatig op gang gebracht. Dit gebeurt met medicijnen die weeën opwekken. Een inleiding vindt altijd plaats in het ziekenhuis onder verantwoordelijkheid van een gynaecoloog.

lees meer

Afdeling Neonatologie

Op de afdeling neonatologie behandelen we te vroeg geboren kinderen, kinderen die tijdens de bevalling in moeilijkheden zijn geraakt en kinderen met aangeboren afwijkingen.

lees meer