Meest gestelde vragen


Patiëntenzorg Behandelingen Aneurysma van de buikslagader

Wat is een aneurysma van de buikslagader?

Een aneurysma van de buikaorta houdt in dat de lichaamsslagader in uw buikholte verwijd is. Door de druk van het bloed kan de wand van deze ader scheuren. lees meer

Wat is een aneurysma van de buikslagader?

Het aneurysma van de buikslagader is een verwijding van de grote lichaamsslagader in uw buik. De grote lichaamsslagader of aorta is het hoofdkanaal voor het transport van het bloed van uw hart naar alle plaatsen in uw hele lichaam. In uw buik heeft de lichaamsslagader vertakkingen naar de organen (maag, darmen, lever, nieren, alvleesklier, het ruggenmerg) en twee slagaders naar de benen. Hij loopt in een boog van uw hart via uw borstkas naar uw onderbuik. Hij komt uit de linkerkamer van uw hart. Uw hart pompt het zuurstofrijke bloed via de lichaamsslagader het lichaam in. Een normale doorsnede van de lichaamsslagader is 1,5 tot 2 centimeter. We spreken van een aneurysma van de aorta wanneer de doorsnede meer dan 3 centimeter is.
 
Het aneurysma ligt meestal voor de splitsing naar de benen. Op de plaats van de verwijding is de vaatwand uitgerekt. Door de verwijding neemt de spanning in de vaatwand toe en wordt deze dunner. Ook de bloedstroom in een aneurysma is verstoord; het bloed draait rond in het aneurysma. Hierdoor kunnen er bloedstolsels ontstaan. Er kunnen stukjes van het stolsel losraken en worden meegevoerd naar kleinere bloedvaten, waardoor deze verstopt raken. In het ergste geval scheurt (ruptureert) het aneurysma en stroomt het bloed uit het bloedvat in uw buikholte.

De meeste aneurysmata worden groter en daardoor wordt de kans op een ruptuur groter. De groeisnelheid is bij iedereen verschillend. De kans op een aandoening aan uw bloedvaten is afhankelijk van een aantal factoren, zoals een hoge bloeddruk en roken. Deze factoren kunnen ook van invloed zijn op de snelheid waarmee een aneurysma groeit.
 
Tot een grootte van 5,5 centimeter kiezen we meestal niet voor een operatie, omdat de kans op complicaties bij de ingreep groter is dan de kans op scheuren. Het aneurysma wordt gecontroleerd door regelmatig een echo te maken. Pas als het aneurysma groter is dan 5,5 centimeter, dan bespreken we een operatie met u.  
 

Verschijnselen

Veel patiënten met een aneurysma hebben niet of nauwelijks klachten en weten daarom ook vaak niet van het aneurysma. Het aneurysma van de buikslagader wordt vaak bij toeval ontdekt, wanneer bij iemand om andere redenen een onderzoek heeft ondergaan. Soms kan bij lichamelijk onderzoek een uitgezette, kloppende zwelling worden gevoeld in het gedeelte van uw buik boven of rond de navel. Aneurysmata komen vooral aan het licht bij een echo of röntgenonderzoek van de buik.

Bezoek aan de polikliniek

Bij uw eerste bezoek noteert de vaatchirurg en/of de verpleegkundig specialist een aantal algemene gegevens (zoals medicijngebruik) en een aantal specifieke gegevens over uw klacht. Daarna volgt een lichamelijk onderzoek. lees meer

Bezoek aan de polikliniek

U bent verwezen naar de polikliniek Heelkunde van het Radboudumc. Het is prettig wanneer u iemand meeneemt tijdens het polikliniekbezoek. U krijgt namelijk vaak veel informatie. Als u een afsprakenbrief heeft, meldt u zich door de barcode te scannen op de aanmeldzuil.
 
Voor uw eerste bezoek vragen wij al uw beschikbare gegevens (verwijsbrief, andere correspondentie en eventueel eerder onderzoek elders) zoveel mogelijk op en laten dit beoordelen door de vaatchirurg. We proberen het vaatfunctieonderzoek van uw buikslagader en uw afspraak met de vaatchirurg op één dag te plannen.
 
Mogelijk kijken we bij u naar risicofactoren voor vaatziekten. U krijgt dan een extra afspraak bij de verpleegkundig specialist. Daarvoor krijgt u een vragenlijst over onder andere uw levensstijl, met vragen over bijvoorbeeld: roken, voeding, alcoholgebruik en bewegen. Bij uw eerste bezoek noteert de vaatchirurg en/of de verpleegkundig specialist een aantal algemene gegevens (zoals medicijngebruik) en een aantal specifieke gegevens over uw klacht. Daarna volgt een lichamelijk onderzoek. Zo nodig vragen we meer aanvullend onderzoek aan.

De doktersassistente op de polikliniek ondersteunt de arts tijdens het spreekuur. De doktersassistente neemt met u de gang van zaken rondom de opname door. Voor vragen kunt u terecht bij de doktersassistente van de polikliniek. Het team is aanwezig van maandag t/m vrijdag van 8.15 - 12.00 uur en te bereiken via het centrale nummer van de polikliniek.

Als u geopereerd gaat worden, brengt u een bezoek aan de polikliniek anesthesiologie. Op de preoperatieve Polikliniek Anesthesiologie maakt u kennis met een gespecialiseerde medewerker. Meestal is dit een anesthesioloog.
 

Onderzoek

Er volgt vaak een lichamelijk onderzoek na uw eerste bezoek. Soms is er aanvullend onderzoek nodig, zoals een bloeddrukmeting of een scan. lees meer

OnderzoekNaar uw afspraak op de polikliniek adres en route

Ingang: Hoofdingang
Gebouw: C
Verdieping: 0
Route: 725

bekijk route

Naar uw afspraak op de polikliniek adres en route

Bezoekadres

Radboudumc hoofdingang
Geert Grooteplein Zuid 10
6525 GA Nijmegen

Routebeschrijving

Reis naar Geert Grooteplein Zuid 10
Ga naar binnen bij: Hoofdingang
Ga naar Gebouw C, Verdieping 0 en volg route 725

Contact

Polikliniek Heelkunde
Op werkdagen van 08:00-17:00 uur

(024) 361 38 08

Polikliniek Heelkunde

U komt op de Polikliniek Heelkunde als u een verwijzing krijgt voor het specialisme Heelkunde. lees meer

Behandeling


Behandeling Anesthesie

Als u naar het Radboudumc komt voor een operatie dan krijgt u te maken met anesthesie (verdoving of narcose). Ook voor andere ingrepen, zoals een behandeling of onderzoek, is anesthesie soms nodig. Anesthesie zorgt ervoor dat u tijdens de behandeling geen pijn heeft.

lees meer

Behandeling van het aneurysma

De behandeling van een aneurysma kan bestaan uit een open buikoperatie of uit een endovasculaire behandeling. De chirurg bespreekt met u welke behandeling voor u mogelijk is en het beste is. Dit is afhankelijk van uw algehele conditie en medisch-technische mogelijkheden. lees meer

Behandeling van het aneurysma

De behandeling van een aneurysma kan bestaan uit een open buikoperatie of uit een endovasculaire behandeling. De chirurg bespreekt met u welke behandeling voor u mogelijk is en het beste is. 

Open buikoperatie

De behandeling van een aneurysma kan bestaan uit het plaatsen van een vaatprothese. De operatie vindt plaats onder narcose. Uw buik wordt volledig geopend zodat uw aorta aan beide zijden van het aneurysma kan worden afgeklemd. Het aneurysma wordt opengeknipt en het bloedstolsel wordt eruit gehaald. Vervolgens wordt een vaatprothese in het aneurysma gelegd en boven en onder het aneurysma in uw aorta gehecht. De nog aanwezige vaatwand wordt om uw prothese heen gelegd.
Na de operatie verblijft u 24 uur op de uitslaapkamer of Intensive Care. Uw lichaam wordt daar verbonden aan verschillende slangen, zoals een maagslang, infuus en een blaaskatheter
 
Wanneer alle controles goed zijn gaat u terug naar de verpleegafdeling en worden alle slangen stap voor stap verwijderd in de daarop volgende dagen. Na het verwijderen van de maagslang mag u direct starten met eten. Ook kunt u meteen beginnen met uit bed komen zodra u weer op de verpleegafdeling bent. U mag naar huis na ongeveer 5 tot 10 dagen als:
 • de pijn onder controle is
 • u normale voeding kunt eten
 • de ontlasting op gang is
 • u voldoende kunt bewegen

Controle vaatprothese na de operatie

U komt na 6 weken terug op de polikliniek voor een controle van de vaatprothese met behulp van een echo (duplex) van uw buik.

Endovasculaire behandeling

De endovasculaire behandelingis een minder lichamelijk ingrijpende behandeling van het aneurysma. Er is geen grote buikoperatie nodig omdat de vaatprothese via een katheter in de lies wordt ingebracht. Met behulp van een kleine snede in beide liezen wordt via de beide liesslagaders een opgevouwen vaatprothese opgeschoven tot boven het aneurysma. Deze vaatprothese heet een ‘endoprothese’, ook wel stentgraft genoemd. Met behulp van röntgenapparatuur wordt de plaats bepaald waar de prothese moet komen. De prothese wordt in uw buikslagader (aorta) boven en onder het aneurysma van binnen uit vastgezet. De prothese klemt zich zelf vast in de vaatwand met behulp van kleine haakjes. Het voordeel van deze behandeling is dat de buik niet geopend hoeft te worden. Hierdoor is een lichtere narcose mogelijk en zijn de opname- en herstelduur korter. Na de behandeling gaat u naar de uitslaapkamer om te ontwaken uit de narcose en de pijnbehandeling op te starten.

Daarna gaat u terug naar de verpleegafdeling. Na de operatie kunt u direct starten met eten. Ook kunt u meteen beginnen met uit bed komen zodra u weer op de verpleegafdeling bent. U mag naar huis na ongeveer drie dagen indien:
 • de pijn onder controle is
 • u normale voeding kunt eten
 • de ontlasting op gang is
 • u voldoende kunt bewegen

Controle vaatprothese na de operatie

Na de operatie controleren we de prothese met behulp van een röntgenfoto van de buik en een CT-scan van de buikslagader Afhankelijk van uw nierfunctie wordt de CT-scan tijdens uw opname op de verpleegafdeling gemaakt of na een aantal weken voor het polibezoek bij de vaatchirurg.
 

Mogelijke complicaties

Na deze operatie zijn er een aantal complicaties mogelijk. lees meer

Mogelijke complicaties

Na deze operatie zijn er een aantal complicaties mogelijk:
 • ontsteking van de wond
 • longontsteking
 • trombosebeen
 • longembolie
 • hartproblemen
 • lekkage van de geopereerde slagader met nabloedingen
 • verstopping van de bypass
 • ontsteking van de vaatprothese
Na de operatie wordt u goed in de gaten gehouden, om de kans op complicaties te verminderen en er vroegtijdig bij te zijn.

Zorgverleners rondom een vaatoperatie

De zorg voor patiënten rondom een vaatoperatie wordt door een diversmultidisciplinair team van zorgverleners uitgevoerd. Samen zorgen zij ervoor dat u de beste behandeling rondom uw operatie ontvangt.
 • Dit is de (vaat) chirurg die u op de polikliniek ziet en uw eerste aanspreekpunt is voor uw behandeling.

  lees meer


Uw opname

Uiterlijk een week voor de opname krijgt u bericht van het opname bureau Heelkunde. U krijgt te horen welke datum en tijd u verwacht wordt op de verpleegafdeling Heelkunde. lees meer

Uw opname

Bericht opnamedatum

Uiterlijk een week voor de opname krijgt u bericht van het opnamebureau Heelkunde. U krijgt te horen op welke datum en tijd u verwacht wordt op de verpleegafdeling Heelkunde. Een medewerker van het opnamebureau vertelt u ook of en wanneer u moet stoppen of starten met bepaalde medicijnen, bijvoorbeeld met bloedverdunners.

Opnamedag

U meldt zich op het afgesproken tijdstip op de verpleegafdeling Heelkunde C5H, route 751 bij de centrale balie. De secretaresse controleert uw gegevens. De voedingsassistente vraagt u of u een dieet volgt of bepaalde voedingsgewoonten heeft. Ook geeft zij uitleg over de tijden waarop de maaltijden worden geserveerd en welke keuzes u hebt in het menu. U krijgt een rondleiding over de afdeling door de zorghulp.
De verpleegkundige informeert  u over wat u kunt verwachten op de opnamedag, zoals bloedprikken, een gesprek met de afdelingsarts en een lichamelijk onderzoek, Het kan zijn dat de anesthesist nog bij u langskomt aan het einde van de middag. De verpleegkundige kan u vertellen hoe laat uw operatie de volgende dag is gepland.

Nuchterbeleid

Na 24.00 uur mag u niet meer eten, tenzij de verpleegkundige anders aangeeft. Minimaal 8 uur voor de operatie moet u nuchter te zijn. Drinken mag tot 2 uur voor de operatie, maar alleen heldere dranken zoals koffie en thee (zonder melk), sap zonder pulp, water of aanmaaklimonade. Het kan ook betekenen dat u moet stoppen met het slikken van bepaalde medicijnen. Dit heeft de anesthesist aangegeven tijdens de poli-afspraak. Dit bespreekt de arts/verpleegkundige ook nog tijdens het opnamegesprek.

Operatiedag

Enige tijd voor de operatie helpt de verpleegkundige u met de voorbereiding. U kunt zich voorafgaand van de operatie op de afdeling opfrissen. Voordat u naar de operatiekamer wordt gebracht krijgt u nog medicatie. Dit zijn pijnstillers en eventueel rustgevende medicatie. Mocht u sieraden, een gehoorapparaat of een kunstgebit dragen dan moet u die achterlaten op uw kamer. In uw persoonlijke kledingkast is een klein kluisje om uw spullen in op te bergen. U kunt waardevolle spullen beter thuis laten tijdens uw opname. Mocht dat niet mogelijk zijn, dan kunt u ze tijdelijk in bewaring geven bij de beveiliging. De verpleegkundige brengt u naar de operatiekamer waar de anesthesiemedewerkers uw behandeling overnemen.
 

Na de operatie


Na de behandeling

 • Na de operatie wordt u naar de uitslaapkamer gebracht waar u goed wakker zult worden.

  lees meer


  Na een open buikoperatie

  Na de operatie wordt u naar de uitslaapkamer gebracht om goed wakker te worden. Als u daar wakker wordt, bent  u mogelijk verbonden met 1 of 2 infusen, een zuurstofslangetje in uw neus, een blaaskatheter en een maagslang. Daarnaast krijgt u een klemmetje om uw vinger om het zuurstofgehalte in uw bloed te meten. Op uw borst worden enkele stickers geplakt om uw hart te controleren.
   

  Schrik niet van alle geluiden en piepjes om u heen. Dit komt van machines die u en andere patiënten controleren. Wanneer u goed wakker bent en de controles stabiel zijn, wordt u door de verpleegkundige van de verpleegafdeling opgehaald.
   
  De eerste paar uurna de ingreep worden er regelmatig controles gedaan, zoals bloeddruk, pols, temperatuur en wondcontrole. Het wondgebied kan na de operatie mogelijk gezwollen zijn en er kunnen zich blauwe plekken ontwikkelen. De verpleegkundige vraagt u regelmatig hoe veel pijn u heeft. Hiermee wordt het duidelijk of onze inspanningen om uw pijn te verlichten voldoende effect hebben.
  Lees meer over de pijnscore.

  Het is belangrijk dat u goed kunt doorademen en (op)hoesten om te voorkomen dat slijm in de longen achterblijft. Afhankelijk van hoe misselijk u bent, mag u  gaan opbouwen met eten en drinken. 
   


 • Na een endovasculaire behandeling

  Bij de endovasculaire behandeling wordt contrastvloeistof gebruikt. Als u een minder goede nierfunctie heeft, dan krijgt u een infuus voor extra vocht als voorbereiding op de behandeling en ter ondersteuning van uw nieren. Na de behandeling op de angiokamer gaat u naar de uitslaapkamer met een infuus en blaaskatheter. Als u goed wakker bent en de controles stabiel zijn, wordt u door de verpleegkundige van de verpleegafdeling opgehaald. Op de verpleegafdeling mag u meteen weer eten en drinken en worden ieder uur uw bloeddruk, pols, temperatuur en wondcontrole uitgevoerd. Het kan zo zijn dat er nog contrastvloeistof in uw lichaam zit. We vragen u om veel te drinken om de contrastvloeistof zo snel mogelijk uit te plassen. Na 4 uur bedrust mag u langzaam weer overeind komen en eventueel uit bed.


   

Leefregels

 • Na de opname kunt u uw dagelijkse activiteiten weer langzaam opbouwen.

  lees meer


  Na een open buikoperatie

  Na de opname kunt u uw dagelijkse activiteiten weer langzaam opbouwen. U wordt geïnformeerd over een gezonde leefstijl. Het is daarbij belangrijk dat u gezond eet en voldoende beweegt. Het herstel na een grote buikoperatie neemt enkele maanden in beslag. Gemiddeld geven patiënten aan zich na 3 tot 6 maanden weer fit te voelen. Dit is ook afhankelijk van uw leeftijd en conditie.
   

 • Na een endovasculaire behandeling

  Ook na een endovasculaire behandeling is een gezonde leefstijl belangrijk. Na de opname knappen de meeste patiënten snel weer op en voelen zich na ongeveer 2 weken na de operatie alweer fit. Met uw endovasculaire prothese kunt u alles doen wat u gewend was te doen. Het kan zijn dat u bloeduitstortingen heeft in uw lies, deze verdwijnen vanzelf. Wees de eerste 2 weken na de operatie voorzichtig met tillen om niet te veel druk te geven op het wondje in uw lies. Als er een zwelling in uw lies ontstaat, belt u dan naar de polikliniek Heelkunde. Na deze ingreep hebben patiënten vaak temperatuursverhoging. Dit is een reactie van het lichaam op de stent.
   


Controle na de behandeling

Na operatieve behandeling

6 weken na de opname heeft u een afspraak op de polikliniek met de vaatchirurg. De chirurg controleert hoe uw herstel verloopt na de operatie. Er wordt een jaar na de operatie een poliafspraak gepland om een laatste controle uit te voeren. Daarna is de behandeling voor het aneurysma afgerond.

Na endovasculaire behandeling

6 weken na de opname heeft u een poliafspraak bij de vaatchirurg. De chirurg controleert hoe uw herstel verloopt na de operatie. Als er nog geen controle CT-scan is gemaakt tijdens uw opname in het ziekenhuis, wordt deze gemaakt voor uw polikliniekbezoek. Daarna wordt er jaarlijks een afspraak ingepland om de plaats van uw vaatprothese te controleren. Deze controle gebeurt door middel van duplex onderzoek en een röntgenfoto van uw buik. Op deze manier wordt gecontroleerd of uw vaatprothese nog op de juiste plek zit en geen bloed langs de prothese sijpelt.
 
 • Medewerkers
 • Intranet