Wat kunt u zelf doen?

Praktische zaken kunt u wel zelf regelen als u een middenrifverlamming heeft. Bijvoorbeeld het dragen van een SOS penning of usb-stick met informatie over uw verlamming er op. Hierdoor kan ambulance personeel bij een ongeval zien waarom het slechter met u gaat als u plat ligt.

Ten aanzien van onder water gaan is het sterk aan te bevelen dit een keer te proberen als u nog vaste grond onder de voeten heeft. Merkt u dat u niet meer goed kan doorademen als het water tot uw kin staat, ga dan niet of in elk geval niet zonder begeleiding zwemmen waar u niet snel het water uit kan.

Patiëntenzorg Behandelingen Behandeling middenrifverlamming bij NA

Over de behandeling

De eerste reactie bij een middenrif verlamming bij neuralgische amyotrofie (NA) is vaak om jezelf te 'behandelen'. Bijvoorbeeld door het hoofdeinde van het bed rechtop te zetten of zittend te gaan slapen. lees meer

Over de behandeling

De eerste reactie bij een middenrif verlamming bij neuralgische amyotrofie (NA) is vaak om jezelf te 'behandelen'. Bijvoorbeeld door het hoofdeinde van het bed rechtop te zetten of zittend te gaan slapen. Dit lost echter niet bij iedereen het probleem op en biedt ook geen verbetering van klachten overdag. Als er duidelijke problemen zijn met liggen en slapen raden wij verwijzing naar een Centrum voor Thuisbeademing (CTB) sterk aan.

Hier wordt, na een gesprek en verder onderzoek, een goed advies gegeven over de te verwachten verbetering met nachtelijke beademing. Dit advies is niet alleen bedoeld om 's nachts beter en door te slapen, maar ook om het middenrif als het ware wat rust te geven. Hierdoor kunt u het overdag beter volhouden. Niet iedereen kan de beademing verdragen. Maar als u dat wel kunt, geeft dit vaak een flinke verbetering van de slaap en het functioneren overdag.

Contact

Polikliniek Neurologie
Bereikbaar van 8.00-17.00 uur

(024) 361 66 00
contactformulier

De behandeling Wat kunt u verwachten?

Als blijkt dat er geen of weinig herstel optreedt na 3-4 jaar, kunnen we overwegen om het middenrif te helpen door het te reven. lees meer

De behandeling Wat kunt u verwachten?

Als blijkt dat er geen of weinig herstel optreedt na 3-4 jaar, kunnen we overwegen om het middenrif te helpen door het te reven. Een verlamd middenrif is vergelijkbaar met een spinaker, zo'n bol zeil voorop een zeilschip. Als het middenrif ver is uitgelubberd door de zwakte, kan de diafragma spier het nog minder goed samentrekken. Door de peesplaat letterlijk te reven (dubbel te vouwen en vast te zetten) wordt de verhouding tussen spier en peesplaat beter en kan het middenrif wat meer kracht zetten. Dit kan bij sommige patiënten het verschil maken tussen altijd 's nachts afhankelijk zijn van beademing of soms ook een nachtje zonder kunnen. Reven gebeurt door een operatie en wordt bij voorkeur in gang gezet door of in overleg met uw arts van het CTB.

In experimenteel verband wordt wel eens gesproken over pacing van het middenrif. Dit is het elektrisch stimuleren van de spier zelf door er operatief een elektrode op aan te brengen. Deze behandeling wordt in Nederland nog niet toegepast. Een van de problemen bij de huidige pacer apparaten voor stimuleren van het middenrif, is dat de stimulator op een helft van het middenrif niet voelt wat de andere middenrif helft aan het doen is. Omdat de snelheid waarmee u ademhaalt wisselt, kan hierdoor de situatie ontstaan dat de gezonde helft uitademt terwijl de pacemaker net gaat inademen. Hierdoor is pacing momenteel nog geen optie voor halfzijdige middenrifverlammingen. Deze komen bij NA het meeste voor.

Wat kunt u zelf doen?

Praktische zaken kunt u wel zelf regelen als u een middenrifverlamming heeft. Bijvoorbeeld het dragen van een SOS penning of usb-stick met informatie over uw verlamming er op. lees meer

Sporten en middenrifverlamming

Alhoewel de conditie vaak een stuk minder is dan voor de middenrifverlamming, is er geen reden waarom u niet zou mogen sporten. Het niveau waarop u dit doet, kan echter wel duidelijk minder zijn. lees meer

Sporten en middenrifverlamming

Alhoewel de conditie vaak een stuk minder is dan voor de middenrifverlamming, is er geen reden waarom u niet zou mogen sporten. Het niveau waarop u dit doet, kan echter wel duidelijk minder zijn. Luister hierbij goed naar uw lichaam en probeer niet te forceren. Trainen van het middenrif door ademoefeningen is bij NA waarschijnlijk niet zinvol. Dit komt omdat de signalen die nodig zijn voor trainen door de kapotte zenuw niet bij het middenrif aankomen. Gewoon 24 uur per dag ademhalen is waarschijnlijk training genoeg in dit geval.

Prognose van de verlamming

Bij het Radboudumc zijn, in samenwerking met de CTB’s in Nederland, nu zo'n 80 patiënten bekend met een middenrif verlamming bij NA. Ongeveer 1/3 van deze patiënten herstelt binnen een paar maanden, soms zelfs al voor de diagnose is gesteld. lees meer

Prognose van de verlamming

Bij het Radboudumc zijn, in samenwerking met de CTB’s in Nederland, nu zo'n 80 patiënten bekend met een middenrif verlamming bij NA. Ongeveer 1/3 van deze patiënten herstelt binnen een paar maanden, soms zelfs al voor de diagnose is gesteld. 1/3 hersteld heel langzaam over de loop van 3 à 4 jaar en 1/3 toont geen herstel. Pas in de loop van de tijd wordt duidelijk tot welke groep u  hoort. De onderzoeken hierboven beschreven kunnen u helpen om herstel, of het ontbreken daarvan, over de tijd vast te leggen en te volgen. Dit kan zinvolle informatie zijn als het gaat om het bepalen van de beste behandeling.

Afdeling Revalidatie

Het doel van revalidatie is het leren omgaan met of het verminderen van functiebeperkingen. Het gaat om aangeboren functiebeperkingen of om beperkingen als gevolg van een ziekte of trauma. Revalidatiegeneeskunde vormt met ergotherapie, fysiotherapie en logopedie de afdeling Revalidatie. lees meer

Afdeling Neurologie

De afdeling Neurologie houdt zich bezig met diagnose en behandeling van aandoeningen in de hersenen. lees meer

Aandoeningen en onderzoek


Aandoeningen

  • Neuralgische amyotrofie (NA) betekent letterlijk vertaald: een met zenuwpijn gepaard met niet meer groeien van de spieren.

    naar de aandoening


Onderzoek van middenrif­verlamming bij NA

De verdenking op een middenrifverlamming begint in het gesprek met de arts (anamnese) over uw klachten. Vooral als er sprake is van neuralgische amyotrofie (NA) met een vrij plots begonnen benauwdheid bij platliggen en bukken, vaak in combinatie met een verminderde conditie en problemen met slapen. naar het onderzoek
  • Medewerkers
  • Intranet