Patiëntenzorg Behandelingen Biologics bij psoriasis en eczeem

Wat zijn biologics?

Biologics is een verzamelnaam voor verschillende medicijnen, die de lichaamsafweer onderdrukken en ontstekingen remmen bij bijvoorbeeld psoriasis en eczeem. De medicatie kan via tabletten, injecties of via een infuus worden toegediend.

lees meer

Wat zijn biologics?

Bij patiënten met bepaalde chronische huidziekten (zoals eczeem, psoriasis, hidradenitis suppurativa, chronische spontane urticaria) wordt een verhoogde hoeveelheid van ontstekingseiwitten gevonden. Deze eiwitten spelen een rol bij het ontstaan en onderhouden van deze huidziekten. Biologics zijn eiwitten (meestal antilichamen) tegen een of meerdere van deze ontstekingseiwitten. Biologics blokkeren de werking van deze ontstekingseiwitten. Hierdoor wordt de huidziekte minder actief, of komt deze (soms) volledig tot rust waardoor patiënten geen klachten meer ervaren van hun huidziekte. Volledige genezing kan nog niet worden bereikt. Voorbeelden van biologics zijn o.a. Etanercept, Adalimumab, Infliximab, Certolizumab pegol, Ustekinumab, Secukinumab, Ixekizumab, Brodalumab, Guselkumab, Dupilumab, en Omalizumab.  

Het gebruik

Biologics worden toegediend via tabletten, injecties of via een infuus. De gebruikelijke dosering wisselt per biologic. Zo zijn er biologics die u wekelijks moet injecteren, maar ook biologics die u 1x per 3 maanden kunt injecteren. Uw arts en verpleegkundige bespreken met u hoe vaak u moet injecteren. Indien u via een infuus een biologic krijgt, dan wordt de medicatie toegediend in het Radboudumc. U ontvangt hierover nadere instructies van uw arts en verpleegkundige.


Contact

Polikliniek Dermatologie
ma t/m vrij van 8.00-17.00 uur

Bij spoed buiten kantooruren, in het weekend en op feestdagen hoort u een antwoordapparaat met informatie over de bereikbaarheid.
(024) 361 32 80

Over de behandeling


Voor de behandeling

Vóór start van de behandeling vindt er een screening plaats. Zo controleren we of u op dat moment een infectie heeft. lees meer

Voor de behandeling

Vóór start van de behandeling vindt er een screening plaats. Zo controleren we of u op dat moment een infectie heeft (bijvoorbeeld tuberculose, hepatitis B en C, parasitaire infectie). We onderzoeken over het algemeen uw bloed en urine, en laten soms een longfoto maken, of vragen soms nog extra onderzoeken aan (bijvoorbeeld onderzoek van de ontlasting). Indien u nog van plan bent om verre reizen te gaan maken, dan kunnen we u adviseren om bepaalde vaccinaties te gaan halen vóór start van de behandeling. Dit bespreekt uw behandelaar met u.

Tijdens de behandeling

Het gebruik van biologics raden we af tijdens zwangerschap of borstvoeding. Het is belangrijk dat u aan uw dermatoloog laat als u een operatie moet ondergaan. De behandeling met biologics wordt dan tijdelijk gestopt. lees meer

Tijdens de behandeling

Andere geneesmiddelen

Biologics kunnen voor zover bekend veilig worden gebruikt in combinatie met de meeste andere geneesmiddelen. De meeste biologics gaan echter niet goed samen met Anakinra (Kineret®), bepaalde immunosuppressiva zoals Abatacept (Orencia®), en een bepaalde vorm van lichttherapie (PUVA), vanwege een verhoogd risico op (ernstige) infecties of huidkanker. De biologic Omalizumab kan de werkzaamheid van geneesmiddelen voor de behandeling van worm- of andere parasitaire infecties verminderen. Overleg bij twijfel met uw arts.

Zwangerschap

Het is niet voldoende bekend of het gebruik van biologics tijdens zwangerschap en borstvoeding veilig is. We raden daarom het gebruik tijdens zwangerschap of borstvoeding af. Pas enkele weken tot maanden ná het stoppen van de biologic mag u zwanger worden. Hoe lang u gestopt moet zijn voordat u zwanger mag worden, wisselt per biologic. Bij sommige biologics moet u na het stoppen van de biologic 6 maanden wachten voordat u zwanger mag worden, bij andere biologics slechts enkele weken. Overleg met uw arts voordat u zwanger wilt worden of plotseling zwanger bent geworden.

Autorijden

Biologics veroorzaken geen sufheid of slaperigheid. U mag gewoon autorijden of apparaten bedienen tijdens de behandeling.

Vaccinaties

De griepprik kunt u veilig krijgen tijdens behandeling met biologics. Vaccinaties met (verzwakt) levend materiaal zoals bof, mazelen, rode hond (BMR), gele koorts of BCG raden we af tijdens de behandeling met een biologic. Het is wel mogelijk om (verzwakt) levende vaccinaties te laten zetten enkele weken vóórdat u begint met een biologic. Dit is bijvoorbeeld aan te raden als u nog verre reizen wilt maken. Als u zwanger bent geweest tijdens het gebruik van een biologic, of wanneer u bevallen bent tijdens het gebruik van een biologic, dan mag uw baby soms pas na enkele maanden de (verzwakt) levende vaccinaties krijgen. Overleg bij twijfel met uw arts.

Opnieuw starten

Heeft u in het verleden al eens een behandeling met een biologic gehad, geef dan aan uw arts door met welke biologics u bent behandeld.

Operaties

Laat het op tijd weten aan uw dermatoloog als u een operatie moet ondergaan. De behandeling met biologics wordt in deze periode vaak tijdelijk onderbroken.

Instructie om zelf te leren prikken

Wanneer u met een van de biologics start, krijgt u uitleg van de verpleegkundige over hoe u zelf de injecties met een spuit of prikpen kunt toedienen. lees meer

Instructie om zelf te leren prikken

Wanneer u met een van de biologics start, krijgt u uitleg van de verpleegkundige over hoe u zelf de injecties met een spuit of prikpen kunt toedienen. Uw behandelend arts zorgt dat er een afspraak hiervoor wordt ingepland op de polikliniek Dermatologie. U krijgt van de verpleegkundige ook tips en adviezen bij het gebruik van de medicatie. De spuitinstructie duurt maximaal 1 uur.

Meer informatie


Naar uw afspraak polikliniek Dermatologie

Ingang: Hoofdingang
Gebouw: A
Verdieping: 1
Route: 678 naar Plein A1 Oost

bekijk route

Naar uw afspraak polikliniek Dermatologie

Bezoekadres

Radboudumc hoofdingang
Geert Grooteplein Zuid 10
6525 GA Nijmegen

Routebeschrijving

Reis naar Geert Grooteplein Zuid 10
Ga naar binnen bij: Hoofdingang
Ga naar Gebouw A , Verdieping 1 en volg route 678 naar Plein A1 Oost

Polikliniek Dermatologie

Op de polikliniek Dermatologie onderzoeken en behandelen we patiënten met huidaandoeningen.

lees meer
  • Medewerkers
  • Intranet