Een cavernoom behandelen

Een cavernoom hoeft niet altijd behandeld te worden. Als een cavernoom de oorzaak is van een bloeding of neurologische uitval kan dit een reden zijn om behandeling te overwegen. Het doel van een behandeling is om herhaling van een bloeding of verergering van klachten te voorkomen. lees meer

Een cavernoom behandelen

Een cavernoom hoeft niet altijd behandeld te worden. Als een cavernoom de oorzaak is van een bloeding of neurologische uitval kan dit een reden zijn om behandeling te overwegen. Als er al sprake is van neurologische uitval door het cavernoom is het mogelijk dat dit na de behandeling niet herstelt.
 
Het doel van een behandeling is om herhaling van een bloeding of verergering van klachten te voorkomen. Om dit doel te bereiken zijn er verschillende behandeltechnieken. De keuze van de juiste behandeling is steeds weer "maatwerk", waarover het behandelteam van neurochirurgen, neuroradiologen en radiotherapeuten moet beslissen. Op voorhand is niet met zekerheid te zeggen of de behandeling slaagt. Er zijn verschillende factoren die bepalen wat voor u de beste behandeling is met de minste risico's en behoud van functies:
  • uw algehele gezondheid
  • uw leeftijd
  • de plaats van het cavernoom
  • de grootte van het cavernoom
  • risico op complicaties van de behandeling
Uw behandelwens speelt een belangrijke rol in deze beslissing. Uw behandelend neurochirurg of neuroloog bespreekt dit met u op de polikliniek.

Contact

Afdeling Neurochirurgie

(024) 361 66 04

Behandelopties

We kunnen de cavernoom behandelen met een operatie of met stereotactische bestraling. lees meer

Behandelopties

Operatie

Onder narcose wordt via een botluikje in de schedel geprobeerd de cavernoom te verwijderen.

Stereotactische bestraling (LINEAC, Gamma-knife)

Bij bestraling worden er buiten de schedel, vanuit verschillende richtingen dunne bundels stralen op de cavernoom gericht. De cavernoom ligt precies op de plaats waar alle stralen elkaar kruisen. Door de stralen gaan de vaatjes dicht. Na 2 tot 4 jaar kan het resultaat van de bestraling worden gemeten.


Voorbereiding

Voorafgaand aan de behandeling heeft u een afspraak met een arts van de anesthesie en de neurochirurgie. Zij nemen alle voorzorgsmaatregelen, leefregels voor en na de operatie met u door. lees meer

Voorbereiding

Voorafgaand aan de behandeling heeft u een afspraak met een arts van de anesthesie en de neurochirurgie. Zij nemen alle voorzorgsmaatregelen, leefregels voor en na de operatie met u door.

Uw behandelend neurochirurg bespreekt voorafgaand aan de operatie op de polikliniek de behandelrisico’s die in uw geval van toepassing zijn en overweegt of deze risico’s opwegen tegen het risico van niet behandelen. De risico's bij het behandelen van een cavernoom hangen af van meerdere dingen zoals: de plaats van de cavernoom, de behandeling, uw leeftijd, of er een bloeding is geweest, uw algehele conditie, de conditie van uw vaten.

Behandeling Anesthesie

Als u naar het Radboudumc komt voor een operatie dan krijgt u te maken met anesthesie (verdoving of narcose). Ook voor andere ingrepen, zoals een behandeling of onderzoek, is anesthesie soms nodig. Anesthesie zorgt ervoor dat u tijdens de behandeling geen pijn heeft.

lees meer

Na de behandeling

Over het algemeen verblijft u de nacht na de behandeling op de verpleegafdeling. Als de arts het nodig vindt, wordt u ter bewaking een nacht op de Medium Care opgenomen zodat we uw functies goed kunnen bewaken. lees meer

Na de behandeling

Over het algemeen verblijft u de nacht na de behandeling op de verpleegafdeling. Als de arts het nodig vindt, wordt u ter bewaking een nacht op de Medium Care opgenomen zodat we uw functies goed kunnen bewaken. De verpleegkundige controleert zeer regelmatig uw bewustzijn, bloeddruk, pupilreflexen en uw wond (of insteekopening van de lies). U bent verbonden aan bewakingsapparatuur, infusen en u heeft een blaaskatheter. Op de wond zit een pleister.Herstel na een gebloed cavernoom

Uw herstel na een bloeding uit een cavernoom hangt af van veel factoren. Het herstel heeft meestal vele maanden nodig. lees meer

Herstel na een gebloed cavernoom

Uw herstel na een bloeding uit een cavernoom hangt af van veel factoren. Het herstel heeft meestal vele maanden nodig. Als u na de bloeding uitvalsverschijnselen heeft, waardoor u bent beperkt in de zorg voor uzelf of in het denken, dan wordt door de revalidatiearts bekeken waar u het beste kunt herstellen. Dit kan thuis, in een revalidatiecentrum of op een herstelafdeling in een verpleeghuis. Afhankelijk van wat uw problemen zijn, wordt u begeleid door fysiotherapeuten, logopedisten, ergotherapeuten en maatschappelijk werk.

Om u en uw naasten op de hoogte te houden van de voortgang, worden tijdens de ziekenhuisopname wekelijks gesprekken georganiseerd door de verpleegkundig specialist met u, uw naasten en zo mogelijk uw behandelend neurochirurg.

Mogelijk blijft u klachten houden die voor anderen onzichtbaar zijn. Veel voorkomende voorbeelden hiervan zijn (mentale) vermoeidheid, problemen met het verwerken van prikkels, concentratieproblemen, vergeetachtigheid en hoofdpijn. Dit kan een behoorlijke beperking zijn voor het oppakken van uw dagelijkse activiteiten.

De vervolgafspraken, adviezen over leefregels en het oppakken van activiteiten worden voor ontslag met u en uw naasten besproken door de verpleegkundig specialist. U kunt na ontslag bij hem of haar met uw vragen terecht.

Vragen?

Heeft u vragen? Stel ze dan aan de verpleegkundig specialist. U kunt contact met haar opnemen via telefoonnummer (024) 309 38 79 of via e-mailadres harriette.petersen-baltussen@radboudumc.nl.

Waarom naar het Radboudumc?

In het Radboudumc werken we met een gespecialiseerd team van neurologen, neurochirurgen, neuroradiologen en een verpleegkundig specialist. Elke patiënt met een cavernoom wordt individueel besproken. lees meer

Waarom naar het Radboudumc?

In het Radboudumc werken we met een gespecialiseerd team van neurologen, neurochirurgen, neuroradiologen en een verpleegkundig specialist. Elke patiënt met een cavernoom wordt individueel besproken. Overwegingen en conclusies worden met u besproken op de polikliniek door uw behandelend neuroloog of neurochirurg. Uw behandelwens is hierbij van belang.

Tijdens uw behandeltraject en herstel wordt u begeleid door een verpleegkundig specialist. Hij of zij is uw contactpersoon waarbij u direct met al uw vragen terecht kunt.

Afdeling Neurochirurgie

De afdeling Neurochirurgie houdt zich bezig met de chirurgische behandeling van aandoeningen aan de hersenen, hersenschedel, schedelbasis, hersenzenuwen, het ruggenmerg, de wervelkolom en het perifere zenuwstelsel.

lees meer
  • Medewerkers
  • Intranet