2 tot 6 weken na de operatie begint de revalidatie. De revalidatietherapeut bespreekt met u hoe de revalidatie van uw kind er uit ziet. Het revalidatieproces bestaat uit 3 fases.

Revalidatiefases


Intensieve revalidatie

Tijdens de intensieve revalidatiefase zorgen we ervoor dat de CI-apparatuur goed is afgeregeld en dat u voldoende kennis en zelfvertrouwen krijgt om uw kind in de thuissituatie goed te begeleiden. lees meer

Intensieve revalidatie

Tijdens de intensieve revalidatiefase zorgen we ervoor dat de CI-apparatuur goed is afgeregeld en dat u voldoende kennis en zelfvertrouwen krijgt om uw kind in de thuissituatie goed te begeleiden. Hiervoor komt u eerst enkele dagen kort achter elkaar naar het revalidatiecentrum. Medewerkers van de gezinsbegeleiding of de school van uw kind kunnen daar soms bij aanwezig zijn. Na deze intensieve beginperiode blijft de revalidatietherapeut (uw casemanager) de vraagbaak voor u, de gezinsbegeleiding en/of de school.
 
De belangrijkste onderwerpen:
  • Hoe kunt u uw kind thuis het beste begeleiden.
  • Technische uitleg en instructie over het gebruik van de CI-apparatuur.
  • Praktische gebruikersinformatie over draagcomfort en risico’s.

Overdrachtsfase

In de overdrachtsfase komt de begeleiding van uw kind zoveel mogelijk bij de directe omgeving van uw kind te liggen. lees meer

Overdrachtsfase

In de overdrachtsfase komt de begeleiding van uw kind zoveel mogelijk bij de directe omgeving van uw kind te liggen. De ontwikkeling van uw kind wordt gevolgd tijdens de terugkomdagen (1,3,6 en 10 maanden na de start van de revalidatie). Op deze dagen wordt de afregeling van de apparatuur gecontroleerd en krijgt u begeleidingsadviezen gebaseerd op wat we op deze dag gezien en besproken hebben. Ook tijdens deze fase is het mogelijk dat medewerkers van uw gezinsbegeleiding of school aansluiten.

Follow up- en interventiefase

Op de lange termijn is de begeleiding vooral gericht op periodes waarin uw kind een belangrijke verandering doormaakt. lees meer

Follow up- en interventiefase

Op de lange termijn is de begeleiding vooral gericht op periodes waarin uw kind een belangrijke verandering doormaakt. Bijvoorbeeld een verandering van school. Ook controleren we jaarlijks de afregeling en de apparatuur en volgen we de auditieve ontwikkeling van uw kind. Op basis daarvan bepalen we welke begeleiding nodig is. Elke 5 jaar komt uw kind in aanmerking een nieuwe processor.
 
Op vaste momenten doen we uitgebreider onderzoek naar de ontwikkeling van uw kind. Hierbij gaan we na of de communicatieve, talige, schoolse en psychosociale ontwikkeling naar verwachting verloopt. We doen dit in samenwerking met andere betrokken instanties zoals gezinsbegeleiding en school. Met uw toestemming ontvangen zij verslagen met adviezen over behandeling en/ of begeleiding van uw kind. Natuurlijk kunt u altijd bij ons terecht met vragen over de begeleiding van uw kind.


Overgang van kinderteam naar volwassenen­team

Voor Cochleaire Implantatie werken we met het kinderteam en het volwassenenteam. Bij de overgang naar het volwassenenteam veranderen een aantal dingen. lees meer

Overgang van kinderteam naar volwassenen­team

Voor Cochleaire Implantatie werken we met 2 teams: het kinderteam en het volwassenenteam. Het kinderteam verleent CI-zorg aan jonge CI-gebruikers tot 16 jaar en het volwassenenteam verleent CI-zorg aan alle volwassen CI-gebruikers.

Omdat je op jonge leeftijd een CI hebt gekregen, heb je tot nu toe vooral te maken gehad met medewerkers van ons kinderteam. Nu ben je ouder dan 16 jaar en begeleiden voortaan medewerkers van het volwassenenteam je.

Wat verandert er?

  • We roepen je jaarlijks alleen op voor een technische controle van je processor. Als je specifieke klachten hebt, dan is er tijdens het spreekuur mogelijkheid tot een afregeling. Net zoals in het kinderteam vervangen we iedere 5 jaar je processor. Dan plannen we ook de afregeling in.
  • We maken niet standaard meer een audiogram (hoortest). Als je een verklaring voor je gehoorverlies nodig hebt (herindicatie), maken we een aparte afspraak voor het maken van een audiogram. Het kinderteam stelt nog wel de verklaring voor het gehoorverlies op.
  • De controle vindt plaats door de medewerkers van het volwassenenteam. Dit team bestaat uit andere personen dan het kinderteam. Binnen het volwassenenteam hebben we de beschikking over audiologen, revalidatietherapeuten en maatschappelijk werk. Zij zijn te bereiken via ons secretariaat.

Ieder jaar sturen we voor de nazorg die we leveren voor de CI een rekening naar je zorgverzekering. Zolang je geen 18 jaar oud bent, ben je gratis meeverzekerd bij je ouders. Dan hoeft er voor jou nog geen premie betaald  te worden en heb je ook geen eigen risico. Zodra je 18 jaar wordt, moet je een eigen zorgverzekering afsluiten. Dit betekent ook dat je vanaf dan een verplicht eigen risico hebt. Wij raden je aan om niet te kiezen voor een vrijwillig eigen risico. De rekening die we jaarlijks vanuit CI naar jouw zorgverzekering sturen is een stuk hoger dan je eigen risico. Het eigen risico bedrag zou je in dat geval dus toch elk jaar moeten betalen.

Wat blijft hetzelfde?

Als je merkt dat het geluid van de CI tussentijds duidelijk slechter wordt, kun je altijd contact opnemen met het secretariaat voor een tussentijdse controle.

Naar het servicepunt 

  • Medewerkers
  • Intranet