DBS screening

Niet iedereen komt in aanmerking voor diepe hersenstimulatie (DBS). Om te kijken of DBS voor u een geschikte behandeling is, zijn verschillende onderzoeken nodig. Hiervoor komt u 2 dagen naar het ziekenhuis. Dit noemen we de screening. lees meer

DBS screening

Niet iedereen komt in aanmerking voor diepe hersenstimulatie (DBS). Om te kijken of DBS voor u een geschikte behandeling is, zijn verschillende onderzoeken nodig. Hiervoor komt u 2 dagen naar het ziekenhuis. Dit noemen we de screening.

De onderzoeken worden gedaan door de parkinsonverpleegkundige of verpleegkundig specialist parkinson, doktersassistente, verpleegkundige specialist psychiatrie en klinisch neuropsycholoog. Op basis van deze onderzoeken bepaalt het DBS-team of u in aanmerking komt voor de operatie.


Screeningsdagen

 • Tijdens de eerste screeningsdag vinden er verschillende onderzoeken plaats.

  lees meer


  Screeningsdag 1

  Tijdens de eerste screeningsdag vinden de volgende onderzoeken plaats:

  • Video-opname lichamelijk functioneren: Samen met u voert de parkinsonverpleegkundige een test uit, waarbij u allerlei bewegingen uitvoert om de ernst van uw parkinsonklachten vast te stellen. Dit onderzoek doen we eerst zonder dat u uw parkinsonmedicatie heeft ingenomen. Daarna krijgt u een omgerekende ochtenddosering van uw parkinsonmedicatie. Ongeveer 1 uur na het innemen van de medicatie nemen we de test opnieuw af. Van beide momenten maken wij video-opnames, zodat het DBS-team deze kan bekijken. 
  • Vragenlijsten: Om een indruk te krijgen van uw dagelijks functioneren, kwaliteit van leven, stemming, emotie, gedrag en denken, vragen we  u een aantal vragenlijsten in te vullen. Als dit niet zelfstandig lukt, dan vult de parkinsonverpleegkundige deze samen met u in.
  • Een MRI-scan van de hersenen: We maken een scan van uw hersenen bij een eventuele operatie te bepalen waar de elektrode moet worden geplaatst. Ook doen we dat om te kijken of er geen afwijkingen zichtbaar zijn waardoor de operatie niet mogelijk is.
  • Bloedonderzoek en hartfilmpje: De doktersassistente maakt een hartfilmpje en neemt wat bloed bij u af. Deze gegevens zijn nodig als u geopereerd gaat worden.
  • Voorlichting: U krijgt uitleg van zowel de Parkinsonverpleegkundige als de DBS-neuroloog over het verloop van de DBS-operatie, de effecten en de nadelen van de operatie. Op die manier kunt u samen met het DBS-team een weloverwogen keuze maken.

 • Screeningsdag 2

  Tijdens de screeningsdag 2 vinden de volgende onderzoeken plaats:

  • Een neuropsychologisch onderzoek: Dit onderzoek richt zich op uw denkvermogen, stemming en gedrag. U krijgt een gesprek met de neuropsycholoog samen met uw partner of naaste. Ook zijn er een aantal testen op het gebied van aandacht, geheugen en denken.
   Daarnaast voert de neuropsycholoog nog een gesprek met alleen uw partner of naaste. Dit gaat over mogelijke veranderingen in denken en gedrag die u zelf niet opmerkt, maar uw naaste mogelijk wel. 
  • Psychiatrisch onderzoek: Het kan zijn dat u op dit moment, of juist in het verleden, psychische problemen heeft gehad. Om de kans op deze problemen na de ingreep in te kunnen schatten, heeft u een gesprek met de psychiater. Als het nodig is, stelt de psychiater een behandelplan voor aan de neuroloog. 

Voorbereiding

Neem geen parkinsonmedicatie meer in na 19.00 uur op de avond voor de screeningsdag. Het is belangrijk dat u de medicatie en een medicatielijst meeneemt naar het ziekenhuis. lees meer

Voorbereiding

Om te bepalen of u in aanmerking komt voor DBS is het noodzakelijk dat het team een beeld krijgt van hoe u functioneert met en zonder medicatie. Daarom moet u alle Parkinson-medicatie de avond voordat u naar het ziekenhuis komt om 19.00 uur stoppen. De medicatie wordt de volgende dag in het ziekenhuis herstart. Dit betekent dus dat u naar het ziekenhuis komt zonder dat u Parkinson-medicatie heeft ingenomen.
Voor de screendingsdag neemt u het volgende mee: 

 • bril en gehoorapparaat indien u deze gebruikt
 • eventuele (loop)hulpmiddelen 
 • een recent uitgedraaide medicatielijst van de apotheek
 • uw medicatie

Voor sommige mensen is het moeilijk te functioneren zonder parkinsonmedicatie. Als het lastig is om zonder medicatie naar het ziekenhuis te komen, kunt u mogelijk overnachten in het hotel La Boutique.


Het multi­disciplinaire overleg

Wanneer u weer thuis bent, vindt een bijeenkomst plaats waarin het gehele DBS-team bij elkaar komt. In dit overleg worden de resultaten van alle beschreven onderzoeken besproken. lees meer

Het multi­disciplinaire overleg

Wanneer u weer thuis bent, vindt een bijeenkomst plaats waarin het gehele DBS-team bij elkaar komt. In dit overleg worden de resultaten van alle beschreven onderzoeken besproken. Het team besluit op basis daarvan of DBS wel of niet een geschikte operatie is voor u.  De beslissing van het behandelteam wordt telefonisch of in een aparte afspraak met uw neuroloog met u besproken. Als u in aanmerking komt voor een operatie, bepaalt u samen met uw neuroloog of u deze stap zult nemen.

Wanneer u er voor kiest om geopereerd te worden, krijgt u een vervolgafspraak met de parkinsonverpleegkundige die u uitlegt hoe het operatietraject verloopt.

Heeft u vragen?

Het kan zijn dat u bedenktijd wilt om te beslissen of u geopereerd wilt worden. Of dat u, als u weer thuis bent na de screeningsdag, allerlei vragen heeft rondom de beslissing voor de operatie, of de operatie zelf. U mag altijd contact opnemen met de parkinsonverpleegkundige die betrokken is bij het DBS-traject. U kunt haar rechtstreeks bereiken via e-mail of telefoon.

 • Medewerkers
 • Intranet