Bevacizumab

Andere namen

Avastin 

Wat is het?

Bevacizumab is een eiwit wat helpt de vorming van nieuwe bloedvaten rondom de tumor te remmen. Dit is een doelgerichte kankerremmende stof ('targeted therapy'). 

Hoe ziet het eruit en hoe wordt het gegeven?

Een heldere, kleurloze tot lichtbruine vloeistof die via uw ader (intraveneus) in 30 tot 90 minuten wordt gegeven.

Meest voorkomende bijwerkingen (bij meer dan 10% van de patiënten)

Wanneer moet u direct contact opnemen?

Lees hier wanneer u direct contact op moet nemen.
Het is belangrijk om alle verschijnselen van bovenstaande bijwerkingen en/of andere klachten te melden aan uw behandelaar tijdens uw polikliniek bezoek.  
 
De meest voorkomende bijwerkingen en bijzonderheden van dit medicijn staan hierboven vermeld. Overige informatie vindt u op: www.apotheek.nl 
Voor adviezen verwijzen wij u naar onze website: bijwerkingen en adviezen bij klachten.
Patiëntenzorg Behandelingen Doelgerichte therapie

Wat is doelgerichte therapie?

Doelgerichte therapie is een behandeling gericht tegen een bepaald kenmerk (target) in de kankercellen. Door het effect van de medicijnen worden kankercellen gedood. Doelgerichte therapie wordt ook wel targeted therapy genoemd. lees meer

Wat is doelgerichte therapie?

Doelgerichte therapie is een behandeling gericht tegen een bepaald kenmerk (target) in de kankercellen. Door het effect van de medicijnen worden kankercellen gedood. Doelgerichte therapie wordt ook wel targeted therapy genoemd.
 
Doelgerichte therapie wordt in twee groepen ingedeeld namelijk: monoklonale antilichamen en small molecules. Monoklonale antilichamen werken aan de buitenkant van de kankercel. Small molecules werken binnenin de kankercel. Beiden hebben een remmende en/of blokkerende functie zodat bepaalde signalen die nodig zijn voor de groei, deling en overleving van de kankercel niet meer goed doorgegeven worden. Hierdoor sterft de kankercel af.

Doelgerichte therapie kan gecombineerd worden met andere vormen van behandeling, zoals chemotherapie. U beslist samen met uw arts welke behandeling het beste bij u past. Doelgerichte therapie is een enorme vooruitgang in de behandeling van patiënten met kanker, maar werkt helaas niet bij iedereen. Op dit moment is het nog niet mogelijk om te voorspellen bij wie het wel of niet gaat werken. Veel onderzoek richt zich op deze vraag. Binnen het Radboudumc zijn er verschillende specialisten en afdelingen betrokken bij de behandeling met doelgerichte therapie.

Lees meer over doelgerichte therapie op kanker.nl en mogelijke wetenschappelijke onderzoeken in het Radboudumc.

Wanneer krijgt u doelgerichte therapie?

Doelgerichte therapie is een behandeling tegen kanker of om klachten van uitzaaiingen te verminderen. U beslist samen met uw arts welke behandeling het beste bij u past. Doelgerichte therapie kan zowel adjuvant als palliatief zijn. lees meer

Wanneer krijgt u doelgerichte therapie?

Doelgerichte therapie is een behandeling tegen kanker of om klachten van uitzaaiingen te verminderen. U beslist samen met uw arts welke behandeling het beste bij u past. Doelgerichte therapie kan zowel adjuvant als palliatief zijn.
 • Adjuvante (aanvullende) therapie: doelgerichte therapie na een operatie of bestraling waarbij alle afwijkingen passend bij kanker zijn weggehaald of kapot zijn gemaakt. Afhankelijk van het stadium van de ziekte is er, ondanks dat alles weg lijkt, toch een kans dat de ziekte weer terug komt. Door doelgerichte therapie als aanvulling te geven (adjuvant), kunnen kankercellen die zich mogelijk nog in uw lichaam bevinden worden gedood. Daarmee is uw kans op genezing groter.
 • Palliatieve therapie: als de ziekte is uitgezaaid, kunt u doelgerichte therapie krijgen met als doel de ziekte te remmen en/of klachten zoals pijn te verminderen of voorkomen. Zo kan de kwaliteit van uw leven verbeteren.

Verloop van de behandeling

Doelgerichte therapie kan op verschillende manieren toegediend worden. Namelijk via een infuus, een subcutane injectie of inname via tabletten. lees meer

Verloop van de behandeling

Doelgerichte therapie kan op verschillende manieren toegediend worden. Namelijk via een infuus, een subcutane injectie of inname via tabletten.
 • Monoklonale antilichamen worden meestal toegediend via een infuus. Het is niet nodig om te blijven slapen. De behandeling bestaat uit meerdere toedieningen, met tussendoor een rustperiode van enkele weken.
 • Small molecules worden meestal gegeven in tablet- of capsulevorm. U kunt deze thuis innemen. Het infuus op de dagbehandeling duurt 30 tot 120 minuten, afhankelijk van het middel. De behandeling wordt meerdere keren herhaald, met een rustperiode van enkele weken tussen de behandelingen.

Onze doelgerichte therapie

 • Olaparib is een PARP-remmer en voorkomt herstel van DNA. Olaparib is een doelgerichte kankerremmende stof ('targeted therapy').

  lees meer


  Olaparib

  Andere namen

  Lynparza

  Wat is het?

  Olaparib is een PARP-remmer en voorkomt herstel van DNA. Olaparib is een doelgerichte kankerremmende stof ('targeted therapy').

  Hoe ziet het eruit en hoe wordt het gegeven?

  Een tablet of capsule die via de mond (oraal) wordt ingenomen.

  Meest voorkomende bijwerkingen (bij meer dan 10% van de patiënten)

  Speciale instructies

  • Bewaar het medicijn op kamertemperatuur. Leg het nooit in de koelkast.
  • Als u na het innemen van het medicijn braakt (binnen 2 uur) en ziet u dat alle capsules nog intact zijn? Neem dan opnieuw een volledige dosis in.
  • Moet u braken meer dan twee uur nadat u uw olaparib heeft ingenomen, of kunt u niet zien of alle capsules nog onaangepast zijn? Neem dan niet opnieuw een dosis, maar wacht tot het tijd is voor uw gebruikelijke dosis.
  • Probeer uw capsules altijd op dezelfde tijden in te nemen. Bent u ze vergeten in te nemen? Dan kunt u tot twee uur na het gebruikelijke tijdstip alsnog uw capsules innemen.
  • Elke capsule moet in zijn geheel worden doorgeslikt.
  • Diarree heeft geen invloed op de werking van de capsules. U hoeft dus geen nieuwe dosis in te nemen als u na inname van olaparib plotseling diarree krijgt.

  Wanneer moet u direct contact opnemen?

  Lees hier wanneer u direct contact op moet nemen.
  Het is belangrijk om alle verschijnselen van bovenstaande bijwerkingen en/of andere klachten te melden aan uw behandelaar tijdens uw polikliniek bezoek.  
   
  De meest voorkomende bijwerkingen en bijzonderheden van dit medicijn staan hierboven vermeld. Overige informatie vindt u op: www.apotheek.nl 
  Voor adviezen verwijzen wij u naar onze website: bijwerkingen en adviezen bij klachten.

 • Sunitinib

  Andere namen

  Sutent

  Wat is het?

  Sunitinib is een tyrosinekinaseremmer. Dit is een doelgerichte kankerremmende stof ('targeted therapy').

  Hoe ziet het eruit en hoe wordt het gegeven?

  Een capsule die via de mond (oraal) wordt ingenomen.

  Meest voorkomende bijwerkingen (bij meer dan 10% van de patiënten)

  Speciale instructies

  • Kan zowel met als zonder eten worden ingenomen.
  • Capsule in zijn geheel innemen
  • Gebruik tijdens de behandeling geen grapefruit of grapefruitsap.
  • Graag contact opnemen met uw behandelend internist-oncoloog en/of verpleegkundig specialist indien u andere medicatie krijgt voorgeschreven. 

  Wanneer moet u direct contact opnemen?

  Lees hier wanneer u direct contact op moet nemen.
  Het is belangrijk om alle verschijnselen van bovenstaande bijwerkingen en/of andere klachten te melden aan uw behandelaar tijdens uw polikliniek bezoek.  
   
  De meest voorkomende bijwerkingen en bijzonderheden van dit medicijn staan hierboven vermeld. Overige informatie vindt u op: www.apotheek.nl 
  Voor adviezen verwijzen wij u naar onze website: bijwerkingen en adviezen bij klachten.

Bijwerkingen

Uw behandelaar en de verpleegkundige geven u informatie over de mogelijke bijwerkingen. lees meer

Bijwerkingen

Afhankelijk van het middel dat u krijgt, krijgt u leefregels mee voor tijdens de behandeling. Deze vindt u bij de beschrijving van de specifieke medicijnen onder “speciale instructies”. Ieder middel kan leiden tot bijwerkingen. In het algemeen geldt dat hoe eerder bijwerkingen worden behandeld, hoe minder last u ervan heeft. Twijfelt u of heeft u vragen? Neem dan gerust contact op met ons op.

Wanneer contact opnemen?

Het is mogelijk dat u thuis klachten krijgt van de behandeling. Doet zich iets ongewoons voor dat u niet vertrouwt, aarzel dan niet om contact op te nemen.

lees meer

Wanneer contact opnemen?

Het is mogelijk dat u thuis klachten krijgt van de behandeling. Doet zich iets ongewoons voor dat u niet vertrouwt, aarzel dan niet om contact op te nemen.

Neem in ieder geval contact op bij:

 • koorts (temperatuur boven 38,5 °C )
 • koude rillingen (onbedwingbaar rillen of klappertanden)
 • spontane blauwe plekken
 • bloedverlies
 • aanhoudend braken (meer dan 24 uur)
 • aanhoudende diarree (meer dan 24 uur)
 • aanhoudende verstopping (meer dan 3 dagen geen ontlasting)
 • ontstoken mondslijmvlies
 • toenemende pijn
 • benauwdheid of pijn bij de ademhaling
 • flauwvallen
 • bij elk ander nieuw verschijnsel waarvan u denkt dat het belangrijk kan zijn.

Wij zijn 24 uur per dag voor u bereikbaar:

Op werkdagen tussen 08.00 tussen 17.00 belt u met de doktersassistente op het Callcenter op telefoonnummer (024) 361 88 00. Houd uw registratienummer bij de hand. De doktersassistente zal u eerst enkele vragen stellen. Zo nodig overlegt de doktersassistente met uw casemanager, verpleegkundig specialist en/of behandelend arts. In sommige gevallen kan hij of zij u ook naar uw huisarts verwijzen.   

Buiten kantoortijden (’s avonds, ’s nachts en in het weekend) belt u met de verpleegkundige van de verpleegafdeling op hetzelfde telefoonnummer (024) 361 88 00. Houd uw registratienummer bij de hand. De verpleegkundige zal u eerst enkele vragen stellen. Zo nodig overlegt de verpleegkundige met de dienstdoende arts. In sommige gevallen kan hij/zij u ook naar uw huisarts verwijzen.


Behandeling Ondersteunende medicatie

Om bijwerkingen te verminderen en/of een allergische reactie te voorkomen krijgt u bij een behandeling met chemotherapie, immunotherapie en/of doelgerichte therapie soms ondersteunende medicatie.

lees meer

Veelgestelde vragen doelgerichte therapie

Hieronder vindt u antwoorden op veel gestelde vragen over behandeling met doelgerichte therapie. lees meer

Afdeling Medische Oncologie

Op de afdeling Medische Oncologie komen patiënten met kanker die worden behandeld of zijn behandeld met medicijnen. De behandeling gebeurt altijd in overleg met andere specialisten, zoals chirurgen, radiotherapeuten, radiologen en pathologen.

lees meer
 • Medewerkers
 • Intranet