Wanneer contact opnemen?

Het is mogelijk dat u thuis klachten krijgt van de behandeling. Doet zich iets ongewoons voor dat u niet vertrouwt, aarzel dan niet om contact op te nemen.

Neem in ieder geval contact op bij:

 • koorts (temperatuur boven 38,5 °C of langer dan een halve dag 38 °C )
 • koude rillingen (onbedwingbaar rillen of klappertanden)
 • spontane blauwe plekken
 • bloedverlies
 • aanhoudend braken (meer dan 24 uur)
 • aanhoudende diarree (meer dan 24 uur)
 • aanhoudende verstopping (meer dan 3 dagen geen ontlasting)
 • ontstoken mondslijmvlies
 • toenemende pijn
 • benauwdheid of pijn bij de ademhaling
 • flauwvallen
 • bij elk ander nieuw verschijnsel waarvan u denkt dat het belangrijk kan zijn.

Wij zijn 24 uur per dag voor u bereikbaar:

Op werkdagen tussen 08.00 tussen 17.00 belt u met de doktersassistente op het Callcenter op telefoonnummer (024) 361 88 00. Houd uw registratienummer bij de hand. De doktersassistente zal u eerst enkele vragen stellen. Zo nodig overlegt de doktersassistente met uw casemanager, verpleegkundig specialist en/of behandelend arts. In sommige gevallen kan hij of zij u ook naar uw huisarts verwijzen.   

Buiten kantoortijden (’s avonds, ’s nachts en in het weekend) belt u met de verpleegkundige van de verpleegafdeling op hetzelfde telefoonnummer (024) 361 88 00. Houd uw registratienummer bij de hand. De verpleegkundige zal u eerst enkele vragen stellen. Zo nodig overlegt de verpleegkundige met de dienstdoende arts. In sommige gevallen kan hij/zij u ook naar uw huisarts verwijzen.
Afdelingen Medische Oncologie

Over de afdeling Medische Oncologie

Op de afdeling Medische Oncologie komen patiënten met kanker die worden behandeld of zijn behandeld met medicijnen. De behandeling van deze patiënten gebeurt altijd in overleg met andere specialisten, zoals chirurgen, radiotherapeuten, radiologen en pathologen.

Contact

Afdeling Medische Oncologie

Bij voorkeur bellen tussen 8.00 - 17.00 uur. Bij spoed zijn wij 24 uur per dag bereikbaar.
(024) 361 88 00
contactformulier

Naar uw afspraak adres en route

Ingang: Hoofdingang
Gebouw: A
Verdieping: 5
Route: 662

bekijk route

Naar uw afspraak adres en route

Bezoekadres

Radboudumc hoofdingang
Geert Grooteplein Zuid 10
6525 GA Nijmegen

Routenummers

Hieronder staan onze verschillende routenummers.
In uw patiëntenbrief staat het routenummer vermeldt waar u zich kunt melden.

Polikliniek Medische Oncologie: poliplein R route 725
Dagbehandeling Medische Oncologie E30: route 692
Verpleegafdeling Medische Oncologie E30: route 662

Routebeschrijving

Reis naar Geert Grooteplein Zuid 10
Ga naar binnen bij: Hoofdingang
Ga naar Gebouw A, Verdieping 5 en volg route 662

Vraag, tip of compliment

Heeft u een vraag, tip of compliment, dan kunt u dat via deze weg indienen. lees meer

Wanneer contact opnemen?

Het is mogelijk dat u thuis klachten krijgt van de behandeling. Doet zich iets ongewoons voor dat u niet vertrouwt, aarzel dan niet om contact op te nemen. lees meer

Onze locaties


Polikliniek Medische Oncologie

Op de polikliniek Medische Oncologie onderzoeken en behandelen we mensen met kanker. Om een afspraak te maken heeft u een verwijzing nodig van uw huisarts of specialist. lees meer

Dagbehandeling Medische Oncologie

Op de Dagbehandeling Medische Oncologie komt u voor een behandeling met chemotherapie, immunotherapie of een combinatie hiervan. lees meer

Verpleeg­afdeling Medische Oncologie

Op de verpleegafdeling Medische Oncologie komt u voor een behandeling met chemotherapie, voor behandeling van complicaties na een ingreep, voor pijnbehandeling en/of palliatieve zorg. lees meer

Waarvoor kunt u bij ons terecht?


Veelgestelde vragen

Heeft u een andere vraag? Stel u vraag via het contactformulier op de website, via mijnRadboud of tijdens het consult aan uw behandelaar. Wij streven er naar om uw vragen binnen enkele dagen te beantwoorden. Heeft u een dringende vraag: neem dan telefonisch contact met ons op: (024) 361 88 00.
 • Hieronder vindt u antwoorden op veel gestelde vragen bij chemotherapie.

  lees meer


Uw medicatie

 • U krijgt een behandeling met chemotherapie. Hieronder staan de verschillende medicatie. Per medicatie staan de meest voorkomende bijwerkingen en bijzonderheden vermeld.

  lees meer


Project CONtext: Samen Beslissen in de oncologie

Project CONtext is een nieuwe werkwijze om Samen Beslissen over behandelopties bij kanker in de spreekkamer te verbeteren. lees meer


Vergoeding reiskosten

In alle basisverzekeringen is opgenomen dat de zorgverzekeraar de kosten vergoedt die u heeft gemaakt voor het gebruik van de (eigen) auto, taxi of openbaar vervoer als u een oncologische behandeling met chemotherapie en/of radiotherapie moet ondergaan. Vergoeding is pas mogelijk nadat u uw eigen bijdrage hebt betaald. Door een aantal zorgverzekeraars wordt deze regel zeer strikt nageleefd. U kunt bij uw verzekeraar informeren of u hiervoor in aanmerking komt en hoe u de kosten kunt declareren.
Meer informatie over de kosten van de zorg: Kosten van zorg.

Wetenschap­pelijk onderzoek

Onze afdeling houdt zich bezig met wetenschappelijk onderzoek. over ons onderzoek (in English)

Werken bij afdeling Medische Oncologie

 • Ben je benieuwd hoe het is om als oncologieverpleegkundige in het Radboudumc te werken?

  lees meer


Uw privacy

Op het moment dat u in het ziekenhuis de diagnose kanker krijgt, leggen artsen en verpleegkundigen in het ziekenhuis uw gegevens vast in een medisch dossier. Dit moet volgens de wet. lees meer

Uw privacy

Op het moment dat u in het ziekenhuis de diagnose kanker krijgt, leggen artsen en verpleegkundigen in het ziekenhuis uw gegevens vast in een medisch dossier. Dit moet volgens de wet. Sommige van uw gegevens in het medisch dossier worden opgenomen in een onafhankelijke databank: de Nederlandse Kankerregistratie (NKR).

Dit verzamelen van gegevens in de NKR gebeurt omdat artsen en onderzoekers betrouwbare en relevante gegevens nodig hebben van patiënten met kanker. Hiermee kunnen zij onderzoek doen om meer over kanker te weten te komen. Door dit onderzoek ontstaan betere inzichten, effectievere behandelingen en uiteindelijk een beter resultaat in de zorg voor patiënten met kanker.

Meer informatie over de Nederlandse Kankerregistratie en wat deze voor u betekent: Registratie van kanker.


Geluidsopname maken van het gesprek met uw zorgverlener

Wilt u een geluidsopname maken van het gesprek met uw zorgverlener? Dat kan. Lees enkele tips waar u aan kunt denken bij het maken van een geluidsopname. lees meer

Geluidsopname maken van het gesprek met uw zorgverlener

Tijdens een gesprek in het ziekenhuis krijgt u vaak veel informatie te verwerken. Soms kan het dan ook fijn zijn om het gesprek met uw zorgverlener op te nemen en thuis rustig terug te luisteren. Bijvoorbeeld als u keuzes moet maken over uw behandeling of als u het lastig vindt om zich te concentreren. Uw zorgverlener kan een gespreksamenvatting opnemen die u in mijnRadboud terug kunt luisteren.

Geef bij uw zorgverlener aan dat u het gesprek graag wilt opnemen. Samen kunt u afspraken maken over de opname en het gebruik ervan.

Tips

 • Open communiceren

Maak uw wens voor het maken van een geluidsopname altijd aan uw zorgverlener kenbaar. Hij of zij zal hieraan meewerken en kan via de Haiku of Canto app de geluidsopname voor u maken.

 • Wat wordt er opgenomen

Spreek met uw zorgverlener af wat er precies opgenomen wordt. Is het nuttig om het hele gesprek op te nemen, een deel van het gesprek of alleen een samenvatting aan het einde van het gesprek?

 • Proefopname

Het kan verstandig zijn om een korte proefopname te maken, om zo te checken of iedereen goed te verstaan is. Dit om teleurstellingen achteraf te voorkomen.

 • Opslaan

Als uw zorgverlener de opname via de Haiku of Canto app heeft gemaakt, vindt u dit terug in mijnRadboud onder mijn dossier en dan mijn documenten en bestanden. Maakt u zelf een geluidsopname? Sla de geluidsopname op een veilige en logische plek op. Bij voorkeur op een vaste computer.

 • Gebruik

U mag de opname alleen gebruiken binnen uw privékring. Het is zonder toestemming van uw zorgverlener niet toegestaan om de opname openbaar te maken en (online) te delen met een groter publiek, bijvoorbeeld via sociale media.

Heeft u vragen over het maken van een geluidsopname? Neem dan contact op met ons voorlichtingscentrum via voorlichting@radboudumc.nl

Onze mensen

 • Medewerkers
 • Intranet