De therapie

ECT is een behandelvorm voor als u lijdt aan een ernstige depressie. ECT kan worden ingezet als blijkt dat andere vormen van behandeling niet voldoende helpen.

Tijdens een depressie communiceren verschillende gebieden in de hersenen niet goed met elkaar. Sommige gebieden zijn te veel actief en andere gebieden te weinig. Ook is bij depressies het evenwicht verstoord tussen bepaalde chemische stoffen die de hersencellen gebruiken om onderling signalen door te geven (neurotransmitters).

Door – kunstmatig – een epileptische aanval bij een patiënt op te wekken, en dit enkele malen te herhalen, kunnen deze verstoringen herstellen.

Het verloop van de depressieve klachten meten we wekelijks met behulp van een vragenlijst. Voor de eerste vier behandelingen nemen we u op onze Medisch Psychiatrische Unit (MPU) in het ziekenhuis. Als uw conditie het toelaat, kunnen we de behandeling mogelijk poliklinisch vervolgen.
Patiëntenzorg Behandelingen Electroconvulsietherapie

Over electroconvulsietherapie

Electroconvulsietherapie (ECT) wordt ook wel electroshocktherapie genoemd. Deze behandeling wordt tegenwoordig vooral toegepast als u lijdt aan een depressieve stoornis en niet reageert op gebruikelijke behandelingen met medicatie en psychotherapie.

Contact

Afdeling Psychiatrie

(024) 361 35 13
contactformulier

Geschiedenis van electroconvulsie­therapie

Deze behandeling werd in 1939 in Nederland geïntroduceerd. Artsen stelden toen vast dat bepaalde patiënten na het verkrijgen van een epileptisch insult, tijdelijk een verbetering van hun symptomen ondervonden. lees meer

Geschiedenis van electroconvulsie­therapie

Deze behandeling werd in 1939 in Nederland geïntroduceerd. Artsen stelden toen vast dat bepaalde patiënten na het verkrijgen van een epileptisch insult, tijdelijk een verbetering van hun symptomen ondervonden. In de jaren 1960-1970 ontstond er veel weerstand tegen deze behandelmethode. Door de komst van nieuwe geneesmiddelen en andere behandelmethoden leek er eerst geen reden meer te zijn voor het toepassen van ECT. Na verloop van tijd bleek dat de andere behandelingen en geneesmiddelen ook hun nadelen hadden en niet altijd werkten. ECT kon voor een bepaalde groep patiënten een aanvullend, waardevol en veilig onderdeel van de behandeling zijn.

De huidige manier van behandelen lijkt nog maar weinig op de vroegere zogenaamde elektroshocktherapie. De laatste jaren neemt het aantal patiënten dat ECT ondergaat weer toe. ECT vindt nu onder narcose plaats, er is meer bekend over de techniek van de behandeling en de apparatuur is sterk verbeterd. Hierdoor is de behandeling veiliger geworden en algemeen geaccepteerd. Er bestaan duidelijke richtlijnen voor de toepassing van ECT. Deze zijn vastgelegd in de uitgave Richtlijn Elektroconvulsietherapie van de Nederlandse Vereniging voor Psychiatrie.

De therapie

ECT is een behandelvorm voor als u lijdt aan een ernstige depressie. ECT kan worden ingezet als blijkt dat andere vormen van behandeling niet voldoende helpen. Tijdens een depressie communiceren verschillende gebieden in de hersenen niet goed met elkaar. lees meer

Voor wie?

Aandoeningen die we kunnen behandelen zijn therapieresistente of ernstige depressie, psychose, schizofrenie al dan niet met vormen van katatonie (syndroom dat gekenmerkt wordt door motorische symptomen, inactief gedrag ('terugtrekgedrag'), opwinding en bizar (zich herhalend) gedrag).

Afdeling Psychiatrie

Op de afdeling Psychiatrie van het Radboudumc bieden we zorg aan moeilijk diagnosticeerbare en behandelbare psychiatrische patiënten. Vaak gaat het om complexe problematiek door het gelijktijdig voorkomen van psychiatrisch stoornissen met somatische (lichamelijke) aandoeningen.

lees meer

Naar verpleeg­afdeling MPU

Ingang: Ingang Oost
Gebouw: N
Verdieping: 0
Route: 963

bekijk route

Naar verpleeg­afdeling MPU

Bezoekadres

Reinier Postlaan 4
6525 GC Nijmegen

Routebeschrijving

Reis naar Reinier Postlaan 4
Ga naar binnen bij: Ingang Oost
Ga naar Gebouw N, Verdieping 0 en volg route 963

Meer informatie?

Op de website van de Nederlandse Vereniging voor Psychiatrie kunt u in het onderdeel Patiënteninformatie bij het onderdeel behandeling van depressie meer lezen over electroconvulsietherapie. U kunt via de website daar ook een folder over downloaden.
  • Medewerkers
  • Intranet