Patiëntenzorg Behandelingen Esketamine neusspray

Over esketamine neusspray

Esketamine neusspray wordt gebruikt als behandeling bij unipolaire, moeilijk behandelbare (therapieresistente) depressie. Deze behandeling kan worden uitgevoerd op verwijzing van uw huisarts of psychiater.

lees meer

Over esketamine neusspray

Voor de behandeling met esketamine neusspray start wordt met een zorgvuldige intake gekeken of u in aanmerking komt voor de behandeling. Dat kan namelijk pas als er tenminste drie behandelstappen met antidepressiva voor depressie zijn uitgevoerd. Hiervan moet er tenminste één toevoeging aan een antidepressivum, zoals lithium of een antipsychoticum hebben plaatsgevonden. Esketamine neusspray wordt altijd in combinatie met een antidepressivum gegeven. Naar evt. lichamelijke aandoeningen en andere medicatie wordt bij de intake gekeken.


Voorbereiding op de behandeling

Waarmee dient u rekening te houden voorafgaand aan uw behandeling? Lees het hier.

lees meer

Voorbereiding op de behandeling

Voorafgaand aan de intake vragen we u om een overzicht van uw huidige en eerdere medicatie op te halen bij uw apotheek. Ook vragen we u om voorafgaand aan de behandeling en tijdens het behandeltraject enkele vragenlijsten in te vullen.

Voorafgaand aan de behandeling krijgt u een gesprek met uitleg over de behandeling. U kunt iemand vragen met u mee te gaan naar uw (eerste) afspraak.

Tijdens de behandeling moet u tenminste 2 uur van tevoren nuchter zijn (minimaal 2 uur voorafgaand geen vaste voeding en minimaal 30 minuten geen vloeistoffen meer).


Behandeling met esketamine neusspray

Als u in aanmerking komt voor de behandeling wordt deze in verschillende fases en frequentie van toediening gegeven.  

lees meer

Behandeling met esketamine neusspray

U wordt door uw huisarts of psychiater doorverwezen voor een behandeling met esketamine neusspray.

Voordat de behandeling met esketamine neusspray start wordt met een zorgvuldige intake gekeken of u in aanmerking komt voor de behandeling. Dat kan namelijk pas als er tenminste drie behandelstappen met antidepressiva voor depressie zijn uitgevoerd. Hiervan moet er tenminste één toevoeging aan een antidepressivum, zoals lithium of een antipsychoticum hebben plaatsgevonden. Esketamine neusspray wordt altijd in combinatie met een antidepressivum gegeven. Naar evt. lichamelijke aandoeningen en andere medicatie wordt bij de intake gekeken.

U kunt de behandeling niet krijgen, als:

  • u zwanger bent;
  • bij u de diagnose 'bipolaire stoornis' is gesteld;
  • u minder dan 6 weken geleden een hartinfarct of herseninfarct heeft gehad;
  • u een (sterk) verhoogde bloeddruk heeft, wat voor risico's kan zorgen.

Als u in aanmerking komt wordt de behandeling als eerste 2x per week gegeven (instelfase).

Na 4 weken esketamine neusspray (2x/week) vindt een evaluatie plaats waarbij gekeken wordt of er een duidelijke verbetering van de depressie is opgetreden. Alleen als sprake is van een duidelijke verbetering wordt de behandeling voortgezet in een optimalisatiefase van 4 weken waarin u 1x/week behandeld wordt. Er vindt daarna opnieuw een evaluatie plaats. Vervolgens wordt de frequentie in de onderhoudsfase teruggebracht naar een zo laag mogelijke frequentie (bijv 1x/2 of 3 weken), soms blijven mensen langere tijd 1x/week een behandeling ondergaan. De behandeling wordt regelmatig geëvalueerd. Vooral in de onderhoudsfase is het belangrijk dat uw eigen behandelaar en u kijken of er nog aanvullende behandeling (bijv. psychotherapie) nodig is.

Het Radboudumc is coordinator van het landelijke Esketamine Neusspray Consortium Nederland (ENC-NL.nl). Dat netwerk streeft er naar om gegevens over de behandeling te verzamelen met als doel te leren wie baat heeft bij de behandeling met esketamine neusspray en hoe deze behandeling het beste uitgevoerd kan worden. Hiervoor vragen we u om gegevens van uw behandeling ge(pseudo)anonimiseerd te gebruiken. Dit betekent dat alleen via het Radboudumc te achterhalen is bij wie de gegevens horen.


Aanmelden

U kunt zich voor deze behandeling naar het Radboudumc laten verwijzen door uw huisarts of huidige behandelaar. Voor de behandeling met esketamine neusspray start wordt met een zorgvuldige intake gekeken of u in aanmerking komt voor de behandeling.


Informatie voor verwijzers

Bekijk de informatie die voor verwijzers relevant is omtrent de behandeling met esketamine neusspray hier.

lees meer

Afdeling Psychiatrie

Op de afdeling Psychiatrie van het Radboudumc bieden we zorg aan moeilijk diagnosticeerbare en behandelbare psychiatrische patiënten. Vaak gaat het om complexe problematiek door het gelijktijdig voorkomen van psychiatrisch stoornissen met somatische (lichamelijke) aandoeningen.

lees meer

Contact

Afdeling Psychiatrie

(024) 361 35 13
contactformulier

Polikliniek Psychiatrie

Ingang: Ingang Oost
Gebouw: N
Verdieping: 0
Route: 961

bekijk route

Polikliniek Psychiatrie

Bezoekadres

Reinier Postlaan 4
6525 GC Nijmegen

Routebeschrijving

Reis naar Reinier Postlaan 4
Ga naar binnen bij: Ingang Oost
Ga naar Gebouw N, Verdieping 0 en volg route 961
  • Medewerkers
  • Intranet