Polikliniek Psychiatrie

Bezoekadres

Reinier Postlaan 4
6525 GC Nijmegen

Routebeschrijving

Reis naar Reinier Postlaan 4
Ga naar binnen bij: Ingang Oost
Ga naar Gebouw N, Verdieping 0 en volg route 961
Patiëntenzorg Behandelingen Inter-persoonlijke Psychotherapie

Over Inter­persoonlijke Psychotherapie (IPT)

Inter-persoonlijke Psychotherapie (IPT) heeft tot doel de verschijnselen van depressie te verminderen en het functioneren te verbeteren. lees meer

Over Inter­persoonlijke Psychotherapie (IPT)

Op dit moment zijn er twee vormen van psychotherapie bekend die in onderzoek effectief zijn gebleken bij de behandeling van depressie. Interpersoonlijke psychotherapie en cognitieve gedragstherapie.

Interpersoonlijke Psychotherapie (IPT) richt zich bij de behandeling niet op de erfelijke aanleg, noch op de traumatische ervaringen in de jeugd. Zij richt zich op de recente aanleiding die mede tot de depressie heeft geleid. De reden hiervan is dat een erfelijke aanleg en gebeurtenissen in iemands jeugd niet of nauwelijks te beïnvloeden is. Iets wat recent is gebeurd echter wel. Vandaar dat bij IPT vooral ingegaan wordt op recente ingrijpende gebeurtenissen die een effect hebben gehad op mensen die belangrijk voor u zijn.

IPT heeft tot doel de verschijnselen van depressie te verminderen en het functioneren te verbeteren.

Contact

Afdeling Psychiatrie

(024) 361 35 13
contactformulier

De therapie

Op de afdeling Psychiatrie wordt IPT als individuele behandeling aangeboden. Bij individuele IPT duren de sessies 45 minuten per keer. Psychiaters of psychologen (eventueel in opleiding) verzorgen de therapie. lees meer

De therapie

Op de afdeling Psychiatrie wordt IPT als individuele behandeling aangeboden. Bij individuele IPT duren de sessies 45 minuten per keer. Psychiaters of psychologen (eventueel in opleiding) verzorgen de therapie.
 
Door samen met de therapeut na te gaan waar de grootste pijn zit in uw leven of waarmee de grootste  verandering samenhangt, kan bepaald worden wat het focus van behandeling moet worden. Het focus ligt in één van de volgende thema’s: rouw, rolconflict, rolverandering of tekort in interpersoonlijke contacten. Nadat het focus is bepaald zal de therapeut met u afspreken hoe lang de behandeling gaat duren. Over het algemeen wordt gekozen voor een behandelduur van 12 tot 16 zittingen of weken.

Daarna gaat de behandeling van start. U bespreekt situaties uit het dagelijks leven en u kunt ook oefenen met moeilijke situaties.

Voor wie?

Voor iedereen die op de afdeling psychiatrie van het Radboudumc de diagnose depressie heeft gekregen, al dan niet in combinatie met andere diagnose(n). Vaak vormt interpersoonlijke psychotherapie een onderdeel van een behandeling die uit meerdere behandelvormen bestaat. lees meer

Voor wie?

Voor iedereen die op de afdeling psychiatrie van het Radboudumc de diagnose depressie heeft gekregen, al dan niet in combinatie met andere diagnose(n). Vaak vormt interpersoonlijke psychotherapie een onderdeel van een behandeling die uit meerdere behandelvormen bestaat. Samen met uw behandelaar wordt gekeken wat – in uw situatie – het beste aansluit bij uw behandeldoelen.

Voor wie niet?

De therapie is niet bedoeld voor mensen met andere psychiatrische problematiek dan stemmingsstoornis, met name geen acute psychotisch en/of manische symptomen of actuele verslavingsproblematiek.

Aanmelden

U kunt zich naar deze therapie laten verwijzen door uw behandelaar van het Radboudumc van de afdeling Psychiatrie. Vervolgens krijgt u een kennismakingsgesprek met een van de therapeuten.

Meer informatie?

Meer informatie over interpersoonlijke psychotherapie is te lezen in de patiënteninformatie van IPT Nederland.

Polikliniek Psychiatrie

Ingang: Ingang Oost
Gebouw: N
Verdieping: 0
Route: 961

bekijk route

Afdeling Psychiatrie

Op de afdeling Psychiatrie van het Radboudumc bieden we zorg aan moeilijk diagnosticeerbare en behandelbare psychiatrische patiënten. Vaak gaat het om complexe problematiek door het gelijktijdig voorkomen van psychiatrisch stoornissen met somatische (lichamelijke) aandoeningen.

lees meer
  • Medewerkers
  • Intranet