Farmacotherapie bij zwangerschap

Benzodiazepinen

Benzodiazepinen zijn medicijnen tegen slaapproblemen, angst, spanning en andere klachten. Benzodiazepinen kunnen tijdens een zwangerschap gebruikt worden. Deze brochure geeft u informatie over de mogelijke risico’s en gevolgen voor moeder en kind.

SSRI’s
SSRI’s zijn medicijnen die worden voorgeschreven bij angst- en depressieve klachten. Bij kinderwens of zwangerschap dient een afweging te worden gemaakt tussen het verbeteren van de gezondheid van de moeder en het mogelijk veroorzaken van schadelijke effecten bij het ongeboren kind.
De gevolgen van SSRI-gebruik voor zwangerschapsuitkomsten zijn onderzocht in de richtlijn van de Nederlandse Vereniging voor Obstetrie en Gynaecologie (NVOG).
 
Lees meer informatie in de voorlichtingsbrochure over het gebruik van SSRI-medicatie voor en tijdens de zwangerschap en in het kraambed (NVOG).

Meer informatie?
Meer informatie over de mogelijk schadelijke effecten die bekend zijn van specifieke medicatie vindt u hier.


Wat is farmacotherapie?

Farmacotherapie is een behandeling van psychische klachten met behulp van medicijnen. Medicatie kan de klachten verminderen of wegnemen. lees meer

Wat is farmacotherapie?

Farmacotherapie is een behandeling van psychische klachten met behulp van medicijnen. Medicatie kan de klachten verminderen of wegnemen. In diverse organen in uw lichaam worden stoffen aangemaakt. Als daarin een storing optreedt, kan dat grote gevolgen hebben. Passende medicatie kan storingen corrigeren en daarmee symptomen en klachten wegnemen.

Gebruik van medicatie kan de werking van andere therapieën versterken en verbeteren. Daarom wordt medicatie vaak gecombineerd met andere therapieën.
 
Wanneer medicijnen worden voorgeschreven, kijkt de arts vooraf goed naar de juiste dosis, het effect, de mogelijke bijwerkingen en hoe lang de medicijnen nodig zijn. Ook wordt bij het voorschrijven rekening gehouden met eventuele lichamelijke aandoeningen en/of gebruik van andere medicijnen.

Contact

Afdeling Psychiatrie

(024) 361 35 13
contactformulier

Farmacotherapie bij stemmings­stoornissen

Antidepressiva zijn de belangrijkste medicijnen die bij de behandeling van de depressie worden gebruikt. Bij meer dan de helft van de patiënten leiden antidepressiva tot een grote vermindering van hun depressie. lees meer

Farmacotherapie bij stemmings­stoornissen

Antidepressiva zijn de belangrijkste medicijnen die bij de behandeling van de depressie worden gebruikt. Bij meer dan de helft van de patiënten leiden antidepressiva tot een grote vermindering van hun depressie. Het effect van de antidepressiva is groter als de depressie ernstiger is.

Er zijn veel soorten antidepressiva, die onderling vooral verschillen in mogelijke bijwerkingen. De medicijnen werken meestal niet meteen. Het duurt meestal 2 tot 4 weken voor de depressieve symptomen verminderen. Als een behandeling met een antidepressivum succes heeft, adviseren artsen meestal om het middel 6 maanden tot een jaar te gebruiken. Als bij u depressies telkens terug komen, is het zelfs verstandig om het middel nog langer te gebruiken. U kunt niet verslaafd worden aan antidepressiva, dus is het veilig om de medicijnen langere tijd te gebruiken. 

Meer informatie?

Op de website van de Nederlandse Vereniging voor Psychiatrie kunt u in het onderdeel Patiënteninformatie bij het onderdeel behandeling van depressie meer lezen over antidepressiva, gebruik, werking en bijwerkingen. U kunt via de website daar ook een folder over downloaden.
 

Farmacotherapie bij zwangerschap

Sommige medicijnen hebben mogelijk schadelijke effecten op uw zwangerschap.

lees meer

Farmacotherapie bij ADHD

Soms helpen coaching en gedragstherapie niet genoeg om uw klachten te verminderen. U kunt dan in overleg met uw behandelaar misschien ook medicijnen gaan gebruiken. Ze kunnen u helpen om rustiger te worden en u beter te kunnen concentreren. lees meer

Farmacotherapie bij ADHD

Soms helpen coaching en gedragstherapie niet genoeg om uw klachten te verminderen. U kunt dan in overleg met uw behandelaar misschien ook medicijnen gaan gebruiken. Ze kunnen u helpen om rustiger te worden en u beter te kunnen concentreren.

ADHD-medicijnen zijn:

  • Methylfenidaat (op het doosje staat soms ook de merknaam: Ritalin of Concerta)
  • Dexamfetamine (Amfexa)
  • Atomoxetine (Strattera)
 
Over het algemeen blijft u naast het gebruik van medicatie ook nog de gedragstherapie of coaching doen. U zult samen met uw behandelaar bespreken welke medicatie het beste past bij uw situatie, ook in combinatie met eventuele andere medicatie die u gebruikt.

Bijwerkingen

Medicijnen hebben ook nadelen. Soms hebben ze (ernstige) bijwerkingen. En het is niet bekend hoe lang ze blijven werken en of het veilig is om ze jarenlang te gebruiken. Bespreek met uw behandelaar de voor- en nadelen en denk goed na of u medicijnen wilt gaan proberen.

Meer informatie

Op de website van de Nederlandse Vereniging voor Psychiatrie kunt u in het onderdeel Patiënteninformatie bij het onderdeel behandeling van ADHD meer lezen over gebruik en werking van de verschillende medicijnen. U kunt via de website daar ook een folder over downloaden.

Farmacotherapie bij autisme

Het is niet bewezen dat medicijnen helpen voor de kernsymptomen van autisme. De arts zal daarom in het algemeen voorzichtig zijn met voorschrijven van medicatie. Soms schrijft een arts medicijnen voor bij bepaalde klachten.

lees meer

Farmacotherapie bij autisme

Farmacotherapie bij autisme

Het is niet bewezen dat medicijnen helpen voor de kernsymptomen van autisme. De arts zal daarom in het algemeen voorzichtig zijn met voorschrijven van medicatie. Soms schrijft een arts medicijnen voor bij klachten:

  • bij depressie, (ernstige) angstklachten, dwanggedachten en dwanghandelingen: antidepressiva
  • bij prikkelbaarheid kan soms risperidon helpen

Medicatie is nooit de enige behandeling: medicatie gaat altijd samen met therapie. Eerst zal uw behandelaar proberen om de problemen zonder medicatie op te lossen. De medicatie kan namelijk ook bijwerkingen hebben.

 

Andere stoffen / dieet

Ook van andere stoffen (hormonen, zoals melatonine en oxytocine) is niet bewezen dat ze kunnen helpen. Het is ook niet zeker of een dieet kan helpen. Wel is het belangrijk om aan een gezonde leefstijl te werken. Het kan zijn dat uw arts met u in gesprek gaat over het belang van gezonde leefstijl bij het voorkomen of verminderen van mentale gezondheidsproblemen. Zie ook https://www.thuisarts.nl/gezond-leven

Meer informatie
Op de website van de Nederlandse Vereniging voor Psychiatrie kunt u in het onderdeel Patiënteninformatie algemene informatie vinden over psychiatrische diagnostiek en behandeling (via de website)

Op de website van Thuisarts kunt u informatie vinden over autisme https://www.thuisarts.nl/autisme

Via de belangenvereniging Nederlandse Vereniging voor Autisme (NVA) is ook veel informatie te vinden, o.a. over lotgenotencontact (https://www.autisme.nl).

 

 


Polikliniek Psychiatrie

Ingang: Ingang Oost
Gebouw: N
Verdieping: 0
Route: 961

bekijk route

Polikliniek Psychiatrie

Bezoekadres

Reinier Postlaan 4
6525 GC Nijmegen

Routebeschrijving

Reis naar Reinier Postlaan 4
Ga naar binnen bij: Ingang Oost
Ga naar Gebouw N, Verdieping 0 en volg route 961

Afdeling Psychiatrie

Op de afdeling Psychiatrie van het Radboudumc bieden we zorg aan moeilijk diagnosticeerbare en behandelbare psychiatrische patiënten. Vaak gaat het om complexe problematiek door het gelijktijdig voorkomen van psychiatrisch stoornissen met somatische (lichamelijke) aandoeningen.

lees meer
  • Medewerkers
  • Intranet