Over kinderdialyse

Uw kind krijgt op onze kinderdialyse afdeling een dialysebehandeling en/of plasmafiltratie behandeling. Er zijn twee soorten dialysebehandelingen: hemodialyse en peritoneaal dialyse.

lees meer

Over kinderdialyse

Uw kind krijgt op onze kinderdialyse afdeling een dialysebehandeling en/of plasmafiltratie behandeling. Er zijn twee soorten dialysebehandelingen: hemodialyse en peritoneaal dialyse. Hemodialyse vindt meestal plaats in het ziekenhuis, maar kan in sommige gevallen ook thuis plaatsvinden. Peritoneaal dialyse gebeurt thuis. Op de dialyseafdeling vinden ook plasmafiltratie behandelingen plaats.
 

Dialyse-afdeling

Dialyse is de behandeling waarbij we uw bloed zuiveren van afvalstoffen. We doen dit als uw nieren dit vanwege een chronische nierziekte zelf niet voldoende kunnen.

lees meer

De behandeling

Er zijn verschillende soorten behandelingen die op de kinderdialyse afdeling plaatsvinden. Op deze pagina leest u meer over wat u kunt verwachten.

lees meer

De behandeling

Hemodialysebehandeling

Voor de hemodialysebehandeling komt uw kind meerdere malen per week naar het ziekenhuis, meestal drie of vier keer. Wij spreken vaste dagen en tijden met u af voor deze behandelingen. De gemiddelde hemodialysebehandeling duurt vier uur. In overleg met de verpleegkundige die verantwoordelijk is voor de zorg van uw kind kunt u tijdens de behandeling bij uw kind zijn.
 
Bij aankomst neemt u met uw kind plaats in de wachtruimte en haalt de verpleegkundige u op. We vermelden de plaats waar uw kind komt te liggen en de verantwoordelijke verpleegkundige op het planbord. De zorghulp zorgt voor drinken en iets te eten tijdens de behandeling. Wanneer uw kind in de middag/avond dialyseert is het mogelijk een warme maaltijd te verstrekken. Afspraken over eten en drinken op de dialyseafdeling maken we samen met u en de diëtist. U kunt als ouder/verzorger eten en drinken kopen in ons restaurant.
 

Peritoneaal dialyse

Peritoneaal dialyse vindt thuis plaats. U krijgt van tevoren training van een verpleegkundige, die u leert hoe u de wisselingen met het dialyse apparaat zelf kunt doen. Ook leren we u hoe u de katheter moet verzorgen en verbinden. Deze trainingen plannen we in overleg met u. Uw kind komt regelmatig op controle op de polikliniek van de kinderdialyse afdeling.  Bij aankomst neemt u plaats in de wachtruimte en haalt een arts of verpleegkundige u op.
 

Plasmafiltratie behandeling

Dit is een speciale behandeling op de dialyseafdeling bij bepaalde ziektebeelden. Het aantal keren per week en de duur van de behandeling varieert afhankelijk van het ziektebeeld en het verloop. De verdere gang van zaken is ongeveer gelijk aan de hemodialyse behandeling.

 

Wie komt u tegen op de afdeling?

Op de kinderdialyse afdeling zijn verschillende medewerkers betrokken bij de behandeling van uw kind.

  • Verpleegteam
  • Artsen
  • Secretariële ondersteuning
  • Medisch maatschappelijk werk
  • Diëtist
  • Pedagogisch medewerker
  • Consulenten onderwijsondersteuning
  • Kinderpsycholoog
Lees meer

Wie komt u tegen op de afdeling?

Verpleegteam

Er is elke dag een (senior)verpleegkundige of dagcoördinator die de dagelijkse planning en organisatie regelt. Verder zijn alle verpleegkundigen gespecialiseerd dialyseverpleegkundige. Alle dialyseverpleegkundigen hebben ook de vervolgopleiding Kinderverpleegkunde gevolgd óf een voor de dialysebehandeling gespecialiseerde aangepaste vorm hiervan. Iedere behandeling krijgt uw kind een verpleegkundige toegewezen die de dialyse uitvoert. Wij betrekken uw kind, indien mogelijk/wenselijk, ook actief bij de behandeling. Uw kind krijgt een eerst verantwoordelijke verpleegkundige (EVV) toegewezen. Dit is een verpleegkundige die regelmatig de zorg voor uw kind heeft, de belangen van uw kind behartigt en de zorg coördineert. Als uw kind een peritoneaal dialyse behandeling krijgt, ziet hij of zij één van de peritoneaaldialyse verpleegkundigen. Dit team is klein, de verpleegkundigen zijn allen op de hoogte van de zorg rondom uw kind.
 

Artsen

Een van de kindernefrologen is hoofdbehandelaar van uw kind. In het medisch paspoort van uw kind staat wie hoofdbehandelaar is. De kindernefroloog loopt een keer per week uitgebreid visite met de verpleegkundige. Ook komt de kindernefroloog minimaal één keer per week bij uw kind langs op zaal. Indien u zelf aanwezig bent kunt u uw vragen over de behandeling van uw kind stellen. U kunt ook tijdens de dialyse met uw vragen bij de verpleegkundige terecht. Regelmatig heeft u een gesprek met de kindernefroloog. Tijdens dit gesprek bespreken we het verloop van de behandeling, de bloeduitslagen en de medicijnen. U kunt dan uiteraard ook uw vragen, problemen of klachten bespreken. Een extra gesprek met de kindernefroloog is altijd mogelijk op afspraak. Bij afwezigheid van de kindernefroloog/hoofdbehandelaar neemt één van de andere kindernefrologen waar.
 
Peritoneaaldialyse patiënten spreken de kindernefroloog tijdens hun bezoek aan de polikliniek. Ook bij patiënten die een peritoneaaldialyse behandeling krijgen, is een van de kindernefrologen de hoofdbehandelaar van uw kind. Bij afwezigheid van de kindernefroloog/hoofdbehandelaar neemt één van de andere kindernefrologen waar.
 

Secretariële ondersteuning

De secretaresse maakt voor u de afspraken voor de röntgenafdeling en/of poliklinieken. Zij probeert hierbij zoveel mogelijk rekening te houden met uw wensen.
 

Medisch maatschappelijk werk

De maatschappelijk werker komt kennis met u maken. Als u vaker behoefte heeft aan een gesprek of ondersteuning nodig heeft bij het regelen van zaken dan kunt u een afspraak maken.
 

Diëtist

De diëtist bespreekt het dieet met u en uw kind en geeft advies over vocht- en voedingsbeperkingen en hoe daar mee om te gaan. U kunt altijd een afspraak maken met de diëtist.
 

Pedagogisch medewerker

De pedagogisch medewerker begeleidt uw kind tijdens de behandeling en helpt uw kind zoveel mogelijk bij de ontwikkeling met onder andere spelletjes, spelmaterialen en creatieve materialen.  U kunt uw opvoedingsvragen met haar bespreken.
 

Consulenten onderwijsondersteuning

Tijdens de hemodialyse- en plasmafiltratie behandelingen bieden wij onderwijsondersteuning. Voor deze ondersteuning kan de school een beroep doen op de consulenten onderwijsondersteuning zieke leerlingen van de Educatieve Voorziening. Het kind krijgt tijdens de behandeling individueel onderwijs in afstemming met de thuisschool.
 

Kinderpsycholoog

U zult kennis maken met de kinderpsycholoog en kunt ook later een afspraak maken met de kinderpsycholoog.
 

Praktische informatie

Op deze pagina vindt u informatie over praktische zaken die te maken hebben met de kinderdialyse afdeling en de behandeling van uw kind.

lees meer

Praktische informatie

Medisch paspoort

Er wordt dringend geadviseerd dat uw kind dit paspoort altijd bij zich draagt. Bijvoorbeeld op school, tijdens de dialysebehandeling of bij familiebezoek.

Taxi

Het is gebruikelijk dat uw kind met een taxi naar het ziekenhuis komt. Een aantal taxibedrijven heeft een contract met de zorgverzekeraar. Neem hierover contact op met uw zorgverzekeraar. De zorgverzekeraar vraagt een eigen bijdrage voor taxivervoer per verzekeringsjaar. In overleg met uw taxibedrijf geeft de dialyseverpleegkundige aan het bedrijf door op welke tijd uw kind klaar is met de dialysebehandeling en naar huis mag. Komt u met eigen vervoer, dan kunt u parkeren op het dialyseparkeerterrein. Bij de secretaresse kunt u een parkeerkaartje afhalen. Hiermee heeft u toestemming om daar gratis te parkeren.
 

Bezoek

Uw kind kan in overleg met de verpleegkundige bezoek ontvangen tijdens de behandeling. De ruimte is echter beperkt dus er kunnen niet teveel mensen tegelijk op bezoek komen. Bij het uitvoeren van bepaalde handelingen vragen we het bezoek soms om de zaal even te verlaten. Ook tijdens het onderwijs aan uw kind is er geen bezoek mogelijk.
 

Telefoon

Het is toegestaan een mobiele telefoon te gebruiken op de dialysezaal om de taxi te bellen of voor dringende zaken. Voor overige zaken verzoeken wij u om buiten de dialysezaal te bellen.
 

Patiëntenvereniging

De Nierpatiënten Vereniging Radboud (NVR) behartigt de belangen van de dialysepatiënten die verbonden zijn aan het Radboudumc. U kunt zich hiervoor aanmelden, meer informatie vindt u in de folder in de wachtruimte.

Contact

Nierziekten Dialyseafdeling

(024) 361 54 10

Sociale en emotionele gevolgen voor u en uw kind(eren)

Als uw kind een (aangeboren) aandoening heeft, is dat heel ingrijpend. U en uw kind(eren) moeten omgaan met de nieuwe situatie en de zorgen die u heeft. U kunt hierdoor uit balans raken. Dit is normaal. lees meer

Afdeling Nierziekten

De afdeling Nierziekten onderzoekt en behandelt patiënten met nieraandoeningen. Omdat herstel van de nierfunctie vaak niet mogelijk is, richten onze artsen zich met name op het bieden van een nierfunctievervangende behandeling.

lees meer