Naar uw afspraak

Bezoekadres

René Descartesdreef 7
6525 GL Nijmegen

Parkeerplaats dialysepatiënten

Bij de dialyseafdeling is een parkeerplaats beschikbaar voor dialysepatiënten die komen voor:

 • een dialyse- of hemaferesebehandeling
 • intraveneuze toediening van medicijnen
 • polibezoek bij thuisdialyse of peritoneaal dialyse 
 • onderzoeken bij dialysepatiënten die gerelateerd aan dialyse zijn of gecombineerd met dialyse zijn

De parkeerplaats bevindt zich aan de René Descartesdreef, bij de ingang van de Dialyse-afdeling. U ontvangt een parkeerkaart van de secretaresse van de afdeling als u zich aanmeldt voor de behandeling.

In alle andere situaties kunt u gebruikmaken van de parkeergarage.

Routebeschrijving

Reis naar René Descartesdreef 7
Ga naar binnen bij: Ingang Dialyse
Volg route 605
Afdelingen Nierziekten Dialyse-afdeling

Over de dialyse-afdeling

 • De dialyseafdeling biedt plaats aan 50 tot 60 chronische hemodialysepatiënten. U kunt in het ziekenhuis terecht voor dag- en avonddialyses.

  lees meer


  Dialyse

  De dialyseafdeling biedt plaats aan ongeveer vijftig tot zestig chronische hemodialysepatiënten. U kunt in het ziekenhuis terecht voor dag- en avonddialyses. U kunt overigens ook kiezen voor thuis-hemodialyse. Dit zijn allemaal voorbeelden van hemodialyse. Daarnaast bieden wij peritoneaaldialyse aan en zijn wij verantwoordelijk voor de dialysetechnieken op de afdeling Intensive Care. Onze dialyseafdeling is één van de drie centra in Nederland waar ook kinderen dialyseren. Dialyse op 4, 5 of 6 dagen behoort tot de mogelijkheden. Ook wordt op onze afdeling hemodiafiltratiebehandeling (HDF) gegeven.


 • Hemaferese

  Op de dialyse-afdeling voeren we ook hemaferesebehandelingen uit. Dit doen we met name voor patiënten van de afdeling Hematologie, maar ook voor patiënten van andere afdelingen.   

  Behandelingen 


Naar uw afspraak

Ingang: Ingang Dialyse
Route: 605

bekijk route

Contact

Dialyseafdeling

(024) 361 54 10

Wat is dialyse?

Dialyse is de behandeling waarbij we uw bloed zuiveren van afvalstoffen. We doen dit als uw nieren dit vanwege een chronische nierziekte zelf niet voldoende kunnen. lees meer

Wat is dialyse?

Gezonde nieren zuiveren het bloed van afvalstoffen. Deze afvalstoffen verlaten vervolgens het lichaam met de urine. Wanneer door welke oorzaak dan ook de nieren niet meer voldoende werken, wordt het bloed onvoldoende gezuiverd. Dan treedt er niervergiftiging op, die op den duur levensbedreigend kan worden. In dat geval zijn er enkele medische mogelijkheden om de functie van de nier over te nemen. Er bestaan drie vormen van nierfunctievervangende behandelingen:

Bij dialyse wordt het bloed gezuiverd van afvalstoffen met behulp van een spoelvloeistof, dialysaat genoemd. Bij hemodialyse vindt deze spoeling plaats in een kunstnier, bij peritoneaaldialyse in de buikholte.


Wat is hemaferese?

Bij een hemaferese halen of vervangen we met een hemaferesemachine bepaalde bestanddelen uit uw bloed.

lees meer

Wat is hemaferese?

Bij een hemaferese halen of vervangen we met een hemaferesemachine bepaalde bestanddelen uit uw bloed. Denk aan plasma of een bepaald type bloedcellen. Hemaferese is een verzamelnaam voor verschillende behandelingen. Voorbeelden hiervan zijn plasmaferese, erytroferese en stamcelaferese.


Behandeling Kinderdialyse

Uw kind krijgt op onze kinderdialyse afdeling een dialysebehandeling en/of plasmafiltratie behandeling. Er zijn twee soorten dialysebehandelingen: hemodialyse en peritoneaal dialyse.

lees meer

Soorten dialyse


Hemodialyse

Bij een hemodialyse wordt het bloed buiten het lichaam in een kunstnier gezuiverd. lees meer

Peritoneaal­dialyse

Bij peritoneaaldialyse (PD) vindt de zuivering van het bloed plaats in de buikholte van de patiënt. lees meer

Dialyse en vakantie

Dialysepatiënten hebben de mogelijkheid om op vakantie te gaan en eventueel elders te dialyseren. Om dit mogelijk te maken is een goede voorbereiding nodig. Belangrijk om te noemen hierbij is dat patiënten zelf verantwoordelijk blijven voor het regelen hiervan. lees meer

Thuisdialyse

U kunt voor thuisdialyse in aanmerking komen als de dialyses stabiel verlopen, met name als er geen (forse) bloeddrukdalingen tijdens dialyse optreden. lees meer

Sparen van uw bloedvaten Venepreservatie

Misschien heeft u in de toekomst dialyse nodig. Voor dialyse is het belangrijk om nu al de bloedvaten in uw armen zoveel mogelijk te sparen. Beschadigingen door prikgaatjes en bloedvatontstekingen moeten worden voorkomen. We adviseren u alleen op bepaalde plaatsen te laten prikken. lees meer

Sparen van uw bloedvaten Venepreservatie

Om de kwaliteit van uw bloedvaten zo goed mogelijk te houden, is het belangrijk om beschadiging door ‘prikgaatjes’ en bloedvatontstekingen te voorkomen. Hiermee spaart u uw vaten, mocht u in de toekomst hemodialyse nodig hebben. Een goede vaattoegang in uw arm is dan nodig. Deze toegang tot uw bloedbaan wordt aangelegd in de vorm van een shunt. Dit is een verbinding tussen een ader en een slagader. Het aanleggen van een shunt is een chirurgische ingreep die vaak onder plaatselijke verdoving plaatsvind. Het slagen van die ingreep is erg afhankelijk van de kwaliteit van de beschikbare vaten in uw armen. De verpleegkundige informeert u hier uitgebreid over. Bij buikspoeling is geen directe toegang tot de bloedbaan nodig. Soms komt het voor dat er na een periode van buikspoeling alsnog op hemodialyse moet worden overgegaan. Daarom is het sparen van de armvaten óók voor mensen met buikspoeling erg belangrijk.

Behouden kwaliteit van uw bloedvaten

Om de kwaliteit van uw bloedvaten zo goed mogelijk te houden, is het belangrijk om beschadiging door ‘prikgaatjes’ en bloedvatontstekingen te voorkomen. Bij noodzakelijke bloedafnames en/of toediening van vloeistoffen of medicijnen via een infuus adviseren we dit alleen te laten doen op de volgende plaatsen (volgorde op voorkeur):

Bij bloedafname (= venapunctie):
 • In uw elleboogsplooi.
 • Op de rugzijde van uw hand.
 • In uw voet of onderbenen.
Bij toediening van vloeistoffen of medicijnen via een infuus:
 • De rugzijde van uw handen.
 • De pinkzijde van uw onderarm.
 • Uw voeten of onderbenen.
 • Uw elleboogsplooi.
Let op: dus NIET op de rechte trajecten aan de duimzijde van uw onder- of bovenarmen. Dit geldt voor uw beide armen, tenzij anders aangegeven door uw nefroloog.

Bloedvatontsteking (tromboflebitis)

Deze voorkeursvolgorde bij toediening van vloeistoffen of medicijnen via de ader geldt niet voor geneesmiddelen waarvan bekend is dat ze bloedvatontsteking (tromboflebitis) kunnen veroorzaken. Dit geldt voor de meeste chemotherapie en een aantal antibiotica in geconcentreerde vorm. De eerste voorkeursplaats hiervoor is uw elleboogsplooi. Dit bloedvat is groter en daardoor stroomt er meer bloed doorheen. Hierdoor wordt de kans op vaatontsteking minder dan in de andere (kleinere) bloedvaten. Hoe groot de kans is op bloedvatontsteking kan diegene die het infuus aanlegt inschatten op grond van zijn/haar ervaring met het betreffende medicijn inschatten.

Polsbandjes

Om zorgverleners in verschillende situaties zoals onderzoeken, opnames en operaties te attenderen op het belang van venepreservatie kunt u een rood of oranje polsbandjes gebruiken:
 • Rood polsbandje: in deze arm is een dialyseshunt aanwezig. De zorgverlener mag in deze arm nooit prikken of de bloeddruk meten. Voor uw andere arm gelden uiteraard ook bovengenoemde prikadviezen.
 • Oranje polsbandje: in deze arm komt mogelijk in de toekomst een dialyseshunt. Gebruik deze arm niet voor bloedafname (venapunctie) of infusen. Voor het aanprikken van uw andere arm gelden ook bovengenoemde prikadviezen.
In het Radboudumc kennen de medewerkers deze richtlijn. Als u toch een zorgverlener tegen komt bij wie dit niet bekend is, overhandigt u dan de waarschuwingskaart. Hierop staat waarom venepreservatie nodig is en waar men zo nodig extra informatie kan vinden. Dit kaartje is bedoeld als geheugensteuntje voor u én als extra informatie voor de zorgverlener. U krijgt de waarschuwingskaart van uw nefroloog of van de nierfalenverpleegkundige. Heeft u deze nog niet ontvangen, vraag er dan naar bij een volgend bezoek.

FoodforCare: dialyse-afdeling Eten en drinken

Het voedingsconcept van het Radboudumc heet FoodforCare. Op de Dialyse-afdeling biedt uw zorgassistent u 2 keer per dag meerdere gerechten aan. lees meer

FoodforCare: dialyse-afdeling Eten en drinken

FoodforCare

Voeding levert een belangrijke bijdrage aan de behandeling en het herstel van onze patiënten. Daarom vinden we het van belang dat u tijdens uw verblijf in het Radboudumc zoveel mogelijk essentiële voedingsstoffen binnenkrijgt. Dit is de reden dat we u in het Radboudumc eten en drinken aanbieden van het voedingsconcept FoodforCare. Met FoodforCare wordt per patiëntgroep rekening gehouden met persoonlijke voorkeur, specifieke diëten, consistentie en voedselallergieën.

Goed en lekker eten

Het voedingsconcept FoodforCare is samen met jongeren met kanker (AYA), Radboudumc en cateraar Maison van den Boer ontwikkeld. Alle gerechten van FoodforCare zijn samengesteld met verse en pure ingrediënten. Smaak, geur, kleur, belangrijke voedingswaarden – zoals eiwitten en energie – en portiegrootte zijn afgestemd op wat u nodig heeft of juist nu extra kunt gebruiken. Natuurlijk krijgt u naast het eten ook drinken aangeboden.

Voedingsadvies

Uw zorgassistent biedt u per dag meerdere gerechten aan. Wanneer u vragen heeft over welke voeding/dieet voor u van belang is vraag uw zorgassistent. Door met elkaar in gesprek te gaan krijgt u inzicht in het positieve effect dat voeding op uw behandeling en herstel kan hebben. U bepaalt samen, op basis van het voedingsadvies, welk gerecht het meest geschikt voor u is en waar u het meeste zin in heeft. Uw zorgassistent kan u altijd een toelichting geven over de samenstelling van een gerecht.

Doorontwikkelen FoodforCare

Het Radboudumc wil het voedingsconcept verder blijven verbeteren en doet daarom onderzoek, met steun van de FoodforCare Foundation, naar de effecten van voeding op behandeling en herstel.

Dagindeling

Tijdens de dialyse biedt de zorgassistent u twee keer per dag eten en drinken aan.
Ochtend
1e ronde             bij start dialyse
2e ronde             tussen 10.30-11.00 uur
Middag
1e ronde             bij start dialyse
2e ronde             tussen 17.00-18.00 uur

Nierteam aan huis

Het Nierteam aan Huis geeft informatie over nierschade, nierfalen, dialyse, niertransplantatie en nierdonatie bij leven. De verpleegkundig coördinator en de medisch maatschappelijk werker komen bij u thuis, of een nader te bepalen plaats, om aan uw familie en naasten voorlichting te geven.

lees meer

Nierteam aan huis

Het Nierteam aan Huis geeft informatie over nierschade, nierfalen, dialyse, niertransplantatie en nierdonatie bij leven. De verpleegkundig coördinator en de medisch maatschappelijk werker komen bij u thuis, of een nader te bepalen plaats, om aan uw familie en naasten (vrienden, collega’s, buren) voorlichting te geven. Zo kunt u aan een grotere groep uitleg geven over uw nierziekte. De kennis over de gevolgen van nierfalen neemt enorm toe door de voorlichting, maar ook worden passende behandelingen en de gevolgen bespreekbaar.

Wat zijn de onderwerpen van de thuisvoorlichting?

 • Nierziekten
 • De lichamelijke, emotionele en sociale gevolgen van een nierziekte in de eindfase
 • Conservatieve behandeling
 • De lichamelijke, emotionele en sociale gevolgen van nierfunctie vervangende behandelingen
 • Verschillende vormen van dialyse
 • Verschillende vormen van niertransplantatie
 • Nierdonatie bij leven

Verder wordt er ook uitgebreid ingegaan op eventuele vragen. De voorlichtingsbijeenkomst zal ongeveer tweeënhalf uur duren. Tijdens de voorlichting kunnen we gebruik maken van een tolk als dat wenselijk is.

Waarom voorlichting thuis?

Wij vinden het belangrijk dat uw naasten meer uitleg krijgen over uw situatie. Deze uitleg geven we het liefst in uw eigen vertrouwde omgeving. Dit op een tijdstip waarop het u en uw familieleden, vrienden en naasten goed uitkomt.

Indien gewenst kan de voorlichtingsbijeenkomst ook (deels) online plaatsvinden. 

Wat is het doel van de voorlichtingsbijeenkomst?

Het doel van de bijeenkomst is het bieden van informatie over nierziekte en de behandeling daarvan aan u, uw familieleden, vrienden en naasten. Als u deelneemt aan de voorlichtingsbijeenkomst gaat het behandelteam er overigens niet vanuit dat uw familieleden, vrienden en/of naasten een nier gaan doneren.

Vergoeding

Nierteam aan Huis wordt voor patiënten vanuit het basispakket vergoed.

Bekijk de video over een patiëntervaring van het nierteam aan huis

Contact?

Het team dat op bezoek komt bestaat uit twee van onderstaande professionals. De voorlichters die bij u thuis komen voor de kennismaking, zullen (in principe) ook de voorlichting verzorgen.

Met vragen kunt u altijd bij hen terecht;

via e-mail: nierteamaanhuis.nier@radboudumc.nl

of onderstaande telefoonnummers:

 • Mw. Merle Lobeek, Verpleegkundig coördinator (06-11384098)
 • Dhr. Piet van der Weide, Verpleegkundig consulent Niertransplantatie (06-29666543)
 • Mw. Sabine Hopman, Medisch maatschappelijk werker (06-15628085)
 • Mw. Petra van de Linde, Medisch maatschappelijk werker (06-82996973)


Maatschappelijk werk op de dialyse

Dialyse heeft  impact  op uw dagelijks leven en mogelijk ook op dat van uw omgeving. u zult de dialyse moeten inpassen in uw dagelijks leven. Naast dat de dialyse invloed heeft op uw lichamelijk welbevinden, kan deze verandering ook psychisch ingrijpend zijn voor u.  Er kunnen gevoelens ontstaan van verdriet, angst, boosheid en onzekerheid. Deze gevoelens zijn een normale reactie op een abnormale situatie. Wanneer u gestart bent met de dialyse zal het maatschappelijk werk u opzoeken tijdens de dialyse of er vindt telefonisch contact plaats. Indien er (psycho)sociale of praktische hulpvragen zijn gerelateerd aan de nierziekten, kan de maatschappelijk werker u ondersteuning bieden.Ontspanning tijdens dialyse

Tijdens uw dialyse behandeling is ontspanning belangrijk. Uw behandeling verloopt hierdoor prettiger en gemakkelijker. Hierbij kan luisteren naar muziek, boek lezen, TV kijken of een spel doen op een Ipad of telefoon helpen. Ontspannen heeft een positief effect op o.a. uw bloeddruk. Ook valt u ’s avonds makkelijker in slaap. Er is tevens het luisterprogramma Dialyse Wellness. U kunt het programma beluisteren op uw mobiele telefoon en tablet (via de link: tiny.cc/dialyse) of computer (via link: https://soundcloud.com/user-25664520/dialyse-wellness)”.


Vergoedingen en regelingen

Een nierziekte kan invloed hebben op heel wat aspecten van uw leven, zoals financiën, werk, opleiding of vakantie. Hier vindt u een overzicht van mogelijke vergoedingen en ondersteunende regelingen bij verschillende organisaties. lees meer

Aanvragen herhaalrecept Nierziekten

Bent u onder behandeling bij afdeling Nierziekten? U kunt op verschillende manieren digitaal een (herhaal)recept aanvragen. vraag aan

Aanvragen herhaalrecept Nierziekten

Bent u onder behandeling bij afdeling Nierziekten?

Ga dan vóór uw polikliniekbezoek na of u nog nieuwe recepten nodig heeft en vraag uw zorgverlener tijdens het polibezoek om een herhaalrecept, zodat u voldoende voorraad medicijnen hebt tot uw volgende polibezoek. 

Als u tussendoor toch nog een herhaalrecept nodig hebt, kunt op dit op verschillende manieren aanvragen:

Via MijnRadboud
Via de optie 'Vraag aan mijn behandelteam' kunt u een verzoek indienen voor herhaalrecepten onder vermelding van naam en dosering van de medicatie. Geef daarbij aan of u de recepten per post wil ontvangen of dat deze naar uw apotheek gefaxt moeten worden, in dat laatste geval graag de naam van uw apotheek vermelden.

Via het digitale formulier
Vul het aanvraagformulier herhaalrecept in. Geef daarbij aan of u de recepten per post wil ontvangen of dat deze naar uw apotheek gefaxt moeten worden, in dat laatste geval graag de naam van uw apotheek vermelden.

Bent u onder behandeling bij de dialyse-afdeling, vermeld dit dan in uw aanvraag.

Verwerking aanvraag
Aanvragen verwerken we dagelijks. Recepten die vóór 12.00 uur zijn aangevraagd worden binnen 3 werkdagen geaccordeerd door de zorgverlener. Omdat verwerking van de receptaanvraag na goedkeuring door de zorgverlener automatisch plaatsvindt ontvangt u geen terugkoppeling als het recept is verwerkt.

Recepten per post ontvangt u binnen 6-7 werkdagen na uw aanvraag.
Recepten per fax naar uw apotheek kunt u na 3 werkdagen ophalen.

 • Medewerkers
 • Intranet