Patiëntenzorg Behandelingen Levercyste drainage

Wat is een levercyste drainage?

Het doel van een levercyste drainage is het leegzuigen van cystes (holtes gevuld met vocht) in uw lever.

Een afspraak maken

Uw behandelend arts vraagt uw behandeling aan. U ontvangt een oproep. lees meer

Een afspraak maken

Uw behandelend arts vraagt uw behandeling aan. U ontvangt een oproep.

Bericht van verhindering

Het is belangrijk dat u op tijd aanwezig bent, omdat anders de behandeling niet kan doorgaan. Als u op de afgesproken tijd verhinderd bent, neem dan zo snel mogelijk contact op met de afdeling Radiologie. Er wordt dan, als dat mogelijk is, meteen een nieuwe afspraak gemaakt.

Voorbereiding

Voor deze behandeling is een goede voorbereiding nodig; er is een aantal zaken dat van tevoren besproken moet zijn.

lees meer

Voorbereiding

Voor deze behandeling is een goede voorbereiding nodig; er is een aantal zaken dat van tevoren besproken moet zijn:

Medicatie

Bespreek met uw behandelend arts welke medicijnen u gebruikt, zodat het duidelijk is of u deze kunt blijven gebruiken voor de behandeling of niet. Vooral bloedverdunners zijn belangrijk. Als u tijdelijk moet stoppen met uw medicijnen, spreek dan duidelijk af wanneer u weer kunt starten met de medicijnen.

Contrastvloeistof

Met behulp van contrastvloeistof worden de levercysten afgebeeld. Het kan zijn dat u eerder op de röntgenafdeling met een contrastmiddel in aanraking bent gekomen en dat u hier een allergische reactie op hebt gehad. Een dergelijke allergie is belangrijk om te melden, een reactie kan voorkomen worden met de juiste voorbereiding.

Zwangerschap

Wanneer u zwanger bent of de mogelijkheid bestaat dat u zwanger bent, is het belangrijk dit door te geven aan uw arts. Tijdens de behandeling wordt er gewerkt met röntgenstraling en contrastmiddel. Dit kan schadelijk zijn voor het ongeboren kind. In overleg besluiten we of de behandeling kan wachten tot na de zwangerschap. 

Vervoer

Het is belangrijk om vervoer te regelen voor de terugreis, het wordt afgeraden om na de procedure zelf naar huis te rijden.

Nuchter

Voor de behandeling moet u minimaal 6 uur nuchter zijn. Als een maaltijd gebakken of vet voedsel/vlees bevat moet een periode van 8 uur aangehouden worden. Onder nuchter wordt niet eten, drinken en roken verstaan. Tot 2 uur voor de behandeling mag u nog helder vloeistof drinken, bijvoorbeeld koffie/thee (zonder melk), sap zonder pulp, water of aanmaaklimonade.

Opname

Voorafgaand aan de behandeling wordt u opgenomen op de verpleegafdeling. 
 

 


Pijnstilling

Wij adviseren u om vooraf pijnstillers in te nemen. Niet elke pijnstiller is geschikt. lees meer

Pijnstilling

Wij adviseren u om vooraf pijnstillers in te nemen. U neemt deze in 1 uur voordat het onderzoek of de behandeling begint. Neemt u dan 2 tabletten paracetamol 500 mg.
Pijnstillers waar Acetylsalicylzuur in zit (zoals in Aspirine) zijn niet toegestaan, evenals ibuprofen, diclofenac of naproxen, omdat deze pijnstillers invloed hebben op de stolling.
Gebruikt u al pijnstilling? Overleg dan met uw behandelaar wat u dan het best kunt doen.

Verloop van de behandeling

Met behulp van echografie wordt de cyste via de huid aangeprikt met een lange naald met een drain. Via deze drain wordt al het vocht uit de cyste gezogen. lees meer

Verloop van de behandeling

Het doel van een levercyste drainage is het leegzuigen van cystes (holtes gevuld met vocht) in uw lever. De behandeling wordt onder lokale verdoving uitgevoerd. De behandeling kan pijnlijk zijn. Bij het maken van de afspraak wordt met u overlegd of de behandeling onder sedatie (roesje) plaats vindt of alleen onder lokale verdoving.

Voor een levercyste drainage wordt u opgenomen op de afdeling MDL (Gebouw C, route 725). U meldt zich volgens afspraak bij de verpleegafdeling, waar de verpleegkundigen de eerste voorbereidingen treffen. U krijgt een OK-jasje aan en u wordt verzocht al uw sieraden af te doen.

Vanuit de verpleegafdeling brengt een medewerker van patiëntentransport u naar de afdeling Interventieradiologie. Het is mogelijk dat u niet stipt op het afgesproken tijdstip wordt geholpen als er spoedgevallen tussen komen.
 
Op de afdeling Interventieradiologie ontvangt een MBB-er (Medisch Beeldvormings- en Bestralingsdeskundige) u. U kunt altijd vragen stellen. 

Wanneer u op de afdeling bent, krijgt u een infuus waardoor eventuele medicatie kan worden toegediend. Voor de behandeling worden al uw gegevens gecontroleerd in het bijzijn van het hele team, waaronder de interventieradioloog, de MBB-er en eventueel een anesthesieteam. Indien u heeft gekozen voor een behandeling onder sedatie (roesje), krijgt u uw sedatie toegediend via uw infuus, waardoor u niet alles mee krijgt van het onderzoek. Tijdens de behandeling wordt volledig steriel gewerkt, uw rechterflank wordt gedesinfecteerd en u wordt afgedekt met steriele doeken.

Na het afdekken zal het aanprikpunt lokaal verdoofd worden. Met behulp van echografie wordt de cyste via de huid aangeprikt met een lange naald met een drain. Wanneer de naald zich op de juiste plek bevindt, wordt de naald weer verwijderd en blijft de drain achter. Via deze drain wordt al het vocht uit de cyste gezogen (aspiratie). De positie van de drain wordt gecontroleerd met röntgenbeeld en een beetje contrastmiddel. In de meeste gevallen wordt de cyste, waarvan inmiddels alleen de schil nog over is, behandeld met alcohol (sclerosering). De alcohol zorgt ervoor dat de cyste verschrompelt en wordt na 10 minuten weer uit de
cyste gezogen.

Na afloop van de behandeling wordt de drain verwijderd en wordt de wond afgedekt met een pleister. De behandeling is nu klaar. Indien u heeft gekozen voor een behandeling onder sedatie, wordt u naar de uitslaapkamer gebracht. Indien u alleen voor lokale verdoving heeft gekozen, wordt u teruggebracht naar de afdeling door een medewerker van het patiëntentransport.


Na de behandeling

Na afloop van de behandeling verblijft u enkele uren ter observatie op de verpleegafdeling Maag-, Darm- en Leverziekten, in verband met eventuele complicaties. lees meer

Na de behandeling

Na afloop van de behandeling verblijft u enkele uren ter observatie op de verpleegafdeling Maag-, Darm- en Leverziekten, in verband met eventuele complicaties. U mag in principe op de dag van de ingreep naar huis, dit kunt u met uw behandelend arts bespreken. De uitslag van de behandeling krijgt u via uw behandelend arts te horen.

Pijnstilling

Pijn in uw schouder en zeurende pijn in uw bovenbuik zijn normale reacties na deze behandeling. Hiervoor mag u Paracetamol gebruiken. Gebruikt u liever geen andere pijnstillers zoals Ibuprofen, Diclofenac of Naproxen, omdat deze invloed hebben op de stolling. Daardoor zou de behandelde cyste makkelijker kunnen gaan bloeden. Acute pijn in de bovenbuik kan wijzen op een cystebloeding.
 

Vervolg

Waarschijnlijk kunt u de eerste dagen na de punctie niet sporten. We adviseren u om rustig aan te doen. U voelt zelf aan wat wel of niet kan. Het is belangrijk dat u goed naar uw lichaam luistert. Na de behandeling maken we een vervolgafspraak voor u bij uw verwijzend arts voor over 4-6 weken. Als de klachten verergeren kunt u contact opnemen met de verwijzend arts.

Verslag radiologisch onderzoek of behandeling in mijnRadboud

In mijnRadboud kunt u het verslag (geen beelden) inzien. lees meer

Verslag radiologisch onderzoek of behandeling in mijnRadboud

Nadat het onderzoek of de behandeling klaar is, bekijkt de radioloog de beelden. Hij doet dit soms dezelfde dag al, soms een paar dagen later. Hij maakt hiervan een verslag dat hij naar uw behandelaar stuurt. Uw behandelaar bekijkt dit verslag. Samen met de uitslagen van eventuele andere onderzoeken kan uw behandelaar een conclusie trekken. In mijnRadboud kunt u het verslag (geen beelden) inzien. Het verslag wordt 7 dagen nadat de radioloog het klaar heeft, zichtbaar gemaakt. In mijnRadboud bij ‘Uitslagen’ onder het tabblad ‘Mijn Dossier’ wordt het verslag getoond. Wat het verslag voor u betekent bespreekt uw behandelaar met u tijdens uw volgende afspraak.

Doordat er tijd kan zitten tussen het uitvoeren van het onderzoek en het maken van het verslag, staat de uitslag niet standaard 7 dagen na uw onderzoek in mijnRadboud, maar na 7 dagen + de tijd die de radioloog nodig heeft voor het maken van het verslag.

Bespreek vragen en opmerkingen met uw behandelaar

Radiologische verslagen zijn gemaakt voor uw behandelend arts. Hierdoor kan het voorkomen dat er voor u onbekende woorden worden gebruikt. Wij vragen u om niet zelfstandig conclusies te trekken op basis van de verslagen. Heeft u vragen over het verslag? Schrijf deze dan op en bespreek ze met uw behandelaar tijdens uw volgende afspraak. Uw behandelaar kan u dan meer vertellen over de betekenis van deze verslagen.

Wetenschappelijk onderzoek

Als uw onderzoek (deels) plaatsvindt in het kader van wetenschappelijk onderzoek, is de uitslag niet zichtbaar in mijnRadboud.


Contact

Afdeling Radiologie

(024) 361 45 29
contactformulier

Radiologie

Om te kunnen bepalen welke ziekte of aandoening u heeft, wordt vaak gebruik gemaakt van beeldvorming. We gebruiken röntgen (conventioneel en met CT-apparatuur), echografie en kernspinresonantie (MRI). Daarnaast voert de radioloog ook behandelingen uit, vooral angiointerventies. lees meer
  • Medewerkers
  • Intranet