Patientenzorg Behandelingen Levercyste drainage

Wat is een levercyste drainage?

Het doel van een levercyste drainage is het leegzuigen van cystes (holtes gevuld met vocht) in uw lever.

Een afspraak maken

Uw behandelend arts vraagt uw behandeling aan. U ontvangt een oproep.

lees meer

Een afspraak maken

Uw behandelend arts vraagt uw behandeling aan. U ontvangt een oproep.

Bericht van verhindering

Het is belangrijk dat u op tijd aanwezig bent, omdat anders de behandeling niet kan doorgaan. Als u op de afgesproken tijd verhinderd bent, neem dan zo snel mogelijk contact op met de afdeling Radiologie. Er wordt dan, als dat mogelijk is, meteen een nieuwe afspraak gemaakt.

Voorbereiding

Voor deze behandeling is een goede voorbereiding nodig; er is een aantal zaken dat van tevoren besproken moet zijn.

lees meer

Voorbereiding

Voor deze behandeling is een goede voorbereiding nodig; er is een aantal zaken dat van tevoren besproken moet zijn:

Medicatie

Bespreek met uw behandelend arts welke medicijnen u gebruikt, zodat het duidelijk is of u deze kunt blijven gebruiken voor de behandeling of niet. Vooral bloedverdunners zijn belangrijk. Als u tijdelijk moet stoppen met uw medicijnen, spreek dan duidelijk af wanneer u weer kunt starten met de medicijnen.

Contrastvloeistof

Met behulp van contrastvloeistof worden de levercysten afgebeeld. Het kan zijn dat u eerder op de röntgenafdeling met een contrastmiddel in aanraking bent gekomen en dat u hier een allergische reactie op hebt gehad. Een dergelijke allergie is belangrijk om te melden, een reactie kan voorkomen worden met de juiste voorbereiding.

Zwangerschap

Wanneer u zwanger bent of de mogelijkheid bestaat dat u zwanger bent, is het belangrijk dit door te geven aan uw arts. Tijdens de behandeling wordt er gewerkt met röntgenstraling en contrastmiddel. Dit kan schadelijk zijn voor het ongeboren kind. In overleg besluiten we of de behandeling kan wachten tot na de zwangerschap. 

Vervoer

Het is belangrijk om vervoer te regelen voor de terugreis, het wordt afgeraden om na de procedure zelf naar huis te rijden.

Nuchter

Voor de behandeling moet u minimaal 6 uur nuchter zijn. Als een maaltijd gebakken of vet voedsel/vlees bevat moet een periode van 8 uur aangehouden worden. Onder nuchter wordt niet eten, drinken en roken verstaan. Tot 2 uur voor de behandeling mag u nog helder vloeistof drinken, bijvoorbeeld koffie/thee (zonder melk), sap zonder pulp, water of aanmaaklimonade.

Pijnstilling

Wij adviseren u om vooraf pijnstillers in te nemen. Niet elke pijnstiller is geschikt.

lees meer

Pijnstilling

Wij adviseren u om vooraf pijnstillers in te nemen. U neemt deze in 1 uur voordat het onderzoek of de behandeling begint. Neemt u dan 2 tabletten paracetamol 500 mg.
Pijnstillers waar Acetylsalicylzuur in zit (zoals in Aspirine) zijn niet toegestaan, evenals ibuprofen, diclofenac of naproxen, omdat deze pijnstillers invloed hebben op de stolling.
Gebruikt u al pijnstilling? Overleg dan met uw behandelaar wat u dan het best kunt doen.

Verloop van de behandeling

Met behulp van echografie wordt de cyste via de huid aangeprikt met een lange naald met een drain. Via deze drain wordt al het vocht uit de cyste gezogen.

lees meer

Verloop van de behandeling

Voor een levercyste drainage wordt u opgenomen op de afdeling MDL (E20). U meldt zich volgens afspraak bij de verpleegafdeling, waar de verpleegkundigen al de eerste voorbereidingen treffen. U krijgt een OK-jasje aan en u wordt verzocht alle sieraden af te doen.

Vanuit de verpleegafdeling brengt een medewerker van patiënten transport u naar de afdeling Interventieradiologie. Het is mogelijk dat u niet stipt op het afgesproken tijdstip wordt geholpen als er spoedgevallen tussendoor komen.
 
Op de afdeling Interventieradiologie ontvangt een anesthesiemedewerker en/of een MBB-er (Medisch Beeldvormings- en Bestralingsdeskundige) u. U kunt altijd vragen stellen. Het doel van een levercyste drainage is het leegzuigen van cystes (holtes gevuld met vocht) in uw lever. Over het algemeen wordt u voor deze behandeling onder sedatie (een roesje) gebracht, omdat de behandeling vrij pijnlijk kan zijn.

De anesthesiemedewerkers bereiden u voor op de behandeling. U krijgt een infuus, waardoor medicatie kan worden toegediend. Voordat u het roesje krijgt worden al uw gegevens gecontroleerd in bijzijn van het hele team, waaronder de Interventieradioloog, de anesthesie medewerkers en de MBB-er. Vanwege het roesje krijgt u niet mee wat er allemaal gebeurt tijdens de behandeling. Tijdens de behandeling wordt volledig steriel gewerkt, uw rechterflank wordt gedesinfecteerd (dit is roze) en u wordt afgedekt met steriele doeken.

Naast het roesje zal ook het aanprikpunt lokaal verdoofd worden. Met behulp van echografie wordt de cyste via de huid aangeprikt met een lange naald met een drain. Wanneer de naald zich op de juiste plek bevindt, wordt de naald weer verwijderd en blijft de drain achter. Via deze drain wordt al het vocht uit de cyste gezogen (aspiratie). De positie van de drain wordt gecontroleerd met röntgenbeeld en een beetje contrastmiddel. In de meeste gevallen wordt de cyste, waarvan inmiddels alleen de schil nog over is, behandeld met alcohol (sclerosering). De alcohol zorgt ervoor dat de cyste verschrompelt. De alcohol wordt na 10 minuten weer uit de
cyste gezogen.

Na afloop van de behandeling wordt de drain verwijderd en wordt de punctieplaats afgedekt met een pleister. De behandeling is nu klaar, u wordt uit het roesje gehaald en naar de uitslaapkamer gebracht.

Na de behandeling

Na afloop van de behandeling verblijft u enkele uren ter observatie op de verpleegafdeling Maag-, Darm- en Leverziekten, in verband met eventuele complicaties.

lees meer

Na de behandeling

Na afloop van de behandeling verblijft u enkele uren ter observatie op de verpleegafdeling Maag-, Darm- en Leverziekten, in verband met eventuele complicaties. U mag in principe op de dag van de ingreep naar huis, dit kunt u met uw behandelend arts bespreken. De uitslag van de behandeling krijgt u via uw behandelend arts te horen.

Pijnstilling

Pijn in uw schouder en zeurende pijn in uw bovenbuik zijn normale reacties na deze behandeling. Hiervoor mag u Paracetamol gebruiken. Gebruikt u liever geen andere pijnstillers zoals Ibuprofen, Diclofenac of Naproxen, omdat deze invloed hebben op de stolling. Daardoor zou de behandelde cyste makkelijker kunnen gaan bloeden. Acute pijn in de bovenbuik kan wijzen op een cystebloeding.
 

Vervolg

Waarschijnlijk kunt u de eerste dagen na de punctie niet sporten. We adviseren u om rustig aan te doen. U voelt zelf aan wat wel of niet kan. Het is belangrijk dat u goed naar uw lichaam luistert. Na de behandeling maken we een vervolgafspraak voor u bij uw verwijzend arts voor over 4-6 weken. Als de klachten verergeren kunt u contact opnemen met de verwijzend arts.

Verslag radiologisch onderzoek of behandeling in mijnRadboud

In mijnRadboud kunt u het verslag (geen beelden) inzien.

lees meer

Verslag radiologisch onderzoek of behandeling in mijnRadboud

Nadat het onderzoek of de behandeling klaar is, bekijkt de radioloog de beelden. Hij doet dit soms dezelfde dag al, soms een paar dagen later. Hij maakt hiervan een verslag dat hij naar uw behandelaar stuurt. Uw behandelaar bekijkt dit verslag. Samen met de uitslagen van eventuele andere onderzoeken kan uw behandelaar een conclusie trekken. In mijnRadboud kunt u het verslag (geen beelden) inzien. Het verslag wordt 7 dagen nadat de radioloog het klaar heeft, zichtbaar gemaakt. In mijnRadboud bij ‘Uitslagen’ onder het tabblad ‘Mijn Dossier’ wordt het verslag getoond. Wat het verslag voor u betekent bespreekt uw behandelaar met u tijdens uw volgende afspraak.

Doordat er tijd kan zitten tussen het uitvoeren van het onderzoek en het maken van het verslag, staat de uitslag niet standaard 7 dagen na uw onderzoek in mijnRadboud, maar na 7 dagen + de tijd die de radioloog nodig heeft voor het maken van het verslag.

Wetenschappelijk onderzoek

als uw onderzoek (deels) plaatsvindt in het kader van wetenschappelijk onderzoek, is de uitslag niet zichtbaar in mijn Radboud.

Contact

Afdeling Radiologie

(024) 361 45 25
contact

Naar uw afspraak

Ingang: Hoofdingang
Route: 780

bekijk route

Naar uw afspraak

Bezoekadres

Radboudumc hoofdingang
Geert Grooteplein Zuid 10
6525 GA Nijmegen

LET OP:
Wanneer met u is afgesproken dat u voor een onderzoek/behandeling moet worden opgenomen dan meldt u zich niet bij route 780, maar dan meldt u zich bij de verpleegafdeling waar u wordt opgenomen.
Indien u zich moet melden bij de afdeling Radiologie voor onderzoek/behandeling, meldt u zich dan 10 minuten voor het afgesproken tijdstip aan de balie van de afdeling Radiologie, route 780. De afdeling is ± 10 minuten lopen vanaf de hoofdingang van het ziekenhuis.

Bij aankomst in het ziekenhuis kunt u gebruik maken van ons gastenvervoer met de golfkar. De golfkar wordt gereden door vrijwilligers en is beschikbaar van maandag t/m vrijdag tussen 8.00-17.00 uur.

Routebeschrijving

Reis naar Geert Grooteplein Zuid 10
Ga naar binnen bij: Hoofdingang
Volg route 780

Radiologie

Om te kunnen bepalen welke ziekte of aandoening u heeft, wordt vaak gebruik gemaakt van beeldvorming. We gebruiken röntgen (conventioneel en met CT-apparatuur), echografie en kernspinresonantie (MRI). Daarnaast voert de radioloog ook behandelingen uit, vooral angiointerventies.

lees meer