Meladinine tabletten

U gebruikt tijdens de behandelperiode Meladinine tabletten. Meladinine valt onder de verzamelnaam van psoralenen, die uw huid gevoeliger maakt voor licht. Hierdoor heeft de behandeling meer effect.

 • Neem de voorgeschreven hoeveelheid Meladinine tabletten 2 uur vóór de behandeling in. Dit kan het beste met thee of melk en brood. U kunt de tabletten beter niet op een nuchtere maag innemen.
 • Nadat u de tabletten heeft ingenomen, zijn uw ogen gevoeliger voor licht. Draag daarom uw geteste zonnebril om schade aan uw ogen te voorkomen, ook in huis en buitenshuis op bewolkte dagen of in de winterperiode. Vermijd zonlicht zoveel mogelijk, ook achter vensterglas en in de auto tot 8 uur na inname.
 • Tijdens de PUVA-behandeling mag u niet zonnebaden of gebruik maken van de zonnebank, hoogtezon of solarium.
 • Gebruik geen alcohol op de dag vóór en de dag van de behandeling en drink beperkt alcohol tijdens de hele behandelperiode. De combinatie van alcohol en Meladinine kan uw lever beschadigen.
 • Geef aan uw behandelend arts door welke andere medicijnen u gebruikt. Ook als tijdens de behandeling uw medicijngebruik wijzigt. Gebruik alleen door een arts voorgeschreven medicijnen.
 • Eet geen citroenen, vijgen, peterselie, witte peen, wortelen, mosterd of selderij tijdens de behandelperiode.
 • Gebruik geen teerzalven tijdens de behandelperiode. Teerzalven maken de huid lichtgevoelig.

Griep of koorts 

Als u griep of koorts heeft, neem dan contact op met de verpleegkundige. In dat geval gaat de behandeling niet door en mag u geen Meladinine tabletten innemen.

Zwangerschap

Het is niet bekend of Meladinine tabletten schadelijk zijn voor het nageslacht. Dit geldt voor zowel vrouwen als mannen. De arts adviseert een goede, betrouwbare anticonceptie te gebruiken vanaf het moment dat u Meladinine tabletten slikt tot 3 maanden na de PUVA-behandeling. Raadpleeg zo nodig uw huisarts omtrent anticonceptie. Als u een zwangerschap overweegt, overleg dan eerst met uw behandelend arts.


PUVA

De stralen van UV-A licht hebben bij de meeste ziektebeelden weinig of geen effect. Daarom gebruiken we medicijnen die uw huid gevoeliger maken voor dit licht. De medicijnen staan bekend onder de verzamelnaam psoralenen. Vandaar dat de therapie PUVA wordt genoemd: psoraleen en UV-A licht.

Neemt u na het inchecken via de aanmeldzuil plaats in de wachtkamer. Zodra uw oproepcode en kamernummer op het informatiescherm verschijnt, mag u doorlopen naar het kamernummer. De verpleegkundige begeleidt u verder naar de lichtkabine.


Contact

Behandelunit Dermatologie

ma t/m vrij, 08.00 – 17.00 uur
Bij spoed buiten kantooruren, in het weekend en op feestdagen hoort u een antwoordapparaat met informatie over de bereikbaarheid.
(024) 361 32 80

Over de behandeling


Op de polikliniek

Op de polikliniek krijgt u een bloedonderzoek, vraagt uw behandelend arts een controle bij de oogarts aan en ontvangt u het recept voor de Meladinine tabletten. Als u thuis een UVA/B-licht bestendige zonnebril heeft, dan zal de verpleegkundige deze op de behandelunit testen. Ook krijgt u praktische informatie. lees meer

Op de polikliniek

Op de polikliniek heeft uw behandelend arts uw huid beoordeeld. De arts heeft u duidelijk geïnformeerd over de  PUVA-behandeling, het gebruik van de zalven en de medicatie voor- en eventueel na de belichting. Vervolgens krijgt u een bloedonderzoek, vraagt de arts een controle bij de oogarts aan en ontvangt u onder andere het recept voor de Meladinine tabletten. Als u thuis een UVA/B-licht bestendige zonnebril heeft, dan zal de verpleegkundige deze op de behandelunit testen.

De polikliniekassistent of verpleegkundige zal u vervolgens op de behandelunit praktische informatie geven als voorbereiding op de PUVA-behandeling. De polikliniek assistent of verpleegkundige vertelt u onder andere het volgende:

 • Lever het recept voor Meladinine tabletten bij Radboudapotheek in. De tabletten zijn daar meteen verkrijgbaar.
 • Heeft u een UV-licht werende zonnebril? Laat deze eerst op de behandelunit testen.
 • U krijgt een schriftelijke oproep uw ogen te laten testen op de afdeling Oogheelkunde.

Eerste dag op de behandelunit

Op de behandelunit zal de verpleegkundige uw UV-licht bestendige zonnebril testen of de mogelijkheid bieden een goedgekeurde zonnebril van de behandelunit te lenen. lees meer

Eerste dag op de behandelunit

Op de behandelunit zal de verpleegkundige uw UV-licht bestendige zonnebril testen of de mogelijkheid bieden een goedgekeurde zonnebril van de behandelunit te lenen. Voor het lenen van een zonnebril betaalt u een borg van 50 euro. Deze ontvangt u terug, na het retourneren van de zonnebril.

U krijgt daarnaast een UV-bril en een paar katoenen handschoenen van de behandelunit voor op de dag van de belichting. De verpleegkundige zal u de lichtcabine laten zien en u duidelijk informeren, voordat u start met de behandeling. Bij de afspraakbalie kunt u een reeks vervolgafspraken en alvast een controle bij uw behandelend arts inplannen.


Voorbereiding van de belichting

Op de belichtingsdag bereidt u zich thuis voor. lees meer

Voorbereiding van de belichting

Op de belichtingsdag bereidt u zich thuis voor:

 • Neem 2 uur vóór de belichting uw Meladinine tabletten in. Lees voor inname van de medicatie de informatie in het blok ‘Meladinine tabletten’ en de bijsluiter door.
 • Draag meteen daarna de geteste zonnebril, zowel voor binnenshuis als buitenshuis.
 • Bescherm uw huid met onder andere: een pet, katoenen handschoenen en bedekkende kleding tegen het UV-licht binnen- en buitenshuis gedurende 8 uur.
 • Smeer minstens 2 uur vóór de belichting uw huid niet in met een vette zalf
 • Neem de voorgeschreven onderhoudszalf en de UV-bril mee
 • Daarnaast adviseren wij u om uw sieraden en/of horloge af te doen.

Bijwerkingen

Langdurige blootstelling aan UV-licht kan een versnelde veroudering van uw huid en huidkanker veroorzaken. Ook langdurige lichttherapie kan deze risico’s verhogen. Vraag advies aan uw arts als er ongewone plekjes op uw huid voorkomen. lees meer

Bijwerkingen

Langdurige blootstelling aan UV-licht kan een versnelde veroudering van uw huid en huidkanker veroorzaken. Ook langdurige lichttherapie kan deze risico’s verhogen. Vanzelfsprekend streven we ernaar het risico op huidkanker en veroudering van de huid zoveel mogelijk te beperken. Vraag advies aan uw arts als er ongewone plekjes op uw huid voorkomen. Ook als u last heeft van jeuk, roodheid en huiduitslag.

Bij ernstige verbranding neemt u telefonisch contact op met: (024) 361 32 80. Bereikbaar van 08.00 tot 17.00 uur. ’s Avonds, in het weekend en op feestdagen, volgt u het doorkiesmenu. 

Medicijnen

Als u medicijnen gebruikt of als uw gebruik hiervan wijzigt, is het belangrijk dat u de arts of verpleegkundige op de hoogte brengt. Sommige medicijnen kunnen de huid namelijk lichtgevoelig maken. Dit kan gevolgen hebben voor de behandeling.


Behandeling

Tijdens de belichting staat u in een cabine met UV-A lampen. De belichtingstijd kan variëren van enkele seconden tot maximaal 30 minuten. U komt 2 keer per week voor de belichting. lees meer

Behandeling

Op de dag van de behandeling meldt u zich aan bij de aanmeldzuil. U kunt plaatsnemen in de wachtkamer, waar de verpleegkundige u zal ophalen. De verpleegkundige brengt u naar de lichtcabine (zie afbeeldingen hieronder). U krijgt informatie en instructies over de belichting, uw huid en de zalven die na de belichting worden gesmeerd.

U doet uw zonnebril af en zet de UV-bril op. Deze omsluit nauwkeurig uw ogen om u te beschermen tegen het UV-licht. Mannelijke patiënten krijgen ook een wegwerpbare stringslip voor de geslachtsdelen. Verder kan het nodig zijn uw gezicht te beschermen met een lichtkap.

Tijdens de belichting staat u in een cabine met UV-A lampen. Op de afbeeldingen hieronder ziet u de cabine. Het is belangrijk zoveel mogelijk in het midden van de cabine te gaan staan en dezelfde houding aan te nemen. Hiermee kunt u plaatselijke verbrandingen voorkomen. De belichtingstijd kan variëren van enkele seconden tot maximaal 30 minuten.

Lokale behandeling handen en/of voeten

Voor de behandeling van uitsluitend de handen en/of voeten met PUVA, geldt dezelfde informatie als hierboven staat beschreven. Mannelijke patiënten hoeven daarentegen geen stringslip te dragen.

Daarnaast hoeft u niet in een lichtcabine te staan, maar wordt u belicht onder deelbelichters (zie afbeeldingen hieronder).

Behandelperiode

U komt 2 keer per week voor de belichting (op maandag en donderdag of dinsdag en vrijdagochtend) gedurende ongeveer 2 maanden. Om de 6 - 8 weken komt u op controle bij uw behandelend arts op de polikliniek.


Meladinine tabletten

U gebruikt tijdens de behandelperiode Meladinine tabletten. Meladinine valt onder de verzamelnaam van psoralenen, die uw huid gevoeliger maakt voor licht. Hierdoor heeft de behandeling meer effect. lees meer

Leefregels

Op de dag van de PUVA-behandeling moet u blootstelling van uw huid aan zonlicht, ook als het bewolkt is vermijden. Vensterglas biedt geen bescherming tegen UV-A licht van de zon. Daarom is het belangrijk dat u ook binnenshuis en in de auto uw huis beschermt tegen zonlicht. lees meer

Leefregels

Op de dag van de PUVA-behandeling moet u blootstelling van uw huid aan zonlicht, ook als het bewolkt is vermijden. U kunt uw huid beschermen, bijvoorbeeld door middel van handschoenen, kleding, hoed, zonnebril en/of crème. Overleg het gebruik van een crème altijd met uw arts.

Vensterglas biedt geen bescherming tegen UV-A licht van de zon. Daarom is het belangrijk dat u ook binnenshuis en in de auto uw huis beschermt tegen zonlicht.

Tijdens de PUVA-behandeling mag u niet zonnebaden of gebruik maken van zonnebank, hoogtezon of solarium.

Droge huid

Tijdens de PUVA-behandeling kan uw huid uitdrogen. U kunt uw huid zonder bezwaar invetten. De arts of verpleegkundige adviseert u hierover. Vanaf 2 uur voor de behandeling mag u uw huid niet meer invetten.

Baden en douchen

Er is tijdens de behandelingsperiode geen bezwaar tegen het nemen van een bad of een douche. Uw huid kan wel wat meer uitdrogen bij te veel baden of douchen. Extra afdouchen voor een lichtbehandeling is niet nodig.

Meer informatie


Behandelunit Dermatologie

Sommige dermatologische behandelingen zijn arbeids- en tijdsintensief. Deze verrichten we op de behandelunit Dermatologie.

lees meer

Naar uw afspraak behandelunit Dermatologie

Ingang: Hoofdingang
Gebouw: A
Verdieping: 1
Route: 678

bekijk route

Naar uw afspraak behandelunit Dermatologie

Bezoekadres

Radboudumc hoofdingang
Geert Grooteplein Zuid 10
6525 GA Nijmegen

Routebeschrijving

Reis naar Geert Grooteplein Zuid 10
Ga naar binnen bij: Hoofdingang
Ga naar Gebouw A , Verdieping 1 en volg route 678

Afspraak verzetten

Bent u verhinderd, ziek, heeft u last van koorts, is er een wijziging van medicatie of heeft u last van verbranding? Neem dan vóór de belichting contact met ons op via (024) 361 32 80 of stuur een bericht in mijnRadboud.
 • Medewerkers
 • Intranet