Patientenzorg Behandelingen Lymfeklieroperatie na zaadbalkanker

Waarom een RPLD?

Een lymfeklieroperatie na zaadbalkanker (RPLD) is een vervolgbehandeling bij zaadbalkanker en volgt na een eerdere operatie en eventuele chemokuren.

lees meer

Waarom een RPLD?

Een lymfeklieroperatie na zaadbalkanker noemen we ook wel RPLD (retroperitoneale lymfeklierdissectie). De RPLD is een vervolgbehandeling bij zaadbalkanker en volgt na een eerdere operatie en eventuele chemokuren: 
 1. Operatie waarbij de aangedane zaadbal is weggenomen.
 2. Soms zijn een aantal chemokuren toegepast om eventuele uitzaaiingen te bestrijden.
 3. Daarna volgt een RPLD.

Lymfeklieren

Bij de RPLD worden de lymfeklieren achterin de buikholte weggenomen. De lymfeklieren lopen langs de grote lichaamsslagader (aorta), de grote lichaamsader (vena cava ) en de bloedvaten van de nieren. Het weggenomen weefsel wordt onderzocht op resterende tumorcellen. In de meeste gevallen worden er geen kankercellen meer gevonden. Het kan echter ook zijn dat er in de lymfeklieren nog vitaal tumorweefsel gevonden wordt.

Resultaten

Geprobeerd wordt al het eventueel aanwezige tumorweefsel weg te nemen. Pas na pathologisch anatomisch onderzoek van het weggenomen weefsel is duidelijk of dit gelukt is. Uw behandelend arts zal met u de mogelijkheden van verdere behandeling bespreken. Deze is onder andere afhankelijk van de bevindingen tijdens en na de operatie en van het onderzoek van het weggenomen weefsel.

Contact

Polikliniek Urologie

(024) 361 38 03, bereikbaar tussen 8.00 -17.00 uur (volg het keuzemenu)

Voorbereiding

 • Operatiegebied niet scheren
 • Geen vette crème bij operatiegebied
 • Draag geen sieraden, bril, piercings etc.
 • Medicijnen in overleg
lees meer

Voorbereiding

Scheren

Het is van groot belang dat u vijf dagen voor de geplande ingreep het gedeelte van het lichaam waar u wordt geopereerd niet scheert. Dit vermindert het risico op een infectie. Als de chirurg scheren noodzakelijk acht, gebeurt dit op de operatiekamer.

Vette crème

Wilt u op de dag van de operatie geen gebruik maken van vette crèmes? Vette crème zorgt ervoor dat het te opereren gebied niet goed gedesinfecteerd kan worden.

Sieraden, piercings etc.

Contactlenzen, bril, gebitsprotheses, make-up en sieraden (ook piercings) mag u niet dragen tijdens de operatie.

Medicijnen

De anesthesioloog bepreekt met u welke medicijnen u mag blijven gebruiken en welke u moet stoppen. Als u bloedverdunners gebruikt, overlegt uw behandelend arts met u of u deze blijft gebruiken of dat u moet stoppen. Heeft u hierover vragen, stel ze dan aan uw behandelend arts.

Opname en operatie

Een dag voor de operatie wordt u opgenomen op de verpleegafdeling Urologie en Gynaecologie (C5).

lees meer

Opname en operatie

Opname

Een dag voor de operatie wordt u opgenomen op de verpleegafdeling Urologie en Gynaecologie (C5). U wordt ontvangen door een verpleegkundige die met u de gang van zaken rond de opname bespreekt. Ook volgt een gesprek met de zaalarts en eventueel de anesthesioloog. Bloed en urine worden verzameld voor verder onderzoek. Indien nodig worden deze dag ook aanvullende onderzoeken gedaan.

Wat neemt u mee

 • Uw medicijnen (in originele verpakking).
 • Kleding, nachtgoed en toiletartikelen voor circa vijf dagen.

Operatie

Vanaf 24.00 uur voor de operatie mag u niet meer eten. Heldere vloeistoffen (bijvoorbeeld water of thee) mag u drinken tot twee uur voor de operatie.
Ter voorbereiding op de operatie krijgt u een operatiejasje aan. Vaak krijgt u op de verpleegafdeling al rustgevende medicijnen. De verpleegkundige brengt u naar de operatiekamer. Daar wordt u ontvangen en onder anesthesie gebracht. De operatie zelf gebeurt via een verticale snee van circa vijftien centimeter in de buik en duurt enkele uren.

Verkoeverkamer
Na de operatie wordt u naar de verkoeverkamer (uitslaapkamer) gebracht. Daar controleren we voortdurend uw bloeddruk, pols en temperatuur. U heeft na de operatie altijd een infuus om vocht en medicijnen te kunnen toedienen. Daarnaast heeft u een blaaskatheter om de urine te laten afvloeien. Meestal heeft u twee wonddrains. Dat zijn slangetjes in het wondgebied die het lichaam helpen bij de afvoer van het wondvocht. Het kan zijn dat u via uw neus en keel een slangetje in de maag heeft gekregen waarmee overtollig maagsap kan worden afgevoerd (maaghevel). Soms heeft u nog een extra slangetje in de neus waarmee u zuurstof krijgt toegediend. Voor de pijnstilling krijgt u medicijnen. 

Omdat er in de buurt van de grote bloedvaten wordt geopereerd bestaat er een kans dat tijdens de operatie een bloedvat wordt beschadigd. Als dit het geval is blijft u wat langer onder intensieve controle op de verkoeverkamer of eventueel op de Intensive Care.

Als alle controles in orde zijn, de pijn voldoende onderdrukt wordt door de pijnmedicatie en u voldoende wakker bent wordt u teruggebracht naar de verpleegafdeling.
 
Verpleegafdeling
De verpleegkundige gaat op de verpleegafdeling door met het controleren van bloeddruk, pols en temperatuur. Bovendien vraagt de verpleegkundige regelmatig of de pijn voldoende onder controle is. Als u zich misselijk voelt krijgt u medicijnen via het infuus die misselijkheid tegen gaan.

Eerste dagen na de operatie
In de loop van de volgende dagen start u met drinken en kan de maaghevel worden gestopt. Als alles goed gaat wordt ook het eten uitgebreid, de pijnstilling afgebouwd en het infuus verwijderd. De overige drains, katheters en slangen worden geleidelijk verwijderd. Afspraken hierover worden in principe met de arts en verpleegkundige gemaakt.
Al vanaf de eerste dag na de operatie mag u, indien mogelijk, uit bed komen. Dit bevordert het herstel en voorkomt complicaties als gevolg van bedrust. U begint rustig en onder begeleiding van een verpleegkundige, bijvoorbeeld met op de rand van het bed zitten, eventueel korte tijd op een stoel. Later breidt u dit langzaam uit.

Het duurt ongeveer vijf dagen voordat u voldoende hersteld bent om weer naar huis te gaan.

Controlebezoek
Bij ontslag uit het ziekenhuis maakt de verpleegkundige een afspraak voor een controlebezoek bij uw behandelend arts op de polikliniek. Deze afspraak is meestal een tot twee weken na ontslag gepland. Dit hangt af van de vraag of de uitslag van het weefselonderzoek al met u is besproken op de verpleegafdeling. Uw behandelend arts stelt de daarop volgende bezoeken aan de polikliniek samen met u vast.

Verpleeg­afdeling C5 Urologie en Gynaecologie

De meeste patiënten komen voor een geplande operatie en verblijven maximaal één tot vijf nachten.

lees meer

Weer thuis

De eerste zes weken na ontslag uit het ziekenhuis moet u het nog rustig aan doen. U dient voldoende rust te nemen. Pijn en vermoeidheid zijn meestal signalen dat u teveel gedaan heeft.

lees meer

Weer thuis

De eerste zes weken na ontslag uit het ziekenhuis moet u het nog rustig aan doen. U dient voldoende rust te nemen. Pijn en vermoeidheid zijn meestal signalen dat u teveel gedaan heeft. Bewegingen, werk en sport waarbij u druk op de wond zet, moet u vermijden. Denk hierbij aan tillen, bukken, rekken en strekken. Als u voelt dat u opknapt kunt u deze activiteiten langzaam uitbreiden. De hechtingen lossen meestal vanzelf op. Als ze moeten worden verwijderd kunt u dit ongeveer tien dagen na de operatie laten doen door de huisarts of op de polikliniek.

Uitslag
Het lymfeklierweefsel dat tijdens de operatie is uitgenomen, wordt door de patholoog anatoom onderzocht. Deze bepaalt onder andere of er sprake is van vitaal tumorweefsel. Dit onderzoek duurt circa zeven tot tien dagen. Als de uitslag van dit onderzoek bekend is bespreekt uw behandelend arts deze met u. Hiervoor wordt een afspraak op de polikliniek gemaakt. Afhankelijk van de bevindingen van de patholoog anatoom kunnen verdere behandelingen nodig zijn.

Seksualiteit en vruchtbaarheid

In principe heeft deze operatie geen gevolgen voor beleving van de seksualiteit. Er bestaat wel een kans dat bij een orgasme het zaad niet via de natuurlijke weg naar buiten komt. Dit is niet schadelijk maar heeft wel gevolgen voor een eventuele kinderwens.

lees meer

Seksualiteit en vruchtbaarheid

In principe heeft deze operatie geen gevolgen voor beleving van de seksualiteit. Bij uitzondering kan het voorkomen dat tijdens de operatie bepaalde zenuwen beschadigd worden waardoor erecties problematisch worden.

Kinderwens
Na een RPLD-operatie bestaat een kans dat bij een orgasme het zaad niet via de natuurlijke weg naar buiten komt, maar geloosd wordt in de blaas. Dit is niet schadelijk. Het zaad wordt bij een volgende urinelozing mee uitgeplast. Wel heeft het gevolgen voor een eventuele kinderwens. Als u nog geen chemokuren heeft ondergaan kunt u er voor kiezen nog vóór de ingreep zaad te laten invriezen.

Neem contact met ons op bij de volgende klachten

 • ernstige buikpijn
 • bolle of gespannen buik
 • koorts boven 38 graden Celcius
 • pussige of erg rode wond

Behandeling Anesthesie

Als u naar het Radboudumc komt voor een operatie dan krijgt u te maken met anesthesie (verdoving of narcose). Ook voor andere ingrepen, zoals een behandeling of onderzoek, is anesthesie soms nodig. Anesthesie zorgt ervoor dat u tijdens de behandeling geen pijn heeft.

lees meer

Zaadbalkanker

Bij zaadbalkanker ontstaat kanker in de cellen die het zaad aanmaken: de kiemcellen. De aandoening komt niet zo vaak voor en treft vooral jongere mannen tussen de 15 en 40 jaar oud.

lees meer

Afdeling Urologie

De specialisten van de afdeling Urologie onderzoeken en behandelen patiënten met aandoeningen aan de nieren, urinewegen of geslachtsorganen.

lees meer

Centrum voor Oncologie

Het Radboudumc Centrum voor Oncologie biedt iedere patiënt met kanker optimale, innovatieve zorg, afgestemd op zijn of haar behoeften.

lees meer