Leefregels na de behandeling

Tijdelijke leefregels in verband met het ontslag

Bij ontslag is er nog een kleine hoeveelheid radioactief jodium-131 in uw lichaam overgebleven. U kunt nog steeds uw omgeving in lichte mate aan straling blootstellen. Het blootstaan aan straling brengt geen direct gevaar met zich mee, maar de hoeveelheid straling moet voor uw omgeving zo laag mogelijk blijven.

U wordt dringend geadviseerd om vanaf het ontslagmoment de leefregels op te volgen. Het aantal dagen waarin u deze leefregels dient op te volgen, wordt op een later moment met u afgestemd.

Huisgenoten
Neem gedurende ... dagen, zoveel als mogelijk, afstand tot uw huisgenoten. De afstand moet in ieder geval meer dan 1 meter bedragen en bij langdurige aanwezigheid meer dan 2 meter. Juist bij sociale activiteiten is het belangrijk om alert te blijven op het bewaren van de afstand.

Slaap ... dagen apart, het liefst in een andere kamer.
Wanneer uw huisgenoot 60 jaar of ouder is, hoeft u deze regels niet te volgen.

Toilet
Het radioactieve jodium-131 dat niet door het schildklierweefsel wordt opgenomen, verlaat het lichaam met name via de urine. U moet thuis nog 3 dagen hygiënische maatregelen toepassen bij het toiletbezoek. Dit betekent:

 • Eigen toilet gebruiken, indien mogelijk
 • Zittend plassen (ook mannen)
 • Altijd toiletpapier gebruiken
 • Tweemaal, en het liefst direct, doorspoelen van het toilet
 • Handen wassen na gebruik van het toilet, indien mogelijk voordat u de toiletruimte verlaat
 • Wanneer er lichaamsvloeistoffen en/of uitscheiding overblijft, dit zelf opruimen

Uw huisgenoten en gasten moeten ook hygiënische maatregelen toepassen bij het toiletbezoek, met name als zij gebruik maken van hetzelfde toilet als u. Dit betekent:

 • Handen wassen na gebruik van het toilet, indien mogelijk voordat u de toiletruimte verlaat
 • Gebruiken van wegwerphandschoenen bij het schoonmaken van het toilet

Servies en wasgoed
Zorg dat andere personen, tot 3 dagen na ontslag, geen serviesgoed gebruiken dat u ook gebruikt heeft. Dit in verband met mogelijk contact met radioactief speeksel of andere uitscheidingsproducten. U hoeft het serviesgoed niet apart van ander serviesgoed af te wassen. Na het afwassen kan het weer door iedereen gebruikt worden.

Voor wasgoed geldt dat hier geen aparte aanpassingen nodig zijn, tenzij dit zichtbaar vervuild is met uitscheidingsproducten. Was het in dat geval apart, hierna kan het weer door iedereen gebruikt worden. 

Borstvoeding
Borstvoeding dient te worden gestaakt.

Zwangerschap
U wordt geadviseerd de komende 4 maanden niet zwanger te worden of geen kinderen te verwekken. Seksueel contact is wel mogelijk gedurende deze periode.

Vervoer
Reis gedurende ... dagen maximaal 1 uur per vervoersmiddel, wanneer het openbaar vervoer betreft. Dit in verband met de korte afstand tot medepassagiers. In het geval van eigen vervoer of een taxi mag u langer per enkele reis reizen, mits u meer dan 1 meter afstand kan bewaren tot de overige passagiers en/of chauffeur.

Bijeenkomsten
Vermijd gedurende ... dagen bijeenkomsten waarbij u meer dan 1 uur vlak naast een iemand zit. Denk hierbij ook aan het bezoeken van voorstellingen, sportwedstrijden, horecagelegenheden en dergelijke. Als het niet anders kan, is een bezoek aan de tandarts, fysiotherapeut of kapper mogelijk, als het een kort bezoek betreft.

Werk / school
Ook op het werk of op school dient u gedurende ... dagen na behandeling minstens 1 meter afstand te houden van de mensen om u heen. Indien het niet lukt om 1 meter afstand te houden, beperk de tijd binnen 1 meter dan tot maximaal 1 uur met eenzelfde persoon.

Opname ziekenhuis of andere instelling
Bij een ziekenhuisopname in het Radboudumc binnen 3 weken na uw ontslag dient de dienstdoende arts van de afdeling Nucleaire Geneeskunde gewaarschuwd te worden.

Als u binnen 3 weken na de behandeling opgenomen wordt in een ander ziekenhuis of instelling, zoals een verzorgingstehuis, moet u of uw familie zo snel mogelijk melden dat u een radioactieve behandeling heeft gehad in het Radboudumc, zodat zij contact kunnen opnemen met de dienstdoende arts Nucleaire Geneeskunde. U krijgt een brief mee die u kunt laten zien aan de behandelaar. Hierop staat hoe de afdeling bereikt kan worden.

Buitenland
U kunt bij de douanecontrole en/of op vliegvelden worden gecontroleerd op de aanwezigheid van radioactieve stoffen. Tot 3 maanden na ontslag adviseren we om een douaneverklaring (vliegbrief) aan te vragen bij de afdeling Nucleaire Geneeskunde wanneer u naar het buitenland reist. Wij zullen dan aan de hand van uw gegevens bepalen of het noodzakelijk is om een vliegbrief bij u te hebben. Hiervoor dient u de exacte vliegdatum en vliegduur van uw heenreis door te geven. Deze verklaring is ook geldig voor uw terugreis; dus bewaar het formulier goed. Het formulier kan per post of per mail worden toegestuurd of u kunt het zelf komen ophalen.

Overlijden
Als u binnen 45 dagen na de therapie komt te overlijden, dient uw familie er rekening mee te houden dat er mogelijk beperkingen zijn met betrekking tot uw uitvaart. Hierbij kan het bijvoorbeeld zo zijn dat een crematie niet mogelijk is. Informeer uw naasten hierover zodat zij in dit geval contact met ons kunnen opnemen, zodat wij kunnen afstemmen of er inderdaad beperkingen zijn en zo ja, welke.

Vragen over leefregels?

Neem contact op:

 • Telefonisch
  • Op maandag t/m vrijdag, tussen 8.30 en 16.45 uur via (024) 361 45 10
  • Buiten bovenstaande kantooruren via 06 53 22 87 75 (alleen voor dringende vragen over de leefregels die niet tot de eerstvolgende werkdag kunnen wachten)
 • Via e-mail
Patiëntenzorg Behandelingen Behandeling met radioactief jodium-131 bij goedaardige schildklieraandoening (poliklinisch)

Over de behandeling

U ondergaat de poliklinische behandeling met radioactief jodium-131 in verband met een goedaardige schildklieraandoening. lees meer

Over de behandeling

Op de (verpleeg)afdeling Nucleaire Geneeskunde van het Radboudumc voeren we diverse behandeltrajecten met radioactief jodium-131 uit. Voor elke patiënt maken we een individueel behandeltraject. Uw behandelend arts bespreekt met u wat dit voor uw situatie betekent.

Wat houdt een behandeling met jodium-131 in?

Bij een behandeling wordt radioactief jodium-131 gebruikt. Deze radioactieve variant van jodium heeft een behandeleigenschap. De behandeldosering wordt bepaald aan de hand van de uitslag van een nucleair onderzoek (uptake onderzoek van de schildklier).

Doel van de behandeling

U ondergaat deze behandeling in verband met een goedaardige schildklieraandoening.

Afspraak maken

Uw behandelend arts vraagt uw behandeling, in combinatie met een uptake onderzoek van de schildklier, aan. De afdeling Nucleaire Geneeskunde neemt telefonisch contact met u op om de afspraken in te plannen.

Voorbereiding

Neem contact op als u (mogelijk) zwanger bent en stop voor de behandeling met het geven van borstvoeding. Daarnaast is het belangrijk dat u geen onderzoek met jodiumhoudend contrastvloeistof heeft ondergaan of jodiumproducten of -supplementen gebruikt. lees meer

Voorbereiding

Zwangerschap en borstvoeding

 • We willen voorkomen dat een ongeboren kind aan radioactieve straling wordt blootgesteld. Bent u (mogelijk) zwanger? Neem dan meteen contact op met de afdeling Nucleaire Geneeskunde.
 • Vrouwen krijgen mogelijk een zwangerschapstest voordat zij radioactief jodium toegediend krijgen.
 • Stop vóór de behandeling met het geven van borstvoeding.
 • Borstvoeding mag na de behandeling niet hervat worden.

Jodium

 • Het is belangrijk dat u in de afgelopen 3 maanden voorafgaand aan deze behandeling geen röntgenonderzoek heeft gehad, waarbij jodiumhoudend contrastmiddel is toegediend.
 • Het is belangrijk dat u geen supplementen of producten heeft gebruikt die grote hoeveelheden jodium bevatten. Denk hierbij onder andere aan voedingsupplementen of vitamine met kelp, jodide, jodium, visolie of schaaldieren als ingrediënt.
 • Het is belangrijk dat u niet meer dan 2 keer per week vis, kelp, sushi of zeewier gebruikt.
 • U hoeft niet nuchter te zijn voor deze behandeling.

Medicijngebruik

Als u medicijnen gebruikt, dan wordt met u besproken of u eventueel met bepaalde medicijnen moet stoppen. Het doel is om te zorgen voor een maximale opname van het radioactief jodium in het schildklierweefsel.

Begeleiding meenemen

Het is niet toegestaan kinderen en/of zwangere vrouwen als begeleiding mee te nemen.

Verloop van de behandeling

De behandeling bestaat uit toediening van de radioactieve stof jodium-131. Het radioactieve jodium gaat naar uw schildklier toe. lees meer

Verloop van de behandeling

Uw behandeling

Uw behandeling vindt plaats op de polikliniek Nucleaire Geneeskunde (route 757).

Radioactieve stof

De radioactieve stof is jodium-131. Dit is een radioactief jodium met een behandeleigenschap. Alleen schildklierweefsel verzamelt (radioactief) jodium. Hierdoor wordt overig weefsel en worden andere organen niet behandeld. Het (radioactief) jodium dat niet wordt opgenomen, verlaat het lichaam met name via de urine.

Toediening

De toediening van het radioactief jodium-131 gebeurt eenmalig. Het wordt ingenomen in de vorm van een capsule.

Bijwerkingen

 • De belangrijkste bijwerking is de mogelijkheid dat de schildklier na verloop van een aantal maanden te langzaam gaat werken (hypothyreoïdie). Dit wordt gecontroleerd door uw behandelend arts via bloedonderzoek (TSH en fT4).
 • De hoeveelheid radioactief jodium die wordt toegediend, is kleiner dan de dagelijkse hoeveelheid jodium in het voedsel. Hierdoor treedt in de meeste gevallen geen allergische reactie op door het jodium, ook al heeft u een jodiumallergie.

Auf Deutsch Behandlung mit Jodium-131 bei gutartiger Schilddrüsenerkrankung

Sie benötigen diese Behandlung wegen einer gutartigen Schilddrüsenerkrankung. lees meer

Leefregels na de behandeling

Na een poliklinische behandeling met radioactief jodium is er nog een kleine hoeveelheid radioactief jodium-131 in uw lichaam aanwezig. Isolatie is niet nodig. U kunt echter nog steeds andere personen aan straling blootstellen. Daarom gelden een aantal leefregels.

lees meer

Veelgestelde vragen

Veelgestelde vragen over de straling, huisdieren en het ontvangen van bezoek van mensen met kinderen. lees meer

Veelgestelde vragen

Ondervindt de rest van mijn lichaam schade door de behandeling met radioactief jodium?
Het radioactief jodium wordt alleen in uw schildklierweefsel opgenomen en vastgehouden.
Radioactief jodium draagt twee typen straling met zich mee.
 • Gammastraling: dit is straling ten behoeve van beeldvorming; het heeft geen behandelingseigenschap. Het treedt buiten uw lichaam en daarom heeft u leefregels.
 • Daarnaast zendt het jodium beta-straling uit. Deze straling zorgt ervoor dat uw schildklierweefsel van binnenuit wordt bestraald. Beta-straling komt maar enkele millimeters ver. Hierdoor vindt de rest van uw lichaam nauwelijks tot geen schade aan deze behandeling.
Ik heb huisdieren. Moet ik hiervoor ook regels mee krijgen?
Nee, voor huisdieren gelden geen leefregels.

Kan ik bezoek ontvangen van mensen die thuis (jonge) kinderen hebben?
Ja, u kunt gerust bezoek ontvangen van mensen die thuis (jonge) kinderen hebben. De straling hangt om u heen. In de tijd dat ze bij u aanwezig zijn, vangt uw bezoek, afhankelijk van de afstand tot u en tijd, een bepaalde hoeveelheid straling op. Wanneer het bezoek vertrekt, nemen zij die straling niet met zich mee.
 • Medewerkers
 • Intranet