Patientenzorg Behandelingen met radioactief jodium-131-MIBG

Over de behandeling

U ondergaat de behandeling met radioactief jodium-131-MIBG voor de bestrijding van een tumor. Een neuroblastoom of feochromocytoom zijn meest voorkomende typen voor deze behandeling. De tumorcellen nemen het jodium-131-MIBG op, waarna de radioactieve straling zijn werk kan doen.

lees meer

Over de behandeling

Op de (verpleeg)afdeling Nucleaire Geneeskunde van het Radboudumc voeren we diverse behandeltrajecten met radioactief jodium-131 uit. Voor elke patiënt maken we een individueel behandeltraject. Uw behandelend arts bespreekt met u wat dit voor uw situatie betekent.

Wat houdt een behandeling met radioactief jodium-131-MIBG in?

Een behandeling wordt met radioactief jodium-131-MIBG verricht. Deze radioactieve variant van jodium heeft, in tegenstelling tot jodium-123, een behandeleigenschap. De behandelingsdosering wordt vaak bepaald aan de hand van de uitslag van onder andere het nucleaire onderzoek I-123-MIBG scintigrafie.
De behandeldosering is dusdanig dat de ministeries van Infrastructuur en Milieu (IenM) en Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW) en de commissie Voorzieningen en Kernenergiewet van de Nederlandse Vereniging voor Nucleaire Geneeskunde (NVNG) hebben besloten dat deze behandeling klinisch uitgevoerd moet worden. U wordt dus een aantal dagen opgenomen. Het Radboudumc heeft hiervoor een speciale vergunning; niet elk ziekenhuis mag deze behandelingen uitvoeren. 

Doel van de behandeling

U ondergaat deze behandeling in verband met de aanwezigheid van een neuroblastoom of een feochromocytoom. MIBG therapie wordt bij het vaakst toegepast bij deze 2 types.

U krijgt allereerst een informatief gesprek met een Medisch Beeldvormings- en Bestralingsdeskundige (MBB'er) en een nucleair geneeskundige (arts met het specialisme Nucleaire Geneeskunde). Zij bespreken met u wat u kunt verwachten tijdens de opname/behandeling en geven u praktische informatie.

Behandeling met jodium-131-MIBG bij kinderen Informatie voor ouders

Als uw kind behandeld wordt met jodium-131-MIBG dan gelden dezelfde leefregels als voor volwassenen. Lees hier waar u als ouder extra rekening mee moet houden.

lees meer

Behandeling met jodium-131-MIBG bij kinderen Informatie voor ouders

Kamer

De verpleegafdeling Medische Oncologie is een verpleegafdeling voor volwassenen. Daarom zijn de kamers en onze medewerkers niet gericht op het verblijf van kinderen.
U kunt gebruiksvoorwerpen, zoals (voorlees)boeken, puzzels, speelgoed en spelletjes van huis meebrengen. In verband met besmettingsrisico is het de bedoeling dat de spullen en kleding van uw kind op zijn of haar kamer blijven tijdens de opname. Wilt u tussentijds toch iets mee naar huis nemen? Dan moet u dit eerst laten controleren door de MBB'er.

Verzorging van uw kind

In verband met de stralingsbelasting (de hoeveelheid opgevangen straling tijdens het verblijven bij uw kind) en de werkzaamheden van de verpleging is het niet mogelijk dat de verpleging uw kind volledig verzorgt. Daarom wordt u, als ouder, gevraagd mee te helpen bij de verzorging. Door af te wisselen met meerdere personen, kan de stralingsbelasting voor iedereen zo laag mogelijk gehouden worden. Het is fijn als u hiervoor ook familieleden en vrienden kunt inschakelen. Voor mensen van 60 jaar of ouder gelden soepelere omgangsregels, waardoor zij langer bij uw kind kunnen verblijven.
Draag een meetapparaatje bij u als u de kamer van uw kind betreedt. Noteer voor en na elk bezoek de waarde die op het apparaat af te lezen is en schrijf uw naam daarbij. Zo wordt bijgehouden hoeveel straling ieder opgelopen heeft. Daarnaast is het verplicht om bij elk bezoek wegwerpsloffen, een schort en handschoenen te dragen.

Regels voor ouders tijdens het verblijf

 • Probeer zo min mogelijk tijd in de kamer van uw kind door te brengen. In de deur en de ruit zit lood om de straling tegen te houden. U kunt dus, zonder veel straling op te vangen, wel de kamer in kijken en uw kind op afstand in de gaten houden. 
 • Probeer zoveel mogelijk afstand van uw kind te houden als u bij hem of haar in de kamer aanwezig bent.
 • De radioactieve stof die niet wordt opgenomen, verlaat het lichaam via de urine. Zorg daarom dat uw kind voldoende drinkt en draag handschoenen bij het verschonen van luiers of wanneer u uw kind helpt met naar het toilet gaan. Luiers worden opgeslagen in loden tonnen in de kamer van uw kind.
 • Zorg dat uw kind zelf ook handschoenen draagt als hij of zij naar het toilet gaat. Als uw kind zelf geen goede hygiënemaatregelen (zittend plassen, geen druppels knoeien, goed doorspoelen en handen wassen met zeep) kan treffen, is het belangrijk dat u uw kind hierbij helpt.
 • Laat uw kind oudere kledingstukken dragen. Besmette kleding moet 3 maanden ongewassen in het ziekenhuis blijven voordat u het weer mee naar huis mag nemen.
 • Neem een vervangbare knuffel mee voor uw kind. Als de knuffel besmet raakt, dan heeft u thuis een vervanging.

Regels voor ouders na ontslag

 • Na ontslag is het aan te raden om de verzorging van uw kind nog minimaal één week over meerdere personen te verdelen in verband met de straling. De afwisseling tussen verzorgers hoeft niet meer zo vaak plaats te vinden als tijdens het ziekenhuisverblijf.
 • Houd kinderen, die niet betrokken zijn in het gezin, zoveel mogelijk op afstand voor 2 weken.
 • Laat uw kind gedurende 2 weken niet bij u of bij anderen slapen.
 • Draag gedurende 1 week na thuiskomst nog handschoenen bij het verschonen van luiers of wanneer u uw kind helpt met plassen op het toilet. Zorg dat uw kind ook zelf handschoenen draagt als hij of zij naar het toilet gaat en help bij het nemen van goede hygiënemaatregelen.
 • Uw kind kan tot 2 weken na ontslag niet naar school.

Afspraak maken

Uw behandelend arts vraagt uw behandeling aan. U ontvangt eerst een oproep voor een informatief gesprek. Tijdens dit gesprek geven we u informatie over de behandeling en plannen we in overleg met u de opname.

Voorbereiding

Voordat we beginnen met de behandeling, controleren we u op een aantal zaken en krijgt u medicijnen ter bescherming tegen de radioactieve stof.

lees meer

Voorbereiding

Zwangerschap en borstvoeding

 • We willen voorkomen dat een ongeboren kind aan radioactieve straling wordt blootgesteld. Bent u (mogelijk) zwanger? Neem dan meteen contact op met de afdeling Nucleaire Geneeskunde.
 • Vrouwen krijgen mogelijk een zwangerschapstest, voordat zij radioactief jodium toegediend krijgen.
 • Stop vóór de behandeling met het geven van borstvoeding.
 • Borstvoeding mag na de behandeling niet hervat worden.

Schildklierblokkade

De schildklier neemt radioactief jodium op, maar dit is niet wenselijk bij deze variant van behandeling. Daarom wordt geprobeerd de schildklier tijdens deze behandeling zo goed mogelijk te beschermen tegen de opname van radioactief jodium met behulp van kaliumjodide en kaliumperchloraat. Deze geneesmiddelen worden door de afdeling Nucleaire Geneeskunde verstrekt. Tijdens het informatieve gesprek krijgt u duidelijke uitleg over wanneer u moet starten en wanneer u kunt stoppen.

Medicijngebruik

Als u medicijnen gebruikt, kunt u deze in de meeste gevallen op de gebruikelijke manier blijven innemen. In een heel enkel geval veroorzaakt een medicijn een bepaalde reactie in combinatie met het radioactief jodium-I131-MIBG. De nucleair geneeskundige zal dit controleren en indien nodig met u bespreken tijdens het informatieve gesprek.

Medicijncontrole

Meld u op de dag van uw opname (ongeveer 15-30 minuten van tevoren) bij de balie ‘medicijnregistratie’ op route 433 (ingang 8 in de buurt van de hoofdingang). Zorg dat u een actueel geneesmiddelenpaspoort bij u heeft. Bij deze balie wordt uw medicijngebruik gecontroleerd.

Begeleiding meenemen

Het is niet toegestaan kinderen en/of zwangere vrouwen als begeleiding mee te nemen. Een volwassen begeleider kunt u meenemen, maar hij of zij moet uw kamer verlaten voor de start van de behandeling. De rest van de dag mag u geen bezoek meer ontvangen.

Overdraagbare ziekten

Als u wordt opgenomen, is het voor het Radboudumc heel belangrijk om te weten of u behoort tot een risicogroep voor infectie, virus, bacterie of andere overdraagbare ziekten. Heeft u een overdraagbare ziekte zoals MRSA? Meld dit dan aan de afdeling Nucleaire Geneeskunde, voordat u wordt opgenomen. lees meer over MRSA

De behandeling

De behandeling bestaat uit toediening van de radioactieve stof jodium-131-MIBG. Het radioactieve jodium gaat naar de tumorcellen toe. U wordt opgenomen in verband met de radioactieve straling.

lees meer

De behandeling

Uw behandeling

Na de medicijncontrole (route 433) kunt u zich om 9.00 uur melden voor de opname op de verpleegafdeling E30 (route 504). De verpleegkundige geeft u uitleg over de verpleegkamer. Daarna komt de nucleair geneeskundige op uw kamer om de behandeling te starten rond 11.00 uur.

Radioactieve stof

De radioactieve stof is jodium-131-MIBG. Het MIBG verzamelt zich in de tumorcellen en eventuele uitzaaiingen. Het radioactief jodium is gekoppeld aan het MIBG. Op die manier kan de radioactieve stof de tumorcellen en uitzaaiingen bestralen.

Toediening via infuus

Het radioactief jodium-131-MIBG wordt toegediend via een lopend infuus. Hiervoor wordt bij u een infuussysteem in een bloedvat aangebracht of wordt een bestaande ‘centrale lijn’ gebruikt. We dienen de radioactieve vloeistof langzaam toe en spoelen het infuus daarna goed schoon. Na enige uren zit de volledige behandeling erop. Voorafgaand aan de behandeling en tijdens het inlopen van het infuus controleren we uw pols, bloeddruk en temperatuur.

Bijwerkingen

 • Tijdens de toediening van het jodium-131-MIBG kan uw bloeddruk stijgen en/of kan uw pols snel stijgen. Om deze reden controleren we dit regelmatig bij u.
 • De hoeveelheid radioactief jodium die wordt toegediend, is kleiner dan de dagelijkse hoeveelheid jodium in het voedsel. Hierdoor treedt in de meeste gevallen geen allergische reactie op door het jodium, ook al heeft u een jodiumallergie.
 • Een allergische reactie op het MIBG is wel mogelijk, maar dit komt zeer zelden voor.
 • Tijdens de eerste twee dagen (met name de eerste 24 uur) na toediening van jodium-131-MIBG kunnen bijwerkingen als misselijkheid en braken optreden. De nucleair geneeskundige kan u medicijnen voorschrijven om dit te onderdrukken.
 • Op de langere termijn (4 tot 6 weken) na de behandeling met jodium-131-MIBG kunnen uw bloedwaarden dalen (beenmergsuppressie). Daarom moeten uw bloedwaarden in deze periode regelmatig worden gecontroleerd door uw behandelend arts.

Duur van de opname

De duur van het verblijf in het ziekenhuis is onder andere afhankelijk van de behandeldosering. De opnameduur varieert van één week tot twee weken. Bij ontslag moet de hoeveelheid radioactief jodium-131-MIBG beneden een door de overheid vastgestelde norm zijn.

Kamer

Tijdens de opname verblijft u op een eenpersoonskamer. In verband met de radioactieve straling mag u na het toedienen van het infuus deze kamer niet verlaten tot de hoeveelheid straling tot onder een vastgestelde grens is gedaald. De hoeveelheid straling wordt normaal gesproken iedere dag gemeten.
Als u tijdens de opname vragen heeft, kunt u de verpleegkundige oproepen. Als het niet nodig is om dicht bij u in de buurt te komen, zal de verpleegkundige de afstand tot u zo groot mogelijk houden en/of het gesprek niet te lang laten duren in verband met de straling. De nucleair geneeskundige komt regelmatig bij u langs. Medisch inhoudelijke vragen kunt u natuurlijk aan de arts stellen. 

De eenpersoonskamer is ongeveer 12m2 (4x3 meter). In een aparte ruimte, die grenst aan de kamer, bevindt zich de douche- en toiletruimte. De kamer heeft vrij uitzicht door grote ramen. Deze ramen kunt u alleen op een kier open zetten in verband met de veiligheid. De kamer is voorzien van een TV-toestel met radio en draadloos internet (WIFI) (neem hiervoor zelf apparatuur mee). Het gebruik van TV en WIFI is gratis. U kunt uw mobiele telefoon meenemen.
Verder kunt u gebruiksvoorwerpen, zoals handwerk, boeken, tijdschriften, laptop, puzzels en spelletjes van huis meebrengen. Uit jarenlange metingen blijkt dat deze gebruiksvoorwerpen niet of nauwelijks besmet raken en dus bij ontslag gewoon mee naar huis mogen. Dit wordt voor ontslag wel gecontroleerd. We raden aan om uw telefoon, tablet of laptop in te pakken met huishoudfolie voor extra bescherming tegen radioactieve besmetting.

Medicijnen

Als u medicijnen gebruikt, is het belangrijk dat u voldoende meeneemt. U houdt uw medicijnen namelijk in eigen beheer en kunt ze dan ook innemen op de gebruikelijke tijdstippen.

Bezoek

U mag tijdens uw opname vanaf de tweede dag bezoek ontvangen. Bezoekers kunnen via de hoofdingang route 504 volgen.

Belangrijke regels voor het bezoek:

 • U mag tussen 10.00 uur en 22.00 uur bezoek ontvangen.
 • Iedere bezoeker heeft een maximale bezoekduur van 60 minuten per dag. Als de straling aan het begin van uw opname nog relatief hoog is, kunt u van de MBB'er het verzoek krijgen om de bezoekduur in te korten.
 • Bezoekers moeten 18 jaar of ouder zijn en mogen niet zwanger zijn.
 • Op de afdeling moet het bezoek zich eerst melden aan de balie voor uitleg van de voorschriften en voor het openen van uw deur.
 • Bezoekers moeten, net als de medewerkers, voor het betreden van uw kamer wegwerpsloffen, schort en handschoenen aantrekken. Deze kunnen zij na het bezoek uittrekken in het voorportaal.
 • Er mogen meerdere mensen tegelijk bij u in de kamer aanwezig zijn.
 • Houd er rekening mee dat het bezoek minimaal twee meter van u af zit.
 • Bezoekers mogen niets eten of drinken tijdens het verblijf op uw kamer.
 • Bezoekers mogen niet roken op uw kamer.
 • Bezoekers mogen geen gebruik maken van uw toiletruimte. Zij kunnen de bezoekerstoiletten gebruiken bij het trappenhuis.
 • Bezoekers mogen niets uit uw kamer meenemen.

Algemene adviezen en voorschriften

 • U mag de kamer niet verlaten vanaf de start van de behandeling tot aan het moment van ontslag.
 • Drink vooral de eerste 3 dagen goed, zodat u vaak naar het toilet kunt. De eerste nacht wordt u enkele keren gewekt om te plassen. Drinkt u na het plassen minimaal één beker water. De kans op radioactieve besmetting is het grootst via de urine. Daarom bent u tijdens de opname verplicht om maandverband te dragen en regelmatig te verschonen. Dit geldt ook voor mannen. Dit maandverband is in de toilet- en doucheruimte aanwezig.
 • Maandverband en tampons mag u nooit door het toilet spoelen.
 • Om te plassen gebruikt u een normaal toilet. De afvoer hiervan is aangesloten op een speciale afvaltank. Voordat u naar het toilet gaat, trekt u latex handschoenen aan. U moet zittend plassen (ook mannen) om besmetting van de toiletruimte te voorkomen. Als u klaar bent, trekt u de handschoenen uit en doet u ze in de afvalemmer op de toiletruimte. Daarna trekt u door en wast u de handen grondig, voordat u de toiletruimte verlaat. De latex handschoenen zijn op de toilet- en doucheruimte aanwezig.
 • Om besmetting van de doucheruimte te voorkomen, moet u voor het douchen eerst naar het toilet gaan. Veel mensen verliezen namelijk een beetje urine tijdens het douchen.
 • Uw kamer en sanitaire ruimte worden niet schoongemaakt tijdens uw verblijf. Deze ruimten kunt u uiteraard wel zelf schoonmaken. De verpleegkundige kan u hierover instructies geven. Ook het verschonen van uw bed gebeurt op uw eigen initiatief.
 • Het wasgoed van het ziekenhuis doet u in de waszak die in de douche- en toiletruimte staat.
 • Er kan radioactiviteit in kleding komen door urine, (overmatig) zweten of braken. Het beste kunt u oudere kleding en vooral oud ondergoed dragen. Bewaar uw gedragen kleding en ondergoed alstublieft apart van schone was. Wanneer bij de controle van de MBB'er blijkt dat kleding en/of ondergoed besmet is geraakt, kunt u het laten weggooien. Het is ook mogelijk om het na één tot 3 maanden op te halen bij de afdeling Nucleaire Geneeskunde. We adviseren om papieren zakdoeken te gebruiken in plaats van katoenen zakdoeken.
 • Alle afval in de betreffende prullenbak deponeren. Alleen servies mag, na afspoelen terug naar de keuken.
 • De eerste 3 dagen na toediening van het radioactief jodium mag u niet zoenen of knuffelen in verband met radioactieve uitscheiding in speeksel en zweet.
 • Roken is in het Radboudumc niet toegestaan. Omdat u tijdens uw opname uw kamer niet mag verlaten, kunt u eventueel met de huisarts het gebruik van nicotinepleisters bespreken.
 • Om het radioactief afval te beperken gebruiken we een gescheiden afvalsysteem. Lees alstublieft de instructies op de pedaalemmers.

Leefregels na de behandeling

Bij ontslag uit het ziekenhuis is er nog een kleine hoeveelheid radioactief jodium-131-MIBG in uw lichaam overgebleven. Isolatie is dan niet (meer) nodig. U kunt echter nog steeds andere personen aan straling blootstellen. Daarom gelden een aantal leefregels.

lees meer

Leefregels na de behandeling

Tijdelijke leefregels in verband met het ontslag

Bij ontslag is er nog een kleine hoeveelheid radioactief jodium-131-MIBG in uw lichaam overgebleven. U kunt nog steeds uw omgeving in lichte mate aan straling blootstellen. Het blootstaan aan straling brengt geen direct gevaar met zich mee, maar de hoeveelheid straling moet voor uw omgeving zo laag mogelijk blijven.

U wordt dringend geadviseerd vanaf het ontslagmoment de volgende leefregels op te volgen:

Kinderen
Het risico voor kleine kinderen is twee tot driemaal zo groot als voor een volwassene. Vermijd daarom direct lichamelijk contact (bijvoorbeeld op schoot houden, aankleden, wassen) zoveel mogelijk gedurende 2 weken na ontslag. En laat uw kinderen zoveel mogelijk afstand van u bewaren. Kinderen tot en met 10 jaar mogen daarom niet door uzelf verzorgd worden. Wanneer dit niet mogelijk is, moeten de kinderen tijdelijk elders ondergebracht worden. Meer dan 3 dagen na de behandeling is het wel weer mogelijk om uw kinderen kort te knuffelen of een zoen te geven.

Zwangere partner
Het risico voor het ongeboren kind is twee tot driemaal zo groot als voor een volwassene. Vermijd daarom direct lichamelijk contact met uw zwangere partner zoveel mogelijk gedurende 2 weken na ontslag. Houd zoveel mogelijk afstand van uw zwangere partner en slaap strikt gescheiden voor een periode van 2 weken.

Zwangerschap
U wordt geadviseerd de komende 6 maanden niet zwanger te worden of kinderen te verwekken. Seksueel contact is wel mogelijk gedurende deze 6 maanden.

Huisgenoten
Neem voor 1 week, zoveel als mogelijk, afstand tot uw huisgenoten. De afstand moet in ieder geval meer dan 1 meter bedragen en bij langdurige aanwezigheid (meerdere uren) minimaal 2 meter. Beperk direct lichamelijk contact, zoals knuffelen of seksueel contact, tot maximaal 30 minuten per dag.

Slapen
Slaap 1 week apart van uw partner. Het liefst in een andere kamer. Wanneer uw partner 60 jaar of ouder is, hoeft u deze regel niet te volgen.

Toilet
Het radioactieve jodium-131-MIBG dat niet door het schildklierweefsel wordt opgenomen, verlaat het lichaam met name via de urine. U moet thuis nog 1 week hygiënische maatregelen toepassen bij het toiletbezoek. Dit betekent: zittend plassen (ook mannen), altijd toiletpapier gebruiken, direct doorspoelen van het toilet en het wassen van de handen (liefst voor u de toiletruimte verlaat).

Vervoer
U mag maximaal 1 uur per vervoersmiddel reizen, wanneer het openbaar vervoer betreft. Dit in verband met de korte afstand tot medepassagiers. U mag met een taxi of met eigen vervoer met passagiers maximaal 2 uur per enkele reis reizen. Ga hierbij ook zo ver mogelijk van de chauffeur af zitten. Deze regels gelden tot 1 week na ontslag.

Bijeenkomsten
Vermijd 1 week bijeenkomsten waarbij u enige uren vlak naast iemand zit. Een bezoek aan de tandarts, fysiotherapeut of kapper is mogelijk als het een kort bezoek betreft en het enkele dagen na ontslag plaatsvindt. Wanneer deze persoon (mogelijk) zwanger is, is het beter deze afspraak te verzetten naar minimaal 2 weken na ontslag.

Werk / school
Ook op het werk wordt u geadviseerd om tot 1 week na de behandeling zoveel mogelijk afstand te houden van uw collega’s of patiënten. Verzorgend werk kunt u in de meeste gevallen gewoon blijven uitvoeren. Alleen als u op het werk in direct contact staat met (kleine) kinderen en/of (mogelijk) zwangere vrouwen, kunt u gedurende 2 weken niet werken. Als u schoolonderwijs volgt, kunt u gedurende 2 weken niet naar school.

Wasgoed en servies
Zorg dat andere personen, tot 1 week na ontslag, geen was- of serviesgoed gebruiken dat u ook gebruikt heeft (voordat het (af)gewassen is). Dit in verband met mogelijk contact met radioactief speeksel of andere uitscheidingsproducten. Er is geen reden om deze voorwerpen apart (af) te wassen. Na het (af)wassen kan het weer door iedereen gebruikt worden.

Ziekenhuisopname
Bij een ziekenhuisopname in het Radboudumc binnen 3 weken  na uw ontslag  dient de dienstdoende arts van de afdeling Nucleaire Geneeskunde gewaarschuwd te worden.
Als u binnen 3 weken na de behandeling opgenomen wordt in een ander ziekenhuis of instelling moet u of uw familie zo snel mogelijk melden dat u een radioactieve behandeling heeft gehad in het Radboudumc, zodat zij contact kunnen opnemen met de dienstdoende arts Nucleaire Geneeskunde.
U krijgt een brief mee die u kunt laten zien aan de behandelaar. Hierop staat hoe de afdeling bereikt kan worden.

Buitenland
U kunt bij de douanecontrole en/of op vliegvelden worden gecontroleerd op de aanwezigheid van radioactieve stoffen. Tot 3 maanden na ontslag adviseren we om een douaneverklaring (vliegbrief) mee te nemen. Voor een douaneverklaring kunt u contact opnemen met de afdeling Nucleaire Geneeskunde. Het is noodzakelijk dat u de exacte vliegdatum en vliegduur van uw heenreis doorgeeft. Deze verklaring is ook geldig voor uw terugreis; dus bewaar het formulier goed. Het formulier kan per post of per mail worden toegestuurd of u kunt het zelf komen ophalen.
 

Vragen over leefregels?

Neem contact op:
 • Op maandag t/m vrijdag, tussen 8.30 en 16.45 uur via (024) 361 45 10
 • Buiten bovenstaande kantooruren via (06) 532 287 76 (alleen voor vragen over de leefregels wanneer u al ontslagen bent)
 • therapie@radboudumc.nl

Vervolgafspraak

Een aantal dagen na de behandeling krijgt u een totale lichaamscan, eventueel in combinatie met een 3D-opname.

lees meer

Vervolgafspraak

Een aantal dagen na de behandeling krijgt u een totale lichaamscan, eventueel in combinatie met een 3D-opname. Aansluitend heeft u een gesprek met de nucleair geneeskundige. Dit onderzoek vindt plaats op de afdeling Nucleaire Geneeskunde, route 757.

Daarna blijft u onder controle bij uw behandelend arts. Hiervoor maakt u zelf een afspraak. De nucleair geneeskundige geeft aan u door wat de termijn is voor deze afspraak.


Veelgestelde vragen

Veelgestelde vragen over huisdieren en het ontvangen van bezoek van mensen met kinderen.

lees meer

Veelgestelde vragen

Ik heb huisdieren. Gelden hiervoor ook leefregels?
Nee, voor huisdieren gelden geen leefregels.

Kan ik bezoek ontvangen van mensen die thuis (jonge) kinderen hebben?
Ja, u kunt gerust bezoek ontvangen van mensen die thuis (jonge) kinderen hebben.
De straling hangt om u heen. In de tijd dat ze bij u aanwezig zijn, vangt uw bezoek, afhankelijk van de afstand tot u en tijd, een bepaalde hoeveelheid straling op. Wanneer het bezoek vertrekt, nemen zij die straling niet met zich mee.


Kaartje sturen

Wanneer uw naasten u een kaartje willen sturen tijdens het verblijf, kunnen zij het volgende adres gebruiken:

Radboudumc
T.a.v. Naam van de patiënt
504 Verpleegafdeling E30
Postbus 9101
6500 HB Nijmegen

Naar uw afspraak

Ingang: Hoofdingang
Route: 757 (geen aanmeldzuil)

bekijk route

Naar uw afspraak

Bezoekadres

Nucleaire Geneeskunde
Radboudumc hoofdingang
Geert Grooteplein Zuid 10
6525 GA Nijmegen

Huispostnummer: 757

Op Nucleaire Geneeskunde is geen aanmeldzuil aanwezig.
U meldt zich aan bij de balie.

Routebeschrijving

Reis naar Geert Grooteplein Zuid 10
Ga naar binnen bij: Hoofdingang
Volg route 757 (geen aanmeldzuil) (Nucleaire Geneeskunde)