Vind uw mimetherapeut

Onderstaand kunt u op de kaart zien waar mimetherapeuten gevestigd zitten. Mimetherapeuten zijn gespecialiseerde fysiotherapeuten en logopedisten die een aanvullende vierdaagse opleiding hebben gedaan waardoor zij pati├źnten met een perifere aangezichtsverlamming kunnen behandelen.

De oranje icoontjes staan voor mimetherapeuten (logopedisten en fysiotherapeuten) die werkzaam zijn in een praktijk. De blauwe icoontjes staan voor mimetherapeuten (logopedisten en fysiotherapeuten) de werkzaam zijn in een ziekenhuis of instelling, bijvoorbeeld een verpleeghuis of revalidatiecentrum.

Wijziging voorstellen?

Bent u zelf mimetherapeut en wil u een wijziging in de registratie doorgeven? Dat kan door contact op te nemen met Gerben van Hinte.


Over mimetherapie

Het niet goed werken van de spieren in het gezicht wordt aangezichtsverlamming of facialisparese genoemd. Om dit te behandelen kunt verwezen worden voor de behandeling mimetherapie. lees meer

Over mimetherapie

Een aangezichtsverlamming kan door verschillende oorzaken ontstaan. Wat de oorzaak bij u is, heeft u besproken met uw behandelend arts.

Het niet goed werken van de spieren in het gezicht wordt aangezichtsverlamming of facialisparese genoemd. In een normale situatie werken de spieren van de linker en rechter gezichtshelft min of meer gelijk. Bij een aangezichtsverlamming is de bewegingsmogelijkheid van een gezichtshelft verminderd of helemaal uitgevallen. Daarnaast kunnen de spieren in het gezicht op een abnormale manier gaan meebewegen.

Deze zogenaamde restverschijnselen ontstaan doordat de aangezichtszenuw, de nervus facialis, niet of slechts gedeeltelijk is hersteld. Omdat u last hebt van een van bovengenoemde verschijnselen, kan uw behandeld arts u verwijzen naar de afdeling Fysiotherapie/Logopedie van het Radboudumc voor de behandelingsmethode ‘revalidatie van de mimiek’, of kortweg ‘mimetherapie’.

Het kan ook zijn dat u van hieruit wordt doorverwezen naar een fysiotherapeut of logopedist bij u in de buurt die in mimetherapie is opgeleid.

Doel van mimetherapie

Het doel van de behandeling is de symmetrie in uw gezicht te bevorderen. Tijdens de therapie leren we u de bewegingen van uw gezicht beter onder controle te krijgen. Dit doen we, zodat uw gezicht zo symmetrisch mogelijk beweegt bij eten, drinken, praten of het uitdrukken van bepaalde emoties. Zo leert u om in het dagelijkse leven beter met uw aangezichtsverlamming om te gaan.

 


Voor de behandeling

De behandeling kan meestal starten zodra er weer enige beweging aan de aangedane kant van het gezicht zichtbaar is. Soms is het zinvol om nog voordat beweging mogelijk is, de fysiotherapeut of logopedist te consulteren voor uitleg, advies en het aanleren van massageoefeningen.

De behandeling

De fysiotherapeut of logopedist onderzoekt bij uw eerste bezoek of u met mimetherapie kunt starten. Zo ja, dan krijgt u uitleg over de behandeling en over de manier waarop u moet oefenen. lees meer

De behandeling

De fysiotherapeut of logopedist onderzoekt bij uw eerste bezoek of u met mimetherapie kunt starten. Zo ja, dan krijgt u uitleg over de behandeling en over de manier waarop u moet oefenen. U krijgt gemiddeld 8 behandelingen. Deze behandelingen duren 30 tot 45 minuten. Het is belangrijk dat u thuis regelmatig oefent. De fysiotherapeut of logopedist neemt met u de oefeningen voor thuis door. Tijdens de therapie is aandacht voor:
  • massage van het gezicht
  • oefeningen voor het bewegen van de mond, neus, wang, ogen en voorhoofd
  • het verschil tussen spanning en ontspanning
  • beheersing van ongewenste meebewegingen
  • verbetering van eten, drinken en spreken
  • het oefenen van gezichtsuitdrukkingen met en zonder spiegel
  • het omgaan met een aangezichtsverlamming.

Na de therapie

Door de mimetherapie zullen uw verschijnselen niet helemaal verdwijnen. Door zelf te blijven oefenen krijgt u wel steeds meer controle over uw gezicht. lees meer

Na de therapie

Resultaat van de mimetherapie

Uw aangezichtsverlamming of de restverschijnselen verdwijnen niet volledig door de behandeling. Door regelmatig te oefenen, krijft u wel meer controle over uw gezicht en gezichtsuitdrukkingen. Meestal voelt u zich daardoor prettiger en helpt het om met de situatie om te gaan.

Wat kunt u zelf doen?

Probeer uw gezicht zo ontspannen mogelijk te houden. Maak wanneer u uw gezicht beweegt de bewegingen niet te groot. We raden ook aan om het gezicht zo symmetrisch mogelijk te houden. Soms wordt het advies gegeven om zelf alvast te gaan oefenen door ‘gekke bekken te trekken’. Dit raden we af, omdat hierdoor juist asymmetrie optreedt.

Vind uw mimetherapeut

Een overzicht van mimetherapeuten in Nederland.

lees meer

Afdeling Fysiotherapie

Het doel van fysiotherapie is dat u weer zo goed mogelijk functioneert in de omgeving waarin u leeft, woont, werkt of sport. De behandeling richt zich op de gevolgen van uw aandoening voor activiteiten in uw dagelijks leven. Fysiotherapie kan plaatsvinden tijdens een opname of op de polikliniek. lees meer
  • Medewerkers
  • Intranet