Afdelingen Fysiotherapie

Over de afdeling Fysiotherapie

Het doel van fysiotherapie is dat u weer zo goed mogelijk functioneert in de omgeving waarin u leeft, woont, werkt of sport. De behandeling richt zich op de gevolgen van uw aandoening voor activiteiten in uw dagelijks leven. Fysiotherapie kan plaatsvinden tijdens een opname of op de polikliniek.

 • Tijdens uw verblijf op de verpleegafdeling kan uw arts de fysiotherapeut bij uw behandeling betrekken.

  lees meer


  Fysiotherapie tijdens opname

  Tijdens uw verblijf op de verpleegafdeling kan uw arts de fysiotherapeut bij uw behandeling betrekken. In de meeste gevallen beginnen we zo snel mogelijk met fysiotherapie om verdere lichamelijke achteruitgang tegen te gaan. Ook kan de fysiotherapeut het valrisico in kaart brengen en meedenken over een geschikte ontslagbestemming. Afhankelijk van het behandeldoel kan behandeling elke dag of enkele dagen per week plaatsvinden.
   

 • Poliklinische fysiotherapie

  Binnen het ziekenhuis worden fysiotherapie (groeps)behandelingen gegeven in overleg met uw medisch specialist. Het is niet mogelijk om rechtstreeks doorverwezen te worden door uw huisarts. Uw behandelend specialist kan aanvullende informatie vragen aan de fysiotherapeut. Die doet lichamelijk onderzoek en specifieke testen om uw fysieke mogelijkheden en beperkingen vast te stellen. Aan de hand daarvan kunnen we een behandeladvies geven.
   

 • Fysiotherapie binnen multidisciplinaire teams

  De fysiotherapeut is onderdeel van uw multidisciplinaire team. Er wordt nauw samengewerkt  door de artsen en therapeuten. De fysiotherapeut is binnen het multidisciplinaire team de expert op het gebied van bewegen.

Instructievideo's

Bekijk instructievideo's van oefeningen die u kunt doen.

lees meer

Onze behandelingen


Fysiotherapie Centraal

 • Lees meer informatie over beenamputaties in het Radboudumc.

  lees meer


 • Onderzoekslijnen

  In de hoofdprogramma’s en binnen Radboud Institute for Health Sciences hebben de paramedische vakgebieden een eigen onderzoeksdomein. Dit onderzoeksdomein richt zich vooral op de gevolgen van ziekten en op gezondheidsproblemen, zoals: stoornissen in functies, beperkingen in activiteiten, participatieproblemen en contextuele factoren (persoonlijke en omgevingsfactoren).

  De afdeling Fysiotherapie richt zich op hoofdprogramma's 'Verbetering van de zorg', 'Oncologie' en 'Vaatlijden'. Zie publicaties voor relevante en recente wetenschappelijke publicaties.

  De drie hoofdlijnen wetenschappelijk onderzoek van de afdeling Fysiotherapie zijn:


  Beter uit Bed

  'Beter uit bed' is een zorginnovatietraject waarbij geprobeerd wordt het houdings- en bewegingsgedrag te verbeteren en fysieke activiteit van patiënten te stimuleren met behulp van de ziekenhuisomgeving. Wetenschappelijk onderzoek bij het 'Beter uit bed'-project heeft als uiteindelijk doel de relatie tussen fysieke activiteit, fysiek functioneren en fysiek herstel gedurende de ziekenhuisopname te begrijpen.
  Lees meer over Beter uit Bed

  Hoofd-hals oncologie

  Het fysiotherapeutische onderzoek bij de patiënt met hoofd-hals oncologie richt zich op het identificeren van klinische variabelen en patiënt eigenschappen die een invloed hebben op nek en schouder functie na de medische behandeling. Dit heeft als uiteindelijk doel een behandelprogramma op maat te kunnen ontwikkelen en deze aan te kunnen bieden aan deze patiëntengroep.

  Radboud Amputatie Team

  De onderzoekslijn Radboud Amputatie Team richt zich op het ontwikkelen en implementeren van klinisch toepasbare meetinstrumenten om het fysiek functioneren van patiënten met een beenamputatie te evalueren. Daarnaast wordt geprobeerd met wetenschappelijk onderzoek de volgende twee vragen te beantwoorden: 1) Wat is het effect van een osseointegratie beenprothese operatie op het fysiek functioneren van patiënten? 2) Welke factoren voorspellen verandering in het fysiek functioneren na een osseointegratie beenprothese operatie?
  Bekijk de informatiefolder

Fysiotherapie Revalidatie

 • Omdat bewegen goed is voor iedereen, heeft het Radboudumc het programma ENERGIEK ontwikkeld: Effectieve Neurologische Revalidatie Gericht op Inspanningstolerantie En Kwaliteit van leven.

  lees meer


Kinder­fysiotherapie

 • Met kinderfysiotherapie laten we uw kind zo goed mogelijk functioneren binnen zijn eigen vermogen.

  lees meer


  Specialisaties

  Met kinderfysiotherapie laten we uw kind zo goed mogelijk functioneren binnen zijn eigen vermogen. We zijn gespecialiseerd in:

 • Motorische ontwikkeling

  Op de afdeling Kinderfysiotherapie hebben we een polikliniek die gericht is op eenmalig onderzoek van de motorische ontwikkeling. Hier komen kinderen van nul tot achttien jaar met ingewikkelde bewegingsproblemen. We stellen het motorische niveau van uw kind vast. En we analyseren beweging en gangbeeld. 

  Verwijzing 

  Uw kind krijgt een verwijzing naar deze polikliniek via de behandelend specialist. 

Contact


Contact

Fysiotherapie

(024) 361 48 92
contact

Contact

Kinderfysiotherapie

(024) 361 48 92
contact

RoutesNaar uw afspraak Fysiotherapie

Bezoekadres

Reinier Postlaan 4
6525 GC Nijmegen

Routebeschrijving

Reis naar Reinier Postlaan 4
Ga naar binnen bij: Ingang Oost
Volg route 898


Naar uw afspraak Fysiotherapie Kinderen

Bezoekadres

Radboudumc hoofdingang
Geert Grooteplein Zuid 10
6525 GA Nijmegen

Routebeschrijving

Reis naar Geert Grooteplein Zuid 10
Ga naar binnen bij: Hoofdingang
Volg route 818

mijnRadboud uw persoonlijke patiënten­dossier

Bij de centrale inschrijfbalie kunt u mijnRadboud activeren. Dit is uw persoonlijke medische dossier dat u online kunt inzien. Met mijnRadboud kunt u bijvoorbeeld afspraken maken of uitslagen inzien.

lees meer

Informatie­folders

Bekijk hier de informatiefolders van de afdeling Fysiotherapie.

lees meer

Fysiotherapie