Over behandeling nekhernia

We verbeteren uw klachten. U krijgt eerst bedrust, fysiotherapie en/of draagt een halskraag. Soms heeft u een operatie nodig. Het doel van de operatie is het wegnemen van de druk op zenuwen en ruggenmerg.

Contact

Afdeling Neurochirurgie

(024) 361 66 04

Verloop van de behandeling

Er zijn verschillende manieren om een nekhernia te opereren. De arts kan dat vanuit de voorkant doen (hals) of de achterkant (nek). lees meer

Verloop van de behandeling

Er zijn verschillende manieren om een nekhernia te opereren. De arts kan dat vanuit de voorkant doen (hals) of de achterkant (nek). Meestal opereren de artsen via de hals.

Via de nek

U ligt op uw buik. Uw gezicht wordt recht naar beneden gehouden met een speciale hoofdsteun of een hoofdklem. De arts maakt een snee in de huid van de nek en maakt daarna de nekspieren los in het gebied waar de hernia zit. Hij haalt een stukje van de bogen weg en een deel van de gewrichtjes van de wervels waar het om gaat. De  arts kan nu bij het wortelkanaal en de zenuwwortel. Door de zenuw weg te schuiven, kan de arts de hernia opsporen en met een speciaal paktangetje verwijderden.

Via de hals

U ligt op uw rug op de operatietafel met uw gezicht recht omhoog. De arts maakt een snee in uw hals. Hij schuift spieren, bloedvaten, de luchtpijp, de slokdarm en de stembandzenuwen uit elkaar. Daarna wordt een röntgenfoto gemaakt om de precieze plaats van de operatie te controleren. Hierna haalt de arts de tussenwervelschijf met de uitpuiling (hernia) helemaal weg. De arts kan daarna twee dingen doen. Hij kan de tussenwervel opvullen of dat niet doen.

Opvullen van de tussenwervelruimte

Na het verwijderen van de tussenwervelschijf kan de arts de ruimte die ontstaan is opvullen met uw eigen bot (meestal uit een bekkenkam), met donorbot (meestal van een rund), met botcement, met een blokje keramiek of met een ‘kooitje’ van koolstof, kunststof of titanium. Door de ruimte op te vullen, 'zakt' de tussenwervelruimte na de operatie niet in en voorkomt de arts hopelijk dat er een ‘knikje’ in de halswervelkolom ontstaat. Bij de meeste patiënten groeien de wervels die boven en onder de hernia liggen, weer aan elkaar. Als dat snel moet gebeuren, kan de arts een metalen plaatje aan de wervels vastschroeven. U kunt uw nek dan nog gewoon bewegen.

Zonder opvullen

Na het verwijderen van de tussenwervelschijf laat de arts niets in de tussenwervelruimte achter. De wervels groeien na een tijd weer aan elkaar.
 

Behandeling Anesthesie

Als u naar het Radboudumc komt voor een operatie dan krijgt u te maken met anesthesie (verdoving of narcose). Ook voor andere ingrepen, zoals een behandeling of onderzoek, is anesthesie soms nodig. Anesthesie zorgt ervoor dat u tijdens de behandeling geen pijn heeft. lees meer

Na de behandeling

Na de operatie gaat u naar de uitslaapkamer. Het hangt af van hoe u geopereerd bent of u een wonddrain in uw hals of nek heeft. De drain wordt meestal de dag na de operatie verwijderd. lees meer

Na de behandeling

Na de operatie

Na de operatie gaat u naar de uitslaapkamer. Het hangt af van hoe u geopereerd bent of u een wonddrain in uw hals of nek heeft. De drain zorgt ervoor dat overtollig bloed weg kan. De drain wordt meestal de dag na de operatie verwijderd.  

Waarschuw direct de verpleegkundige wanneer u, na een operatie via de hals, de volgende klachten heeft: benauwdheid, heesheid, slikklachten of zwelling van de wond. Het kan zijn dat u een nabloeding heeft.  

Pijn

Bent u via uw nek geopereerd, dan kunt u last hebben van pijn in uw nek en schouder. Dit kan een paar weken duren. Het is belangrijk dat u uw nek blijft bewegen. Doet u dat niet, dan houdt u langer pijn. Geef na de operatie duidelijk aan wanneer de pijn erger wordt. Bent u via uw hals geopereerd? Dan kunt u last hebben van uw keel wanneer u slikt. Ook kunt u hees zijn.

De pijn in uw arm is meestal meteen na de operatie weg of veel minder. Een doof gevoel in hand of vingers voelt u vaak sterker dan vóór de operatie, omdat de pijn weg is. Vaak verdwijnt ook de doofheid, maar dat kunnen we nooit van tevoren voorspellen. Ook verlammingsverschijnselen verbeteren vaak na operatie. Dit gebeurt helaas niet altijd. Nekklachten kunnen ook verdwijnen, maar meestal heeft de operatie daarop weinig invloed.

Naar huis

Als het mogelijk is mag u direct na de operatie starten met mobiliseren. Een lang verblijf in het ziekenhuis is niet noodzakelijk. U mag, afhankelijk van uw herstel, de dag na de operatie naar huis. Uw behandelend arts bespreekt met u het afbouwen van de pijnstilling en instructies ten aanzien van het hervatten van activiteiten zoals sporten en autorijden. Zodra u naar huis gaat mag de eventueel aangebrachte pleister op de wond
worden verwijderd. Voor het comfort mag de pleister ook nog enkele dagen blijven zitten. Als u hechtingen heeft die niet oplosbaar zijn, kunt u deze na acht dagen bij uw huisarts laten verwijderen. U ontvangt hierover informatie van de verpleegkundige. Eenmaal thuis wordt u twee keer gebeld (na 1 en na 4 weken) door een verpleegkundige van de verpleegafdeling. Hierbij informeert hij/zij hoe het met u gaat en bespreekt met u of controle op de polikliniek nodig is.

U moet het de eerste 2 tot 3 weken rustig aan doen. Daarna kunt u alles weer doen. De kans is heel klein dat u nog een keer een hernia op dezelfde plaats krijgt. Wel kan een hernia op een andere plaats ontstaan. De wervels rondom het gebied dat is geopereerd worden zwaarder belast. Dit vergroot de kans dat er op een andere plek een hernia ontstaat.

Klachten na de operatie

Blijft u een week nadat u thuis bent pijn houden en heeft u koorts? Neem dan meteen contact op met de afdeling Neurochirurgie. Doe dat ook als u een van deze klachten heeft:
  • de wond is dik, rood of doet pijn
  • de wond springt open of er komt pus uit de wond
  • u heeft hoge koorts
  • er lekt helder vocht uit de wond
  • u heeft erge hoofdpijn
  • u wordt steeds suffer

Meer informatie

Kijk voor meer informatie op de volgende websites.

Afdeling Neurochirurgie

De afdeling Neurochirurgie houdt zich bezig met de chirurgische behandeling van aandoeningen aan de hersenen, hersenschedel, schedelbasis, hersenzenuwen, het ruggenmerg, de wervelkolom en het perifere zenuwstelsel. lees meer

Behandeling Pneumatische kousen

Tijdens en na een operatie beweegt u minder en ligt u veel op bed. Dit verhoogt de kans op trombose. Om deze kans te verkleinen worden bij u pneumatische kousen aangemeten en gebruikt. lees meer
  • Medewerkers
  • Intranet