Patientenzorg Behandelingen Nierverwijdering

Over nierverwijdering

Bij deze operatie wordt de nier verwijderd. Er kunnen verschillende redenen zijn om de nier te verwijderen, bijvoorbeeld dat de nier niet meer goed functioneert of dat er een kwaadaardige tumor is. lees meer

Over nierverwijdering

Bij deze operatie wordt de nier verwijderd. Er kunnen verschillende redenen zijn om de nier te verwijderen, bijvoorbeeld dat de nier niet meer goed functioneert, een kwaadaardige tumor, terugkerende nierstenen die niet goed te behandelen zijn op andere manieren, een cystenier (met vocht geulde holte in de nier), verschrompeling van de nier of chronische ontstekingen. Het verwijderen van de nier is bij een tumor meestal genezend. Dit is niet het geval wanneer er uitzaaiingen zijn. De behandeling is dan bedoeld om de ziekte te remmen en klachten te verminderen (palliatief). 

U wordt geopereerd op de afdeling urologie. Deze afdeling is gespecialiseerd in aandoeningen aan de nieren, urinewegen en geslachtsorganen.

Nierkanker

Bij nierkanker zit er een kwaadaardig gezwel in uw nier. In Nederland krijgen ongeveer 1700 mensen per jaar nierkanker. Het grootste deel van de patiënten is tussen de 55 en 75 jaar. lees meer

Voorbereiding op de operatie Fit4Surgery

Van de chirurg en casemanager krijgt u uitleg over het belang van een goede conditie voorafgaand aan de operatie. U wordt doorgestuurd voor het starten van Fit4Surgery om uw conditie te verbeteren.

meer informatie

Voor de operatie

Voordat we beginnen met de nierverwijdering, spreken we nog een aantal zaken met u door. lees meer

Voor de operatie

Van tevoren heeft u een gesprek met de anesthesioloog. Dit komt omdat de ingreep onder verdoving (narcose) plaats vindt. De anesthesioloog beoordeelt uw algehele gezondheidstoestand. Hij bespreekt ook met u welke medicijnen u wel en niet mag blijven gebruiken. Soms wordt u van tevoren doorverwezen naar een diëtist. Deze zorgt ervoor dat u optimale voeding krijg vóór de operatie.

De operatie

Er zijn verschillende mogelijkheden om een nier te verwijderen. Een nieroperatie kan via een snede in de buik en via een kijkoperatie. Het is ook mogelijk dat maar een deel van de nier verwijderd wordt. lees meer

De operatie

Er zijn verschillende mogelijkheden om een nier te verwijderen. Een nieroperatie kan via een snede in de buik, dit noemen we een 'open operatie' en via een kijkoperatie (laparoscopie). Het is ook mogelijk dat we maar een deel van de nier verwijderen. Dat heet een partiële nefrectomie. Als we uw nier volledig verwijderen heet dat een totale of radicale nefrectomie.

Open nefrectomie

Bij een open radicale nefrectomie wordt via een snede in uw buik of in uw flank de nier met het omliggende vetweefsel en eventueel klierweefsel verwijderd. Het weggenomen weefsel wordt in het laboratorium verder onderzocht om de soort, grootte en uitgebreidheid van de tumor te bepalen.

Kijkoperatie met de Da Vinci robot

Bij een kijkoperatie worden via kleine sneetjes in de buikwand de chirurgische instrumenten en een camera ingebracht. Hierdoor kunnen we het operatiegebied goed zien. Via een snee van 6 à 7 centimeter in uw onderbuik verwijderen we de nier. De robot assisteert bij de operatie. De kijkoperatie duurt langer dan een open ingreep. Voor een kijkoperatie heeft u minder anesthesie nodig dan bij een open nefrectomie. De wondjes zijn kleiner en ook het bloedverlies is minder. Hierdoor zijn er minder pijnklachten in het operatiegebied en verloopt het herstel vaak sneller. Wel is er na een kijkoperatie kans op schouderpijn. Dit is een gevolg van prikkeling van het middenrif.

Soms is het nodig om de laparoscopische ingreep om te zetten in een open operatie. Het kan zijn dat de uroloog de nier of de belangrijke bloedvaten niet goed in beeld krijgt.

Na de operatie

Na de operatie heeft u een infuus voor het toedienen van vocht en eventuele medicijnen. Na een open operatie heeft u meestal een slangetje in uw buik om wondvocht af te voeren. lees meer

Na de operatie

Na afloop van de operatie gaat u naar de verkoeverafdeling (de uitslaapkamer) totdat u goed wakker bent. Daarna brengen we u weer naar de verpleegafdeling. Na de operatie heeft u een infuus in uw arm. Dit is voor het toedienen van vocht en eventueel medicijnen. Ook heeft u meestal een slangetje in uw buik om wondvocht af te voeren. Dit heet een drain. Daarnaast heeft u een blaaskatheter. Hierdoor loopt uw urine vanzelf af in een urinezak. De eerste dagen na de ingreep moet u nog flink herstellen. Het kan zijn dat de darmen niet helemaal goed werken en dat u pijn heeft bij het ademhalen. De katheter en het infuus verwijderen we zodra dat mogelijk is. 

Naar huis

Na een open nefrectomie duurt het ongeveer 5 dagen voordat u voldoende hersteld bent om weer naar huis te gaan. Na een kijkoperatie mag u meestal na 3 dagen weer naar huis. U moet het de eerste 6 weken na de operatie rustig aan doen. Neem voldoende rust en luister naar uw lichaam.

Nazorg

De hechtingen lossen vanzelf op, meestal binnen enkele weken. De eerste dagen thuis moet u het nog rustig aan doen. Pijn en vermoeidheid zijn meestal signalen dat u te veel gedaan heeft. U mag niet zwaar tillen, sporten of zwaar huishoudelijk werk verrichten. Na 6 weken kunt u deze activiteiten weer langzaam opbouwen.

Autorijden

Afhankelijk van de bepalingen van uw verzekering mag u na een laparoscopische/kijkoperatie (kleine sneetjes) na 2 weken weer autorijden. Na een grote buik operatie (grote snede) mag u afhankelijk van de bepalingen na 4 weken weer autorijden.

In bad

De eerste 2 weken na de operatie mag u thuis gewoon douchen. Als alle wondjes dicht zijn mag u 2 weken na de operatie weer in bad, zwemmen of de sauna bezoeken. 


Nazorg Transferpunt

Misschien heeft u na uw bezoek aan de polikliniek, spoedeisende hulp of ziekenhuisopname nog zorg nodig. Denk hierbij aan thuiszorg, een verblijf in een zorginstelling of hulpmiddelen. Het Transferpunt van het Radboudumc helpt u met het organiseren van deze nazorg. lees meer

Behandeling Anesthesie

Als u naar het Radboudumc komt voor een operatie dan krijgt u te maken met anesthesie (verdoving of narcose). Ook voor andere ingrepen, zoals een behandeling of onderzoek, is anesthesie soms nodig. Anesthesie zorgt ervoor dat u tijdens de behandeling geen pijn heeft. lees meer

Complicaties

Neem in de volgende gevallen contact op met uw arts:
  • Bij ernstige buik- of flankpijn.
  • Koorts boven 38 graden Celsius of koude rillingen.
  • Als er pus uit de wond komt of de wond erg rood is.

Contact

Polikliniek Urologie

bereikbaar tussen 8.00 -17.00 uur (volg het keuzemenu)
(024) 361 38 03

Links

Onderstaande websites bieden u nuttige informatie, manieren om in contact te komen met lotgenoten of praktische informatie.
  • Medewerkers
  • Intranet