Patientenzorg Behandelingen Operatie bij een hersentumor

Over de operatie

Bij deze operatie verwijderen we door middel van een opening in uw schedel (een deel van) de hersentumor. De neurochirurg voert de operatie uit. Hij of zij is gespecialiseerd in aandoeningen aan de hersenen.

lees meer

Over de operatie

Bij deze operatie verwijderen we door middel van een opening in uw schedel (een deel van) de hersentumor. De neurochirurg voert de operatie uit. Hij of zij is gespecialiseerd in aandoeningen aan de hersenen.

Het verwijderen van een hersentumor of een deel van de tumor kan om de volgende redenen plaatsvinden: diagnose, bestrijding van klachten en behandeling.
 • Diagnose: Om de precieze aard van de tumor vast te stellen is het nodig om tumorweefsel te verkrijgen dat in het laboratorium onder een microscoop onderzocht wordt. De aard van de tumor is bepalend voor het vaststellen van een eventuele verdere behandeling.
 • Bestrijding van klachten: De klachten van een patiënt met een hersentumor worden voor een deel veroorzaakt door groei in de hersenen (infiltratie) en voor een deel door verdringing van de hersenen (massawerking). Het verwijderen van de tumor of een deel van de tumor geeft vrijwel meteen een vermindering van de massawerking en kan tot een snelle vermindering van de klachten leiden.
 • Behandeling van de tumor: Bij de meeste hersentumoren verwijdert de neurochirurg zo veel mogelijk tumorweefsel. Dat is vooral afhankelijk van de locatie van de tumor. De chirurg verwijdert zoveel tumor als mogelijk is. Het uitgangspunt is dat er geen neurologische functies verloren mogen gaan.

Contact

Polikliniek Neurochirurgie

(024) 361 40 14

Voor de operatie

 • Een onderdeel van de voorbereiding op de operatie is het maken van een navigatie-MRI.

  lees meer


 • Gliolan

  Bij bepaalde soorten gliomen geven we het medicijn Gliolan®. Dit medicijn zorgt ervoor dat de tumor tijdens de operatie beter zichtbaar is. Hierdoor is het voor de arts mogelijk om meer tumor te verwijderen. Alleen hooggradige gliomen nemen Gliolan® op. Bij laaggradige gliomen en andersoortige tumoren is deze techniek niet zinvol.

  Gliolan® is een drank. U krijgt Gliolan® ongeveer 3 uur voor de operatie. Na inname van de Gliolan® mag u gedurende 24 uur niet in fel licht komen. Uw huid en uw ogen zijn dan gevoeliger voor licht. Tijdens het vervoer naar de operatiekamer kunt u het beste uw ogen dicht doen. Op de operatiekamer en op de kamers waar u na de operatie verblijft, wordt het licht gedimd. Na 24 uur heeft de Gliolan het lichaam verlaten en zijn er geen voorzorgsmaatregelen meer nodig.
   
  Bij het gebruik van Gliolan® is er een kleine kans op leverenzymafwijkingen. Daarom controleren we uw bloed hierop, voor en na de operatie.

De operatie

Het doel van een operatie is om zoveel mogelijk tumorweefsel te verwijderen en om weefsel te verkrijgen voor pathologisch onderzoek. Vervolgens vindt microscopisch onderzoek plaats van het verkregen weefsel, en kunnen we het type en de graad van de tumor vaststellen.

lees meer

De operatie

Gliomen hebben (in tegenstelling tot tumoren elders in het lichaam) een aantal bijzondere eigenschappen die behandeling moeilijk maken. Gliomen hebben geen scherpe grenzen en groeien tussen het gezonde hersenweefsel door. Hierdoor zijn ze nooit in zijn geheel operatief te verwijderen en bestaat een grote kans dat de tumor op termijn weer groeit. Het doel van een operatie is om zoveel mogelijk tumorweefsel te verwijderen en om weefsel te verkrijgen voor pathologisch onderzoek. Vervolgens vindt microscopisch onderzoek plaats van het verkregen weefsel, en kunnen we het type en de graad van de tumor vaststellen. Deze weefseldiagnose is mede bepalend voor het verdere behandelplan.

De neurochirurg maakt een soort luikje in uw schedel. Via deze opening voert hij de operatie uit. Is hij klaar, dan plaatst hij het luikje weer in de schedel terug. Als de neurochirurg het weefsel op een veilige manier weg kan nemen, dan probeert hij gelijk zo veel mogelijk tumorweefsel te verwijderen. De ingreep is dan ook meteen een behandeling.

Tijdens een operatie kunnen verschillende technieken worden gebruikt om deze veiliger te maken. Hersentumoren worden onder de microscoop geopereerd. Ook wordt bijna altijd gebruik gemaakt van zogenaamde neuronavigatie om de locatie van de tumor exact te bepalen. Soms is het nodig om bepaalde functies tijdens de operatie te testen. Dit kan meestal onder algehele narcose, maar soms (bijvoorbeeld voor spraaktestjes) is het nodig om u wakker te maken tijdens de operatie. Dit soort specifieke zaken wordt uiteraard altijd tevoren met u besproken.

Na de operatie

Hoe de operatie gaat en wat de eventuele gevolgen zijn, hangt af van de plaats en de grootte van de tumor. De verwijderde tumor sturen we altijd op voor pathologisch-anatomisch onderzoek. U krijgt de uitslag na 1 á 2 weken. Naar uw afspraak adres en route

Bezoekadres

Radboudumc hoofdingang
Geert Grooteplein Zuid 10
6525 GA Nijmegen

Routebeschrijving

Reis naar Geert Grooteplein Zuid 10
Ga naar binnen bij: Hoofdingang
Volg route 725

Behandeling Anesthesie

Als u naar het Radboudumc komt voor een operatie dan krijgt u te maken met anesthesie (verdoving of narcose). Ook voor andere ingrepen, zoals een behandeling of onderzoek, is anesthesie soms nodig. Anesthesie zorgt ervoor dat u tijdens de behandeling geen pijn heeft.

lees meer

Wakkere chirurgie

Patiënten met verdenking op een laaggradig glioom komen doorgaans in aanmerking voor wakkere chirurgie.

lees meer

Wakkere chirurgie


 • Als een tumor in de buurt zit van belangrijke hersengebieden, zoals het motorisch centrum (die arm-, been- en aangezicht bewegingen uitvoeren) en het spraakcentrum (die begrip en taal uitvoeren), is het nodig de plaats van deze gebieden precies te bepalen als uw wakker bent. Patiënten met verdenking op een laaggradig glioom komen doorgaans in aanmerking voor wakkere chirurgie.

  De operatie

  Door middel van een zwak elektrisch stroompje prikkelen (stimuleren) we delen van de hersenen. Tijdens de wakkere operatie moet u opdrachtenn uitvoeren met uw gezicht, armen, handen, vingers en benen om de neurochirurg van informatie te voorzien. Soms moet u ook verschillende spraakoefeningen doen. Hiermee verkleinen we de kans op schade aan belangrijke hersengebieden en kunnen we zoveel mogelijk van de hersentumor verwijderen.

  De neurochirurg, anesthesioloog en neuropsycholoog informeren u over de operatie voordat u opgenomen wordt in het ziekenhuis.

  Intake medisch psycholoog

  Voordat de operatie plaatsvindt heet u eerst een intake bij de medisch psycholoog. In onderstaande informatie leest u hier meer over.


Gliomen

Gliomen zijn kwaadaardige hersentumoren. Ze ontstaan vanuit de steuncellen van het hersenweefsel.

lees meer

Na de operatie


Na de operatie

Op de verpleegafdeling komt u, als dat mogelijk is, op een eenpersoonskamer te liggen. Hier controleert de verpleegkundige regelmatig uw bewustzijn, bloeddruk, pupilreflexen en de wond.

lees meer

Na de operatie

Op de verpleegafdeling komt u, als dat mogelijk is, op een eenpersoonskamer te liggen. Hier controleert de verpleegkundige regelmatig uw bewustzijn, bloeddruk, pupilreflexen en de wond. Afhankelijk van uw herstel en lichamelijke conditie kunt u vaak al snel weer beginnen met revalideren en mobiliseren. Hierbij kunnen een fysiotherapeut, logopedist of ergotherapeut worden ingeschakeld.


  • Vanaf 48 uur na de operatie; op de tweede dag na de operatie mag u uw haren wassen met een milde shampoo.
  • Tot 6 weken na de operatie mag u uw haren niet permanenten of kleuren.
   
   


Pijn na een operatie

Postoperatieve pijn is een vorm van acute pijn na een operatie. De oorzaak van acute pijn is weefselbeschadiging.

lees meer

Behandeling Pneumatische kousen

Tijdens en na een operatie beweegt u minder en ligt u veel op bed. Dit verhoogt de kans op trombose. Om deze kans te verkleinen worden bij u pneumatische kousen aangemeten en gebruikt.

lees meer

Links voor u als patiënt

Onderstaande websites bieden u nuttige informatie, manieren om in contact te komen met lotgenoten of praktische informatie.