Patiëntenzorg Behandelingen Operatie bij strottenhoofdkanker

Over de operatie

Bij een operatie van strottenhoofdkanker verwijdert de arts uw hele strottenhoofd of een deel ervan. lees meer

Over de operatie

Bij een operatie van strottenhoofdkanker verwijdert de arts uw hele strottenhoofd of een deel ervan. Het gedeeltelijk verwijderen van het strottenhoofd wordt ook wel partiële laryngectomie genoemd. Het verwijderen van het hele strottenhoofd heet totale laryngectomie. Deze operatie is vaak de eerste keus van behandeling bij strottenhoofdkanker. Het kan zijn dat u ervoor of erna nog behandeld wordt met radio- of chemotherapie. Dit heet (neo-)adjuvante behandeling.

Verloop van de operatie

Bij een operatie bij strottenhoofdkanker verwijdert de hoofd-hals chirurg uw strottenhoofd of een deel ervan. Bij de totale laryngectomie verwijdert hij daarnaast uw stembanden, strottenklepje en het weefsel rondom uw strottenhoofd.Daarnaast kan het nodig zijn om ook de lymfklieren uit uw hals te verwijderen. Soms is het ook nodig om (een deel van) uw schildklier weg te nemen.

Door een totale laryngectomie heeft u geen stembanden meer. Na de operatie leert u hoe u op een andere manier kunt spreken. Dat gebeurt met een stemprothese. Ook ademhalen gaat anders. Dat komt omdat de arts een gaatje maakt in uw hals: een tracheostoma. U ademt dan niet meer door uw mond of neus, maar door de opening in uw hals. Op deze manier ademen gaat vanzelf. Direct na de operatie plaatsen we tijdelijk een buisje (canule) in dit tracheostoma. Dit beschermt uw longen tegen eventueel wondvocht. Meestal kan deze na een dag al verwijderd worden. 

Stemprothese

Wanneer ook uw stembanden verwijderd moeten worden, plaatsen we meestal tijdens de operatie een stemprothese (stemknoopje of spraakknoopje). Een stemprothese is ongeveer 1 centimeter groot en komt tussen uw luchtpijp en slokdarm in. De stemprothese is een kunststof ventieltje. Het zorgt ervoor dat er lucht van uw luchtpijp naar de slokdarm kan stromen. Vervolgens kan deze lucht de mondholte instromen en uw slijmvliezen laten trillen. Dit brengt geluid voort zodat u kunt praten. Omdat de klankkast (uw mond, kaken, lippen, neus etc.) onveranderd is, is de klank van uw stem en bijvoorbeeld ook uw accent herkenbaar. Maar het is niet mogelijk om toonhoogteverschillen te maken, dus uw stem klinkt wel eentonig. Een logopedist leert u hoe u met de stemprothese kunt spreken. Dit gaat meestal makkelijk en snel. Als de stemprothese niet tijdens de operatie geplaatst kan worden, gebeurt dit vaak enkele maanden daarna. 

Waarom naar het Radboudumc?

Het verwijderen van het strottenhoofd is een ingrijpende operatie. Binnen het Radboudumc is multidisciplinair veel ervaring met deze operatie. Dit geldt op alle fronten: de indicatiestelling, operatie, zorg op de afdeling, bestraling, en verpleegkundige en logopedische nazorg.

Behandeling Anesthesie

Als u naar het Radboudumc komt voor een operatie dan krijgt u te maken met anesthesie (verdoving of narcose). Ook voor andere ingrepen, zoals een behandeling of onderzoek, is anesthesie soms nodig. Anesthesie zorgt ervoor dat u tijdens de behandeling geen pijn heeft.

lees meer

Na de operatie

Na de operatie blijft u een paar dagen in het ziekenhuis om te herstellen. lees meer

Na de operatie

Na de operatie blijft u een paar dagen in ons ziekenhuis om te herstellen. De meeste mensen herstellen lichamelijk vrij snel na het verwijderen van het strottenhoofd. De opnameduur is 2 tot 3 weken. Het weggenomen weefsel onderzoeken we in het laboratorium. Als daaruit blijkt dat er nog kankercellen aanwezig zijn, is na de operatie nog aanvullende bestraling of chemotherapie nodig. 

Is uw schildklier (deels) verwijderd? Dan kan de aanmaak van schildklierhormonen verstoord raken. Dit kunnen we vaststellen met bloedonderzoek. Een tekort aan schildklierhormoon kunnen we met medicijnen behandelen.   

Controle

Eén week na uw ontslag uit het ziekenhuis heeft u een controle-afspraak bij uw arts en verpleegkundige. Vaak bezoekt u dan ook de logopedist en diëtist om te controleren of u weer goed kunt praten en slikken. U blijft nog drie jaar onder controle om vast te stellen of de kanker helemaal wegblijft.

Contact

Centrum voor Hoofd-Halsoncologie

(024) 361 51 24

Gevolgen van de operatie

De operatie bij strottenhoofdkanker brengt een aantal gevolgen met zich mee. Wat deze gevolgen precies zijn, hangt af van de plaats van de operatie en hoe uitgebreid de operatie was. lees meer

Gevolgen van de operatie

De operatie bij strottenhoofdkanker brengt een aantal gevolgen met zich mee. Wat deze gevolgen precies zijn, hangt af van de plaats van de operatie en hoe uitgebreid de operatie was. Het verwijderen van het strottenhoofd heeft ingrijpende gevolgen voor uw dagelijks leven en uw naasten. U ademt en spreekt anders. Doordat u niet meer via de neus of mond ademt, ruikt u minder, verandert uw smaak, kunt u last hebben van slikklachten, kortademigheid en bijvoorbeeld boeren. Uitgebreide informatie over de gevolgen van deze operatie vindt u op de website van Kanker.nl.

Radboudumc Expertise­centrum Hoofd-, Hals- en Speekselklier­tumoren

Het Radboudumc Expertisecentrum voor Hoofd-, Hals- en Speekselkliertumoren houdt zich bezig met patiënten met een tumor in het hoofd-halsgebied.

lees meer

Naar uw afspraak bij Hoofd-Halsoncologie

Ingang: Hoofdingang
Gebouw: A
Verdieping: 2
Route: 682

bekijk route

Naar uw afspraak bij Hoofd-Halsoncologie

Bezoekadres

Radboudumc hoofdingang
Geert Grooteplein Zuid 10
6525 GA Nijmegen

Routebeschrijving

Reis naar Geert Grooteplein Zuid 10
Ga naar binnen bij: Hoofdingang
Ga naar Gebouw A, Verdieping 2 en volg route 682

Strottenhoofd­kanker

Strottenhoofdkanker wordt ook wel stembandkanker of larynxcarcinoom genoemd. Strottenhoofdkanker ontstaat in de stembanden of het strottenklepje. Bijna alle tumoren in het strottenhoofd ontstaan in de buitenste cellaag, het slijmvlies.

lees meer

Wim (83) geeft voorlichting aan lotgenoten met een tracheostoma:

‘Het geeft mij voldoening om andere patiënten te helpen’ lees meer

Informatiefolder

U vindt hier een overzicht van alle informatie over de operatie. bekijk het pdf-bestand

Onze mensen

  • Medewerkers
  • Intranet