Patiëntenzorg Behandelingen Operatieve verwijdering van de oogbolinhoud (evisceratie)

Over evisceratie

U heeft van uw oogarts gehoord dat bij u de oogbolinhoud verwijderd moet worden. Deze operatie heet evisceratie. lees meer

Over evisceratie

U heeft van uw oogarts gehoord dat bij u de oogbolinhoud verwijderd moet worden. Deze operatie heet evisceratie.

De reden waarom deze operatie gedaan moet worden is, dat u een pijnlijk, blind en cosmetisch storend oog hebt waar u (veel) hinder van heeft. Voor deze ingreep wordt gekozen als er geen enkele andere behandelingsmogelijkheid meer is.

Het feit dat deze operatie nodig is kan zeer aangrijpend zijn. Daarom is het raadzaam om uw partner of een goede vriend(in) mee te nemen naar het gesprek met uw arts en de verpleegkundige.


Contact

Afdeling Oogheelkunde

Voor patiënten ma t/m vr 8.00 – 16.30 uur :
(024) 361 67 00

Voor intercollegiaal overleg
(024) 361 5104

Intake

Tijdens dit gesprek bespreekt de verpleegkundige met u de opname en de nabehandeling thuis. Indien u onder narcose geholpen wordt, vraagt de verpleegkundige ook naar uw gezondheid en medicatiegebruik. lees meer over de intake

Intake

Tijdens dit gesprek bespreekt de verpleegkundige met u de opname en de nabehandeling thuis. Indien u onder narcose geholpen wordt, vraagt de verpleegkundige ook naar uw gezondheid en medicatiegebruik. In overleg met u kan er thuiszorg worden aangevraagd om u thuis te kunnen ondersteunen, zowel praktisch (verzorgen van uw wond) als psychisch (vanwege het ingrijpende karakter van de operatie). Ook informeert de verpleegkundige u en uw familie /begeleiding over de oogprothese die ongeveer zes weken na de operatie geplaatst wordt. Uiteraard heeft u de gelegenheid om vragen te stellen. Indien u onder algehele verdoving geopereerd wordt, krijgt u ook een afspraak voor een bezoek aan de polikliniek Anesthesiologie.

Opname en operatie

Hier treft u informatie over de dag van de operatie. lees meer

Opname en operatie

Opname
In overleg met uw oogarts gebeurt deze operatie onder lokale verdoving of onder algehele verdoving. U meldt zich op de operatiedag op de Dagbehandeling Oogheelkunde (DBO) en blijft na de operatie één nacht op C53, route 751.

De volgende dag wordt er tijdens de controle samen met u en eventueel uw familie/begeleiding naar de wond gekeken. Ook bespreekt de verpleegkundige met u de nazorg. U krijgt een ontstekingsremmende zalf voorgeschreven die voorzichtig in de opening van het tijdelijke kunststofschaaltje kan worden aangebracht. Indien u uw oogholte zelf gaat zalven leert u hoe u dat het beste kunt doen. Indien u ondersteuning krijgt van de thuiszorg, dan krijgt u het nazorgschema mee voor de thuiszorg. De arts spreekt met u de volgende controle af en kunt u naar huis.

Operatie
Bij deze operatie wordt de inhoud van de oogbol verwijderd, terwijl de oogspieren en het oogwit (bindweefsel) behouden blijven. Om de beweeglijkheid van de latere prothese te verbeteren wordt een kunststof bolletje ingebracht (implantaat). Aan het eind van de operatie wordt een kunststof schaaltje (Symblepharonring) in de oogholte geplaatst om een goed passende prothese mogelijk te maken.


Na de ingreep wordt een drukverband aangebracht, dat de dag erna kan worden verwijderd. Na ongeveer vier tot zes weken is de oogholte genezen en kan een prothese gepast worden. Het schaaltje wordt dan verwijderd.De eerste dagen na de operatie doet de geopereerde oogkas pijn, vooral bij oogbewegingen. De pijn neemt binnen enkele dagen af. Meestal is de pijn met paracetamol voldoende te bestrijden.

Zalven van het oog
U krijgt na deze operatie een symblepharonring over de wond geplaatst. Deze ring ziet er uit als een soort grote schelp waar in het midden een opening zit. In deze opening moet de zalf komen.

Na de operatie

Wat kunt u na de operatie verwachten? lees meer

Na de operatie

Op de plaats waar uw oog zat, zit nu een met slijmvlies bedekte holte, die dezelfde kleur heeft als het slijmvlies aan de binnenkant van uw wang. Het is begrijpelijk dat u het moeilijk heeft met dit uiterlijk. De artsen en verpleegkundigen begeleiden u hierbij. Tevens leren ze u hoe u de holte moet verzorgen. Dit is nodig om infecties te voorkomen. U kunt een verband dragen totdat u de prothese heeft.

Kunstoog (prothese)
Als de wond voldoende genezen is kunt u een kunstoog aan laten meten. In Nederland zijn hiervoor een aantal bedrijven waar u een afspraak kunt maken. De prothese wordt gemaakt door een ocularist. Er zijn twee soorten protheses, van glas of van kunststof. Beide hebben voor- en nadelen.
Glas heeft als voordeel dat het een goede kleurechtheid en mooie uitstraling heeft, het nadeel is echter dat glas breekbaar is, gevoeliger voor temperatuursverschillen en wat zwaarder.
Kunststof is onbreekbaar en de vorm kan altijd aangepast worden, maar de kleur kan sneller dof worden.
Op de website van de bedrijven (zie hiernaast) kunt u hier meer informatie over vinden. Ook kunt u daar vinden op welke dagen zij waar hun spreekuur hebben. Tijdens het bezoek aan de firma krijgt u ook uitleg over de verzorging van de prothese. Afhankelijk van de omstandigheden kan een goed of een heel goed
resultaat worden bereikt. De prothese kunt u dag en nacht dragen. U bepaalt zelf wat u prettig vindt.
De kosten van de prothese worden in het algemeen voor 100% vergoed door uw verzekering. Elke twee jaar heeft u recht op een nieuwe prothese. Bij kinderen zal de prothese vaker vervangen worden.


Nog even dit

Als u of uw omgeving moeite heeft met het feit dat u een kunstoog heeft, aarzel dan niet om dit met uw arts of prothesemaker te bespreken. Soms kunnen kleine veranderingen in de prothese een groot verschil geven. lees meer

Nog even dit

Als u of uw omgeving moeite heeft met het feit dat u een kunstoog heeft, aarzel dan niet om dit met uw arts of prothesemaker te bespreken. Soms kunnen kleine veranderingen in de prothese een groot verschil geven.
Tevens bestaat er een vereniging Oog in Oog, zij komen op voor patiënten met een oogprothese. Zij verzorgen voorlichting, lotgenotencontact en belangenbehartiging. Website: www.ver-ooginoog.nl.

De landelijke Slechtzienden- en Blindenlijn (030 - 2945444) kan ook veel vragen over oogprothese beantwoorden.

Adressen voor een prothese

Hier treft u adressen van bedrijven voor een kunststof of een glazen prothese. lees meer

Adressen voor een prothese

Voor een kunststof prothese:
Haags Kunstogen Laboratorium
Laan van Meerdervoort 150
2517 BE Den Haag.
Tel. ( 070) 3451293
Website: www.kunstoog.nl.

Frédérique Bak
Thomsonplein 19
2565KV Den Haag
Tel. ( 070) 4490810
Website: www.kunstogen.nl.

Jelmer Remmers
Oedsmawei 24
9001 ZJ Grou
Tel. 06-23476402
Website: http://remmersocularist.nl/
Voor Jelmer Remmers kunt u ook terecht in het Amsterdam VUMC of het Amsterdam AMC.

Mevrouw E. Groet
Eerste de Riemerstraat 14
2513 CV Den Haag
Tel. (070) 3634121
Website: geen.

Voor een glazen prothese:
Firma Müller
Taunusstrasse 44
D-6000 Wiesbaden
Tel. 0049-611-524864
Website: www.glasauge.de


De firma Müller bezoekt meerdere plaatsen in Nederland.


Behandeling Oogheelkundige ingreep onder lokale anesthesie

In overleg met uw oogarts heeft u besloten tot een operatie op de afdeling Oogheelkunde van het Radboudumc. Op deze pagina treft u informatie over de gang van zaken rondom de operatie

lees meer
  • Medewerkers
  • Intranet