Wat is plasmaferese?

Plasmaferese is een behandeling waarbij we uw bloedplasma verwijderen (aferese) en wisselen met een vervangend bloedplasmaproduct. lees meer

Wat is plasmaferese?

Plasmaferese is een behandeling waarbij we uw bloedplasma verwijderen (aferese) en wisselen met een vervangend bloedplasmaproduct.

Bij sommige ziektes wordt een grotere concentratie eiwitten in het plasma gevormd dan normaal. Deze hoge concentratie eiwitten maakt het bloed stroperiger. Dan moet deze concentratie verlaagd worden. Bij andere ziektes worden abnormale eiwitten gevormd, zoals immuuncomplexen, antistoffen en stoffen die ontstekingen bevorderen.

Door verwijdering van het eigen plasma (plasmaferese) kunnen de spiegels van dergelijke stoffen dalen. Daardoor kunt u zich beter gaan voelen. Een plasmaferese neemt de oorzaak van de ziekte niet weg. Het is dus nooit de enige behandeling.

Ziektes waarbij we onder andere plasmaferese toepassen

  • Myasthenia gravis (een neurologische aandoening die spierzwakte veroorzaakt)
  • Het syndroom van Guillain-Barré (een neurologische aandoening die spierzwakte veroorzaakt)
  • Het syndroom van Goodpasture (een allergische ziekte met longbloedingen en nierinsufficiëntie)
  • Cryoglobulinemie (een aandoening waarbij abnormale antilichamen worden gevormd) 
  • Trombotische trombocytopenische purpura (een zeldzame stollingsstoornis)

Contact

Afdeling Hematologie

(024) 361 88 23

Over de behandeling


Wat is plasma?

Het bloed bestaat onder andere uit plasma. Plasma is voornamelijk water met daarin opgelost voedingsstoffen, vitaminen, hormonen, mineralen en eiwitten. Bloedplasma is het transportmiddel van het bloed.

Het verloop van de behandeling

Eerst brengen we een infuus bij u aan. Dit komt in uw armen (links en rechts) of in uw lies. Bij een infuus in de lies gaat het om een katheter. Deze plaatsen we op de Hemaferese-afdeling, onder steriele condities en onder plaatselijke verdoving. lees meer

Het verloop van de behandeling

Eerst brengen we een infuus bij u aan. Dit komt in uw armen (links en rechts) of in uw lies. Bij een infuus in de lies gaat het om een katheter. Deze plaatsen we op de Hemaferese-afdeling, onder steriele condities en onder plaatselijke verdoving. 

Metingen en controles voor de behandeling

Voordat we beginnen met de behandeling, nemen we eerst een buisje bloed af via het infuus. Dit bloed gebruiken we om enkele metingen te doen. Daarnaast controleren we uw bloeddruk en meten we uw temperatuur. Dan kan de behandeling beginnen.

Het verwijderen van het plasma

Gedurende de behandeling bent u aangesloten op de hemaferesemachine. Dit is een soort centrifuge. Het bloed pompen we via het infuus naar de hemaferesemachine. Die scheidt het bloed in plasma en cellen. Vervolgens wordt uw bloedplasma verwijderd. Hiervoor krijgt u vervangend plasma terug. Dit kan een albumine-oplossing zijn of plasma van een donor. Een albumine-oplossing is een oplossing van eiwitten (albumine is een eiwit) die wij zelf hebben gemaakt. 

Het grootste deel van het bloed (de rode bloedcellen, de witte bloedcellen en de bloedplaatjes) gaat weer terug uw bloedbaan in, samen met het vervangend plasma. 

Lokale anesthesie Plaatselijke verdoving

Bij lokale anesthesie wordt een klein stukje huid plaatselijk verdoofd, bijvoorbeeld om een wond te hechten. lees meer

Lokale anesthesie Plaatselijke verdoving

Bij lokale anesthesie wordt een klein stukje huid plaatselijk verdoofd. De plek waar u geopereerd wordt, wordt verdoofd door middel van meerdere prikken (vergelijkbaar met tandarts verdoving). Tijdens de ingreep bent u bij bewustzijn.

Soms wordt deze vorm van anesthesie gecombineerd met sedatie. Om een gedeelte van uw lichaam te verdoven, injecteert de anesthesioloog een verdovend middel rond de zenuwen die op pijn reageren. Meestal zijn de zenuwen die ander gevoel en bewegen mogelijk maken ook tijdelijk uitgeschakeld.

Bijwerkingen

Onvoldoende pijnstilling
Het kan gebeuren dat de verdoving niet voldoende werkt. Als het mogelijk is, krijgt u dan extra verdoving. Helpt dat niet, dan kiest de anesthesioloog samen met u een andere vorm van anesthesie. Bijvoorbeeld extra pijnstillers of algehele anesthesie.

Na de operatie
Het is normaal dat u na de behandeling tintelingen voelt in uw arm of been. Dit komt meestal omdat de verdoving nog niet helemaal is uitgewerkt. Ook kan het zijn dat de zenuw door de verdoving wat geïrriteerd is geraakt.

Toxische reacties
Tijdens of na het aanbrengen van de verdovingsvloeistof kan een deel hiervan in uw bloed terechtkomen. Dit merkt u door een metaalachtige smaak, tintelingen rond de mond, oorsuizen of een onrustig gevoel.

Na de verdoving

Als de verdoving is uitgewerkt krijgt u langzaam weer gevoel terug. Uw wond gaat geleidelijk aan pijn doen. Hiervoor kunt u pijnstillers innemen.


Bijwerkingen van plasmaferese

Tijdens de plasmaferese voegen we druppelsgewijs het antistollingsmiddel 'citraat' toe aan het afgenomen bloed. Dit komt daarna ook in uw lichaam. Sommige mensen krijgen hierdoor een calciumverlaging, waardoor ze tintelende lippen of prikkelende vingertoppen krijgen. lees meer

Bijwerkingen van plasmaferese

Tijdens de plasmaferese voegen we druppelsgewijs het antistollingsmiddel 'citraat' toe aan het afgenomen bloed. Dit komt daarna ook in uw lichaam. Sommige mensen krijgen hierdoor een calciumverlaging, waardoor ze tintelende lippen of prikkelende vingertoppen krijgen. Een enkeling krijgt een gevoel van honger en duizeligheid of andere ongewone prikkels. Krijgt u deze klachten tijdens de behandeling? Meld dit dan direct aan de medewerkers van de Hemaferese-afdeling. Dan kunnen we namelijk via een infuus een beetje calcium toedienden, waardoor uw klachten snel afnemen. Meestal zijn de klachten binnen een uur na de behandeling verdwenen.

Waarschijnlijk bent u na de behandeling moe. Daarom is het verstandig om niet zelf naar huis te rijden.

Praktische informatie

Tijdens de behandeling zit u in een gemakkelijke stoel. Als u dat prettig vindt, kunt u gerust iemand meenemen voor gezelschap. Omdat u op de machine bent aangesloten, kunt u tijdens de behandeling niet opstaan. lees meer

Praktische informatie

Tijdens de behandeling zit u in een gemakkelijke stoel. Als u dat prettig vindt, kunt u gerust iemand meenemen voor gezelschap. Omdat u op de machine bent aangesloten, kunt u tijdens de behandeling niet opstaan. Toiletbezoek is daardoor bijvoorbeeld niet mogelijk. Probeer daarom van tevoren niet veel te drinken. Uiteraard kunt u wel altijd gebruikmaken van een po of urinaal.

Duur van de behandeling

De hele behandeling duurt ongeveer drie uur.

Meer informatie


Afdeling Hematologie

Hematologie is het specialisme dat zich bezighoudt met bloedziekten. lees meer

Dialyse-afdeling

Dialyse is de behandeling waarbij we uw bloed zuiveren van afvalstoffen. We doen dit als uw nieren dit vanwege een chronische nierziekte zelf niet voldoende kunnen. lees meer
  • Medewerkers
  • Intranet