Beloop van een plasmaferese

Tijdens de behandeling zit u in een makkelijke stoel. Eerst krijgt u een infuus. Dit komt in uw armen (links en rechts) of in uw lies. Bij een infuus in de lies gaat het om een katheter. Deze plaatsen we onder steriele condities en onder plaatselijke verdoving.

Metingen en controles voor de behandeling

Voordat we beginnen met de plasmaferese, nemen we bloed bij u af via het infuus. Dit bloed gebruiken we om enkele bloedwaarden te bepalen. Daarnaast controleren we uw bloeddruk en meten we uw temperatuur. Vervolgens kan gestart worden met de plasmaferese.

Drink niet te veel

U kunt tijdens de behandeling niet opstaan, en dus ook niet naar de wc. Probeer daarom van tevoren niet veel te drinken. Uiteraard kunt u wel altijd gebruikmaken van een po of urinaal.

Duur van de behandeling

Een plasmaferese duurt ongeveer 3 uur.


Wat is plasmaferese?

Plasmaferese is een behandeling waarbij we uw plasma verwijderen en wisselen met een vervangend plasmaproduct.

lees meer

Wat is plasmaferese?

Plasmaferese is een behandeling waarbij we uw plasma verwijderen en wisselen met een vervangend plasmaproduct.

Bloed bevat rode bloedcellen, witte bloedcellen en bloedplaatjes. Plasma is de vloeistof waarin deze bloedcellen zich bevinden. Plasma bevat onder andere zouten, vetten, suikers en eiwitten.

Bij sommige ziektes is er een hogere concentratie van bepaalde eiwitten dan normaal. Hierdoor kan het bloed stroperiger worden. Bij andere ziektes worden abnormale eiwitten gevormd, die ontstekingen veroorzaken of andere processen in ons lichaam verstoren. Door het plasma te vervangen, kunnen de spiegels van dergelijke eiwitten verlaagd worden. Hiermee kunnen we de symptomen van de ziekte verminderen. Een plasmaferese neemt de oorzaak van de ziekte echter niet weg. Het is dus nooit de enige behandeling.

Bij een plasmaferese brengen we uw bloed via een infuus naar een hemaferesemachine. Dit is een soort centrifuge die het bloed kan scheiden in plasma en bloedcellen. Het plasma neemt de machine weg, waarna u via het infuus een vervangend plasmaproduct terugkrijgt. Dit kan plasma van een donor of een albumine oplossing zijn. Albumine is een eiwit. Ook uw bloedcellen krijgt u weer terug via dit infuus. 

Ziektes waarbij plasmaferese kan worden toegepast

  • Trombotische trombocytopenische purpura (zeldzame, ernstige stollingsaandoening waarbij er te weinig bloedplaatjes zijn)
  • Myasthenia gravis en het syndroom van Guillain-Barré (neurologische aandoeningen die spierzwakte veroorzaken)
  • Syndroom van Goodpasture (allergische ziekte met longbloedingen en nierfalen)
  • Cryoglobulinemie (aandoening waarbij abnormale antistoffen worden gevormd) 

Contact

Afdeling Hematologie

(024) 361 88 23

Beloop van een plasmaferese

Tijdens de behandeling zit u in een makkelijke stoel. Eerst krijgt u een infuus in uw armen (links en rechts) óf in uw lies.

lees meer

Bijwerkingen van plasmaferese

Omdat tijdens een plasmaferese het antistollingsmiddel citraat wordt gebruikt, kan het calciumgehalte lager worden. Een andere bijwerking is vermoeidheid.

lees meer

Bijwerkingen van plasmaferese

Tijdens een plasmaferese voegen we druppel voor druppel het antistollingsmiddel citraat toe aan het afgenomen bloed. Dit komt vervolgens ook in uw lichaam. Sommige mensen krijgen hierdoor een lager calciumgehalte, waardoor ze tintelende lippen of prikkelende vingertoppen krijgen. Een enkeling krijgt een gevoel van honger en duizeligheid of andere ongewone prikkels. Krijgt u deze klachten tijdens de behandeling? Meld dit dan direct. Dan kunnen we via een infuus een beetje calcium toedien, waardoor uw klachten snel afnemen. Meestal zijn de klachten binnen 1 uur na de behandeling verdwenen.

Waarschijnlijk bent u na een plasmaferese moe. Daarom is het niet verstandig om zelf naar huis te rijden.


Wat is hemaferese?

Bij een hemaferese halen of vervangen we met een hemaferesemachine bepaalde bestanddelen uit uw bloed.

lees meer

Wat is hemaferese?

Bij een hemaferese halen of vervangen we met een hemaferesemachine bepaalde bestanddelen uit uw bloed. Denk aan plasma of een bepaald type bloedcellen. Hemaferese is een verzamelnaam voor verschillende behandelingen. Voorbeelden hiervan zijn plasmaferese, erytroferese en stamcelaferese.


Afdeling Hematologie

Hematologie is het specialisme dat zich bezighoudt met bloedziekten. lees meer

Naar uw afspraak

Ingang: Ingang Dialyse
Route: 605

bekijk route

Naar uw afspraak

Bezoekadres

René Descartesdreef 7
6525 GL Nijmegen

Routebeschrijving

Reis naar René Descartesdreef 7
Ga naar binnen bij: Ingang Dialyse
Volg route 605
  • Medewerkers
  • Intranet