Patientenzorg Behandelingen Psychotherapie

Over psychotherapie

Psychotherapie is een effectieve gespreksbehandelmethode voor als u psychische stoornissen en -problemen heeft. Gesprekken tussen u en de deskundige hulpverlener staan centraal.

lees meer

Over psychotherapie

Psychotherapie is een effectieve gespreksbehandelmethode voor als u psychische stoornissen en -problemen heeft. Gesprekken tussen u en de deskundige hulpverlener staan centraal. De duur van de behandelingen hangt samen met de ernst van de psychische problematiek. Het doel van psychotherapie is het verminderen of beter hanteerbaar maken van psychische klachten. Daarbij is uw inzet even belangrijk als de deskundigheid van de psychotherapeut. Het resultaat is afhankelijk van de aard van de problemen en uw eigen mogelijkheden. 

De behandeling kent een vast verloop volgens vaste patronen. Psychotherapie kan worden gegeven als individuele psychotherapie, groepspsychotherapie of als een systeembehandeling (gezins –of relatietherapie).

Contact

Afdeling Psychiatrie

(024) 361 35 13
contact

Aandoeningen die we kunnen behandelen

  • Bij sommige kinderen en volwassenen overheerst een gebrek aan concentratie en rust. U of uw kind kan moeite hebben met het dagelijkse leven te organiseren en te plannen.

    lees meer


Onderzoeken die voorafgaan

  • Het diagnostisch onderzoek start vrijwel altijd met één of meerdere intakegesprek(ken).

    lees meer


Polikliniek Psychiatrie

Ingang: Ingang Oost
Route: 961

bekijk route

Polikliniek Psychiatrie

Bezoekadres

Reinier Postlaan 4
6525 GC Nijmegen

Routebeschrijving

Reis naar Reinier Postlaan 4
Ga naar binnen bij: Ingang Oost
Volg route 961